Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Svenskegata 11

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 760

Løpenummer i 1901 matrikkel: 571

Matrikkelnummer: 554

Gårds og bruksnummer: 66/152 i 1982. I ettertid er eiendommen splittet opp og 66/152 er benyttet på Osbekkgata 4.

Svenskegata 11 har nå gård og bruksnummer 66/841.

Den opprnnelig eiendommen er også splittet opp til Hagegata 4 med g. og br.nr 66/846

Foto: SW 15.februar 2003

 

Eiendommen er i dag et borettslag under HABO.

 

* 1992

 

* 1991

 

* 1989

Bildet publiserte Halden Arbeiderblad i forbindelse med en reportasje i anledning av at kommunen hadde utarbeidet et forslag til reguleringsplan for deler av Nordsiden. Kommunen hadde da kjøpt Svenskegata 11 - og plansjef Tor Granum mente at det var bare å rive denne bygningen.

Halden Arbeiderblad sin reportasje kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 13)

 

* 1987

 

*1976

Halden Arbeiderblad sin reportasje kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 10)

 

 

* 1966

 

* 1961

 

* 1959

 

* 1958

 

* 1956

 

* 1953

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av 24/4 1950 fra Klaus Ola Østby og Øvre Bjørn Østby, eneste og myndige arvinger etter Klaus M. Østby død 24/11-1949, forsåvidt angår d.e., matr.nr. 625b og gnr. 21 bnr. 28 i Berg til verdi kr. 75.000,-

Skjøte, dat. 24/4-1950 fra Klaus Ola Østby til bror og medarving Øvre Bjørn Østby f. 25/4-1916 på sin 1/2 part i d.e. og mtr.nr. 625b for kr. 28.500,- inneh. best om forkjøpsrett for selgeren, hans hustru og barn, etter kjøperens hustru og barn.

 

 

* 1949

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Svenskegata 11.

 

* 1939

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 1/5-1939 fra Klaus Østby født 30/8-1874 til entreprenør Arne H. Høvik født 24/6-1898 på 2 grunnstykker av matr.nr. 554 store h.h.vis 26 m² og 41 m² for Kr. 425,00 Grunnstykkene skal sammenføies med matr.nr. 572. Skjøtet er påført samtykke fra samtlige panthavere i matr.nr. 572 og fra Halden bygningsråd.

 

* 1934

Utdrag fra panteregister:

Skifteattest for Idd og Marker skifterett om at enke Marthe Helene Østby avgikk ved døsen 26/6 1931 efterlatende sig som eneste myndige arving sønnen malermester og lærer Klaus Østby. Dat. 10/1 1934

 

* 1931

 

* 1927

 

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Appelskog Karl Johan
1862
høvleriarbeider Svenskegata 11
Appelskog Anette Kristine
1893
husholderske Svenskegata 11
Emanuelsen Hilda Marie
1880
sydame Svenskegata 11
Gustavsen Inga Marie
1884
husbestyrerinde Svenskegata 11
Høidal Johan M.
1869
kjøpmann Svenskegata 11
Høidal Anna Julie
1871
g.m. kjøpmann Svenskegata 11
Høidal Aslaug
1901
lærerinde Svenskegata 11
Høidal Randi
25/5 1904
frøken Svenskegata 11
Østbye Marthe Helene
1847
jormor Svenskegata 11
Østbye Klaus Marinius
1874
tegnelærer Svenskegata 11
Simensen Aksel Kristian
1899
fyrbøter Svenskegata 11

 

 

 

* 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det seks boenheter i Svenskegata 11.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Klaus Marinius Østby
1
1874-08-30
Fredrikshald - hp e Lærer ved Fredrikshalds høiere off. almenskole
002 Klaus Ola Østby
1
1910-08-14
Fredrikshald - s ug Barn
003 Øvre Bjørn Østby
1
1916-04-25
Fredrikshald - s ug Barn
004 Hilda Albertine Karlson
1
1901-03-19
Nøssemark, Sverige - tj ug Tjenestepike
 
         
001 Adolf Bernhard Hansen
2
1867-02-18
Fredrikshald - hp ug Kommunen
002 Inga Dorthea Rød
2
1875-10-10
Fredriksstad - tj ug Husholderske
 
