Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Svenskegata 13

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 761

Løpenummer i 1901 matrikkel: 557

Matrikkelnummer: 556

Gårds og bruksnummer: 66/154

Foto: SW 2003

 

* 2023

 

* 2019

 

* 2016

 

* 2015

 

* 2014

 

* 2006

22. november 2006 har Halden Arbeiderblad et større oppslag om muggsopp i voksenopplæringa sine lokaler.

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1997

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

 

* 1992

 

* 1989

 

* 1988

* 1984

 

* 1974

 

* 1972

 

* 1970

 

* 1969

 

* 1961

 

* 1960

 

* 1954

 

* 1952

 

* 1951

 

* 1950

 

* 1947

 

* 1946

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 14/10-1946 fra A/S Svenskegata 13 til Arne Olsen f. 24/7-1915 og Eugen Olsen f. 8/8-1905 på d.e. for kr. 60.000,-

 

* 1945

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Svenskegata 13.

 

* 1941

 

* 1940

Utdrag fra panteregister:

Tvangsauksjonsskjøte, dat. 4/9-1940 til a/s Svenskegaten 13 i h.t. auksjonsbud avgitt ved tv.auksjon 8/2-1939 kr. 57.500,00.

 

 

* 1939

 

* 1938

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 8/1-1938 fra Johannes Johansen til a/s Skofabrikken Fredriksten for Kr. 58000,00

 

Utdrag fra panteregister:

Bekjendtgjørelse, dat. 21/6-1938 om at a/s Skofabrikken "Fredriksten" ved Idd og Marker skifteretts kjennelse av 16/6-1938 har åpnet akkordforhandling.

Meddelelse, dat. 24/9-1938 fra bobestyreren orsakfører Ole Klüge i h.t. konkurslovens § 17 om at a/s Skofabrikken Fredrikstens akkordforhandlinger ved skifterettens kjennelse av 23/9-1938 er tatt under behandling som konkursbo.

 

 

 

* 1930

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Fagerberg Margit Sofie
1893
kontordame Svenskegata 13
Fagerberg Signe Mathilde
1894
frøken Svenskegata 13
Frøjd Herman
1900
bankassistent Svenskegata 13
Frøjd Nina
1901
g.m. bankassistent Svenskegata 13
Johannesen, / Johansen Johannes
1886
skomaker Svenskegata 13
Johannesen, / Johansen Anna Marie
1889
g.m. skomaker Svenskegata 13
Mørk Ole
1887
bileier Svenskegata 13
Mørk Karla 
1888
g.m. bileier Svenskegata 13

 

 

* 1926

 

 

* 1925

 

 

* 1924

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekontrakt med skjøtepåtegning fra kjøbmand N. Buckholm til skomaker J.Johansen på d.e. med den i denne værende skofabrik og alle til denne fabrik hørende maskiner, indretninger, redskaper og inventar for Kr. 80000,- Dat 1/5-1924

 

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Tvangsauktionsskjøte fra auktionsforvalteren i Frhald til kjøbmand N. Buckholm paa d.e. med tilhørende maskiner, indretninger og redskaper for Kr. 53.500,- Auktionen avholdt 19/9 21 Dat. 12 juni 1922

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Skifterettens bekjendtgjørelse om at G.R. Dahlins bo er tat under behandling som konkursbo. Dat 12 mai 1921

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i Svenskegata 13.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Karl Ludv. Enger
1
1875-06-01
Kristiania - hp g fotograf
002 Petra Enger
1
1890-08-01
Sæby Danmark - hu g Husmor
003 Kari Enger
1
1918-10-03
Fredrikshald - d ug -
004 Grethe Swenson
1
1901-11-03
Sverige - tj ug Hushjelp
 
         
001 Albert Henry Hansen
2
1890-09-22
Kristiania - hp g Kjøbmand Manufaktur
002 Olga Elida Hansen
2
1888-10-21
Kristiania - hu g Husmor
003 Gerd Hansen
2
1916-12-16
Kristiania - d ug -
004 Elsa Lill Hansen
2
1920-03-20
Fredrikshald - d ug -
005 Inga Kristine Mathisen
2
1888-01-19
Fredrikshald - tj ug Enepike
 
         
001 Gustav Reinholdt Dahlin
3
1879-05-09
Sverige - hp g Skofabrikant
002 Anna Karoline Dahlin
3
1882-11-17
Tistedalen pr. Fr.hald - hu g Husmor
003 Sigrid Elisabeth Dahlin
3
1904-08-18
Fredrikshald - d ug Husarbeide i hjemmet
004 Birger Reinholdt Dahlin
3
1907-02-15
Fredrikshald - s ug barn
005 Gustav Adolf Dahlin
3
1910-02-18
Fredrikshald - s ug barn
006 Else Margareta Dahlin
3
1920-03-09
Fredrikshald - d ug -

 

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Mageskifteskjøte fra Karl Glomsrød til fru Anna Dahlin for Kr. 65000,-, dat 15 november 1918

