Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Storgata 6, Borgergata 21 og 23, Kirkegata 20

Latinskolen

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1

Løpenummer i 1901 matrikkel: 253

Matrikkelnummer: 2

Gårds og bruksnummer: 160/101

Foto: SW 7.november 2005

 

I dag forbinder nok de fleste dette bygget med Billingtons jernvareforetning, men opprinnelig så lå byens latinskole på denne eiendommen, en skole som nok var forbeholdt fornemmere kretser av byen. En skatttetakst på 100.000 kroner var det kun større fabrikkbygninger som overgikk i 1901.

Da Halden kommune gikk over til gårds og bruksnummer i 1982 hadde eiendommen adresse Torgata 12. I ettertid har den også i en periode hatt adresse til Storgata.

 

* 1988

 

* 1976

 

* 1974

29.januar 1974 kan Halden Arbeidrblad fortelle at postkontoret i Torggata 12 trenger mer plass. Les hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1969

1.mars 1969 blir adressen forandret fra Storgata 12 til Torgata 12.

 

* 1968

 

* 1966

 

* 1965

 

* 1964

 

* 1963

 

* 1961

 

* 1960

 

* 1958

 

* 1957

 

* 1954

 

* 1952

 

* 1951

 

* 1946

Resten av reportasejen fra rettsaken om "antenna som forsvant" kan leses på Nasjonabiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i det som da var Storgata 12.

 

 

* 1940

 

* 1939

 

* 1938

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 24/3-1938 fra arvingene efter Kjøbmann Oscar Olssen til direktør Arnt Andersen på 1/2 part av denne eiendom for kr. 100.000,-

 

* 1936

 

* 1935

 

* 1933

 

* 1932

 

* 1929

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Hansen Jakob
1884
fuldmektig Storgata 12
Jøsvold Kari 
1874
g.m. musikdir. Storgata 12
Jøsvold Peter
1865
musikdirektør Storgata 12
Olssen Gudrun
1900
frøken Storgata 12
Olssen Tordis
1899
frøken Storgata 12

 

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i det som da var Storgata 12.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Anders Jacob Petersen

01

1847-04-15

Moss

-

hp

g

Kjøbmand

002 Nora ??ine Petersen f Nielsen

01

1861-09-10

Fredrikshald

-

hu

g

husmor

003 Dora Sofie Lundberg

01

1901-12-08

%Spone% Berg Østfold

-

Tjenestepike

ug

Tjenestepike

004 Sofie Auli

01

1904-10-27

Tistedalen pr Frhald

-

tj

ug

Tjenestepike

005 Emmy Olssen

01

1892-07-23

Ramsæter Sokken Værmland

-

l med Kost

ug

Tjenestepike

001 Oscar Thorvald Olssen

02

1866-07-20

Moss

-

hp

e

Detoilhandel i Manufaktur

002 Thordis Olssen

02

1899-02-28

Fredrikshald

-

d

ug

Husarbeide hjemme uden Kontant løn

003 Gudrun Olssen

02

1900-08-27

Fredrikshald

-

d

ug

Bogholderassistent

004 Kjeld Oscar Olssen

02

1905-06-25

Fredrikshald

-

s

ug

pf.

005 Inger-Johanne Olssen

02

1908-07-30

Fredrikshald

-

d

ug

pf.

001 Lovise Elisabet Petersen

03

1892-08-23

Hvaler

-

hp

e

frukthandlerske

002 Tove Petersen

03

1916-01-02

Kr.ania

-

d

ug

pf.

 

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra kjøbmand A.J.Petersen til disponent Arnt Andersen og kjøbmand Oscar Olssen for kr. 200000,- indeh. ret for sælgeren til at beholde eller bortleie sit nuværende forretningslokale og sin familieleilighet i 3 aar fra 1-4-1918, for kr. 1500,- for forretn.lokalet og kr. 1000,- for familieleiligheten aarlig. Indh. ogsaa bestemmelser om anbr. av lys i trappeopgang m.v. - dat. 29/4 1918 (Ifl. maalebrev av 24/7 1916 utgjør tomten 1554 m²) Thinglæst 7 mai 1918

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 oppgir hustype til å være "væsentlig Forretningslocale". Og som sidebygning blir det oppgitt "1 enetages Sidebygning eller Fløi i Forbindelse med Hovedbygning samt 1 større Pakhus som ligger særskildt". I tillegg til de to leilighetene på matrikkelen finner vi også fire butikker, tre kontorer og et verksted,

