Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Storgata 4c

Tidligere både Storgata 10 og Torgata 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 2

Løpenummer i 1901 matrikkel: 254

Matrikkelnummer: 3a

Gårds og bruksnummer: 160/102

 
Foto: SW 11.juli 2005
 
  Foto: Arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen 1949

 

Da Halden kommune i 1982 gikk over til Gårds og bruksnummer var adressen til denne eiendommen Torgata 10.

 

* 1998

 

* 1996

 

* 1994

 

* 1993

 

* 1986

 

* 1985

 

* 1983

 

* 1980

 

* 1977

 

* 1976

 

* 1973

 

* 1972

 

* 1969

1.mars 1969 blir adressen forandret fra Storgata 10 til Torgata 10.

 

* 1964

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 10)

 

* 1963

 

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1962

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1960

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1955

 

* 1952

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av 30/5-1947 fra avdøde Marie Pless`s arvinger: 1) Thorleif Pless f. 14/3-1890 2) fru Lalla Spørch f. 25/4-1891 3) Reidar Pless f. 21/3-1892 for d.e. til verdi kr.105.000,-

Skjøte. dat. 31/5-1947 fra Thorleif Pless til sine søsken fru Lalla Spørch og Reidar Pless på sin 1/3 part av d.e. for kr. 35.000,-

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i det som da var Storgata 10.

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Johannesen, / Johansen Emilie Kristine
1880
g.m. stenhugger Storgata 10
Johannesen, / Johansen Olaf Alfred
1871
stenhugger Storgata 10

 

 

* 1926

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Storgata 10.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Kristian Sevrin Nilsen

01

1853-04-16

Fredrikshald

-

hp

g

Komunearbeider

002 Karoline Nilsen

01

1850-02-01

i Fredrikshald

-

hu

g

husmor

001 Christian Severin Christiansen

02

1878-06-26

Id

-

hp

g

motorbaatfører

002 Helga Christiansen

02

1880-06-24

Gjøvik

-

hu

g

Husmor

003 Helge Robert Christiansen

02

1907-04-07

Fredrikshald

-

s

ug

pf

004 Mathea Johansen

02

1899-04-01

Aremark

-

tj

ug

tjener

005 Milda Hanson

02

1901-10-30

Krokstrand (Sverige)

-

tj

ug

tjener

006 Kasbara Hanson

02

1902-07-06

Krokstrand (Sverige)

-

tj

ug

tjener

 

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et "vaaningshus og forretningslokale" og som sidebygninger "1 enetages til gate og 1 toetages inde i gaarden". Selve hovedhuset har to etasjer og foruten de to beboelsene som befinner seg her er det registrert diverse aktiviteter. Her er det to butikker og tre kontorer, en fabrikk og en barberstue. Det er et spisested med syv rom for bruk som hotell. Det er også et fotoatlie i bygget.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 2.etg          

Agnethe Bjerke(kvinne)

1860-10-20

Kristiania

hm Frøken ug Indehaver af Pensionat

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Hermann Olsen Bjerke(mann)

1822-04-01

Solør

fl e ingen

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Ruth Bjerke(kvinne)

1893-08-30

Kristiania

fl ug ingen

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Helene Andersen(kvinne)

1893-04-26

Rokke Torp

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Emma Gundersen(kvinne)

1893-09-09

Rokke Kasa

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Otto Jens Kjær(mann)

1879-08-05

København

el ug Montør Maskinf.

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

John Wilhelm England(mann)

1879-05-12

Sverige

el g Montør Maskinf.

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Christen Peder Christensen(mann)

1876-03-20

Lolland

el ug Montør Maskinf.

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Carl Bernhard Johannesen(mann)

1888-12-05

København

el ug Montør Maskinf.

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Nils Carlsen(mann)

1865-04-30

Hollen

fl ug Handelsbetjent Colonial

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Portnerbolig 1.etg 8 kr pr mnd.          

Severin Christian Nielsen(mann)

1853-04-16

Fredrikshald

hf g Kommune-arbeider

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Karoline Nielsen(kvinne)

1850-02-01

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Nils Oskar Nielsen(mann)

1882-08-22

Fredrikshald

s ug Sjømand

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Inga Marie Nielsen(kvinne)

1884-12-14

Fredrikshald

d ug ingen

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Herføll  Elen
1869
g.m. skipper
Herføll  Petter
1856
skipper
Johannesen Josefine
1853
modehandlerinde
Nilsen Karoline
1850
g.m. Arbeider
Nilsen Kristian Severin
1853
arbeider

 

 

* 1901

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Fru Marie Pless oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 70.000 kr. og en branntakst på 44.340 kr.

