Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Storgata 20

Tidligere Storgata 28

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 548

Løpenummer i 1901 matrikkel: 480

Matrikkelnummer: 341 & 818

Gårds og bruksnummer: 62/106 & 62/349

 
 

 

En av butikkene som i mange år lå i dette bygget var Emilie Aas.

 

* 2023

 

* 2022

 

* 2017

 

* 2016

 

* 2015

 

* 2013

 

* 2009

 

* 2008

 

* 2004

 

* 2003

 

* 1999

 

* 1998

 

 

 

* 1997

 

 

* 1996

 

 

* 1995

 

* 1994

 

* 1993

 

* 1989

 

* 1987

 

* 1984

 

* 1982

 

* 1978

 

* 1973

 

* 1972

 

18.august 1972 åpnet JA til EF kontor i Storgata 20.

Halden Arbeiderblad sin reportasje kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1971

 

* 1970

 

* 1969

1.mars 1969 endres adressen fra Storgata 28 til Storgata 20.

 

* 1967

 

* 1964

 

* 1962

 

* 1960

 

* 1958

 

* 1957

 

 

* 1955

 

* 1954

 

* 1953

 

* 1951

 

* 1948

Hjemmelsbegjæring dat. 22/11-1948 fra o.r.sakf. Krosby på vegne av 1) Julie Laura Stav f. 25/8-1906 2) Olav Andreas Bernhoft Torpp f. 24/8-1907 og 3) Alf Torpp f. 11/7-1911 eneste myndige arvinger efter avdøde major Alf L. Torpp, forsåvidt angår d.e. og mtr. nr. 818 til verdi kr. 50.000,- Dbf: 23/11-1948 Grbf: 23/11-1948.

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har kun to myndige personer i Storgata 28.

 

* 1936

 

* 1935

Utdrag fra panteregister:

Ektepakt mellem major Alf L. Torpp og frk. Sigirid Schibsted som akter å inngå ekteskap hvorved fullstendig særeie oprettes, således at også d.e.e og matrnr. 349 og 818 blir Alf L. Torpps særeie. Dat. 8/11-35

 

* 1934

 

* 1933

 

* 1931

 

Utdrag fra panteregister:

Dødsattest fra sognepresten i Halden om at frøknene Johanne Christine (Hanna) Hansen, Wilhelmine (Mina) Hansen, Laura Hansen, Didrikke Petronelle (Dikka) Hansen og frk. Anna Margrethe Torpp er døde hendholdsvis 25/2-09, 12/4-22, 9/3-27, 13/9-27 og 20/8-31. Dat 1/9-31 tinglyst 4 september 1931.

Testamente fra frk. Anna Margrethe Torpp hvori bestemmes at alt hvad hun efterlater sig udelt og uten skifterettens mellemkomst skal tilfalde hendes bror kaptein Alf L. Torpp Dat. 19/6 26. tinglyst 4 september 1931.

 

 

 

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Dahl Marie Rebekka
1897
hushjelp Storgata 28
Hansen Didrikke
1834
gaardeierske Storgata 28
Hansen Martine
1853
fhv. lærerinde Storgata 28
Jørgensen Elisabeth
1880
g.m. direktør Storgata 28
Jørgensen Martin 
1868
direktør Storgata 28

 

 

 

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 23 nr.18) har ugift Laura Sofie Hansen, fhv. Forretningsdame e.m. (egne midler) (inneh. av broderiforretning) død den 9.mars 1927. Bosted Storgata 28. Dødsårsaken er av av dr. Rambech oppgitt til alderdomssvakhet.

I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald 23.november 1838.

 

 

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 27 nr.53) har ugift Didrikke Petronelle Kristiane Hansen i Storgt. 28 død den 13. september 1927. Dødsårsaken er av dr. Rambech oppgitt til alderdomssvakhet.

I følge samme kirkebok var hun født i Fr.hald 27.juli 1834.

