Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Storgata 8

tidligere Storgata 16

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 482

Løpenummer i 1901 matrikkel: 470

Matrikkelnummer: 323 og 324

Gårds og bruksnummer: 62/102

Foto: ca. 1900
 
   
 
  Foto: Andreas Ebeltoft 1970 tallet

 

 

* 2000

 

 

 

 

* 1998

 

* 1996

 

 

* 1990

 

 

 

* 1988

 

* 1983

 

* 1976

 

* 1973

 

 

* 1972

 

* 1971

 

* 1969

1. mars 1969 endres adressen fra Storgata 16 til Storgata 8.

 

* 1967

Onsdag 8.november 1967 åpner HAH sitt nye varehus i Storgata 8. Dette var så stort at Halden Arbeiderblad hadde en ekstrautgave i anledning begivenheten. Hele "ekstrabladet" kan leses på Nasjonal biblioteket sine nettsider.

 

 

 

 

 

* 1965

 

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1956

 

* 1955

 

* 1954

 

* 1953

 

* 1952

 

* 1951

 

* 1949

 

* 1948

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Storgata 16.

 

* 1941

 

* 1940

 

* 1939

 

* 1936

 

* 1934

 

* 1933

Utdrag fra panteregister:

Påtegning på leiekontrakt mellem Anders Riddervold og apoteker Fr. Dessen tgl. 23/4-18 hvorved kontrakten fornyes i 5 år fra april flyttetid 1933 til april flyttetid 1939 på samme betingelser som før dog således at leien i denne tid er uopsigelig fra eierens side og at leifen for apoteket er fastsatt til Kr. 4830,60 og for privatleiligheten til Kr. 2800,- pr. år Dat. 18/4-33 tinglyst 12 mai 1933.

 

30. juni 1933 klokka syv om kvelden bryter det ut brann i bygningen. En liten sønn av diktor Brække har fått fatt i fyrstykker. Bygget får store brann og vannskader. Mer om denne brannen kan leses på egen side om branner i Halden.

Denne branne var første gang det i noen av avisene i Halden var bilde fra selve brannen.

 

Eskild Jensen har lånt ut et bilde som viser skadene på bygget.

 

 

* 1932

 

* 1931

 

 

* 1930

 

* 1929

 

* 1928

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn

Fornavn

Født

Stilling

Bopæl

Andreassen Karen Sofie
1875
husholderske Storgata 16
Bækkelie Karl Andreassen
1877
løsarbeider Storgata 16
Bjørneby Paul Vilhelm
1888
portner Storgata 16
Bjørneby Rakel Helene
1888
g.m. portner Storgata 16
Dessen Fredrik
1870
apoteker Storgata 16
Dessen Anna Katrine
1875
g.m. apoteker Storgata 16
Dessen Fredrik jr.
1893
cand.jur Storgata 16
Dessen Hanna Winsnes
1900
cand.farm Storgata 16
Hansen Bjarne Øistein
1890
tandlæge Storgata 16
Hansen Helene
1892
g.m. tannlege Storgata 16
Hansen Dagny Sofie
1899
hushjelp Storgata 16
Jensen Julie
1894
hushjelp Storgata 16
Sem Edvard Baastad
1887
konsul Storgata 16
Sem Aslug Margit
1891
g.m. konsul Storgata 16
Stang Lars
1866
apoteker Storgata 16
Stang Elisabet Ursula
1870
g.m. apoteker Storgata 16
Stang Regine
1902
frøken Storgata 16

 

 

* 1926

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Påtegning på leiekontrakt mellem Anders Riddervold og apotheker Fr. Dessen, tgl. 23/4 1918, hvorved kontrakten fornyes i 5 år fra april flyttetid 1923 til april flyttetid 1928 på samme betingelser som før - dog skal leien være den som husleienemden til enhver tid fastsetter, og når dette forhold ophører, det som styret i Haldens Arb. Handelsforening fastsetter. Med fl. bestemmelser. F. t. utgjør leien paa apotheket kr. 4830,60 og paa privatboligen kr. 3187,20 pr. år.