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er det oppgitt et foretningslokale og to sidebygninger.Fru Pless er registrert som bruker av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sidebygning 2.etg          

Josefine Johannes.(kvinne)

1854-12-27

Frhald

ug Modeforretning

Fredrikshald: Storgaden & Borgergaden

1900-12-03

Sidebygning 1.etg          

Andrea Jørgens.(kvinne)

1864

Fredrikshald kjøpstad

ug Broderiforretning

Fredrikshald: Storgaden & Borgergaden

1900-12-03

Bakbygning 1.etg          

Christian Sev. Nils.(mann)

1847

Fredrikshald kjøpstad

hf g Løsarbeider

Fredrikshald: Storgaden & Borgergaden

1900-12-03

Karoline Nils.(kvinne)

1850

Fredrikshald kjøpstad

hm g Huset

Fredrikshald: Storgaden & Borgergaden

1900-12-03

Nils Osk. Nils.(mann)

1882

Fredrikshald kjøpstad

s ug Sømand

Fredrikshald: Storgaden & Borgergaden

1900-12-03

Inga Nils.(kvinne)

1884

Fredrikshald kjøpstad

d ug arb. i Huset

Fredrikshald: Storgaden & Borgergaden

1900-12-03

Hulda Nils.(kvinne)

1890

Fredrikshald kjøpstad

d ug mindre†rig

Fredrikshald: Storgaden & Borgergaden

1900-12-03

           

Bolette AnForhus 2.etgders.(kvinne)

1863

Id

hm s Hoteldrift

Fredrikshald: Storgaden & Borgergaden

1900-12-03

Eugen Riis(mann)

1883

Fredrikshald kjøpstad

s ug Smedlærling

Fredrikshald: Storgaden & Borgergaden

1900-12-03

Paul Anders.(mann)

1890

Fredrikshald kjøpstad

s ug mindre†rig

Fredrikshald: Storgaden & Borgergaden

1900-12-03

Hilma Nils.(kvinne)

1884

Id

tj ug Pige

Fredrikshald: Storgaden & Borgergaden

1900-12-03

?(mann)

ubekj

ubekj

ubekjendt ubekj Kvæghandler

Fredrikshald: Storgaden & Borgergaden

1900-12-03

?(mann)

ubekj

ubekj

ubekjendt ubekj Kvæghandler

Fredrikshald: Storgaden & Borgergaden

1900-12-03

?(mann)

ubekj

ubekj

ubekjendt ubekj Kvæghandler

Fredrikshald: Storgaden & Borgergaden

1900-12-03

 

* 1899

Utdrag fra panteregister:

Skjøde ?? G.O.Jensen til C.Wiel Gedde og denne igjen til Fru Marie Pless sælger d.e. for kr. 70000,00 dat. 8. og 9. aug. 1899. Indeholdende forpliktelser for kjøberen til at lade eiendommen bestyre af en af sælgeren godkjent mand saalange han har penge staaende i gaarden og at kjøberen betaler i aarlige afdrag paa sælgerens obligation kr 2000,00 hver 1st Juli. Thinglæst 15 august 1899.

 

 

 

 

* 1897

Gardsalg. Consul C. Wiel Gedde har solgt sin Gaard M. No. 3A i Storgaden til Hr. Fuldmægtig Paul M. Simensen mrd flere for 65000 Kr.

(S.A.)

 

 

* 1894

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra fru Elise Nilsen f. Preus til apotheker D. Stephanson for kr. 38000 og fra denne igjen til kjøbmd. G.O. Jensen for kr 35000, dat 29/5 94 Thinglæst 5. Juni 1894

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert tolv personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Lauritz Hansen Pless(mann)

1854

Tromsø

Familiens overhode g

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Marie Wilhelmine Pless(kvinne)

1863

Fredrikshald

Hustru g

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Thorleif Pless(mann)

1890 mars

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Helene Marie Hansen(kvinne)

1870

Rokke Anex til Berg

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Valborg Mathilde Larsen(kvinne)

1871

Fredrikshald

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Arnt Olai Andersen(mann)

1863

Fredrikshald

Familiens overhode ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Johan Marenius Larsen(mann)

1859

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Anna Margrethe Larsen(kvinne)

1865

Kragerø

Hustru g

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Thorstein Röberg Larsen(mann)

1887

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Astri Larsen(kvinne)

1889 nov.

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Carl Herman Larsen(mann)

1870

Fr.hald

Logerende hørende til Familien ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Alette Marie Eriksen(kvinne)

1863

Berg Sogn Smaalenene

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er fru Nielsen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

William Preys Nilsen(mann)

1851

Frhald

Kjøbmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristine Preys Nilsen(kvinne)

1862

Kristiania

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elisabeth Preys Nilsen(kvinne)

1883

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kirsten Preys Nilsen(kvinne)

1885

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thea Preys(kvinne)

1826

Dybvaag

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Dahlgren(kvinne)

1856

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Magda Jensen(kvinne)

1870

Frhald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Fredrik Clementsen(mann)

1865

Frhald

Handelsfuldmægtig

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Larsen(mann)

1861

Rokke

Sendegut

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Enkefru Elise Nilsen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 36.000 kr og har en branntakst på 32.720 kr.