 

Utdrag fra panteregister:

Erklæring far O.R.sakfører Anders Sand ang. revisjon av regnskapet mellem frk. Anna Torpp og frøknene Dikka, Laura og Mina Hansen i tiden 11/6 1915 - 6/10 1927 hvorav fremgår at frk. Torpp har tilgode kr. 22.463,61 som sammen med pantegjelde Kr. 15.610,- blir kr. 38.073,61. Frk. Torpp skulle iflg. frøkn. Hansens testamenter overta eiendommen for kr. 30.000,- og har således betalt kr. 8073,61 mere enn hun skulde. Dat 19/11 27 tinglyst 28 november 1927

 

 

 

 

* 1925

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Testamente fra Johanne Christine Hansen til fordel for søstrene Dikka, Laura og Mina Hansen. Dat. 6/6 1883 tinglyst 27 november 1923.

Testamente fra Dikka Hansen til fordel for Laura, Hanna og Mina Hansen Dat, 22/9 1883 tinglyst 27 november 1923.

Utdrag fra Pantebok nr. 14, 1922-1925, s. 255

Testamente.

Undertegnede Dikka Hansen bestemmer herved som tillæg til mit testamente av 26. September 1918, at min Anpart i Indbo, Løsøre og alle andre Effekter, som jeg eier alene eller sammen med mine Søstre Laura og Mina Hansen skal efter vor Død overdrages til min slsterdatter, Frøken Anna Torpp med forpligtelser til

  1. at lade min mangeaarige Tjener Frøken Alma Eliassen faa Møblement og Sengklæder fuldt tilstrækkelig til et Værelse samt Kjøkkentøi.

  2. at fordele efter bedste Evne og ganske som hun selv vil endel af Effekterne til min Bror Petter Hansens Barn, saa dise kan ha en Erindring efter os.

Skulde min Søsterdatter Anna Torpp være dæd før mig, overdrrages ovenstaaende Rettigheter og Pligter til den nærmeste av hendes arvinger.

Fredrikshald den 26 Oktober 1921

Dikka Hansen

Likelydende testamenter har alle søstrene fått tinglyst.

 

* 1922

 

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1907 -1925, side 104 nr.27, forteller at Vilhelmine Juliane Hansen, fhv. broderiforetning nå egne midler, dør 12.april og begraves 19.april 1922. Bosted er oppgitt til Storgata 28. Dødsåraken er av doktor Rogge oppgitt til apoplexi . I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald 9.mars 1844.

 

 

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Testamente fra Mina Hansen paa hendes anpart av d.e. og matr. 818 til sin søsterdatter Anna Torpp for høiest 30000 naar hende og hendes søstre ønkser det eller senest ved hendes død. Dat 26/9-18 tinglyst 1 oktober 1920.

Testamente fra Dikka Hansen paa hendes anpart av d.e. og matrnr. 818 til sin søsterdatter Anna Torpp for høiest 30000 naar hende og hendes søstre ønsker det eller senest ved hendes søs. Dat 26/9-1918 tinglyst 1 oktober 1920.

Testamente fra Laura Hansen paa hendes anpart av d.e. og matrnr. 818 til sin søsterdatter Anna Torpp for høiest 30000 naar hende og hendes søstre ønsker det eller senest ved hendes død. Dat 26/6-1918 tinglyst 1 oktober 1920.

 

 

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i det som da var Storgata 28.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Didrikke Petronelle (Dikka) Hansen

01

1834-07-27

Fredrikshald

-

hp

ug

Gaardeier.

002 Laura Sofie Hansen

01

1838-11-23

Fredrikshald

-

hp

ug

Gaardeier.

003 Vilhelmine Juliane (Mina) Hansen

01

1844-03-09

Fredrikshald

-

hp

ug

Gaardeier.

004 Alma Eliassen

01

1888-08-31

Sverige

-

Hushjælp

ug

Hushjælp.

001 Martin Jørgensen

02

1868-06-11

Lyster Luster S. og Fj.

-

hp

g

Kjøbmand. Kolonial detail.

002 Elisabeth Jørgensen

02

1879-11-11

Stavanger

-

hu

g

Husmor.

