Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Storgata 20

Tidligere Storgata 28

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 548

Løpenummer i 1901 matrikkel: 480

Matrikkelnummer: 341 & 818

Gårds og bruksnummer: 62/106 & 62/349

 
 

 

En av butikkene som i mange år lå i dette bygget var Emilie Aas.

 

* 1972

 

18.august 1972 åpnet JA til EF kontor i Storgata 20.

Halden Arbeiderblad sin reportasje kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1951

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har kun to myndige personer i Storgata 28.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Dahl Marie Rebekka
1897
hushjelp Storgata 28
Hansen Didrikke
1834
gaardeierske Storgata 28
Hansen Martine
1853
fhv. lærerinde Storgata 28
Jørgensen Elisabeth
1880
g.m. direktør Storgata 28
Jørgensen Martin 
1868
direktør Storgata 28

 

 

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 27 nr.53) har ugift Didrikke Petronelle Kristiane Hansen i Storgt. 28 død den 13. september 1927. Dødsårsaken er av dr. Rambech oppgitt til alderdomssvakhet.

I følge samme kirkebok var hun født i Fr.hald 27.juli 1834.

 

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 23 nr.18) har ugift Laura Sofie Hansen, fhv. Forretningsdame e.m. (egne midler) (inneh. av broderiforretning) død den 9.mars 1927. Bosted Storgata 28. Dødsårsaken er av av dr. Rambech oppgitt til alderdomssvakhet.

I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald 23.november 1838.

 

 

 

* 1926

 

 

 

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i det som da var Storgata 28.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Didrikke Petronelle (Dikka) Hansen

01

1834-07-27

Fredrikshald

-

hp

ug

Gaardeier.

002 Laura Sofie Hansen

01

1838-11-23

Fredrikshald

-

hp

ug

Gaardeier.

003 Vilhelmine Juliane (Mina) Hansen

01

1844-03-09

Fredrikshald

-

hp

ug

Gaardeier.

004 Alma Eliassen

01

1888-08-31

Sverige

-

Hushjælp

ug

Hushjælp.

001 Martin Jørgensen

02

1868-06-11

Lyster Luster S. og Fj.

-

hp

g

Kjøbmand. Kolonial detail.

002 Elisabeth Jørgensen

02

1879-11-11

Stavanger

-

hu

g

Husmor.

003 Sven Georg Jørgensen

02

1904-05-16

Chr.ania

-

s

ug

Stud.art.

001 Martine Hansen

03

1853-08-28

Fredrikshald

-

hp

ug

Lærerinde. Den off høiere almenskole.

002 Marie Rebekka Dahl

03

1897-02-11

Fredrikshald

-

tj

ug

Hushjælp.

 

 

* 1910

 

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus og 1 Uthus - vedskur". Elleve personer har tilhold på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Aagot Birgitte Helgerød(kvinne)

1910-04-16

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Dikka Hansen(kvinne)

1834-07-27

Fredrikshald

fl ug Huseier

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Laura Hansen(kvinne)

1838-11-23

Fredrikshald

fl ug samme Stilling

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Mina Hansen(kvinne)

1844-03-09

Fredrikshald

fl ug samme Stilling

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Alma Eliassen(kvinne)

1888-08-31

Dalsland

til Hjælp i Huser ug Husholdning

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Lars Amundsen(mann)

1889-10-07

Fredriksstad

el ug Kontorist stenexportkontor

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Esther Sørlie(kvinne)

1888-06-25

Sydvaranger

el ug lærerinde Privatskole

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Anna Sofie Lund(kvinne)

1862-10-12

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Isak Lund(mann)

1863-11-11

Holmestrand

hf g Forretningsfører ved avis

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

D. J. Helgerød(mann)

1875-01-11

Onsø

hf g Kontormand v/ Trælast og Celluloseforretning

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Clara Helgerød(kvinne)

1884-08-20

Glemminge

hm g

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Anderson Hedvig
1867
husholderske
Buvig Deodata
1855
husholderske
Gerner Jens Ludvig
1872
Premierløitnant
Hansen Dikka
1834
Handlende
Hansen Hanna
1842
Handlende
Hansen Laura
1838
Handlende
Hansen Mina
1844
handlende
Isaksen  Ingv. Hagb.
1866
disponent
Kruse Adnreas
1829
bankkasserer
Kruse Axel
1859
fuldmægtig

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Storgaden / Nils Ankers Gade Frøknerne Hansen 30.000 28.200  