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 2.etg seks rom og kjøkken + to kvistværelser kr.800          

Anders Jacob Petersen(mann)

1847-04-15

Moss

hf g Kjøbmand Kolonial

Fredrikshald: Storgaten

1910

Nora Thorine Petersen(kvinne)

1861-09-10

Fredrikshald

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Storgaten

1910

Borghild Petersen(kvinne)

1885-09-14

Fredrikshald

d ug Husgjerning

Fredrikshald: Storgaten

1910

Ruth Petersen(kvinne)

1887-10-30

Fredrikshald

d ug Contorarbeide Hos Fløtningsinspektør

Fredrikshald: Storgaten

1910

Aslaug Petersen(kvinne)

1892-05-03

Fredrikshald

d ug Husgjerning

Fredrikshald: Storgaten

1910

Elen Johansen(kvinne)

1856-04-15

Rokke Sogn

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Storgaten

1910

Karin Petersen(kvinne)

1892-07-01

Mellerud Sverige

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Storgaten

1910

Carl Ragnar Munthe Kaas(mann)

1906-09-13

Christiania

b ug Barn

Fredrikshald: Storgaten

1910

Forhus 2.etg seks rom og kjøkken kr. 650          

Martha Brith Floer(kvinne)

1882-06-10

Kr.sund N

hm g husmor

Fredrikshald: Storgaten

1910

Georg Andreas Ludvig Mack Floer(mann)

1879-07-16

Trondhjem

hf g Læge pr.løitnant i armeens sanitet

Fredrikshald: Storgaten

1910

Julie Marie Johannesen(kvinne)

1888-01-01

Rakkestad

tj ug Tjenestepike

Fredrikshald: Storgaten

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Petersen Anders Jakob
1847
kjøbmand
Petersen Nora
1862
g.m. kjøbmand

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Storgaden Kjøbmand A. J. Petersen 100.000 94.380  

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er det også to boenheter på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 2.etg seks rom og kjøkken + to kvistværelser          

Nora Thorine Peters.(kvinne)

1861

Fredrikshald kjøpstad

hm g Husmor

Fredrikshald: Storgaden, Borgergaden

1900

Borghild Peters.(kvinne)

1885

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Storgaden, Borgergaden

1900

Ruth Peters.(kvinne)

1887

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Storgaden, Borgergaden

1900

Aslaug Peters.(kvinne)

1892

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Storgaden, Borgergaden

1900

Carl Augst Ols.(mann)

1881

Navestad Socken Sverrige

tj ug

Fredrikshald: Storgaden, Borgergaden

1900

Rolf Amunds.(mann)

1878

Fredrikshald kjøpstad

tj ug Handelsbetjent

Fredrikshald: Storgaden, Borgergaden

1900

Anders Jacob Peters.(mann)

1847

Moss Sm

hf g Kjøbmand Colonialforetning

Fredrikshald: Storgaden, Borgergaden

1900

Harriet Peters.(kvinne)

1889

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Storgaden, Borgergaden

1900

Elen Marie Johans.(kvinne)

1856

Rokke i Berg Sogn Sm

tj ug

Fredrikshald: Storgaden, Borgergaden

1900

Alma Justine Samuels.(kvinne)

1880

Skee Sokken Sverrige

tj ug

Fredrikshald: Storgaden, Borgergaden

1900

Emma Helene Peters.(kvinne)

1881

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Storgaden, Borgergaden

1900

Sigrid Marthine Peters.(kvinne)

1883

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Storgaden, Borgergaden

1900

2.etg fem rom og kjøkken          

Olga Dorothea Susanne Klaumann(kvinne)

1874

Chria

d ug lærerinde

Fredrikshald: Storgaden, Borgergaden

1900

Selma Anders.(kvinne)

1881

Sverige

tjenestepige ug tjenestepige

Fredrikshald: Storgaden, Borgergaden

1900

Karl Rynning(mann)

1876

Namsos NT

el ug betjent Skibsmæglerforretning

Fredrikshald: Storgaden, Borgergaden

1900

Dorothea Susanne Peters.(kvinne)

1834

Fredrikshald kjøpstad

hm e pensionat

Fredrikshald: Storgaden, Borgergaden

1900

Otto Julius Rosenkrantz Klaumann(mann)