 

* 1922

 

Utdrag fra Pantebok nr. 13, 1919-1922, s. 428:

 

Bytinget den 22 august 1922.

Tgl. påtegning på skjøtet fra kjøbmand N. Reichborn til kjøbmand Anders Riddervold på matr. nr. 323 og 324 for kr. 200.000,- tgl. 2/10-17 sålydende: I den ved foranstaaende skjøte avsluttede handel var ogsaa indbefattet for samme kjøpesum en i eiendommens have liggende tomteparcel, der har særskilt matr. nr. 445 b, men som ved en feil ikke er kommet med i skjøtets text, hvorfor denne feil herved rettes og den nævnte parcel heved tilskjøtes kjøbmand Anders Riddervold.

Kristinania den 19 august 1922.
N. Reichborn.

 

Utdrag fra panteregister;

Skjøte fra kjøband N. Buckholm til Haldens Arb. Handelsforening ved det styre: Harald Fredriksen, Oskar Strøm, Karl Halvorsen, Petrus Andreasen, Jørg Hustad, Oskar Nilsen, Johan Kristoffersen, Jens Eliasen og S. Røyter for Kr. 350.000,- paa d.e. og matrnr. 445 b. Dat. 15/5-1922 paaført firmaregistrets attest for at de foran nævnte 9 underskrivere er styret for Haldens Arb. Handelsforening. tinglyst 22 august 1922.

 

 

* 1921

 

 

Utdrag fra Pantebok nr. 13, 1919-1922, s. 292:

Extratinget den 19 august 192

Paategning paa Leiekontrakt

fra kjøbmand Anders Riddervold til apotheker Fr. Dessen i matr. nr. 323 og 324 tgl. 23/4 1918 saalydende:

Bestemmelsen i foranstaaende kontrakt om at leien erlægges efterskudsvis hvert kvartal er nu forandret derhen, at leien for den gjenstaaende del av leietiden - altsaa til april flyttetid 1923 - betales forskudsvis for hele den gjenstaaende leietid, og har derfor leieren idag betalt al leie til og med april flyttetid 1923.

Fr.hald 16de August 1921.

som leier ------------------som eier
N. Buckholm

 

 

 

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det seks leiligheter i Storgata 16.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Christian Fredrik Møllerup Dessen
1
1857-07-24
Trondhjem - hp g Apoteker.
002 Anna Katharina Dessen
1
1873-07-30
Kristiania - hu g Husmor.
003 Hanna Vinsnes Dessen
1
28.12.1900
Ringsaker - d ug Farmasøit.
004 Kristiane Sofie Dessen
1
21.08.1902
Ringsaker - d ug Husholdningskoleelev.
005 Fredrik Severin Dessen
1
08.09.1903
Ringsaker - s ug I gymnasiet.
006 Haakon Svend Roll Dessen
1
26.10.1905
Ringsaker - s ug -
007 Arne Dessen
1
05.07.1907
Ringsaker - s - -
008 Anna Katharina Dessen
1
10.05.1912
Tromsø - d - -
009 Esther Larsen
1
1899-07-29
Hov - Idd - tj ug Kokkepike.
010 Anna Charlotte Martinsen
1
1896-09-01
Ske i Sverige - tj ug Stuepike.
 
