Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Svenskegata 10

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 768

Løpenummer i 1901 matrikkel: 573

Matrikkelnummer: 557

Gårds og bruksnummer: 66/155

Arkitekt: Christian Heinrich Groschs

Foto: SW 15.februar 2003
 
   

* 1975

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har fem myndige personer i Svenskegata 10.

 

* 1935

 

* 1934

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Fredriksen Gunda Marie
1895
hushjelp Svenskegata 10
Jensen David Johan 
1873
fabrikant Svenskegata 10
Olsen Nille Emilie
1862
g.m. agent Svenskegata 10
Olsen Ole Andreas
1862
fhv. agent Svenskegata 10
Olsen Inga 
1889
hushjelp Svenskegata 10
Selmer Øivind Georg
1886
o.r.sakfører Svenskegata 10
Selmer Anna Borghild
1898
g.m. o.r.sakfører Svenskegata 10
Talerød Marie Andersen
1875
hushjelp Svenskegata 10
Tandberg Johan
1854
læge Svenskegata 10
Tandberg Olava
1865
g.m. læge Svenskegata 10

 

 

* 1926

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Svenskegata 10.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

               
001 Emma Helene Coldevin 1 1882-07-29 Fr.hald - hu f Husmor. pf.
002 Kristine Marie Mathisen 1 1892-12-05 Tangen Asak Østf - tj ug Enepike
003 Hans Emanuil Tønder Coldevin 1 1907-04-21 !! - s ug -
               
001 Petra Lindqvist 2 1853-03-02 Fredrikshald - hp ug Hjemmearbeide (kjolesøm) og noget formue
002 Valborg Lindqvist 2 1866-03-22 Fredrikshald - hp ug Forhenværende Kjolesømforretning. Nu kun lidt hjemmearbeide - og noget formue
               
001 Johan Kristian Tandberg 3 1854-04-20 Haug (Bergens bispedømme) Hord. - hp g Stadslæge, sykehuslæge og praktiserende privatlæge
002 Olava Caroline Tandberg 3 1865-02-09 Kristiania - hu g Husmor
003 Laura Elisabeth Knudsen 3 1919-02-14 Fredrikstad - b ug -
004 Bertha Marie Simensen 3 1902-04-17 Skjee socken Sverige - tj ug enepike (hushjælp)
               
001 David Jensen 4 1873-07-12 Saune Bohuslæn, Sverige - hp ug brusfabrikfabrikant

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus forretningslokale, sidebygninger med Butik og Fabrik. Udhus med Stald, Vedskur, Privet". Huset har to etasjer og det er tre leiligheter hvor det til sammen bor sytten personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hovedhus 2.etg 700 kr årlig eget hus.          

Oskar Andersen Dietz(mann)

1845-12-10

Fredrikshald

hf g Direktør for Brændevinssamlaget, Journalist ORsagfører

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Brita Laupsa Dietz(kvinne)

1868-11-27

Øistesø Hardanger

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Bjarne Lisling Dietz(mann)

1898-09-10

Gøteborg

s ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Herborg Laupsa Dietz(kvinne)

1902-03-07

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Trond Rustung Dietz(mann)

1904-02-10

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Ranveig Rustung Dietz(kvinne)

1906-05-06

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Gudrun Rustung Dietz(kvinne)

1906-05-06

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Gunleiv!! Villand Haring Dietz(kvinne)

1908-02-29

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Anna Caroline Sæter(kvinne)

1889-07-27

Ske Sogn i Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Kirsten Marie Jonassen(kvinne)

1887-01-16

Id

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Hovedhus 1.etg fritt hus          

Hans Moe(mann)

1844-09-20

Vaage

hf g Forstander Brændevinssaml.

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Helene Moe(kvinne)

1853-04-29

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Karin Moe(kvinne)

1883-03-20

Fredrikshald

d ug Butikdame paa Samlag

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Hans Guttorm Moe(mann)

1886-06-24

Fredrikshald

s ug Kunstmaler

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Sidebygning 2.etg 10 kr pr mnd          

Emil Johannesen(mann)

1875-09-16

Sverige

hf g Celolosearbeider

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Hansine Johannesen(kvinne)

1884-09-20

Hvaler

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Gustav Adolf Akselsen(mann)

1904-04-21

Fredrikstad

s av No 2 ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Baastad Oskar
1853
fabrikeier
Baumann Emilie Augusta
1835
Jordemoder
Hansen Alma
1861
værtinde
Moe Hans
1844
samlagsforstander
Moe Helene
1853
g.m. samlagsforstander
Moe Ingeborg Margrethe
16/1 1877
frøken
Svendsen Alma
1876
tjenestepige

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østergade / Jacob Stuarts Gade O.R.Sagfører O. A. Dietz 30.000 45.600  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi "Vaaningshus, Fabrikbygning, Sidebygninger, Udhus Beboelse og Fabrik". Huset er på to etasjer og det er nå fire beboelser på eiendommen. Bruker av eiendommen er oppgitt til Oscar And. Dietz, som har to vallaker på eiendommen. Den ene er over seksten år. Dietz bor ikke på matrikkelen, men bor i 1900 i Kirkegaden.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg          