 

* 1900

 

Går vi til folketellinga i 1900 finenr vi "Vaaningshus Forretningslokale og Vedskur". Det bor da ni personr på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Petronelle Christiane Didrikke Hans.(kvinne)

1834

Fredrikshald kjøpstad

Søster ug Bestyrerinde af Huset

Fredrikshald: Storgd - Nils Ankers gade

1900-12-03

Laura Sofie Hans.(kvinne)

1838

Fredrikshald kjøpstad

Søster ug Deltager i Broderiforretning

Fredrikshald: Storgd - Nils Ankers gade

1900-12-03

Johanne Kristine Hans.(kvinne)

1842

Fredrikshald kjøpstad

Søster ug Syg Lammet

Fredrikshald: Storgd - Nils Ankers gade

1900-12-03

Wilhelmine Juliane Hans.(kvinne)

1844

Fredrikshald kjøpstad

Søster ug Broderiforretning

Fredrikshald: Storgd - Nils Ankers gade

1900-12-03

Ida Anderson(kvinne)

1882

H†bøl Sverrige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Storgd - Nils Ankers gade

1900-12-03

Ingvard Isaks.(mann)

1866

Glemminge Sm

hf ug Disponent for Jernværk

Fredrikshald: Storgd - Nils Ankers gade

1900-12-03

Nikoline Christians.(kvinne)

1878

Hvaløerne Sm

tj ug Husholderske

Fredrikshald: Storgd - Nils Ankers gade

1900-12-03

Andreas Kruse(mann)

1829

Moss Sm

hf ug Bankkasserer

Fredrikshald: Storgd - Nils Ankers gade

1900-12-03

Deodota Brevig(kvinne)

1854

Hvaler Sm

tj ug Husholderske

Fredrikshald: Storgd - Nils Ankers gade

1900-12-03

 

* 1885

 

Ved folketellinga i 1885 er L.Hansen oppført som eier av matrikkelen. Vi finner da elleve personer bofaste på denne matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Judith Ohlgren(kvinne)

1885

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole Andreas Kruse(mann)

1829

Moss

Bank??

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Georgine Mathiesen(kvinne)

1853

Sponvigen

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Conrad Ohlgren(mann)

1858

Frhald

Kjøbmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Josefhine Ohlgren(kvinne)

1859

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Andersen(kvinne)

1869

Frhald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Diderikke Hansen(kvinne)

1834

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Laura Hansen(kvinne)

1838

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanne Hansen(kvinne)

1843

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Wilhelmine Hansen(kvinne)

1845

Frhald

Broderihandel

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Nora Eriksen(kvinne)

1863

Skjeberg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Nils Ankers Gade Hotelvært Lars Hansen 24.000 32.080  

 

* 1865

 

Folketellinga 1865 har C.P.Olsen sin underskrift. Her befinner det seg da 18 personer og to griser.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

C. P. Olsen(mann)

1821*

Christiania

Husf g Bundtmager

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

L. C. Olsen f Jacobsen(kvinne)

1826*

Christiania

Kone g

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

E. G. Olsen(kvinne)

1849*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

M. F. Olsen(kvinne)

1854*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

A. F. Olsen(mann)

1857*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Sophie Andersdatter(kvinne)

1826*

Frederikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Christine Visterberg(kvinne)

1836*

Sverrig

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Claus Andreas Urbye(mann)

1834*

Hærø Prgj. Søndmøre

Husfader g Sagfører

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Mathilde Urbye f Schjerden(kvinne)

1841*

Christiania

Kone g

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Johanne Gurine Johannesen(kvinne)

1844*

Frederikshald

ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Ole Andreas Kruse(mann)

1831*

Moss

ug Bankcasserer

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Olea Kruse f Hansen(kvinne)

1799*

Frederikshald

Moder e

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Carl Johan Fredriksen(mann)

1833*

Laurvig

Husfader g Tandlæge

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Regina Fredriksen f Jürgensen(kvinne)

1830*

Christiania

Kone g

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Eleonore Marie Fredriksen(kvinne)

1859*

Tønsberg

Datter ug

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Ialdemar Petter Fredriksen(mann)

1861*

Tønsberg

Søn ug

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Marie Annette Fredriksen(kvinne)

1855*

Drammen

Pleiedatter ug

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Andrea Amundsen(kvinne)

1839*

Frederikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

 

Sist oppdatert 03.03.2023 22:15