Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Strandstredet 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 109

Løpenummer i 1901 matrikkel: 91

Matrikkelnummer: 241

Gårds og bruksnummer: 160/393

 
Foto: 22.februar 2003

 

Det er nok ikke noen andre bygninger i Halden som det har vært ført en så opphetet og intens kamp for å bevare som for disse to gamle sjøbodene fra 1830 årene. Uten denne iveren for bevaring hos noen få personer ville nok denne, og sjøboden på naboeiendommen, vært revet i 1978.

Arbeiderpartiet lokalt hadde gått inn for riving. De fleste Haldensere støttet nok dette vedtaket - og "riv rokle" var nok gjennomgangsmelodien, men de som var for bevaring av sjøbodene klarte å skaffe flere hundre underskrifter for bevaring.

Daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtland kom til Halden for å "mekle" i kampen. Hun gikk inn for bevaring, men arbeiderpartiet lokalt holdt på sitt. I siste liten fremmet Den antikvariske bygningsnemnd forslag om fredning av sjøbodene.

Fra striden om disse to sjøbodene startet i 1975 og fram til i dag er det på disse sidene ikke tatt hensyn til hvilken matrikkel saken gjelder, men opplysningene er ført likt på begge matrikler.


* 2006

 

* 2005

 

* 2003

14.juni 2003 skriver Halden Arbeiderblad om treskjærerforeningen som har leid seg inn i Sjøboden.

Les hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1998

22. desember finner vi i Halden Arbeiderblad en dobbeltside i anledning tjueårsdagen for fredningen av av Sjøbodene.

Les hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

* 1997

Stiftelsen Søndre Sjøbod og leietager Rune Midtlien er uenige. Kommunen truer med å ta tilbake sjøboden.

Les hele saken på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

* 1996

 

* 1995

9. januar 1995 finner vi i Halden Arbeiderblad en større reportasje om brannsikringen av Sjøbodene og andre verneverdige bygg i Halden.

Les hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1994

 

* 1993

7.august 1993 finner vi i Halden Arbeiderblad en helside om Halden Dampskipselskap som holdt til i Sjøbodene.

Les hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

* 1992

 

 

* 1991

2. mars 1991 har Halden Arbeiderblad en dobbeltside vedrørende museum i søndre sjøbod.

Les hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

* 1989

 

* 1988

* 1987

 

*1986

21.juli 1986 går Svein Nordheim ut i Halden Arbeiderblad å refser Halden kommune.

Les hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1985

22.juni 1985 Forteller Halden Arbeiderblad at "Rød Sjøbod klar til Gro kommer.

Les hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

* 1984

29.oktober 1984 har Halden Arbiederblad et overraskende oppslag om at sjøboden raser ut i sjøen.

Les hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider:

 

 

 

* 1983

 

* 1982

 

* 1881

 

* 1980

 

* 1979

 

* 1978

 

* 1977

 

 

,

Hele reportasjen om Gro sitt besøk i Halden kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1976

 

 

 

* 1975

 

 

* 1963

 

* 1924

Utdrag fra panteregister:

Attest fra firmaregisteret om at styret i Fr.halds Dampskibsselskap består av kjøpmann J.Rasch, grosserer J.M. Johannesen og konsul Wilh. Suhrke. Dat 7/4 24

 

* 1913

Utdrag fra panteregister:

Erklæring fra Fredrikshald Dampskibsselskap hvorved det til smed O.C. Jensen avstår et grundstykke av denne eiendom 20 cm bred, 7 1/2 m langt til derpaa at bygge en brandgavle paa forskjellige vilkaar. Tinglyst 11. novbr. 1913

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Fredridkshalds Dampskibsselskab oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 15.000 kroner og en branntakst på 14.240 kroner.

 

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra J.D. Gjersøe til Fredrikshalds Dampskibsselskab paa d.E. for Kr 15000, dat 22/8 96 og tinglyst 4. Septbr. 1896

 

* 1887

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Kjøbmand J.D. Gjersøe paa d.E. for Kr 9000, dat 3/12 87

 

* 1884

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra A. Bromander til Jørgen Dines Gjersøe for 15000 Kr. dat 16 Januar 1884 Tinglyst 25. Januar 1884

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Grosserer A. Bromander oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 16.000 kroner og en branntakst på kroner 13.870.

 

* 1871

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Fritz Rasch til A. Bromander paa Halvdelen af Søbod Matr 241 med tilhørende Brygge og Indretninger. dateret 15. og tinglyst 26. Septbr. 1871

 

* 1867

Utdrag fra panteregister:

Do (skjøde) fra A. Bjørnvall til Handelsmand A. Bromander paa Halvdelen af Søbod Matr 241 med Brygge, Tomt og Tilliggelser, dateret 21. Januar og tinglyst 5. Febr. 1867

 

* 1864

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Kjøbmand Ole Rasch til Skipper A. Bjørnvall og Fritz Rasch - hver for en Halvpart - på Søbod Matr 241 med Brygge, dateret 16. og tinglyst 19. Febr. 1864

 

* 1847

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra J.C. Bertelsen til Kjøbmand A. Rasch paa sælgerens Halvpart af Søbod MAtr. 241, dateret 1. og tinglyst 18. October 1847

 

* 1835

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til J. Bertelsen og O. Rasch paa Søbod matr. 241. Tinglyst 21 April 1835

 

Ikke i noen av folketellingene har det vært registrert noen form for beboelse på denne matrikkelen.

Sist oppdatert 17.02.2023 18:20