Hans Moe(mann)

1844-09-20

Vaage Krs

hf g Samlagsforstander

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Helene Moe(kvinne)

1853-04-29

Bergs Sogn Sm

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Ingeborg Moe(kvinne)

1877-01-16

Fredrikshald kjøpstad

d ug Butikdame

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Karin Moe(kvinne)

1883-03-20

Fredrikshald kjøpstad

d ug Intet

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Hans Moe(mann)

1886-06-24

Fredrikshald kjøpstad

s ug Skoleelev

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Olga Anders.(kvinne)

1883-05-06

Fredrikshald kjøpstad

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

2.etg          

Johan Ulrik Eenberg(mann)

1856

Kristiania

hf g Restauratør Eier af restauration

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Anna Christine Eenberg(kvinne)

1864

Nannestad Ak

hm g Restaurations-Bestyrerinde

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Borghild Margrethe Eenberg(kvinne)

1889

Drammen Bu

d ug Skolepige

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Anna Maria Eenberg(kvinne)

1891

Kristiania

d ug Skolepige

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Bernt Kristian John Eenberg(mann)

1893

Kristiania

s ug Skolegut

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Kristiane Wilhelms.(kvinne)

1883

Kristiania

Tjenestepige ug Husgjerning

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Josephine Foss(kvinne)

1880

B†huslen

Tjenestepige Husgjerning

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

2.etg          

Emilie Augusta Baumann(kvinne)

1835

Aamot Hed

hm ug Jormor

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

2.etg          

Oskar Ferdinand Baastad(mann)

1853

Fredrikshald kjøpstad

hf ug Mineralvandfabrikant cand. pharm.

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

 

* 1891

 

* 1890

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har Dietz som eier av matrikkelen. Det bor tretten personer på eiendommen i 1885. Dietz som eier huset bor da i det som har fått navnet Dietzgården.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Henry Winter(mann)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Eriksen Mo(mann)

1844

Vaage Guldbrandsd

Forstander

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Helene Mo(kvinne)

1853

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ingeborg Mo(kvinne)

1877

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karin Mo(kvinne)

1882

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olava Svenningsen(kvinne)

1866

Rakkestad

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie Thorp(kvinne)

1864

Fredrikshald

Butikjomfru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Fredrik Hansen(mann)

1832

Trygstad

Skolelærer

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emilie Baumann(kvinne)

1835

Aamodt

Jordemoder

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johannes Falk(mann)

1849

Rokke

Styrmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christian Winter(mann)

1859

Kjøbenhavn

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Winter(kvinne)

1859

Kjøbenhavn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gerhard Winter(mann)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østregade Kand. Jur. Oskar Andersen Dietz 30.000 45.280  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Oskar Andersen som eier av matrikkelen. Det bor da tjueto personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Christiansen Skalstad(mann)

1834

Modum

hf e Handelsborger

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Anna Hermana Skalstad(kvinne)

1862

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Kristiane Augusta Skalstad(kvinne)

1864

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Thea Klaudine Skalstad(kvinne)

1866

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Sophie Bolette Gjøbye(kvinne)

1855

Berg

Husholderske ug Tyende

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Sophie Elisabeth Johansen(kvinne)

1856

Aremark

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Christen Severin Johansen(mann)

1857

Ide

Tjenestedræng ug Tyende

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Hans Christian Tobiesen(mann)

1828

Ahremark

ug Uhrmager

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Chael Petter Lindman(mann)

1837

F.hald

Logerende ug Styrmand

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Frantz Marenius Hemmye(mann)

1854

F.hald

Læredreng ug Tyende

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Carl Johan Lorange(mann)

1817

F.hald

hf g Foged

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Alvilde Lorange(kvinne)

1841

Frederiksværn %Christian%

Kone g

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Amanda Johansen(kvinne)

1846

Id

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Sophie Hoell(kvinne)

1839

Horten

Tilreisende ug Tyende

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Frederikke Hoell(kvinne)

1842

Horten

Tilreisende ug

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Emilie Baumann(kvinne)

1835??

Aamot

ug Jordemoder

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

O. Olsen(mann)

1842

Thune

ug Sadelmager

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Elof Andersen(mann)

1855

Værmland

ug Læredreng

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Ole Sevrin Carlsen(mann)

1860

Fr.hald

ug Læredreng

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Olava Hansen(kvinne)

1855

Drammen

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Andreas Olsen(mann)

1802

Thune

Enkemand Sadelmager O. Olsen

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Gunder Jensen(mann)

1847

Fr.hald

Logerende ug Malermester

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

 

* 1873

 

Gjordemoder E. Baumann

er tilflyttet Hr. Kandidat Andersens (Fru Paulsens forrige) Gaard i Svenskgaden.

 

 

 

* 1872

 

Siste Mandag, bleve de mod Nordsidens Park vendende Vinduer af Enkefru Poulsens forrige gaard udslagne ved Stenkast. En belønning af 5 Spdl. udloves til den, der kan skaffe Oplysninger, som maatte lede til dette Hærværks Forøveres Afstraffelse.

