Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Svenskegata 11

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 760

Løpenummer i 1901 matrikkel: 571

Matrikkelnummer: 554

Gårds og bruksnummer: 66/152 i 1982. I ettertid er eiendommen splittet opp og 66/152 er benyttet på Osbekkgata 4.

Svenskegata 11 har nå gård og bruksnummer 66/841.

Den opprnnelig eiendommen er også splittet opp til Hagegata 4 med g. og br.nr 66/846

Foto: SW 15.februar 2003

 

Eiendommen er i dag et borettslag under HABO.

 

* 1989

Bildet publiserte Halden Arbeiderblad i forbindelse med en reportasje i anledning av at kommunen hadde utarbeidet et forslag til reguleringsplan for deler av Nordsiden. Kommunen hadde da kjøpt Svenskegata 11 - og plansjeg Tor Granum mente at det var bare å rive denne bygningen.

Halden Arbeiderblad sin reportasje kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 13)

 

*1976

Halden Arbeiderblad sin reportasje kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 10)

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Svenskegata 11.

 

* 1927

 

 

* 1921

 

*1910

Folketellinga i 1910 sier at eiendommen består av "vaaningshus, Sidebygning & Udhus". Husene har en etasje og det er fem boenheter på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

50 kr pr år          

Bolette Johannesen(kvinne)

1860-04-04

Berg

hm ug Søm

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Forhus 1.etg 300 kr pr år          

Klaus Marinius Østby(mann)

1874-08-30

Fredrikshald

hf g Malermester

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Tora Louise Marie Østby(kvinne)

1883-08-29

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Klaus Ola Østby(mann)

1910-08-14

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Forhus 1.etg 300 kr pr år Huseier          

Marthe Helene Østbye(kvinne)

1847-02-06

Fredrikshald

hm e Jordemoder

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

1.etg 400 kr pr år          

Johan Fredrik Johannesen(mann)

1854-07-25

Sellerud Værmeland

hf g Uldvarehandler

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Hege Katrine Johannesen(kvinne)

1856-09-05

Tønsberg

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Aksel Berhard Johannesen(mann)

1886-08-01

Fredrikshald

s ug Handelsbetjent v/ Colonialforr.

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Bertha Elvira Johannesen(kvinne)

1891-09-01

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Ingeborg Johanne Johannesen(kvinne)

1898-01-27

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Bakbygning 1.etg 14 kr pr mnd          

Martin Tøgersen(mann)

1851-10-09

Berg sogn

hf g Pension, delvis Vedhugning Fv. Brovogter ved Jernbanen

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Marie Tøgersen(kvinne)

1841-01-18

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Gunda Tøgersen(kvinne)

1885-05-19

Fredrikshald

d ug Syerske

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Bakbygning 1.etg 11 kr pr mnd          

Helmer Strandberg(mann)

1880-04-01

Sverige

hf g Smed

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Marie Strandberg(kvinne)

1886-06-15

Id

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Anny Strandberg(kvinne)

1909-05-07

Fredrikshald

d ug d

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østergade / Havegaden Fuldmægtig Marcus Nilsen 17.000 25.100 Gaard og Have

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er det Fuldmægtig Marcus Nilsen som er oppgitt som bruker av eiendomen. Det er da tre boenheter på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg          

Marcus Niels.(mann)

1812

Høland Ak

hf ug Lever af sine midler. Fhv. fuldmægtig ved trælastkontor. Gaardeier

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Johanne Johns.(kvinne)

1867

Aasnes Solør Hed

Husholderske ug Huslig gjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Forhus 1.etg          

Paul Gjesdahl(mann)

1854

Finnø Brb

hf g Residerende Kapellan

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Sofie Gjesdahl(kvinne)

1855

Trondhjem ST

hm g Huslig gjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Katharina Gjesdahl(kvinne)

1884

Fredriksstad Sm

d ug Intet

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Rigmor Gjesdahl(kvinne)

1885

Fredriksstad Sm

d ug Skoleelev

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Sigfrid Gjesdahl(kvinne)

1886

Fredriksstad Sm

d ug Skoleelev

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Sofie Gjesdahl(kvinne)

1888

Fredriksstad Sm

d ug Skoleelev

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Paul Gjesdahl(mann)

1893

Fredrikshald

s ug Skoleelev

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Sven Gjesdahl(mann)

1895

Fredrikshald

s ug Intet

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Louise Schanche(kvinne)

1847

Trondhjem ST

fl e lever af sine Midler Pension og Livrente

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Amalie Ols.(kvinne)

1884

Nøssemark Sverige

tj ug Huslig gjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Emma Ols.(kvinne)

1871

V†rvik Sverige

tj ug Huslig gjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Forhus 1.etg          

Daniel Anders.(mann)

1834

Vermland Sverige

hf g Høvleriarbeider

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Helene Anders.(kvinne)

1839

Dalsland Sverige

hm g Huslig gjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Fin Anders.(mann)

1882

Fredrikshald kjøpstad

s ug Malerlærling

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert tjuetre personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole. Olsen Gjernæs(mann)

1819

Bergs Sogn (Smaal.)