003 Sven Georg Jørgensen

02

1904-05-16

Chr.ania

-

s

ug

Stud.art.

001 Martine Hansen

03

1853-08-28

Fredrikshald

-

hp

ug

Lærerinde. Den off høiere almenskole.

002 Marie Rebekka Dahl

03

1897-02-11

Fredrikshald

-

tj

ug

Hushjælp.

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus og 1 Uthus - vedskur". Elleve personer har tilhold på matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1.etg tre rom og kjøkken +ett kvistværelse kr 400 pr aar
         
001 Dikka Hansen
1
1834-07-27
Fredrikshald b fl ug Huseier
002 Laura Hansen
1
1838-11-23
Fredrikshald b fl ug samme Stilling
003 Mina Hansen
1
1844-03-09
Fredrikshald b fl ug samme Stilling
004 Alma Eliassen
1
1888-08-31
Dalsland b til Hjælp i Huser ug Husholdning
005 Lars Amundsen
1
1889-10-07
Fredriksstad b el ug Kontorist stenexportkontor
006 Esther Sørlie
1
1888-06-25
Sydvaranger b el ug lærerinde Privatskole
2.etg tre rom og kjøkken kr 400 pr aar
         
001 Anna Sofie Lund
2
1862-10-12
Fredrikshald b hm g Hustru
002 Isak Lund
2
1863-11-11
Holmestrand b hf g Forretningsfører ved avis
2.etg fire rom og kjøkken kr 500 pr aar
         
001 D. J. Helgerød
3
1875-01-11
Onsø b hf g Kontormand v/ Trælast og Celluloseforretning
002 Clara Helgerød
3
1884-08-20
Glemminge b hm g -
003 Aagot Birgitte Helgerød
3
16.04.1910
Fredrikshald b d ug -

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Anderson Hedvig
1867
husholderske
Buvig Deodata
1855
husholderske
Gerner Jens Ludvig
1872
Premierløitnant
Hansen Dikka
1834
Handlende
Hansen Hanna
1842
Handlende
Hansen Laura
1838
Handlende
Hansen Mina
1844
handlende
Isaksen  Ingv. Hagb.
1866
disponent
Kruse Adnreas
1829
bankkasserer
Kruse Axel
1859
fuldmægtig

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Storgaden / Nils Ankers Gade Frøknerne Hansen 30.000 28.200  

 

* 1900

 

Går vi til folketellinga i 1900 finenr vi "Vaaningshus Forretningslokale og Vedskur". Det bor da ni personr på eiendommen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1.etg fire rom og kjøkken + to kvistværelser
         
001 Petronelle Christiane Didrikke Hansen
1
1834
Fredrikshald kjøpstad* b Søster ug Bestyrerinde af Huset
002 Laura Sofie Hansen
1
1838
Fredrikshald kjøpstad* b Søster ug Deltager i Broderiforretning
003 Johanne Kristine Hansen
1
1842
Fredrikshald kjøpstad* b Søster ug Syg Lammet
004 Wilhelmine Juliane Hansen
1
1844
Fredrikshald kjøpstad* b Søster ug Broderiforretning
005 Ida Anderson
1
1882
Håbøl Sverrige b tj ug Tjenestepige
2-etg tre rom og kjøkken + et kvistværelse
         
001 Ingvard Isaksen
3
1866
Glemminge Sm b hf ug Disponent for Jernværk
002 Nikoline Christiansen
3
1878
Hvaløerne Sm b tj ug Husholderske
2.etg fire rom og kjøkken
         
001 Andreas Kruse
3
1829
Moss Sm b hf ug Bankkasserer
002 Deodota Brevig
3
1854
Hvaler Sm b tj ug Husholderske

 

 

* 1891

Foletellinga i 1891 har registrert disse personene på matrikkelen.

Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Didrikke Hansen
1834
Fhald - Familiens overhode ug -
002 Laura Hansen
1838
Fredrikshald - Logerende hørende til Familien ug -
003 Johanne Hansen
1842
Fredrikshald - Logerende hørende til Familien ug -
004 Wilhelmine Hansen.
1844
Frederikshald - Logerende hørende til Familien ug -
005 Jensine Jensen
1872
(Kirkeöen. pr.) Valeröerne - Tjenestetyende ug -
006 Andreas Kruse
1829
Moss - Familiens overhode ug -
007 Constance Gundersen
1856
Fredrikshald - Tjenestetyende ug -
008 Adolf Arenfeldt Bruun
1864 jan.
Kristiania - Familiens overhode ug -

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er L.Hansen oppført som eier av matrikkelen. Vi finner da elleve personer bofaste på denne matrikkelen.

 
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Ole Andreas Kruse
1829
Moss - - - Bank??
002 Georgine Mathiesen
1853
Sponvigen - - - Tjenestepige
003 Conrad Ohlgren
1858
Frhald - - - Kjøbmand
004 Josefhine Ohlgren
1859
Frhald - - - -
005 Anna Andersen
1869
Frhald - - - Tjenestepige
006 Judith Ohlgren
1885
Frhald - - - -
007 Diderikke Hansen
1834
Frhald - - - -
008 Laura Hansen
1838
Frhald - - - -
009 Johanne Hansen
1843
Frhald - - - -
010 Wilhelmine Hansen
1845
Frhald - - - Broderihandel
011 Nora Eriksen
1863
Skjeberg - - - -

 

 

* 1883

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1878 - 1889, side 34 nr.18, forteller at enkemand og forhenværende Hotelvært Lars Hansen i Storgaten, dør 8.mars og begraves 13.mars 1883. Dødsårsaken er av doktor Zimmer oppgitt til "betendelse i luftorganerne". I følge samme kirkebok var han født i Fredrikshald 11.mars i 1808.

 

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skifteretten i Lars Hansens Bo til hans ugifte Døtre 1. Petronelle Didrikke Christiane 2. Laura Sofie 3. Johanne Christine 4. Vilhelmine Juliane for Kr. 24600,00 dat 31/8 83, paa dette og Matr. No. 818 thinglæst 31 August 1883

 

* 1881

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1878 - 1889, side 19 nr.4, forteller at hotelvært Lars Hansens hustru, Margrethe Sofie Hansen 21.januar og begraves 28.januar 1881. Dødsårsaken er av doktor Zimmer oppgitt til "chronisk betendelse i luftorganerne og Afkreftelse". I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald i 1804.

 

 

* 1879

Hvorlænge skal eieren af matr. nr. 341 i storgaden få lov til at slippe spildvand ud i rendestenen på Gaden, uagtet han kan få ind af hvoedkloaken?

Pasop.

 

 

* 1878

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Nils Ankers Gade Hotelvært Lars Hansen 24.000 32.080  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Lars Hansen som eier av matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Lars Hansen
1
1808
Frederikshald b hf g Resturator og Huseier
002 Margrethe Sophie Hansen
1
1804
Frederikshald b Kone g -
003 Laura Sophie Hansen
1
1839
Frederikshald b d ug Forældrene
004 Johanne Christine Hansen
1
1842
Frederikshald b d ug Forældrene
005 Jensine Amalie Olsen
1
1856
Bergs Pr. b Tjenestepige ug Tjener
006 Christine Larsen
1
1852
Eds Sogn Sverige b Tjenestepige ug Tjener
007 Ole Andreas Kruse
2
1829
Moss b Husbonde ug Bankcasserer
008 Ingeborg Sophie Andersdatter
2
1825
Frederikshald b Tjenestepige ug Tjenestetyende
009 Christopher Pritzier Meidell
3
1821
Førde Pr. i Søndfjord b - ug Capitaine
010 Johanne Severine Sørensen
4
1823
Fr.hald b Enke - Vadskerkone
011 Hilda Marette Sørensen
4
1864
Fr.hald b d ug -
012 Andrine Olava Larsen
5
1839
Fr.hald b Enke - Ingen Næring
013 Tønnes Larsen
5
1866
Fr.hald b s ug -
014 Johannes Larsen
6
1871
Fr.hald b s ug -
015 Olaf Marius Polakek
6
1875
Fr.hald b s ug -
016 Jensine Mathilde Larsen
7
1856
Fr.hald b Pige ug Ingen Næring
017 Karl Johan Bentzen
7
1875
Fr.hald b s ug -
018 Katrine Jonasen
8
1844
Hobol Sverige b Enke - Bergs Fattigcasse
019 Erikka Jonasen
8
1864
Ertemark b d ug -
020 Joel Jonasen
8
1867
Ertemark b s ug -