 

* 1875

 

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi tretten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Conrad H. Conradi(mann)

1837

Christiania

hf g Kjøbmand

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Ida Marie Conradi(kvinne)

1840

Christiania

Kone g

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Conrad Alf Conradi(mann)

1873

Frhald

s

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Anders Jacob Petersen(mann)

1847

Moss

tj ug Handelsf.mægtig

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Hans Emil Strøm(mann)

1852

Drammen

ug Handelsbetjent

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

John Johnsen(mann)

1856

Hølen

ug Handelsbetjent

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Rickart Hallager(mann)

1856

Christiania

ug Handelsbetjent

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Nicolai Hanson(mann)

1859

Fredriksvern

ug Handelsbetjent

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Christian Andreasen(mann)

1854

Bergs Præstegjeld

ug Gaardsgut

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Anne Olsen(kvinne)

1848

Aremark Præstegj.

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Marie Øvre(kvinne)

1856

Frhald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Marthin Olsen(mann)

1844

Hølen

Tilreisende ug Snedker

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

Gina Johnsen(kvinne)

1830

Bergs Prg.

Tilkaldt vaagekone e Vaagekone

Fredrikshald: Storgade

1875-12-31

 

* 1865

 

Ved folketellinga i 1865 er fru Elise Nilsen eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Christiane Lorange(kvinne)

1804*

Frederikshald

Huusmoder e

Fredrikshald: Borgergaden

1865-12-31

Joseph Tønder Lorange(mann)

1836*

Frederikshald

Søn ug Skipper

Fredrikshald: Borgergaden

1865-12-31

Constanse Lorange(kvinne)

1838*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Borgergaden

1865-12-31

Thrine Lorange(kvinne)

1839*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Borgergaden

1865-12-31

Petronelle Lorange(kvinne)

1841*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Borgergaden

1865-12-31

Christian Lorange(mann)

1842*

Frederikshald

Søn ug Styrmand

Fredrikshald: Borgergaden

1865-12-31

Elen Carlsen(kvinne)

1847*

Frederikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergaden

1865-12-31

Christian Lorange(mann)

1845*

Frederikshald

Søn ug Styrmand

Fredrikshald: Borgergaden

1865-12-31

Gust Lorange(mann)

1847*

Frederikshald

Søn ug Mæglerfuldmægtig

Fredrikshald: Borgergaden

1865-12-31

Elise Nielsen(kvinne)

1822*

Stavanger

Fru e Eier af Gaarden

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

William Nielsen(mann)

1851*

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Hanna Eriksen(kvinne)

1849*

Fredrikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Emil Sørensen(mann)

1823*

Fredrikshald

g Skibsfører og Rheder

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Christine Sørensen(kvinne)

1840*

Fredrikshald

hans Kone g

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Julie Gundersen(kvinne)

1846*

Asak Sogn

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Grethe Nordbye(kvinne)

1806*

Fredrikshald

ug Modehandlerinde

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Caroline Pedersen(kvinne)

1850*

Fredrikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

C. Conradi(mann)

1837*

Christiania

ug Handelsfuldmægtig

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

M. Goplen(mann)

1840*

Land

ug Handelsbetjent

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

L. Hansen(mann)

1846*

Fredrikshald

ug Handelsbetjent

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

Ole Jensen(mann)

1830*

Enningdalen

ug Gaardsdreng

Fredrikshald: Storgaden

1865-12-31

 

* 1857

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Elise Margrethe Nielsen, Enke efter Kjøbmand W. Nielsen, til at sidde i uskiftet Bo, dateret 3. og thinglæst 27. Jan. 1857

 

* 1847

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra C.Endresens Enke til Handelsmand William Nielsen paa Gaarden No. 3a med Grund, dateret 1. Mai 1847 og Thinglæst 27. Aug. 1849

 

* 1801

 

Går vi til folketellinga i 1801 var matrikkel 3 ikke delt.

  Alder Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Mathias Bodom

66

Huusbonde

Begge i 1te ægteskab

Kiøbmand

002 Marthe Maria Hansen

44

Hans kone

Begge i 1te ægteskab

-

003 Christian Bodom

19

Deres søn

Ugift

Cofardi styrmand

004 Ole Andreas Bodom

3

Deres søn

Ugift

-

005 Marthe Maria Bodom

15

Deres datter

Ugift

-

006 Inger Maria Larsdatter

52

Tienestefolk

Enke efter 1te gifte

-

007 Karen Larsdatter

20

Tienestefolk

Ugifte

-

008 Regina Torgersdatter

17

Tienestefolk

Ugifte

-

009 Lars Jacobsen Aass

31

Tienestefolk

Ugifte

-

010 Christian Andersen

13

Tienestefolk

Ugifte

-

 

 


Sist oppdatert: 08.03.2023 18:32