Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Storgata 24

Tidligere Storgata 32

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 580

Løpenummer i 1901 matrikkel: 482

Matrikkelnummer: 345a og 346

Gårds og bruksnummer: 62/112

Foto: Skjermdump fra Google maps
 
  Bildet er tatt i 1949 av arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen.

 

* 1985

8.november 1985 hadde Halden arbeiderblad en reportasje hvor vinklingen var:

Erlend Eng Kristiansen hadde i sin diplomoppgave til arkitektstudiet, sett på bygninger på Nordsiden av Storgata. En tese var at 60-åra var ti-året da Halden-arkitekturen nesten ble ødelagt. Han var ikke glad over de kunstige magebeltene med reklame som dukket opp på de fleste av Storgatas bygninger i 60- og 70-åra.

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 18 og 19)

 

* 1968

 

* 1963

 

* 1961

 

* 1948

 

* 1945

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i det som da var Storgata 32.

 

* 1936

 

* 1933

 

* 1931

 

* 1929

 

* 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Buchholm Andreas
1870
politibetjent  Storgata 32
Buchholm Nils
1872
kjøpmann Storgata 32
Buchholm Øistein Vilh.
1902
baker Storgata 32
Buchholm Olava Marie
1865
g.m. politibetjent Storgata 32
Buchholm Rolf Teodor
1899
elektriker Storgata 32
Buchholm Sigbjørn
1900
chauffør Storgata 32
Buchholm Signe
1876
g.m. kjøpmann Storgata 32
Buchholm Thorleif
1898
expeditør Storgata 32
Grenager Adolf
1864
handelsfuldmektig Storgata 32
Grenager Anna Henrikke
1866
kaapeforetning Storgata 32
Grenager Marie Elisabeth
1865
fhv. lærerinde Storgata 32
Grenager Olga Kristiane
1874
frøken Storgata 32
Hansen Bolette Othilie
1867
g.m. sadelmaker Storgata 32
Hansen Haakon
1867
sadelmaker Storgata 32
Hansen Helmrich Børre
1902
salmaker Storgata 32
Johnsen Johan Henry
1890
baker Storgata 32
Johnsen Ranveig
1893
g.m. baker Storgata 32

 

 

* 1926

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Anders Riddervolds bo v/ O.R.sakf. Heyerdahl iflg fullmagt til kjøpmann N.Buckholm for kr 81.100 dat 13/12 1926. Tinglyst 7 januar 1927

 

* 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fem boenheter i det som da var Storgata 32.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Aagot Mathea Reiersen

01

1871-07-20

Fredrikshald

-

hp

e

Egne midler. Styrer i huset for mine umyndige barn som har midler. Enke efter Ingeniør R. Reiersen. %Musik%

002 Margrete Reiersen

01

1902-03-22

Fredrikshald

-

d

ug

Husarbeide hjemme uten løn, bierhverv Handskevask. Egne midler.

003 Arne Reiersen

01

1904-06-25

Fredrikshald

-

s

ug

Elev av Fr.halds offl. Høiere Almenskole. Egne midler.

004 Ole Reier Reiersen

01

1906-04-04

Fredrikshald

-

s

ug

Elev av Fredrikshald folkeskole. Egne midler.

005 Anna Reiersen

01

1908-05-12

Fredrikshald

-

d

ug

Elev av Fr.halds offl. høiere almenskole. Egne midler.

006 Mathea Amundsen

01

1832-02-25

Fredrikshald

-

hp, Bedstemor

e

Ingen. Pensjon, legatunderstøttelse. Enke efter uhrmaker.

001 Hakon Hansen

02

1867-06-13

Asker

-

hp

g

Sadelmmester.

002 Bollette Hanssen

02

1866-02-14

Vestby Ak.

-

hu

g

Husmor!

003 Thora Helene Hanssen

02

1899-03-13

Christiania

-

d

ug

Sydame.

004 Helmerich Børre Hanssen

02

1902-07-05

Fredriksstad

-

s

ug

Kontorist.

005 Laura Marie Hanssen

02

1904-06-20

Fredriksstad

-

d

ug

Husarb hjemme.