 

 

* 1870

Natten til 4.juli 1870 bryter det ut brann i det som i dag er en del av Repslagergata 1. Brannen krever hele femten eiendommer. Matrikkel 341er en av eiendommene som brenner ned den natten. Eier er da hotellvært Lars Hansen og den er forsikret for 4300 Spd. Mer om denne brannen kan leses på egen side om branner i Fredrikshald.

 

* 1868

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Restaurateur L. Hansen paa Gaard MaN 341 m. M. dateret 9. og thinglæst 12 Juni 1868. (I følge panteboken ble denne auksjonen avholdt 29.desember 1866)

 

* 1865

 

Folketellinga 1865 har C.P.Olsen sin underskrift. Her befinner det seg da 18 personer og to griser.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 C. P. Olsen
1
45
Christiania - Husf g Bundtmager
002 L. C. Olsen f Jacobsen
1
40
Christiania - Kone g -
003 E. G. Olsen
1
17
Frederikshald - Datter ug -
004 M. F. Olsen
1
12
Frederikshald - Datter ug -
005 A. F. Olsen
1
9
Frederikshald - Søn ug -
006 Sophie Andersdatter
1
40
Frederikshald - - ug Tjenestepige
007 Christine Visterberg
1
30
Sverrig - - ug Tjenestepige
008 Claus Andreas Urbye
2
32
Hærø Prgj. Søndmøre - Husfader g Sagfører
009 Mathilde Urbye f Schjerden
2
25
Christiania - Kone g -
010 Johanne Gurine Johannesen
2
22
Frederikshald - - ug Tjenestetyende
011 Ole Andreas Kruse
3
35
Moss - - ug Bankcasserer
012 Olea Kruse f Hansen
3
67
Frederikshald - Moder e -
013 Carl Johan Fredriksen
4
33
Laurvig - Husfader g Tandlæge
014 Regina Fredriksen f Jürgensen
4
36
Christiania - Kone g -
015 Eleonore Marie Fredriksen
4
7
Tønsberg - Datter ug -
016 Ialdemar Petter Fredriksen
4
5
Tønsberg - Søn ug -
017 Marie Annette Fredriksen
4
11
Drammen - Pleiedatter ug -
018 Andrea Amundsen
4
27
Frederikshald - - ug Tjenestepige

 

 

* 1854

Utdrag fra panteregister.

Skjøde fra Magistraten paa Fredrikshalds Communes Vegne til Bundtmager C. P. Olsen paa en Del, stor 1130 kvadratAlen af Tomt MaN 341 m. M. dateret og thinglæst 24 Januar 1854.

 

* 1853

Natten til 2.mars 1853, klokka 3, bryter det ut brann i naboeiendommen (i dag Storgata 18). Hele fjorten hus går med i brannen. Matrikkel 341 var da eid av kjøpmann Schjander og var forsikret for 3500 spd. Mer om denne brannen kan leses på egen side om branner i Fredrikshald.

 

Utdrag fra et referat fra representantskapet i Fredrikshald.

Reguleringskommisionens Forslag af 23de forige Maaned, hvorefter Tværgaden fra Nordre Gade gjennemføres lige ud til Busterudgaden med 20 Alens Bredde, og at for at Tværgaden kan gjennemføres og overalt erholde denne Bredde tages det Fornødne af Roves Tomt No. 584 og af Schjanders Tomter No. 341 og 818. I denne aneldning afkjøber Kommunen Kjøbmand Schjander hans Tomter med den hvælvede Kjælder pa No. 341 for 600 Spd.

 

 

Sist oppdatert 11.03.2024 21:18