         
001 Marthe Helene Østbye
3
1847-02-16
Eningdalen Idd - hp e Jormor (fødselshjelp) Privat praktiserende
 
         
001 Laura Østbye
4
1873-07-19
Skjeberg Østfold - hp ug Sykepleierske
 
         
001 Karl Johan Appelskog
5
1862-01-27
Fredrikshald - hp g Høvleriarbeider
002 Karoline Amalie Appelskog
5
1854-07-10
Aremark - hu g Husmor
003 Annette Kristine Appelskog
5
1893-02-28
Fredrikshald - d ug Husarbeide hjemme
 
         
001 Thure Magnussen
6
1844-08-04
Sverige - hp g Pension. Forhenværende maskinist
002 Gustava Magnussen
6
1852-12-27
Sverige - hu g Husmor
003 Hulda Emanuelsen
6
1880-01-16
Sverige - d e Sydame
004 Helen Judith Emanuelsen
6
1910-06-28
America - d ug Syarbeide. hjælper sin mor

 

 

*1910

Folketellinga i 1910 sier at eiendommen består av "vaaningshus, Sidebygning & Udhus". Husene har en etasje og det er fem boenheter på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

50 kr pr år          

Bolette Johannesen(kvinne)

1860-04-04

Berg

hm ug Søm

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Forhus 1.etg 300 kr pr år          

Klaus Marinius Østby(mann)

1874-08-30

Fredrikshald

hf g Malermester

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Tora Louise Marie Østby(kvinne)

1883-08-29

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Klaus Ola Østby(mann)

1910-08-14

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Forhus 1.etg 300 kr pr år Huseier          

Marthe Helene Østbye(kvinne)

1847-02-06

Fredrikshald

hm e Jordemoder

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

1.etg 400 kr pr år          

Johan Fredrik Johannesen(mann)

1854-07-25

Sellerud Værmeland

hf g Uldvarehandler

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Hege Katrine Johannesen(kvinne)

1856-09-05

Tønsberg

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Aksel Berhard Johannesen(mann)

1886-08-01

Fredrikshald

s ug Handelsbetjent v/ Colonialforr.

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Bertha Elvira Johannesen(kvinne)

1891-09-01

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Ingeborg Johanne Johannesen(kvinne)

1898-01-27

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Bakbygning 1.etg 14 kr pr mnd          

Martin Tøgersen(mann)

1851-10-09

Berg sogn

hf g Pension, delvis Vedhugning Fv. Brovogter ved Jernbanen

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Marie Tøgersen(kvinne)

1841-01-18

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Gunda Tøgersen(kvinne)

1885-05-19

Fredrikshald

d ug Syerske

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Bakbygning 1.etg 11 kr pr mnd          

Helmer Strandberg(mann)

1880-04-01

Sverige

hf g Smed

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Marie Strandberg(kvinne)

1886-06-15

Id

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Anny Strandberg(kvinne)

1909-05-07

Fredrikshald

d ug d

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

 

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Marcus Nielsens dødsbo v/ skifteforvalteren til enkefru Helene Østby dat 12/5 06 for Kr. 14700,-

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Daniel
1835
Høvleriarbeider
Andersen Helene
1839
G.m. høvleriarbeider
Gjesdahl Johanne Marie S.
1855
g.m. pastor
Gjesdahl Paul V.
1854
pastor
Johnsen Johanne Marie 
1867
husbestyrerinde
Nilsen Marcus Andreas
1813
gaardeier
Olsen Emma Marie 
1871
tjenestepige
Tøgersen Inger Marie
1841
g.m. brovogter
Tøgersen Martin 
1851
Brovogter

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østergade / Havegaden Fuldmægtig Marcus Nilsen 17.000 25.100 Gaard og Have

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er det Fuldmægtig Marcus Nilsen som er oppgitt som bruker av eiendomen. Det er da tre boenheter på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg          

Marcus Niels.(mann)

1812

Høland Ak

hf ug Lever af sine midler. Fhv. fuldmægtig ved trælastkontor. Gaardeier

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Johanne Johns.(kvinne)

1867

Aasnes Solør Hed

Husholderske ug Huslig gjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Forhus 1.etg          

Paul Gjesdahl(mann)

1854

Finnø Brb

hf g Residerende Kapellan

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Sofie Gjesdahl(kvinne)

