Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Storgata 6, Borgergata 21 og 23, Kirkegata 20

Latinskolen

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1

Løpenummer i 1901 matrikkel: 253

Matrikkelnummer: 2

Gårds og bruksnummer: 160/101

Foto: SW 7.november 2005

 

I dag forbinder nok de fleste dette bygget med Billingtons jervareforetning, men opprinnelig så lå byens latinskole på denne eiendommen, en skole som nok var forbeholdt fornemmere kretser av byen. En skatttetakst på 100.000 kroner var det kun større fabrikkbygninger som overgikk i 1901.

Da Halden kommune gikk over til gårds og bruksnummer i 1982 hadde eiendommen adresse Torgata 12. I ettertid har den også i en periode hatt adresse til Storgata.

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Storgaden Kjøbmand A. J. Petersen 100.000 94.380  

 

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Strøget mellem Havnen, Elven og Storgaden Kommunen   68.600 Latinskolen