Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Svenskegata 12

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 767

Løpenummer i 1901 matrikkel: 574

Matrikkelnummer: 559

Gårds og bruksnummer: 66/157

Foto: SW 15.februar 2003

* 1991

* 1990

 

* 1979

 

* 1978

 

* 1977

 

* 1968

 

* 1960

 

* 1954

 

* 1952

 

* 1948

 

* 1945

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Svenskegata 12.

 

* 1944

 

* 1942

 

* 1941

 

* 1937

 

* 1936

 

* 1935

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra a/s Haldens Skotøifabrik til formann Johan Brandt for Kr. 16.500,- dat 27/12-1935 tinglyst 27 desember 1935

 

* 1933

 

* 1928

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra N.Buckholm og G.R.Dahlins konkursbo v/ konkursretten til fru Hermine Juell Crosby for Kr. 25000.- Dat. 6.juli 1922 Tinglyst 28. juli 1922

Skjøte fra Hermine Juell Crosby til Haldens Skotøifabrik a/s for Kr 25000,- Dat. 13. august 1922 tinglyst 15 september 1922

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Ægtepakt mellem Carl.P.Hutzelsider og hustru Hermine født Juell hvorved hustruen foruten en del løsøre ogsaa som sit særeie skal ha denne eiendom. Tinglyst 22 april 1921

 

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Bevidnelsefra or.sakf. Gudbrandsen om at skipstømmermand Jens Olsen er død og efterlater sig de enseste og myndige arvinger Olof Olsen, baker Josef Olsen Hoorby og Josefine Strøm, f. Olsen gift med tomtearbeider Karl Strøm. Datert 28 januar 1920 tinglyst 30 januar 1920

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Jens Olsens dødsbo ved Josef Hoorby og Karl og Josefine Strøm til kjøbmand N.Buckholm og Gustav Dahlin for Kr. 22000.- Dat. 14 oktober 1919

Fullmakt fra Olof Olsen i New. York til sin bror Josef Olsen Hoorby til at undertegne foranstaaende skjøte samt skjøte paa matr. 482b. Datert 15. august 1919. Tinglyst 24 oktober 1919

 

* 1910

Folketellinga i 1910 oppgir et våningshus, sidebygning og uthus. Det er til sammen fire boenheter på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Portnerbolig 1.etg 10 kr pr mnd          

Oskar Johansen(mann)

1872-07-16

Fredrikshald

hf g Fyrstikarbeider Musiker

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Anna Johansen(kvinne)

1874-08-08

Stokholm

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Birger Johansen(mann)

1895-08-06

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Anny Johansen(kvinne)

1898-12-03

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Sverre Johansen(mann)

1902-03-07

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Thore Johansen(mann)

1905-12-23

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Hilding Johansen(mann)

1909-04-14

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Forhus 1. etg 252 kr pr år          

Gulette Andrine Rasmussen(kvinne)

1844-11-11

Fredrikshald

hm ug Pensionistinde

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Forhus 1.etg 10 kr pr mnd          

Mina Vold(kvinne)

1862-12-07

Id Sogn

ug Strykning

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Forhus 2. etg 10 kr pr mnd          

Sofie Cathrine Schlytter(kvinne)

1835-04-08

Jarlsberg

hm g Rentenistinde

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Signe Pettersen(kvinne)

1887-08-28

Fredrikstad

tjenestepike ug tjenestepike

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østergade / Jacob Stuarts Gade Snedker Fredrik Pettersen 7.000 11.340  

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Fredrik Petersen til skibstømmermand Jens Olsen dat. 10/7 1901 for kr. 8300,- Eiendommen er 233 m2 iføllge maalebrev fav 30/5 01 Tinglyst 12. Juli 1901

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det også oppgitt et våningshus på to etasjer med fire leiligheter, men det er oppgitt personer i kun tre av disse. Det er ikke oppgitt noen eier, men under jordbruksinformasjonen er det ting som kan tyde på at det er Jens Olsen som eier matrikkelen og at han driver med dekorarbeid i Brooklyn. Som bestyrer er oppført Jens Olsens hustru, men at hun er bosatt på Idd.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg          

Sofie Nicoline Svends.(kvinne)

1817

Nestved Danmark

hm e fhv. spiseværtinde Lever af egne midler

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Forhus 2.etg          

Johan Alfred Peders.(mann)

1867

Chr.ania

hf g Kontorist v/ jernbanen

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Anne Peders.(kvinne)

1867

Dybvaag Prgjæld Nedenes Amt Ned

Hustru g Husgjern. Ingen

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Ingri Asta Peders.(kvinne)

1894

Christiania

d ug Ingen

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Erling Trygve Mang†r Peders.(mann)

1898

Christiania

s ug Ingen

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Ida Konstance Peders.*(kvinne)

1899-10-16

Christiania

d ug Ingen

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Karoline Jens.(kvinne)

1881

Dybvaag Prgjæld Ned

Tjenestepige ug Husgjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Sidebygning 1.etg          

Kirsti Ivers.(kvinne)

1844

Bäkke socken Dalsland

hm e Opholdes ved datteren no 2

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Hann Ivers.(kvinne)

1874

Tistedalen

d ug Naatlerske ved %H% %S% Skofabrik

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Marie Forsstrøm(kvinne)

1878

Bäkke socken Dalsland

el %fl% ug Klisterske ved Skofabrik

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra malermester Thv. Petersen til snedker Fredrik Pettersen paa d.e. for Kr. 8100, dat 14. og thinglæst 15. februar 1875.

Malermester Thv. Pettersen har til Snedker Fredrik Pettersen solgt Matr.No. 559 for Kr. 8100.