         
001 Axel Magnus Ellefsen
2
1862-08-25
Fr hald - hp ug Kjøbmand. Manufaktur detail.
002 Anna Katrine Thornam
2
1857-09-07
Fr hald - Søster e Husbestyrerinde h/ sin bror.
003 Inga Jenssen
2
1895-03-12
Aremark - tj ug Tjenestepikse.
004 Ingeborg Thornam
2
1887-05-22
Kristiania - b e -
005 Elise Marie Thornam
2
16.05.1917
V. Aker - b - -
 
         
001 Inga Marie Offenberg
3
11.02.1904
Fredrikshald - Tjener, Stuepike ug Stuepike hos Edv. Sem jr.
002 Edv. (Edewrd) Sem jr (Baastad Sem)
3
1887-11-19
Fredrikshald - hp g Bok- og Papirforretning Papirindustri Forretningsmand.
003 Aslaug Margit Sem
3
1891-03-27
Hamar %Ha??a% - hu g Husmor.
004 Elsa Sem
3
14.02.1918
Fredrikshald - d - -
005 Erling Sem
3
24.10.1920
Fredrikshald - s - -
006 Julie Jensen
3
1894-06-21
Grimsøen Skjeberg - Tjener, Kokkepike ug Kokkepike hos E. Sem Jr Papirforretning - Papirindustri.
 
         
001 Axel Thorvald Dahl
4
1877-07-07
Arendal - hp g Disponent ved a/S Haldens Skotøifabrik, Frhald.
002 Magna Henriette Laurence Dahl
4
1875-06-07
Id Herred - hu g Husmor.
003 Bergliot Dahl
4
04.09.1900
Fredrikshald - d ug Driver sprogstudier i Schweitz.
004 Ola Egil Dahl
4
01.12.1906
Fredrikshald - s ug -
005 Tordis Dahl
4
10.04.1909
Fredrikshald - d ug Barn.
006 Ida Signe Matilde Johansson
4
13.07.1900
Skee Sokn Sverige - tj ug Maanedspike.
007 Signe Ingeborg Tullin
4
24.04.1902
Naverstad, Bohuslän - tj ug Maanedspike.
 
         
001 Paul Wilhelm Bjørneby
5
1888-06-14
Fr. hald - hp g Papirarbeider.
002 Rakel Helene Bjørneby
5
1892-01-28
Fr. hald - hu g Husmor.
003 Aase Magrete Bjørneby
5
20.11.1910
Berg, Østf. - d - -
 
         
001 Sara Melleby
6
1861-09-23
Sverige - hp e Husmor for barn.
002 Johan Birger Melleby
6
1896-11-18
Berg, Østf. - s ug Celulosearbeider.
003 Arne Kristian Melleby
6
27.09.1902
Berg, Østf. - s ug Boktrykkerlærling.
004 Anders Fredrik Bratt
6
1859-05-14
Sverige - l f T+A3:H42ømmermand og Bygnings Snedker.

 

 

* 1919

Skjøte fra kjøbmand Anders Riddervold til kjøbmand N. Buckholm for Kr. 250,000,- dat 15 februar 1919 tinglyst 23 mai 1919.

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt fra kjøpmand Anders Riddervold til apotheker Fr. Dessen paa privatleilighet og apothek i 5 aar for aarlig leie 1800 + 3300 - I leien er indbefattet opvarming. Dat. 19/4 18 tinglyst 23 april 1918

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra kjøbmand N. Reichborn til kjøbmand Anders Riddervold for 200.000 kr. dat. 29/9 1917 tinglyst 2 oktober 1917

Leiekontrakt hvorved N. Reichborn leier de av ham nu benyttede forretningslokaler for en årlig leie av 4000 kr i 5 år fra oktober flyttedag 1917 med ret til at fornye leien i yderligere 5 år på nærmere betingelser (se panteboken) dat. 24/9 1917 tinglyst 2 oktober 1917

 

 

* 1911

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Apotheker Hals til Kjøbmand N. Reichborn paa d. E. og Matr. No. 445b for tils Kr. 75000,00 (Ifl Maalebrev af 15/4 02 indeholder Tomten i alt 2072 m²) dat. 12 Juni 1911 tinglyst 20 Juni 1911

 

* 1910

I folketellinga i 1910 er det registrert et våningshus med to beboelser, et labratorium og en barberstue. Som sidebygninger er det oppgitt "en Staldbygning og Bryggerhus med leilighed".

