Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Strandstredet 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 109

Løpenummer i 1901 matrikkel: 91

Matrikkelnummer: 241

Gårds og bruksnummer: 160/393

Vis i kart
Foto: 22.februar 2003

 

Det er nok ikke noen andre bygninger i Halden som det har vært ført en så opphetet og intens kamp for å bevare som for disse to gamle sjøbodene fra 1830 årene. Uten denne iveren for bevaring hos noen få personer ville nok denne og sjøboden på naboeiendommen vært revet i 1978.

Arbeiderpartiet lokalt hadde gått inn for riving. De fleste Haldensere støttet nok dette vedtaket - og "riv rokle" var nok gjennomgangsmelodien, men de som var for bevaring av sjøbodene klarte å skaffe flere hundre underskrifter for bevaring.

Daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtland kom til Halden for å "mekle" i kampen. Hun gikk inn for bevaring, men arbeiderpartiet lokalt holdt på sitt. I siste liten fremmet Den antikvariske bygningsnemnd forslag om fredning av sjøbodene.


I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Fredridkshalds Dampskibsselskab oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 15.000 kroner og en branntakst på 14.240 kroner.

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Grosserer A. Bromander oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 16.000 kroner og en branntakst på kroner 13.870.

Ikke i noen av folketellingene har det vært registrert noen form for beboelse på denne matrikkelen.

Sist oppdatert 25.02.2004 19:49