 

 

Siden i Søndags har i Kand. Andersens Gaard i, Svenskegaden været aabnet en Udstilling af Husflids, Industri og Kunstgjenstande, der ganske vist ikke kan sammenlignes med de store Industrimøder, men som har sin Betydning som den største i vor By og som for mange tør have været et glædeligt Vidnesbyrd om at vor Industri er i Væxt og tør imødese en rig Udvikling. Stedets Publikum har ogsaa omfattet Udstillngen med megen Interesse og der har været mange glade Udraab at høre af Tilfredshed over at dette eller hint virkelig er arbeidet her. Noget fydigt Billede af Stedets Haandværk og Industri giver dog Udstillingen ikke, thi arrangeret i al Enkelthed er der ikke udgaaet nogen almindelig Opfordring til at sende Artikler til Udstilling, hvorimot vedkommende Kommite har taget de fleste Artikler kun efter et Par Dages Varsel fra vedkommende Værksteder og Butikker.

Væsentlig har den i samme Lokale anordnede Ustilling af Malerier, tilhørende Stedets kunstelskende Familier, bidraget til at berede Publikum en Overraskelse, thi neppe havde mange ventet at finde en saa stor Samling Kunstværker i vor lille By som her nu har været udstillet og dog vilde Samlingen om Lokalet havde medgivet det lettelig have været fordoblet. Maatte den paatænkte Kunstforening vinde Tilslutning, saa tør den Dag komme, da Fredrikshald kan faa sit permanente Malerigalleri. Kunsten har hos os hidtildags væsentlig kun været tilgjængelig for de rigere Borgere, men saa sandt som Kunsten er et af de ypperste Midler til Forædling af Smag som Hjerter, en nødvendig Hjelper for Industrien saa bør dens Forgjængelighed for den store Almenhed være et Maal, hvorefter enhver Almenvellets Ven bør arbeide.

En anden Dag skal vi komme tilbage med nogle detaillerede Oplysninger over Industri og Husflidssamlingen.

 

Tilleie.

Fra Vaaren af er i Enkefru Sarah Poulsens forrige Gaard i Svenskegaden tilleie en elegant Bekvemmelighed i 2den Etage paa 6 Værelser, Pigekammer, Kjøkken, gode og rigelige udvendige Bekvemmeligheder samt Have.

Oskar Andersen

 

 

* 1871

Enkefru Poulsens Dødsbos Gaard i Svenskegaden blev ved Auktion forrige Uge solgt til Kand. Oskar Andersen og Handelsfuldmægtig T. Blehr for 3,900 Spd. Klokker Hansen Enkes Gaard i Reblagergaden er solgt til Høker Nils Hansen for 525 Spd.

 

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 er Sarah Paulsen eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Petra Lovise Andersen(kvinne)

1865*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Sarah Paulsen(kvinne)

1799*

England

Huusmoder e Eierinde af Gaarden

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Lovisa Wahl(kvinne)

1830*

Porsgrund

ug Huusjomfru

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Alette Sophie Andersdatter(kvinne)

1847*

Frederikshald

ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Louise Holt(kvinne)

1803*

Drammen

Husmoder e

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Barthe Sophie Holt(kvinne)

1824*

Drammen

Datter ug

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Karen Laurine Jensdatter(kvinne)

1836*

Frederikshald

ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Anders Pedersen(mann)

1832*

Sverige

Huusfader g* Brygge Arbeidsmand

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Johanne Marie Pedersdatter(kvinne)

1835*

Frederikshald

Huusmoder, Kone g*

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Hans Christian Husær(mann)

1852*

Frederikshald

Fostersøn ug

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

A. Andersen(mann)

1807*

Ødemark

Huusfader g* Snedker

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Inger Marie Andersen(kvinne)

1818*

Ødemark

Huusmoder, Kone g*

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Johan Eduard Andersen(mann)

1848*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Mathea Olava Andersen(kvinne)

1856*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Eugenie Marie Andersen(kvinne)

1860*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Elen Maria Olsdatter(kvinne)

1823*

Hvaløen

e Tjenestepige

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Ludvig M. Sylow(mann)

1834*

Christiania

ug Overlærer

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det åtte personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jens Werner Bentzen(mann)

1753*

Huusbonde I 1te ægteskab Kiøbmand

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Laurentze Grønlund(kvinne)

1763*

Hans kone I 1te ægteskab

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Jensine Laurentia Bentzen(kvinne)

1791*

Deres datter

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Elisabeth Sophia Bentzen(kvinne)

1794*

Deres datter

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Jens Peter Bentzen(mann)

1788*

Deres søn

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Friderich Benjamin Bentzen(mann)

1793*

Deres søn

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Marthe Sophia Jonsdatter(kvinne)

1776*

Tienestefolk Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Kari Pedersdatter(kvinne)

1765*

Tienestefolk Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

 

 

Sist oppdatert 04.03.2024 23:11