1878

Chria

s ug tandlægeelev

Fredrikshald: Storgaden, Borgergaden

1900

 

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi tjueen personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sigrid Marthene Petersen(kvinne)

1883

Fredrekshald

Datter

Fredrikshald: Storgaden

1891

Harriet Petersen(kvinne)

1889 juli

Fredrekshald

Datter

Fredrikshald: Storgaden

1891

Borge Andersen(mann)

1875

Moss

Logerende hørende til Familien ug

Fredrikshald: Storgaden

1891

Ludvig Emil Malveg(mann)

1849

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrikshald: Storgaden

1891

Emma Helene Petersen(kvinne)

1882

Fredrekshald

Datter

Fredrikshald: Storgaden

1891

Oscar Thorvald Olsen(mann)

1866

Moss

Logerende hørende til Familien ug

Fredrikshald: Storgaden

1891

Bolette Dorthea Kerstene Malvig(kvinne)

1865

Porsgrund

Hustru g

Fredrikshald: Storgaden

1891

Hansine Jocobine Deetrieks(kvinne)

1830

Aarhus Danmark

Besøgende e

Fredrikshald: Storgaden

1891

Clara Jansen(kvinne)

1857

Raade Sogn

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Storgaden

1891

Borghild Petersen(kvinne)

1885

Fredrekshald

Datter

Fredrikshald: Storgaden

1891

Ruth Petersen(kvinne)

1887

Fredrekshald

Datter

Fredrikshald: Storgaden

1891

Anna Martha Petersen(kvinne)

1872

Tistedalen pa Fredrekshald

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Storgaden

1891

Jacob Necolai Navestad(mann)

1854

Vaaler Sogn Smaal.

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Storgaden

1891

Carl August Norbye(mann)

1868

Fredrekshald

Logerende hørende til Familien ug

Fredrikshald: Storgaden

1891

Udøbt Drengebarn født Malvig(mann)

1890 nov.

Fredrekshald

Søn

Fredrikshald: Storgaden

1891

Anna Welhelmine Nilsen(kvinne)

1866

Fredrekshald

Hustru g

Fredrikshald: Storgaden

1891

Nils Marthin Nilsen(mann)

1889 aug.

Fredrekshald

Søn

Fredrikshald: Storgaden

1891

Anders Jacob Petersen(mann)

1847

Moss

Familiens overhode g

Fredrikshald: Storgaden

1891

Nora Thorine Petersen(kvinne)

1861

Berg Sogn Smaalenene

Hustru g

Fredrikshald: Storgaden

1891

Elen Marie Jahansen(kvinne)

1856

Berg Sogn Smaalenene

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Storgaden

1891

Jah Oscar Nilsen(mann)

1864

Id Sogn

Tjenestetyende g

Fredrikshald: Storgaden

1891

 

 

* 1887

Den gamle Latinskolebygning. Kjøbmand A.J.Petersen skal have budt Kr. 50,000 for Gaarden med Tomten. Formandskabet har forel. ataget dette Bud, men vil antagelig forelegge Sagen for første Repræsentantskabssamling.

Den gamle Latinskolebygning. Kjøbm. A.J.Petersen skal for Gaarden med Tomten have budt 45000 Kr. Dette Bud har Formandskabet ikke paa egen Haand villet antage og forelægges derfor Sagen for Repræsentantskabet i det til paa Fredag berammede Møde. Ifølge Byens Matrikel er Bygningernes Brantaxt 68,600 Kr.; Tomten er meget betydelig med Facade til 3 Gader.

 

Næste Sag var ang. Salg til A.J.Petersen af den gamle Latinskolegaard. Formandskabet havde med Petersen indgaaet foreløbig Kjøbekontrakt gaaende ud paa Kr. 50,000 for Gaarden frit tilskjødet og saaledes, at Pengene først forrentedes fra 1 Januar 1888.

Repræsentantskabet gav enstem. sit Samtykke.