 

 

* 1894

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tolv personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Thorvald Petersen(mann)

1856

Fredrikshald

Familiens overhode g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Marie Hansine Kristine Petersen(kvinne)

1860

Sandviken (Bærun)

Hustru g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Aksel Thorvald Petersen(mann)

1881

Fredrekshald

Søn

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Hjalmar Gustav Petersen(mann)

1882

Fredrekshald

Søn

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Peter Vilhelm Petersen(mann)

1884

Fredrekshald

Søn

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Thora Margarete Petersen(kvinne)

1887

Fredrekshald

Datter

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Augusta Andersen(kvinne)

1871

Rokke

Tjenestetyende ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Grete Andersen(kvinne)

1820

Fredrekshald

Familiens overhode e

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Emelie Magrete Andersen(kvinne)

1862

Fredrekshald

Datter ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Hildor Magrete Holt(kvinne)

1885

Sarpsborg

datter datter

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Elesabet Sofie Madsen(kvinne)

1814

Kristeansand

Familiens overhode e

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Amine Karine Rasmusen(kvinne)

1870

Valör

Tjenestetyende ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

 

* 1889

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har oppført Johnsens Enke som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Simon Petrus Wiig(mann)

1885

Fr.hald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Kristian Iversen Wiig(mann)

1842

Ødemark

Malermester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thea Marie Wiig(kvinne)

1855

Ødemark

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hanna Marie Wiig(kvinne)

1881

Ødemark

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johannes Wiig(mann)

1883

Fr.hald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lisa Marie Andersen(kvinne)

1842

Vaarvig Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Oskar Frei(mann)

1866

Sjedsmo

Malerdreng

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oline Holmsen(kvinne)

1832

Fr.hald

Enke Underholdes af Børnene

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Bernhart Holmsen(mann)

1861

Fr.hald

Styrmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alma Holmsen(kvinne)

1865

Fr.hald

Sypige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hermand Holm(mann)

1856

Ry Sverige

Skomagermester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elen Alette Holm(kvinne)

1854

Krogstad Sverige

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hulda Josefine Holm(kvinne)

1881

Kristiania

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Harry Ditlev Holm(mann)

1883

Fr.hald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Ferm(mann)

1863

Ry Sverige

Styrmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Edvin Jensen(mann)

1866

Blekinge Sverige

Skomagersvend

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olaf Edvard Andersen(mann)

1849

Baahuslen Sverige

Kjører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anders Olsen(mann)

1839

Eningdalen

Tømmermand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Oteler?? Olsen(kvinne)

1867

Frhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andrine Bolette Olsen(kvinne)

1848

Eningdalen

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jakob Andersen(mann)

1849

Habol Sverige

Ølkjører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Hansine Johnsen til Murmester Gulbrand Johnsen for 6000 Kr, dat 24/2-85 thinglæst 24 April 1885

 

Tilsalgs.

Gaarden Matr.No. 559 paa Hjørnet af østre Gade og Jakob Stuarts Gade, indeholdende 9 Værelser og 2 Kjøkkener, er billig tilsalgs og paa lempelige Vilkaar ved Ejeren G. Johnsen

 

Skjøde fra G.Johnsen til Maler Thv. Petersen for 5800Kr. dat 19/10 85 thinglæst 20 Oktober 1885

 

* 1884

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østregade Handl. A. Johnsens Enke 6.400 10.840  

 

* 1876

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra de eneste og myndige Arvinger efter afdøde Kjøbmand F.Schjander og Hustru til Handelsmand Anders Johnsen paa denne Gaard Matr. No. 559 dateret 25. og thinglæst 28 April 1876

Bevilling for Do. ( Hansine Johnsen) til at sidde i uskiftet Bo, dat 27/12 76

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi F. Schjander som registrert eier av matrikkelen. Det bor da kun fire personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johanne Adolphine Schjander(kvinne)

1815

Fr.hald

d ug Huusbestyrerinde

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Sofie Halvorsen(kvinne)

1839

Fr.hald

tj ug Tyende

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Eleonore Barbra Schjander(kvinne)

1853

Holmestrand

Tilreisende ug

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Adolph Vilhelm Schiander(mann)

1850

Moss

Tilreisende ug Skibsfører

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 bor det også kun fire personer på matrikkelen. Det er F.Schjander sin underskrift vi finner på skjemaet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Frederik Schjander(mann)

1788*

Arendal

Husfader g Kjøbmand

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Elen Severine Schjander* f Børresen(kvinne)

1785*

Drøback

Kone g

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Johanne Adolphine Schjander(kvinne)

1815*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Inger Sophie Halvorsdatter(kvinne)

1839*

Frederikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

 

* 1853

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Torbjørn Gustav Hansen til Kjøbmand Fredrik Schjander paa Gaarden MaN 559 med Tomt og Tilliggender, dateret 14. og thinglæst 31. Mai 1853

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har syv personer på matrikkel 559.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Andreas Zahn(mann)

1736*

Huusbonde I 1ste ægteskab Bundtmager

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Maren Bugge(kvinne)

1762*

Hans kone I 1ste ægteskab

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Anne Isabelle Zahn(kvinne)

1784*

Deres datter Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Johan Friderich Zahn(mann)

1786*

Deres søn Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Andreas Alexander Zahn(mann)

1800*

Deres søn

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Helene Torgersdatter(kvinne)

1781*

Tienestepige Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Peter Rasch(mann)

1762*

Logerende Ugift Lieutenant ved syndenf. reg.

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

 

 

Sist oppdatert 06.04.2022 23:10