Familiens overhode g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Johanne Gjernæs.(kvinne)

1822

aremark Sogn

Hustru g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Nella Johannesdatter(kvinne)

1865

Bergs Sogn (Smaal.

Tjenestetyende ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Marie Danielsen(kvinne)

1841

Sverige

Familiens overhode e

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Josephine Johanesdatter(kvinne)

1859

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Karl Ludvig Johanesen(mann)

1875

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Maria Jacobine Berle, født Keyser(kvinne)

1826

Kristiania

Familiens overhode e

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Jane Alexandra Keyser(kvinne)

1827

Kristiania

Logerende hørende til Familien ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Jakob Keyser Berle(mann)

1859

Fredrikshald

Søn, Besøgende ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Halfdan Berle(mann)

1861

Fredrikshald

Søn, Besøgende ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Ole Johanesen(mann)

1845

Rakkestad Sogn

Familiens overhode g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Petrine Andersdatter(kvinne)

1838

Id Sogn

Hustru g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Karl Johan Johanesen(mann)

1873

Fredrikshald

Søn ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Albert Tidemand Johanesen(mann)

1876

Fredrikshald

Søn ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Johan Rÿkvist(mann)

1863

Sverige

Logerende hørende til Familien ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Daniel Andersen(mann)

1842

Sverige (Selbedal Soken)

Familiens overhode g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Hellene Johnasdatter(kvinne)

1839

Sverige

Hustru g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Carl Oskar Andersen(mann)

1868

Fredrikshald

Søn ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Johanes Norman Andersen(mann)

1874

Fredrikshald

Søn ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Christean Andersen(mann)

1879

Fredrikshald

Søn

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Tin Andersen(mann)

1882

Fredrikshald

Søn

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Ole Knutsen(mann)

1827

Borge Sogn

Familiens overhode g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Christine Knutsen(kvinne)

1814

Borge Sogn

Hustru g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 står Indremisjonen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Gjernæs(mann)

1819

Bergs Præstegj.

Handelsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanne Johannesdatter(kvinne)

1822

Aremark Præstegj.

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Helmer Iversen(mann)

1864

Bergs Præstegj.

Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thorvald Sønstegaard(mann)

1868

Rakkestad Præstegj.

Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julian Thoreby(mann)

1863

Bergs Præstegj.

Gaardsdreng

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marthine Christiansen(kvinne)

1864

Vaale Præstegj.

Husjomfru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Bolette Pettersen(kvinne)

1858

Aremark Præstegj.

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

!! Knutsen(mann)

1829

Østre Risør

Apotheker i Christiania

Fredrikshald: !!

1885-12-31

G. Edv. Mustorp(ukjent kjønn)

1858

Bergs Præstegj.

Kasserer & Bogholder

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Else Mathea Johannesen(kvinne)

1860

Aremark

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johannes Matheus Mustorp(mann)

1884

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julie Iversen(kvinne)

1868

Bergs Præstegj.

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johannes Johannesen(mann)

1865

Aremark Præstegj.

Tømmermand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Edvard Andreasen(mann)

1844

Fredrikshald

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Augusta Johannesen(kvinne)

1848

Dalsland Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Eli@Else Andreassen(kvinne)

1873

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Robert Andreassen(mann)

1881

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Augen Andreassen(mann)

1884

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Pedersen(mann)

1850

Fredrikshald

Enkemand Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Axel Benjamin Pedersen(mann)

1874

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Paul ??vold Pedersen(mann)

1876

Fredrikstad

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Helga Lovise Pedersen(kvinne)

1879

Fredrikstad

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

August Jalmar Pedersen(mann)

1882

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elionore Larsen??(kvinne)

1855

Berg

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole Knutsen(mann)

1827

Borge

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristine Knutsen(kvinne)

1814

Borge

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 
 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østregade Den ældre Indremission 14.000 22.800  

 

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har Lensmand Pedersen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Lorentz Christian Pedersen(mann)

1802

F.hald

hf g Lensmand i Id

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Kristine Dorthea Pedersen(kvinne)

1809

F.hald

hm g

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Mathilde Amalie Pedersen(kvinne)

1843

Ide Pr.

d ug Foreldrene

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Elise Alexsia Pedersen(kvinne)

1849

Ide Pr.

d ug Forældrene

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Lars Pettersen Pedersen(mann)

1851

Ide Pr.

s ug Sømand

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Svend Bryngelsen(mann)

1831

Ide Pr.