1855

Trondhjem ST

hm g Huslig gjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Katharina Gjesdahl(kvinne)

1884

Fredriksstad Sm

d ug Intet

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Rigmor Gjesdahl(kvinne)

1885

Fredriksstad Sm

d ug Skoleelev

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Sigfrid Gjesdahl(kvinne)

1886

Fredriksstad Sm

d ug Skoleelev

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Sofie Gjesdahl(kvinne)

1888

Fredriksstad Sm

d ug Skoleelev

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Paul Gjesdahl(mann)

1893

Fredrikshald

s ug Skoleelev

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Sven Gjesdahl(mann)

1895

Fredrikshald

s ug Intet

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Louise Schanche(kvinne)

1847

Trondhjem ST

fl e lever af sine Midler Pension og Livrente

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Amalie Ols.(kvinne)

1884

Nøssemark Sverige

tj ug Huslig gjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Emma Ols.(kvinne)

1871

V†rvik Sverige

tj ug Huslig gjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Forhus 1.etg          

Daniel Anders.(mann)

1834

Vermland Sverige

hf g Høvleriarbeider

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Helene Anders.(kvinne)

1839

Dalsland Sverige

hm g Huslig gjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Fin Anders.(mann)

1882

Fredrikshald kjøpstad

s ug Malerlærling

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

 

* 1899

 

* 1898

Tilsalgs

Hos Nilsen i No. 554 ved Østregade sælges følgende brugte Effekter meget billig:

1 stor og en liden Komfyr, 2 treetages Kakkelovne, 2 meget smaa Kakkelovne, flere Fag Døre i komplet Stand m.m.

Eieren træffes sædvanlig Formiddag inden Kl. 9. Eftermiddag efter Kl. 5.

 

 

* 1892

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra kjøbmand Ole Olsen Gjernæs til fuldmægtig Marcus Nilsen paa denne gaard med grunde, tomt, bag – og udhuse, frugthave m.v. samt en gaardens nordside tilliggende 7 alen bred, 22 alen lang strekning, springvand m.v., indholdende at kjøberen ikke af den nuværende el. Efterfølgende eiere af matr. Nr. 556 skal lide nogen indskrænkning i sin frie brug af de paa gaardens nordside anbragte vinduer, for kjøbesum kr. 17.000, dat. 16/9 92 Den ovennævnte strækning er ved skjødet udskilt af matr. 556 og tillagt d.e.

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert tjuetre personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole. Olsen Gjernæs(mann)

1819

Bergs Sogn (Smaal.)

Familiens overhode g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Johanne Gjernæs.(kvinne)

1822

aremark Sogn

Hustru g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Nella Johannesdatter(kvinne)

1865

Bergs Sogn (Smaal.

Tjenestetyende ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Marie Danielsen(kvinne)

1841

Sverige

Familiens overhode e

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Josephine Johanesdatter(kvinne)

1859

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Karl Ludvig Johanesen(mann)

1875

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Maria Jacobine Berle, født Keyser(kvinne)

1826

Kristiania

Familiens overhode e

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Jane Alexandra Keyser(kvinne)

1827

Kristiania

Logerende hørende til Familien ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Jakob Keyser Berle(mann)

1859

Fredrikshald

Søn, Besøgende ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Halfdan Berle(mann)

1861

Fredrikshald

Søn, Besøgende ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Ole Johanesen(mann)

1845

Rakkestad Sogn

Familiens overhode g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Petrine Andersdatter(kvinne)

1838

Id Sogn

Hustru g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Karl Johan Johanesen(mann)

1873

Fredrikshald

Søn ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Albert Tidemand Johanesen(mann)

1876

Fredrikshald

Søn ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Johan Rÿkvist(mann)

1863

Sverige

Logerende hørende til Familien ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Daniel Andersen(mann)

1842

Sverige (Selbedal Soken)

Familiens overhode g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Hellene Johnasdatter(kvinne)

1839

Sverige

Hustru g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Carl Oskar Andersen(mann)

1868

Fredrikshald

Søn ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Johanes Norman Andersen(mann)

1874

Fredrikshald

Søn ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Christean Andersen(mann)

1879

Fredrikshald

Søn

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Tin Andersen(mann)

1882

Fredrikshald

Søn

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Ole Knutsen(mann)

1827

Borge Sogn

Familiens overhode g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Christine Knutsen(kvinne)

1814

Borge Sogn

Hustru g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 står Indremisjonen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Gjernæs(mann)

1819

Bergs Præstegj.

Handelsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanne Johannesdatter(kvinne)

1822

Aremark Præstegj.

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Helmer Iversen(mann)

1864

Bergs Præstegj.

Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thorvald Sønstegaard(mann)

1868

Rakkestad Præstegj.

Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julian Thoreby(mann)

1863

Bergs Præstegj.

Gaardsdreng

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marthine Christiansen(kvinne)

1864

Vaale Præstegj.

Husjomfru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Bolette Pettersen(kvinne)

1858

Aremark Præstegj.

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

!! Knutsen(mann)

1829

Østre Risør

Apotheker i Christiania

Fredrikshald: !!

1885-12-31

G. Edv. Mustorp(ukjent kjønn)

1858

Bergs Præstegj.

Kasserer & Bogholder

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Else Mathea Johannesen(kvinne)

1860

Aremark

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johannes Matheus Mustorp(mann)

1884

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julie Iversen(kvinne)

1868

Bergs Præstegj.

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johannes Johannesen(mann)

1865

Aremark Præstegj.

Tømmermand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Edvard Andreasen(mann)

1844

Fredrikshald

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Augusta Johannesen(kvinne)

1848

Dalsland Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Eli@Else Andreassen(kvinne)

1873

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Robert Andreassen(mann)

1881

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Augen Andreassen(mann)

1884

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Pedersen(mann)

1850

Fredrikshald

Enkemand Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Axel Benjamin Pedersen(mann)

1874

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Paul ??vold Pedersen(mann)

1876

Fredrikstad

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Helga Lovise Pedersen(kvinne)

1879

Fredrikstad

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

August Jalmar Pedersen(mann)

1882

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elionore Larsen??(kvinne)

1855

Berg

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole Knutsen(mann)

1827

Borge

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristine Knutsen(kvinne)

1814

Borge

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 
 

* 1881

Skjøde fra Bestyrelsen for "Den fri indre Misjon for Fredrikshald og Omegn" til Ole Gjernæs for 16000 Kr, da 7. og Thinglæst 11Marts 1881

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østregade Den ældre Indremission 14.000 22.800  

 

 

* 1877

 

* 1876

Skjøde fra Lensmand L.C. Pedersen til Foreningen "Den fri indre Mission for Fredrikshald og Omegn" paa Gaard Matr.No. 554 med tilliggende Grund, Tomt og Hauge for Kjøbesummen 3800 Spd. dateret 7de og thinglæst 8de Februar 1876.

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Lensmand L.C. Pedersen til Foreningen "Den fri indre Mission for Fredrikshald og Omegn", stiftet 12. Februar 1871. Skjødet er dateret 7. og Thinglæst 8 Februar 1876

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har Lensmand Pedersen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Lorentz Christian Pedersen(mann)

1802

F.hald

hf g Lensmand i Id

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Kristine Dorthea Pedersen(kvinne)

1809

F.hald

hm g

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Mathilde Amalie Pedersen(kvinne)

1843

Ide Pr.

d ug Foreldrene

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Elise Alexsia Pedersen(kvinne)

1849

Ide Pr.

d ug Forældrene

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Lars Pettersen Pedersen(mann)

1851

Ide Pr.

s ug Sømand

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Svend Bryngelsen(mann)

1831

Ide Pr.

Tjenestedreng e Tjenestedreng

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Mathilde Olava Hansen(kvinne)

1849

Bergs Pr.

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Petter Rist(mann)

1825

F.hald

hf g Fuldmægtig hos Arthur Bredas & Co.