006 Haakon Storm Hanssen

02

1910-02-16

Fredriksstad

-

s

ug

-

001 Andreas Bukholm

03

1870-10-08

Fr. hald

-

hp

g

Politibetjent.

002 Olava Marie Bukholm

03

1863-04-23

Fr hald

-

hu

g

Husmor.

003 Bjarne Sigur Martin Bukholm

03

1901.?.23

Fr. hald

-

s

ug

Tilskjærer.

004 Rolf Theodor Bukholm

03

1899-04-29

Fr hald

-

s

ug

Uten erhverv og avtjener fortiden sin værneplikt ved garden.

001 Carl Wendel Gustafsson

04

1879-06-10

Sverige

-

hp

g

Werksmester.

002 Emma Pauline Gustafsson

04

1883-09-12

Rakkestad

-

hu

g

Hus mor.

003 Knut Wendel Gustafsson

04

1917-05-20

Vestre Aker

-

s

ug

-

004 Tancred Wendel Gustafsson

04

1919-03-12

Fredrikshald

-

s

ug

-

005 Borgild Amalie Karlsen

04

1903-07-01

Berg Østfold

-

tj

ug

Tjenestepike.

001 Øivind Selmer

05

1886-06-09

Kristiania

-

hp

g

Overretssakfører.

002 Anna Borghild Elisabeth Selmer

05

1898-04-05

Tøcksfors Sverige

-

hu

g

Husmor.

003 Anne-Brit Maj Selmer

05

1919-08-10

Fredrikshald

-

d

ug

-

004 Ester Wilhelmina Andersson

05

1894-04-24

Vestanfors Sverige

-

tj

ug

Tjenestepike.

 

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra kjøbmand N.Buckholm til kjøbmand Anders Riddervold for kr. 105.000 dat 1/9 1918

 

* 1911

Utdrag av panteregister:

Skjøte fra Møller & co`s aktiebryggeri i likv?? til Nils Buckholm for kr. 41.000, dat 5/10-11 (I følge maalebrev av 12/10-11 erindeholder tomten 682 m²)

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et "vaaninghus og forretningslokale og en sidebygning og alm uthus". Huset har to etasjer og det er fem boenheter på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 460 kr pr år          

Fredrikke Petersen(kvinne)

1842-09-25

Brevig

hm ug Leiebibliothek

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

1.etg sidebygning 25 kr pr mnd          

Gulbrand A. Fjeld(mann)

1869-08-01

Trygstad

hf g Bygmester Tømmermester

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Josefine Fjeld(kvinne)

1881-12-07

Trygstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Aslaug Fjeld(kvinne)

1901-06-16

Ski

d ug Datter

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Klara Fjeld(kvinne)

1905-05-31

Ski

d ug Datter

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Gunnar Fjeld(mann)

1893-07-09

Kristiania

logerende ug Bygningssnedker

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

2.etg forhus 700 kr pr år          

Jens Peter Løken(mann)

1862-04-30

Askim

hf g folkskolebestyrer

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Agnes Martine Løken f Rosenvinge(kvinne)

1863-09-02

Fredrikshald

hm g

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Esther Margit Rosenvinge Løken(kvinne)

1888-07-18

Fredrikshald

d ug hjælper til i huset

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Ruth Elin Ibenfeldt Rosenvinge Løken(kvinne)

1895-02-12

Gjøvik

d ug gaar paa middilskole

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Liv Rosenvinge Løken(kvinne)

1887-08-12

Fredrikshald

d ug hjælper til i huset

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Ingeborg Kristiansen(kvinne)

1893-04-17

Fredrikstad

tj ug almindelig husstel

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

2.etg forhus 600 kr pr år          

Marius Larsen(mann)

1852-04-22

Fosnæs

hf ug prest v/ Statskirken

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Magda Larsen(kvinne)

1842-11-09

Fosnæs

søster ug frøken

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Johanne Larsen(kvinne)

1854-06-07

Hiteren

søster ug husbestyrerinde

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

2.etg sidebygning 360 kr pr år          

Josefine Johannesen(kvinne)