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Fredrikshald Kommune til Kjøbmand A.J.Petersen paa d.E. for Kr 50000,00 dat. 29 October 1887 Thinglæst 1 Novbr. 1887

 

* 1886

Næste Aar blir den gamle Latinskolebygning ledig. I forhandlingerne om den nye Skolebygnings Opførelse har det været forudsat, at den gamle Bygning skal sælges, og har det været beregnet, at den skulde kunne indbringe en 50.000 Kr. Opinionen inden Byen turde imidlertid nu gaa i en anden Retning; mange mener, at Kommunen bør beholde Gaarden og søge den anvendt til Lokale for forskjellige offentlige Kontorer, Sparebank, Postkontor etc. Da der neppe tiltrængs flere Forretningslokaler i den Del af Byen, hvor Latinskolen ligger, og da Prisen for den gamle Gaard kanske ikke vil løbe saa særdeles op som tænkt, turde det kanske være rimeligt, om Kommunen behodlt Gaarden og den øvre Del af Tomten.

Kunde Kommunen tilbyde det offentlige for en rimelig Leie et centralt beliggende og vel indrettet Lokale for Postkontoret, vilde vistnok et saadant Tilbud blive modtaget og Overnskomst derom blive truffen, ialfald naar Ledighed indtræder i Embedet.

 

 

* 1885

Hr. Rektor Nygaard!

De opfordres til en af de første Dage at lade udstille Latinskolen for alt Folket. Når Sparebanksdirektører, Samlagsaktionærer og Kommunerepræsentanter fik Adgang til at se Skoleværelserne med de daarlige Gulve, de aabne Døre, de trækfulde Vinduer - ja saa tænker jeg, at man nok overvandt en og anden Betænkelighed og strax gik ivei med at skaffe et bedre Lokale.

Tante Trine

 

Folketellinga i 1885 fortelelr om atten personer på eiendommen ved tellingstidspunktet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Finn Nygaard(mann)

1873

Kristianssand

Fredrikshald: Latinskolen

1885

Albertinde Stenberg(kvinne)

1858

Sverige

Tjenestetyende

Fredrikshald: Latinskolen

1885

Julie Otilde Sandbo(kvinne)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: Latinskolen

1885

Brita Maja Andersen(kvinne)

1816

Sverige

E

Fredrikshald: Latinskolen

1885

Mats Nygaard(mann)

1867

Kristianssand

Student

Fredrikshald: Latinskolen

1885

Kristen Brunfeldt Nygaard(mann)

1871

Kristianssand

Fredrikshald: Latinskolen

1885

Andreas Tostrup Usbye(mann)

1869

Fredrikshald

Fredrikshald: Latinskolen

1885

Karl Martinius Sandbo(mann)

1872

Fredrikshald

Fredrikshald: Latinskolen

1885

Olga Marie Sandbo(kvinne)

1878

Fredrikshald

Fredrikshald: Latinskolen

1885

Kristine Brunfeldt(kvinne)

1808

Bergen

Frøken

Fredrikshald: Latinskolen

1885

Ole Kristian Aronsen Sandbo(mann)

1843

Id

Pedel

Fredrikshald: Latinskolen

1885

August Haldor Sandbo(mann)

1874

Fredrikshald

Fredrikshald: Latinskolen

1885

Marius Nygaard(mann)

1838

Bergen

Rektor

Fredrikshald: Latinskolen

1885

Elisabeth Nygaard f:Marlin(kvinne)

1842

England

Fru

Fredrikshald: Latinskolen

1885

William Martin Nygaard(mann)

1865

Kristianssand

Student

Fredrikshald: Latinskolen

1885

Othilie Andreassen(kvinne)

1852

Sverige

Tjenestetyende

Fredrikshald: Latinskolen

1885

Marie Justine Carlsen(kvinne)

1843

Sverige

Hustru

Fredrikshald: Latinskolen

1885

Bernhard Carlsen(mann)

1858

Sverige

Matros

Fredrikshald: Latinskolen

1885

 

 

* 1880

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Strøget mellem Havnen, elven og Storgaden Kommunen   68.600 Latinskolen

 

* 1875

I folektellinga i 1875 får vi oppgitt at dette er Latinskolen og at det befinner seg ti personer her.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Helene Bergithe Lucinda Blom(kvinne)

1858

Tromsø

d ug Af Forældrene

Fredrikshald: Storgade

1875

Andreas Blom(mann)

1853

Tromsø

Logerende ug Stud. Philol.