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Laura Rist(kvinne)

1833

Hvaløerne

hm g

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Christian Johan Rist(mann)

1862

Namsos

s ug

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Anna Golette Rist(kvinne)

1864

Namsos

d ug

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Amalia Joachimsen(kvinne)

1843

Hvaløer

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Johan Olsen(mann)

1828

Bergs Pr.

hf g Skibstømmermand paa Verftet

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Marie Olsen(kvinne)

1825

Skien

hm g

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Gina Olsen(kvinne)

1857

Sarpsborg

d ug Arbeider paa et Bogtrykkeri

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Clara Olsen(kvinne)

1859

Sarpsborg

d ug Foreldrene

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Henriette Olsen(kvinne)

1861

F.hald

d ug

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Olaf Olsen(mann)

1865

F.hald

s ug

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

 

* 1865

Ser vi i folketellinga i 1865 finner vi Lensmann L C Pedersen sin underskrift på skjemaet for tellingen. Lorentz Christian Pedersen har da en hest og ei ku på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Petter Johannessen(mann)

1865*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Lorentz Christian Pedersen(mann)

1802*

Frederikshald

Huusfader g Lensmand

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Kirstine Dorthea Pedersen(kvinne)

1809*

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Petronelle Elisabeth Pedersen(kvinne)

1840*

Id i Smaalenene

Datter ug

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Laurentze Kristine Pedersen(kvinne)

1842*

Id i Smaalenene

Datter ug

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Mathilde Amalie Pedersen(kvinne)

1843*

Id i Smaalenene

Datter ug

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Ida Pedersen(kvinne)

1845*

Id i Smaalenene

Datter ug

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Elise Alexia Pedersen(kvinne)

1847*

Id i Smaalenene

Datter ug

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Lars Pettersen(mann)

1851*

Id i Smaalenene

Søn ug

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Helene Iversen(kvinne)

1841*

Ahremark i Smaalenene

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Johanne Elisabeth Nilsen(kvinne)

1840*

Ahremark i Smaalenene

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Johanne Marie Preus(kvinne)

1793*

Kjøbenhavn

Huusmoder e

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Mathea Alette Nicoline Preus(kvinne)

1826*

Dybvaag Præstegaard i Christiansands Stift

Datter ug

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Johannes Pettersen(mann)

1829*

Ed Sogn i Sverige

Huusfader g Tjenestedreng

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Gunhild Marie Hansdatter(kvinne)

1830*

Berg i Smaalenene

Kone g

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Anne Helene Johannesdatter(kvinne)

1863*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Anne Kathrine Jensdatter(kvinne)

1796*

Id i Smaalenene

Logerende e

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Jensine Andrine Thoresdatter(kvinne)

1823*

Frederikshald

Huusmoder ug Sypige

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Andreas Iver Andersen(mann)

1846*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

Maren Marie Hansdatter(kvinne)

1785*

Berg i Smaalenene

Logerende e

Fredrikshald: Østre Gade

1865-12-31

 

* 1861

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra de eneste og myndige Arvinger efter Kjøbmand Jacob Svindt til Lensmand L.C. Pedersen paa Gaard Matr. 554 med Grund. tomt og Hauge. forsynet med Erklæring af T.J. Lyche og H. Lorange hvorefter Udstederne er de eneste og myndige Arvinger efter Jacob Svindt. dateret 28. Novbr. 1860 og Thinglæst 8. Januar 1861

 

* 1807

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Bernt Christopher Lange til Kjøbmand Jacob Svindt paa Gaard Matr. 554 med Hauge. Thinglæst 27 April 1807

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det femten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hartvig Tambs(mann)

1753*

Huusbonde Gift 2. gang Contoir fuldmegtig

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Susanna Kiørboe(kvinne)

1766*

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Hans Friderich Tambs(mann)

1781*

Mandens søn Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Christian Hansen Tambs(mann)

1782*

Mandens søn Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Johanne Kirstine Tambs(kvinne)

1784*

Mandens datter Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Berthe Lucia Tambs(kvinne)

1792*

Begges datter

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Anders Tambs(mann)

1794*

Begges søn

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Gierbrand Tambs(mann)

1796*

Begges søn

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Anne Maria Tambs(kvinne)

1797*

Begges datter

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Lyth Ørum Tambs(mann)

1798*

Begges søn

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Nicolay Tambs(mann)

1800*

Begges søn

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Henrich Bolt(mann)

1739*

Logerer Enkemand 1te gang

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Anne Thodberg(kvinne)

1773*

Tienestefolk Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Erika Hovolsdatter(kvinne)

1777*

Tienestefolk Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Maren Sophia Christiansdatter(kvinne)

1777*

Tienestefolk Gift 1te gang

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

 

 

 

 

Sist oppdatert 26.03.2023 18:17