1843-09-15

Tune

hm e børnenes understøttelse

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Josef Johannesen(mann)

1881-03-02

Tune

s ug Handelsfuldm v/ Colonialforretn

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Gulli Johannesen(kvinne)

1895-04-11

Fredrikshald

d ug Husligt gjøremaal

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn Født Livstilling
Buckholm Nils 1872 kjøbmand
Buckholm Signe 1876 g.m. kjøbmand
Larsen Christian 1871 rørlægger
Larsen Dora 1865 g.m. rørlægger
Lien Johan 1866 premierløitnant
Lien Ragnhild 7/2 1877 g.m. premierløitnant
Petersen Fredrikke 1844 frøken
Pless Lauritz 1854 kjøbmand
Pless Marie 1864 g.m. kjøbmand

 

 

* 1901

 

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredriksahld Storgaden / Kristian Augusts Gade Møller & Co 40.000 54.120  

 

* 1900

 

Går vi til folketellinga i 1900 er det oppført et "vaaningshus, Sidebygninger med stalde, lagerrum etc". Huset har to etasjer med tre leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg forhus          

Fredrikke Peters.(kvinne)

1842

Brevig Brb

hm ug Leiebibliotek

Fredrikshald: Storgaden

1900-12-03

2.etg          

Carl G. Mamen(mann)

1858

Id Sm

hf g Kjøbmand fhv. (Konkurs)

Fredrikshald: Storgaden

1900-12-03

Valborg Mamen(kvinne)

1863

Frstad Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Storgaden

1900-12-03

Kristian Mamen(mann)

1887

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Storgaden

1900-12-03

Alfild Mamen(kvinne)

1888

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Storgaden

1900-12-03

Carl Mamen(mann)

1889

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Storgaden

1900-12-03

Bjarne Mamen(mann)

1891

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Storgaden

1900-12-03

Trygve Mamen(mann)

1894

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Storgaden

1900-12-03

Leif Mamen(mann)

1899-11-05

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Storgaden

1900-12-03

Bertha Johannes.(kvinne)

1881

Sponvigen Sm

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Storgaden

1900-12-03

2.etg forhus          

Jan Olaf Rudolf Altenburg(mann)

1847

Berum Ak

hf g Politimester

Fredrikshald: Storgaden

1900-12-03

Ida Mathilde Altenburg(kvinne)

1854

Throndhjem ST

hm g Hustru

Fredrikshald: Storgaden

1900-12-03

Odina Emanuels.(kvinne)

1873

Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Storgaden

1900-12-03

 

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do. (Carl G.Mamen) til Møller & Co paa d.e. for Kr 39000,00 dat 6/3 1896 tinglust 10. Marts 1896

 

 

* 1891

 

Ved folketellinga i 1891 bor følgende sytten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Ellertsen Woll(mann)

1854

Bergen

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Storgaden

1891-01-01

Caroline Marie Metella (Gulbrandsen) Woll(kvinne)

1857

Kristiania

Hustru g

Fredrikshalds: Storgaden

1891-01-01

Marie Martinsen(kvinne)

1862

Hofs prgjld Jarlsberg

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Storgaden

1891-01-01

Carsten Thorvald Woll(mann)

1885

Kristiania

Søn

Fredrikshalds: Storgaden

1891-01-01

Johan Woll(mann)

1888 aug.

Hönefos

Søn

Fredrikshalds: Storgaden

1891-01-01

Carl Gustav Mansen(mann)

1857

Id Præstegjeld

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Storgaden

1891-01-01

Karen Valborg Mansn født Grønvold(kvinne)

1863

Fredrikstad

Hustru g

Fredrikshalds: Storgaden

1891-01-01

Svrindan Grønvold Mansen(mann)

1887

Fredrikshald

Søn

Fredrikshalds: Storgaden

1891-01-01

Alfild Sofie Mansen(kvinne)

1888

Fredrikshald

Datter

Fredrikshalds: Storgaden

1891-01-01

Carl Severin Mansen(mann)

1889 sept.

