Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Strandstredet 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 108

Løpenummer i 1901 matrikkel: 92

Matrikkelnummer: 238b

Gårds og bruksnummer: 160/389

 
Foto: SW 22.februar 2003

 

Det er nok ikke noen andre bygninger i Halden som det har vært ført en så opphetet og intens kamp for å bevare som for disse to gamle sjøbodene fra 1830 årene. Uten denne iveren for bevaring hos noen få personer ville nok denne og sjøboden på naboeiendommen vært revet i 1978.

Arbeiderpartiet lokalt hadde gått inn for riving. De fleste Haldensere støttet nok dette vedtaket - og "riv rokle" var nok gjennomgangsmelodien, men de som var for bevaring av sjøbodene klarte å skaffe flere hundre underskrifter for bevaring.

Daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtland kom til Halden for å "mekle" i kampen. Hun gikk inn for bevaring, men arbeiderpartiet lokalt holdt på sitt. I siste liten fremmet Den antikvariske bygningsnemnd forslag om fredning av sjøbodene.

 

*

 

 

*

 

Mangeårig eier av denne sjøboden, Kjøpmann Fredrik Hjort, dør i følge kirkebok for Fredrikshald 1890 - 1906 (side 119 nr.27) den 7.juni 1906. Dødsårsaken er oppgitt til "debilitas senilis". I følge samme kirkebok var Fredrik Hjort født i Halden i 1828.

 

I 1901 matrikkelen var kjøbmand Fr. Hjorth oppført som eier av eiendommen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 10.000 kr. og en branntakst på 14.920 kr. Som anmerkning er tilført "søbod".

 

Den eneste opplysningen vi kan hente ut av folketellinga i 1885 er at eier da også var Fr. Hjort .

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er også Kjøbm. Fredr. Hjorth oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 10.000 kr og branntaksten var på kroner 15.600,-.

Ikke i noen av folketellingene har det vært registrert noen form for beboelse på denne matrikkelen.


Sist oppdatert 08.03.2021 11:24