Tjenestedreng e Tjenestedreng

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Mathilde Olava Hansen(kvinne)

1849

Bergs Pr.

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Petter Rist(mann)

1825

F.hald

hf g Fuldmægtig hos Arthur Bredas & Co.

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Laura Rist(kvinne)

1833

Hvaløerne

hm g

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Christian Johan Rist(mann)

1862

Namsos

s ug

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Anna Golette Rist(kvinne)

1864

Namsos

d ug

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Amalia Joachimsen(kvinne)

1843

Hvaløer

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Johan Olsen(mann)

1828

Bergs Pr.

hf g Skibstømmermand paa Verftet

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Marie Olsen(kvinne)

1825

Skien

hm g

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Gina Olsen(kvinne)

1857

Sarpsborg

d ug Arbeider paa et Bogtrykkeri

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Clara Olsen(kvinne)

1859

Sarpsborg

d ug Foreldrene

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Henriette Olsen(kvinne)

1861

F.hald

d ug

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Olaf Olsen(mann)

1865

F.hald

s ug

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

 

* 1865

Ser vi i folketellinga i 1865 finner vi Lensmann L C Pedersen sin underskrift på skjemaet for tellingen. Lorentz Christian Pedersen har da en hest og ei ku på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Petter Johannessen(mann)

1865*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Lorentz Christian Pedersen(mann)

1802*

Frederikshald

Huusfader g Lensmand

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Kirstine Dorthea Pedersen(kvinne)

1809*

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Petronelle Elisabeth Pedersen(kvinne)

1840*

Id i Smaalenene

Datter ug

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Laurentze Kristine Pedersen(kvinne)

1842*

Id i Smaalenene

Datter ug

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Mathilde Amalie Pedersen(kvinne)

1843*

Id i Smaalenene

Datter ug

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Ida Pedersen(kvinne)

1845*

Id i Smaalenene

Datter ug

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Elise Alexia Pedersen(kvinne)

1847*

Id i Smaalenene

Datter ug

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Lars Pettersen(mann)

1851*

Id i Smaalenene

Søn ug

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Helene Iversen(kvinne)

1841*

Ahremark i Smaalenene

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Johanne Elisabeth Nilsen(kvinne)

1840*

Ahremark i Smaalenene

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Johanne Marie Preus(kvinne)

1793*

Kjøbenhavn

Huusmoder e

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Mathea Alette Nicoline Preus(kvinne)

1826*

Dybvaag Præstegaard i Christiansands Stift

Datter ug

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Johannes Pettersen(mann)

1829*

Ed Sogn i Sverige

Huusfader g Tjenestedreng

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Gunhild Marie Hansdatter(kvinne)

1830*

Berg i Smaalenene

Kone g

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Anne Helene Johannesdatter(kvinne)

1863*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Anne Kathrine Jensdatter(kvinne)

1796*

Id i Smaalenene

Logerende e

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Jensine Andrine Thoresdatter(kvinne)

1823*

Frederikshald

Huusmoder ug Sypige

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Andreas Iver Andersen(mann)

1846*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Maren Marie Hansdatter(kvinne)

1785*

Berg i Smaalenene

Logerende e

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det femten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hartvig Tambs(mann)

1753*

Huusbonde Gift 2. gang Contoir fuldmegtig

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Susanna Kiørboe(kvinne)

1766*

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Hans Friderich Tambs(mann)

1781*

Mandens søn Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Christian Hansen Tambs(mann)

1782*

Mandens søn Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Johanne Kirstine Tambs(kvinne)

1784*

Mandens datter Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Berthe Lucia Tambs(kvinne)

1792*

Begges datter

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Anders Tambs(mann)

1794*

Begges søn

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Gierbrand Tambs(mann)

1796*

Begges søn

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Anne Maria Tambs(kvinne)

1797*

Begges datter

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Lyth Ørum Tambs(mann)

1798*

Begges søn

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Nicolay Tambs(mann)

1800*

Begges søn

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Henrich Bolt(mann)

1739*

Logerer Enkemand 1te gang

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Anne Thodberg(kvinne)

1773*

Tienestefolk Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Erika Hovolsdatter(kvinne)

1777*

Tienestefolk Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Maren Sophia Christiansdatter(kvinne)

1777*

Tienestefolk Gift 1te gang

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

 

 

 

 

Sist oppdatert 09.04.2021 12:33