Fredrikshald

Søn

Fredrikshalds: Storgaden

1891-01-01

Olga Marie Iversen(kvinne)

1870

Asak Bergs Præstegjeld

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Storgaden

1891-01-01

Wilhelmine Andersen(kvinne)

1859

Fredriksstad

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Storgaden

1891-01-01

Sverre Reiersen(mann)

1871

Drøbak

Logerende hørende til Familien ug

Fredrikshalds: Storgaden

1891-01-01

Thomnes Peder Olaus Elliassen(mann)

1866

Fredriksstad

Logerende hørende til Familien ug

Fredrikshalds: Storgaden

1891-01-01

Edvard Olsen Weften(mann)

1872

Stange Præstegjeld Hedemarken

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Storgaden

1891-01-01

Froken Fredrikke Petersen(kvinne)

1843

Brevig

Familiens overhode ug

Fredrikshalds: Storgaden

1891-01-01

Karoline Marie Hansen(kvinne)

1828

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien e

Fredrikshalds: Storgaden

1891-01-01

 

* 1890

Gaardkjøb. Kjøbmand Carl. G. Mamen har kjøbt den Iver Lykkes Konkursbo tilhørende Gaard i Storgaden for 37,000 Kroner, foruden Omkostninger, der skal andrage til henimod 2000 Kroner.

 

 

Utdrag fra panteregister:

Esensen av utdraget er at advokat Roll, som kurator i Iver Lyches konkursbo, oppretter skjøte på M.no. 345a, 346 og Tomten 422b for kr 38.600 til Carl G. Mamen. Datert 12/5-90 og tinglyst 13.Mai 1890.

 

 

* 1885

 

Folketellinga i 1885 har Iver Lyche registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Iver Lyche(mann)

1825

Drammen

Handelsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jensine Lyche(kvinne)

1826

Fredrikshald

Iver Lyches hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Selma Lyche(kvinne)

1849

Fredrikshald

Iver Lyches Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hildor Lyche(kvinne)

1852

Fredrikshald

Iver Lyches Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Waleska Lyche(kvinne)

1859

Fredrikshald

Iver Lyches Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Dora Heyerdahl Lyche(kvinne)

1862

Fredrikshald

Iver Lyches Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Dagmar Lyche(kvinne)

1865

Fredrikshald

Iver Lyches Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ivar Heyerdahl Lyche(mann)

1869

Fredrikshald

Iver Lyches Søn Latin Gymnasiast

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christian Olsen(mann)

1859

Berg Sogn pr Fhald

Contor og Handelsfuldmd.

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Rassmus Wold(mann)

1864

Soon

Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole Olsem(mann)

1866

Berg pr Fhald

Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole Chrisitan Olsem(mann)

1867

Ahremark

Gaardsdreng

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Amalie Pedersen(kvinne)

1856

Ahremark

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Maren Olsen(kvinne)

1860

Fredrikshald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Bernhard Mylèn(mann)

1858

Sverrige

Controllant

Fredrikshald: !!

1885-12-31

!! Fleicher(mann)

1852

Christiania

Cand jur, edsvoren Fuld?? ??

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Kjøbmand Søren Sørensen til Kjøbmand Iver Lyche paa denne Gaard, dat 16 og 17. Desember 1878.

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Christian Augusts Gade Kjøbm. Iver Lyche 40.000 57.200  

 

* 1875

 

Ved folketellinga 1875 var Søren Sørensen oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Søren Sørensen(mann)

1813

Christiansand

hf e Kjøbmand

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Sophie Sørensen(kvinne)

1850

Fr.hald

d ug Faderen

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Iver Lyche(mann)

1825

Drammen

hf g Kjøbmand

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Jensine Lyche(kvinne)

1826

Fr.hald

Kone g

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Selma Lyche(kvinne)

1849

Fr.hald

d ug Forældrene

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Hildor Lyche(kvinne)

1852

Fr.hald

d ug Forældrene

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Jenny Lyche(kvinne)

1856

Fr.hald

d ug Forældrene

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Waleska Lyche(kvinne)

1859

Fr.hald

d ug Forældrene

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Dora Lyche(kvinne)

1862

Fr.hald

d Forældrene

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Dagmar Lyche(kvinne)

1865

Fr.hald

d Forældrene

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Ivar Lyche(mann)

1869

Fr.hald

s Forældrene

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Mathæus Andresen(mann)

1854

Christiania

Handelsbetjent ug Tyende

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Christian Olsen(mann)

1859

Bergs Pr.

