Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Strandstredet 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 108

Løpenummer i 1901 matrikkel: 92

Matrikkelnummer: 238b

Gårds og bruksnummer: 160/389

 
Foto: SW 22.februar 2003

 

Det er nok ikke noen andre bygninger i Halden som det har vært ført en så opphetet og intens kamp for å bevare som for disse to gamle sjøbodene fra 1830 årene. Uten denne iveren for bevaring hos noen få personer ville nok denne og sjøboden på naboeiendommen vært revet i 1978.

Arbeiderpartiet lokalt hadde gått inn for riving. De fleste Haldensere støttet nok dette vedtaket - og "riv rokle" var nok gjennomgangsmelodien, men de som var for bevaring av sjøbodene klarte å skaffe flere hundre underskrifter for bevaring.

Daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtland kom til Halden for å "mekle" i kampen. Hun gikk inn for bevaring, men arbeiderpartiet lokalt holdt på sitt. I siste liten fremmet Den antikvariske bygningsnemnd forslag om fredning av sjøbodene.

Fra striden om disse to sjøbodene startet i 1975 og fram til i dag er det på disse sidene ikke tatt hensyn til hvilken matrikkel saken gjelder, men opplysningene er ført likt på begge matrikler.


* 2006

 

* 2005

 

* 2003

14.juni 2003 skriver Halden Arbeiderblad om treskjærerforeningen ssom har leid seg inn i Sjøboden.

Les hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1998

22. desember finner vi i Halden Arbeiderblad en dobbeltside i anledning tjueårsdagen for fredningen av av Sjøbodene.

Les hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

* 1997

 

* 1996

 

* 1995

9. januar 1995 finner vi i Halden Arbeiderblad en større reportasje om brannsikringen av Sjøbodene og andre verneverdige bygg i Halden.

Les hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1994

 

* 1993

7.august 1993 finner vi i Halden Arbeiderblad en helside om Halden Dampskipselskap som holdt til i Sjøbodene.

Les hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

* 1992

 

 

* 1991

2. mars 1991 har Halden Arbeiderblad en dobbeltside vedrørende museum i søndre sjøbod.

Les hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

* 1989

 

* 1988

* 1987

 

*1986

21.juli 1986 går Svein Nordheim ut i Halden Arbeiderblad å refser Halden kommune.

Les hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1985

22.juni 1985 Forteller Halden Arbeiderblad at "Rød Sjøbod klar til Gro kommer.

Les hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

* 1984

29.oktober 1984 har Halden Arbeiderblad et ovrraskende oppslag om at sjøboden raser ut i sjøen.

Les hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider:

 

 

 

* 1983

 

* 1982

 

* 1881

 

* 1980

 

* 1979

 

* 1978

 

* 1977

 

 

,

Hele reportasjen om Gro sitt besøk i Halden kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1976

 

 

 

* 1975

 

 

* 1963

 

* 1926

 

 

* 1925

 

Utdrag fra panteregister:

Tvangsauksjonskjøte til Fredrikshalds Dampskibsselskap for Kr. 500,- - indeholdende erklæring fra styret at selskapet helt og uavkortet overtar den på eiendommen hvilende panteobligasjon til Fredrikshalds Sparebank stort Kr. 30.000,- uten hensyn til kjøpesummen ved auksjonen. Dat. 6. mars 1925 tinglyst 6. mars 1925

 

* 1924

Utdrag fra panteregister:

Attest fra firmaregisteret om at Fr.halds Dampskibsselskaps styre er: kjøbmann J. Rasch, grosserer J.M. Johannesen og konsul Wilh. Suhrke. Dat 7/4 24

 

* 1910

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Fredrik Hjorths børn N.K. Hjorth, Aksel Hjorth, Frøknerne Fredrikke og Olga Hjorth samt Marie Hjorth, nu i uskifte hensittende enke efter Chr. Boberg - til A.K. Hjort for 12.500 kroner og fra denne igjen til Fredrikshalds A/S Selskap for 12000 Kroner, dat 16/8 1910 med påtegnet bevidnelse om at overnævnte er de avdøde Fredrik Hjorths og hustrus enesete og myndige børn. ( Ifølge kartforretning av 11/8 1910 indeholder eiendommen 526 + 0,7 m²) Tinglyst 16. September 1910

 

* 1906

Mangeårig eier av denne sjøboden, Kjøpmann Fredrik Hjort, dør i følge kirkebok for Fredrikshald 1890 - 1906 (side 119 nr.27) den 7.juni 1906. Dødsårsaken er oppgitt til "debilitas senilis". I følge samme kirkebok var Fredrik Hjort født i Halden i 1828.

 

* 1901

I 1901 matrikkelen var kjøbmand Fr. Hjorth oppført som eier av eiendommen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 10.000 kr. og en branntakst på 14.920 kr. Som anmerkning er tilført "søbod".

 

* 1885

Den eneste opplysningen vi kan hente ut av folketellinga i 1885 er at eier da også var Fr. Hjort .

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er også Kjøbm. Fredr. Hjorth oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 10.000 kr og branntaksten var på kroner 15.600,-.

 

* 1877

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Johan Stang til Fredrik Hjorth paa Søbod Mr 238b, dateret 28 August 1877 Tinglyst 31 August 1877

 

* 1832

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Hans Andreas Elster til Kjøbmand Jens Andersen paa Gaard Matr 238 Tinglyst 27. August 1832

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommisjonsforslag, hvorefter af denne Tomt (matr 238) afgiver til Gaden 66 1/4 kvadratalen. Tinglyst 22. Januar 1827

 

Ikke i noen av folketellingene har det vært registrert noen form for beboelse på denne matrikkelen.


Sist oppdatert 17.02.2023 14:15