Fredrikshald: Storgade

1875

Amalie Wihelmine Blom(kvinne)

1824

Tromsø

hm g Rektorinde

Fredrikshald: Storgade

1875

Ole Sandbo(mann)

1843

Id Præstgj.

tj g Skolepedel

Fredrikshald: Storgade

1875

Hans Blom(mann)

1819

Gjerpen Sogn

hf g Rektor

Fredrikshald: Storgade

1875

Caroline Georgine Thoresen(kvinne)

1850

Aremark Præstg.

Husjomfru ug Husjomfru

Fredrikshald: Storgade

1875

Kristofer Helen Blom(mann)

!!

Frhald

s Stud. Philol. For Øyeblikket er han Huslærer hos dr. Thoresen i Eidsvold

Fredrikshald: Storgade

1875

Kristiane Andrea Blom(kvinne)

1851

Tromsø

d ug Af Forældrene

Fredrikshald: Storgade

1875

Benedikte Amalie Blom(kvinne)

1860

Tromsø

d ug Af Forældrene

Fredrikshald: Storgade

1875

Marie Eliasdatter(kvinne)

1848

Naverstad Sogn i Sverrige

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Storgade

1875

 

* 1865

Ved folektellinga i 1865 bor det også ti personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Amalie Welhelmine Blom f Ebeltoft(kvinne)

1824

Tromsø

Hustro g

Fredrikshald: Storgaden

1865

Christofer Hellen Blom(mann)

1855

Tromsø

Søn ug Skolebarn

Fredrikshald: Storgaden

1865

Ole Nilsen(mann)

1826

Thrygstad Sogn

ug Pedel ved Skolen

Fredrikshald: Storgaden

1865

Andreas Ebeltoft Rougtved Blom(mann)

1853

Tromsø

Søn ug Skolebarn

Fredrikshald: Storgaden

1865

Helene Birgitte Lucinda Blom(kvinne)

1858

Tromsø

Datter ug Skolebarn

Fredrikshald: Storgaden

1865

Julie Marie Juul(kvinne)

1847

Skien

ug Husjomfru

Fredrikshald: Storgaden

1865

Christiane Andrea Blom(kvinne)

1851

Tromsø

Datter ug Skolebarn

Fredrikshald: Storgaden

1865

Bertine Rasmusdatter(kvinne)

1845

Bergs Sogn

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Storgaden

1865

Hans Blom(mann)

1819

Gjerpen Sogn

g Rektor ved Latin- og Realskolen

Fredrikshald: Storgaden

1865

Benedikte Amalie Blom(kvinne)

1860

Tromsø

Datter ug Skolebarn

Fredrikshald: Storgaden

1865

 

* 1822

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Statsraad Tank til Fredrikshalds By paa denne Gaard med Hauge Brændehus for 10,000 Spd Thinglæst 15. Juli 1822

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har disse personene på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Lars Swindt(mann)

1766

Tieneste folk Contoir karle

Friderichshald: Stor Gaden

1801

Lars Petersen Biong(mann)

1782

Tieneste folk Ugifte Contoir dreng

Friderichshald: Stor Gaden

1801

Gurie Nielsdatter(kvinne)

1761

Tieneste folk Ugifte

Friderichshald: Stor Gaden

1801

Peder Plesner(mann)

1771

Tieneste folk Ugifte Contoir karle

Friderichshald: Stor Gaden

1801

Ingeborg Margarethe Elisabeth Biørnestad(kvinne)

1768

Tieneste folk Ugifte

Friderichshald: Stor Gaden

1801

Iver Olsen(mann)

1756

Tieneste folk Ugifte Tiener

Friderichshald: Stor Gaden

1801

Johan Uriansen(mann)

1782

Tieneste folk Ugift Gaards dreng

Friderichshald: Stor Gaden

1801

Niels Tank(mann)

1727

Huusbonde Enkemand efter 1te ægteskab Kiøbmand og saugbruger

Friderichshald: Stor Gaden

1801

Mette Carine Ruus(kvinne)

1737

Tieneste folk Ugifte

Friderichshald: Stor Gaden

1801

Anne Margarethe Jensdatter(kvinne)

1763

Tieneste folk Ugifte

Friderichshald: Stor Gaden

1801

Johanne Larsdatter(kvinne)

1771

Tieneste folk Ugifte

Friderichshald: Stor Gaden

1801

Christopher Hansen(mann)

1773

Tieneste folk Gift 1te gang Gaards karl

Friderichshald: Stor Gaden

1801

Sist oppdatert 08.03.2023 18:35