Handelsbetjent ug Tyende

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Hjalmar Østeby(mann)

1860

Christiansand

Handelsbetjent ug Tyende

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Sophie Hansen(kvinne)

1851

Fr.hald

Stupige ug Tyende

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Amalie Pedersen(kvinne)

1853

Aremark Pr.

Kokkepige ug Tyende

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Caroline Hansen(kvinne)

1857

Fr.hald

Barnepige ug Tyende

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Johan Gabrielsen(mann)

1853

Aremark Pr.

Gaardsdreng ug Tyende

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Johan Magnusen(mann)

1848

Aremark Pr.

Gaardsdreng ug Tyende

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

 

* 1865

 

I folketellinga i 1865 finner vi S. Sørensen sin underskrift på skjemaet. Det bor nå sytten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Dagmar Lyche(kvinne)

1865*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Søren Sørensen(mann)

1813*

Christiansand

Husfader e Kjøbmand

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Sophie Sørensen(kvinne)

1850*

Frederikshald

Datter af S Sørensen ug

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Iver Lyche(mann)

1825*

Drammen

Husfader g Handelsfuldmægtig

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Jensine Lyche(kvinne)

1826*

Frederikshald

I. Lyches Kone g

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Selma Lyche(kvinne)

1849*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Hildor Lyche(kvinne)

1852*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Jenny Lyche(kvinne)

1856*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Waleska Lyche(kvinne)

1859*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Dora Lyche(kvinne)

1862*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Mathea Lyche(kvinne)

1792*

Christiania

Jensine Lyches Moder e

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Søren Jensen(mann)

1844*

Drammen

ug Handelsbetjent

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Henrik Calmeyer(mann)

1847*

Drammen

ug Handelsbetjent

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Lorentz Larsen(mann)

1840*

Bergs Prgj.

ug Gaardsdræng

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Andrine Andersdatter(kvinne)

1842*

Frederikshald

ug Stupige

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Juliane Gundersdatter(kvinne)

1842*

Bergs Prgj.

ug Kokkepige

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Hanna Pedersen(kvinne)

1847*

Bergs Prgj.

ug Barnepige

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

 

* 1853

Utdrag fra panteregister:

Do. (Skjøde) fra Kjøbmand O.C.Andersen til Kjøbmand Søren Larsen paa Tomt mtr 345a, dateret 27 og 28 Juni 1853

 

* 1848

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Andreas Brynildsen og Lars A.Larsen til Kjøbmand Søren Sørensen paa Gaard mtr 346 med Tomt , dateret 21 og 31 Januar 1848.

 

* 1843

Ifølge Reqvisition af Cand. juris Lyche for Kjøbmand A. M. Tandberg i Drammen, grundet paa Panteobligation af 29de Juni f. A. og Forlig af 1ste denne Maaned, afholdes Onsdagen den 5te April førstkommende Klokken 3 Eftermiddag, og følgende Dage, saalænge fornødiges, offentlig Auction i Gaarden Nr. 346 i Busterudgaden over Kjøbmand Rasmus Tandbergs Indboe, Heste og Fekræature samt Varebeholdninger.

Conditionerne bekjendtgjøres paa Auctionsstedet hvortil Lysthavende indbydes.

Frederikshalds Byfogedcontoir, den 9de Marts 1843.

Rieck.

 

Ifølge Reqvisition af Cand. juris Lyche for Kjøbmand A. M. Tandberg i Drammen, grundet paa Panteobligation af 29de Juni 1842 og Forlig af 1ste d. M., afholdes Tirsdagen den 18de April førstkommende, Klokken 3 Eftermiddag, offentlig Auction udi og over den Kjøbmand R. Tandberg tilhørende Gaard Nr. 346 i Bsuterudgaden paa Nordre Frederikshald med Tilliggender.