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1.etg seks rom og kjøkken + 2 kvistværelseer egen gaard
         
001 Peder Hals
1
1841-12-14
Christiania b hf g Apotheker
002 Caroline Morgenstierne Hals
1
1868-05-25
Stavanger b hm g Hustru
003 Thor Morgenstierne Hals
1
1894-07-13
Fredrikshald f s ug Søn
004 Maren Morgenstierne Hals
1
1893-05-12
Stavanger b d ug Apothekerelev
005 Finn Morgenstierne Hals
1
1895-10-24
Fredrikshald b s ug Søn
006 Caroline Morgenstierne Hals
1
1899-01-19
Fredrikshald b d ug Datter
007 Olga Sundby
1
1885-09-17
Wermland b tjenestepige ug Tjenestepige
008 Helena Carlson
1
1889-01-14
Bohuslän b tjenestepige ug Tjenestepige
009 Willy Paust Andersen
1
1891-07-05
Skåtø pr. Kragerø b losjerende ug dicipel apotheket
010 Christian Riis
1
1872-11-12
Arendal b losjerende ug pharmagent
Forhus en barberstue og et værelse kr 624 pr aar
         
001 August Sørsdal
2
1876-12-13
Hønefoss b hf g Barber
002 Abreham Sørsdal
2
1890-12-20
Østere Aker Bryn b Barberlærlng. ug Barberlærling
Bakbygning 2.etg to rom og kjøkken kr 15 pr mnd
         
001 Severin Nilsen
3
1884-05-20
Id f hf g Stenhugger
002 Agnes Nilsen
3
1885-07-11
Sverige b hm g hustru
003 Severin Nilsen
3
10.05.1905
Id b s ug Søn
004 Paul Nilsen
3
24.01.1908
Id b s ug Søn

 

* 1902

 

 

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn

Fornavn

Født

Livstilling

Aaby Thorvald Bentsen
1872
Chefsmontør
Hals Karoline
1869
g.m. apotheker
Hals Petter
1842
apotheker
Kaspersen Svend
1875
kusk
Larsen Valborg
184
barnepige
Pedersen Johannes
1834
arbeider
Pedersen Malene
1833
g.m. arbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Storgaden Apotheker Hals 56.000 63.350  

 

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et våninghus og apotek på en etasje. I en sidebygning er det leilighet i andre etasje, mens det i første er "Bryggerhus, Laboratorie, Stødebod, Vognremisse". Apoteker Peder Hals har to hester og tjueåtte høner på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1.etg syv rom og to kjøkken + tre tom i kjeller.
         
001 Peder Hals
1
1841
Ringerike Bu b hf g Apotheker
002 Caroline Hals
1
1868
Stavanger b hm g Apothekerens Hustru
003 Maren Caroline Hals
1
1893
Stavanger b d ug Apothekerens Datter
004 Thor Hals
1
1894
Fredrikshald b s ug Apothekerens Søn
005 Finn Hals
1
1895
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Apothekerens Søn
006 Petra Caroline Hals
1
1899-01-19
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Apothekerens Datter
007 Valborg Larsen
1
1871
Fredrikshald kjøpstad* b tj ug Barnepige
008 Anna Johannesen
1
1879
Fredrikshald kjøpstad* b tj ug Stuepige
009 Amanda Andersen
1
1879
Fredrikshald kjøpstad* b tj ug Kokkepige
010 Svend Caspersen
1
1872
Fredrikshald kjøpstad* b tj ug Laborantkarl
011 Jørgen Christensen
1
1879
Kongsvinger Hed b el ug Farmaceut
012 Odin Christiansen
1
1879
Trondhjem ST b el ug Discippel ved apothek
013 Erik Thorsrud
1
1885
Valders Krs b el ug Discippel ved apothek
Bakbygning tom rom og kjøkken i 2.etg
         
001 Johannes Pedersen
2
1834
Aremark Sm b hf g Gaardsarbejder
002 Malena Pedersen
2
1833
Rokke Sm b hm g Vaskekone

 

 

* 1895

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra apotheker D. Stephanson til Apotheker Hals paa d. eiend. for kr. 40000,00 - dat 24. og thinglæst 30 August 1895.