Conditonerne bekjendtgjøres paa Auctionsstedet, hvortil Lysthavende indbydes.

Frederikshalds Byfogedcontoir, den 10de Marts 1843.

Rieck.

 

 

 

* 1836

Den 16de April.

Lasson - som befalet acctor mod
Bruun - Kjøbmand Ole C. Andersen, tiltalt for overtrædelse af Brand-Anordningen.

Ved den af Brandretten i Frederikshald under 17de December 1835 afsagte Dom, som Actor havde indstevmet til Stadfæstelse, var kjendt for Ret: Indstevnede O. C. Andersen bør inden 5 Maaneder efter denne Doms lovlige Forskyndelse under en Mulct af ½ Spd. til Frederikshalds Byes Brandcasse for hver Dag, han sidder Dommen overhørig, at nedtag den paa hans Udhuusbygning i Gaarden No. 345 a værende bordklædte Gavl, samt at udrede de af denne Sag lovlig flydende Omkostninger inden 3de Solemærker efter Dommens lovlige Forkyndelse.

Dom:

Brandrettens Dom bør ved Magt at stande, dog saaledes, at Nedtagelsen bør skee inden 3 Maaneder efter denne Doms lovlige Forkyndelse, og at de af Sagen flydende Omkostninger udredes efter at Overøvrigheden approberede Regninger. I Sallarium til Actor for Høiesteret, Advocat Lasson, betaler Kjøbmand Ole C. Andersen 10Spd.

 

 

 

* 1833

Efter Vedkommendes Rqvisition, grundet paa givet Udlæg for resterende Skatter, afholdes offentlig Auction paa Frederikshalds Bythingstue Onsdagen den 24de Juli førstkommende, til efternævnte Tider, over følgende, her i Byen beliggende faste Eiendomme, nemlig:

  • Eftermiddag Kl.3, over Huset, Matr.-No. 345a, tilhørende Christian Svendsen Totorp;

  • Eftermiddag Kl. 3½, over Huset, Matr.-No. 482b, tilhørende Skomagermester Frederik Erlandsen;

  • Eftermiddag Kl. 4, over Huset, Matr.-No. 619, tilhørende Kjøbmand Aslak Nordbye;

  • Eftermiddag Kl. 4½, over Huset, Matr.-No. 822, tilhørende Arbeidsmand Ole Jacobsen.

Lysthavende indbydes til Auctionsstedet, hvor Conditionerne erfares.

Frederikshald, den 28de juni 1833.

Svensen.

 

 

* 1801

 

Går vi til folketellinga i 1801 er matrikkel 345 og 346 selvstendige matrikler. I det som da var en udelt matrikkel 345 finner vi disse personene.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anders Larsen Rokke(mann)

1754*

Huusbonde Begge i første ægteskab Høker

Friderichshald: Storgaden

1801-02-01

Berthe Kirstine Hansdatter(kvinne)

1755*

Hans kone Begge i første ægteskab

Friderichshald: Storgaden

1801-02-01

Ingeborg Andersdatter(kvinne)

1783*

Tienestepige Ugift

Friderichshald: Storgaden

1801-02-01

Thor Thoresen(mann)

1779*

Inqvartered Ugift Gevorben soldat

Friderichshald: Storgaden

1801-02-01

På matrikkel 346 finner vi disse personene i 1801.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

David Helberg(mann)

1753*

Huusbonde Begge i 1te ægteskab Kiøbmand

Friderichshald: Storgaden

1801-02-01

Anne Beathe Palm(kvinne)

1755*

Hans kone Begge i 1te ægteskab

Friderichshald: Storgaden

1801-02-01

Anne Dorothea Helberg(kvinne)

1778*

Deres datter Ugift

Friderichshald: Storgaden

1801-02-01

Elen Sophia Lind(kvinne)

1765*

Logerende Ugift Syening

Friderichshald: Storgaden

1801-02-01

Anne Larsdatter(kvinne)

1777*

Tienestepige Ugift

Friderichshald: Storgaden

1801-02-01

 

Sist oppdatert 11.12.2023 22:51