 

* 1893

Apotheker Ditmar Stephanson hersteds er i Lørdags udnavnt til Apotherer i Kristiania (Grynnerløkken), mod at han har overdraget Staten uden Erstatning sit reelle Apothekerprivilegium hersteds (Svanapotheket), værdat til 80,000 Kr. Hr. Stephanson har været Eier af Svaneapotheket hersteds siden 1871, da han kjøpte Privilegiet af Apotheker Eckell.

 

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi Stephanson oppgitt som eier av en matrikkel hvor det da bor tolv personer.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Dilmar Stephanson
1849
Brønø Præstegjeld - - - Apotheker
002 Nicoline Stephanson
1856
Throndhjem - - - -
003 Carl Stephanson
1877
Fredrikshald - - - -
004 Edvarda Stephanson
1885
Fredrikshald - - - -
005 Alfred Berentzen
1846
Christiansand - - - Farmaceut
006 Christian Bertelsen
1858
Fredrikshald - - - Pharmaceut
007 Olava Andersen
1850
Hvalør - - - Tjenestepige
008 Jenny Johnsen
1865
Fredrikshald - - - Tjenestepige
009 Edvard Mathisen
1856
Borge - - - Tjenestegut
010 Olaf Harstad
1858
Sørum - - - Konduktør
011 Oline Harstad
1856
Ski - - - -
012 Anny Harstad
1880
Christiania - - - -

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Tordenskjolds Gade Apotheker Stephanson 40.000 50.040  

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi ti personer på denne eiendommen. Der kan vi også se at fru Charlotte Stephanson har en hest på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Charlotte Stephanson
1
1827
Bergen b Moder til D. L. Stephansøn e Rentenistinde
002 Ditmar Lothe Stephanson
1
1849
Brønø Prgjld b s og hf ug %Apotheker%
003 Sofie Rogge
1
1818
Bergen mt Tilreisende e -
004 Annato Pless Krog
1
1851
Hammerfest b tj ug Cand. Pharm.
005 Johan Gulbrandsen
1
1856
Skien b tj ug Medhjælper
006 Hagbart Nielsen
1
1857
Bergen b tj ug Lærling
007 Caroline Johansen
1
1843
Åmol Sverige b tj ug Tjenestepige
008 Thea Nielsen
1
1849
Sarpborg b tj ug Tjenestepige
009 Josef Brynildsen
1
1850
Ed Sogn (Sverige) b tj ug Dreng
010 Hanna Julia Andersen
1
1848
Svelvig mt Tilreisende ug -

 

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Do. (skjøde) fra Apotheker Waldemar Eckell til Apotheker Ditmar Stephanson paa denne Gaard med Indretninger, Grund og Hauge m. M. dateret 2. og thinglæst 5. Marts 1872.

 

* 1871

Eiendomssalg. Apotheker Eckell, der har kjøbt Svaneapotheket her i Byen, har solgt sit Apothek i Fredrikshald for 26,700 Spd. til Exam. pharm. Stephansen fra Trondhjem.

 

 

* 1870

Ved folketellinga i 1870 bor det femten personer på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 

 

 

 

 

 

001 Waldemar Eckell
1
1823
Slesvig - hp Gift Apotheker
002 Evine Eckell
1
1824
Kjøbenhavn - hu Gift Hustru
003 Emilie Eckell
1
1856
Frederikshald - d Ugift Barn
004 Adolph Eckell
1
1858
Frederikshald - s Ugift Barn
005 Waldemar Eckell
1
1863
Frederikshald - s Ugift Barn
006 Johannes Eckell
1
1866
Frederikshald - s Ugift Barn
007 Heinrich Hilmers
1
1842
Mandal - - Ugift Provisor
008 Harald Reissiger
1
1851
Frederikshald - - Ugift Dicipel
009 Caroline Andersdatter
1
1842
Tøstedalen - tj Ugift Kokkepige
010 Andrine Andersen
1
1849
Tistedalen - tj Ugift Stuepige
011 Johan Olsen
1
1851
Torpedalen - tj Ugift Gaardsgut
012 Alma Eckell
1
1854
Christiania - d Ugift Barn
013 Carl Nielsen
2
1829
Sparboen - hp Gift Dyrlæge
014 Emilie Nielsen
2
1847
Sarpsborg - hu Gift Hustru
015 Marie Jørgensen
2
1850
Sarpsborg - tj Ugift Tjenestepige

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har regsitrert tretten personer på denne matrikkelen. Den har også registrert at det her er en hest som apoteker Eckell er eier av.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Wilhelm Frederik Waldemar Eckell
1
43
Slesvig - Husfader g Apotheker
002 Evine Kirstine Eckell f Fohrmann
1
42
Danmark - Kone g -
003 Alma Deodata Eckell
1
12
Christiania - Datter ug -
004 Emilie Augusta Eckell
1
10
Frederikshald - Datter ug -
005 Carl Heinrich Adolph Eckell
1
8
Frederikshald - Søn ug -
006 Harald August Waldemar Eckell
1
3
Frederikshald - Søn ug -
007 Detleff Heinrich Hilmers
1
24
Mandal - - ug Pharmaceut
008 Oscar Stjernkreutz Orving Tøsløff Kreutz
1
20
Blakjer Skandse - - ug Discipel
009 Andreas Olsen
1
37
Ullensaker - - g Laborantkarl
010 Frederikke Olsen f Abrahamsdatter
1
43
Sandefjord - - g Huusholderske
011 Anne Helene Olsen
1
31
Id - - ug Tjenestetyende
012 Petrine Jacobsen
1
31
Id - - ug Tjenestetyende
013 Anne Marie Christiansen
1
19
Christiania - - ug Tjenestetyende

 

 

* 1861

Utdrag fra panteregister:

Do. (skjøde) fra N. A. Stang til Apotheker W. Eckell paa Gaard MaN 323 og 324 med Tomt, Indretninger, Gas, Vandledninger og Hauge, dateret 17. og thinglæst 20. Sept. 1861.

 

* 1860

Utdrag fra panteregister:

Do. (skjøde) fra Viktor Kjellberg til Grosserer N. A. Stang paa Matr. 323 og 324 med Indretninger, Grund, Tomt og Hauge dateret 20. og thinglæst 21. Februar 1860.

 

* 1859

 

* 1851

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra A. Brynildsen og L. A. Larsen til Grosserer Wictor Kjellberg paa Gaard MaN 323 og 324 med Hauge og Tomt dateret og thinglæst 16. Sept. 1851

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har registrert disse personene på matrikkel 323 i Storgaden.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Karen Westergaard f Herfordt
1
52
- - Huusmoder Enke 2dn gang Enke efter kiøbmand jens westergaard
002 Adel Sophie Heidikker
1
32
- - Tienestefolk Ugift Jomfrue
003 Peter Andreas Knudsen
1
27
- - Tienestefolk Ugift Kiøbmands karl
004 Erica Christine Høymark
1
28
- - Tienestefolk Ugift -
005 Ragnild Hansdatter
1
22
- - Tienestefolk Ugift -
006 Anne Maria Johannesdatter
1
11
- - Tienestefolk Ugift -
007 Anders Helgesen
1
27
- - Tienestefolk Ugift Gevorben friemand

 

 

 

Sist oppdatert 24.02.2024 23:27