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra vognfabrikant N.M. Larsen til murer Karl Glomsrød for M.No. 556 dat 2 aug 1917 for kr. 20000,00-

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Alfr. Ekstrand i styret for Broderkjærlighetens Magt til vognfabrikant N.M. Larsen for kr. 6500, dat 13/11-12 (I følge maalebrev indeholder tomten 419 m²) Tinglyst 10 december 1912

Utskrift af forhandlingsprotokol fra "Broderkjærlighetens magt" for 14/10-12 utvisende at ovenstaaende salg enstemmig er vedtat og for 28/10-12 utvisenende at bl.a Alfr Ekstrand er valgt til øverste templar. Tinglyst 10. December 1912

 

* 1910

 

Folketellinga i 1910 forteller om et vaaningshus forretningslokale, sidebygninger med Butik og Fabrik. Udhus med Stald, Vedskur, Privet. Det bor sytten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Oskar Andersen Dietz(mann)

1845-12-10

Fredrikshald

hf g Direktør for Brændevinssamlaget, Journalist ORsagfører

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Brita Laupsa Dietz(kvinne)

1868-11-27

Øistesø Hardanger

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Bjarne Lisling Dietz(mann)

1898-09-10

Gøteborg

s ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Herborg Laupsa Dietz(kvinne)

1902-03-07

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Trond Rustung Dietz(mann)

1904-02-10

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Ranveig Rustung Dietz(kvinne)

1906-05-06

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Gudrun Rustung Dietz(kvinne)

1906-05-06

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Gunleiv!! Villand Haring Dietz(kvinne)

1908-02-29

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Anna Caroline Sæter(kvinne)

1889-07-27

Ske Sogn i Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Kirsten Marie Jonassen(kvinne)

1887-01-16

Id

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Hans Moe(mann)

1844-09-20

Vaage

hf g Forstander Brændevinssaml.

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Helene Moe(kvinne)

1853-04-29

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Karin Moe(kvinne)

1883-03-20

Fredrikshald

d ug Butikdame paa Samlag

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Hans Guttorm Moe(mann)

1886-06-24

Fredrikshald

s ug Kunstmaler

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Emil Johannesen(mann)

1875-09-16

Sverige

hf g Celolosearbeider

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Hansine Johannesen(kvinne)

1884-09-20

Hvaler

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Gustav Adolf Akselsen(mann)

1904-04-21

Fredrikstad

s av No 2 ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

 

 

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Erklæring fra bestyrelsen af goodt.log. Broderkjærlighedens Magt som eier af d.e., hvorved de fraskriver sig eiendomsret til en tomtestrimmel 7 alen lang og ca. 2 alen bred langs tværveggen af d.e. udhus for en godtgjørelse af Kr. 100,- og tilægger stykket matr. no. 554 - dat. 8/12 1906 Thinglæst 21 december 1906 Bevidnelse fra Arnt Andreasen og Albin Norèn at foranst. erklæring er underskrevet af rette vedkommende.

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Bingen Martin Olsen
1835
bryggearbeider
Bingen Olava Olsen
1847
g.m. Bryggearbeider
Martinsen Martin Ludvig
29/5 1877
arbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Havegaden / Jacob Stuarts Gade Goodtemplarl. Broderkjærlighedens Magt 6.000 6.420 Stengaard

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det Overretsagf. Oscar And. Dietz som er registrert som eier av matrikkelen hvor det er "Vaaningshus, Fabrikbygning, Sidebygninger, Udhus Beboelse og Fabrik. Her bor det da femten personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Moe(mann)

1844-09-20

Vaage Krs

hf g Samlagsforstander

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Helene Moe(kvinne)

1853-04-29

Bergs Sogn Sm

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Ingeborg Moe(kvinne)

1877-01-16

Fredrikshald kjøpstad

d ug Butikdame

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Karin Moe(kvinne)

1883-03-20

Fredrikshald kjøpstad

d ug Intet

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Hans Moe(mann)

1886-06-24

Fredrikshald kjøpstad

s ug Skoleelev

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Olga Anders.(kvinne)

1883-05-06

Fredrikshald kjøpstad

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Johan Ulrik Eenberg(mann)

1856

Kristiania

hf g Restauratør Eier af restauration

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Anna Christine Eenberg(kvinne)

1864

Nannestad Ak

hm g Restaurations-Bestyrerinde

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Borghild Margrethe Eenberg(kvinne)

1889

Drammen Bu

d ug Skolepige

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Anna Maria Eenberg(kvinne)

1891

Kristiania

d ug Skolepige

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Bernt Kristian John Eenberg(mann)

1893

Kristiania

s ug Skolegut

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Kristiane Wilhelms.(kvinne)

1883

Kristiania

Tjenestepige ug Husgjerning

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Josephine Foss(kvinne)

1880

B†huslen

Tjenestepige Husgjerning

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Emilie Augusta Baumann(kvinne)

1835

Aamot Hed

hm ug Jormor

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

Oskar Ferdinand Baastad(mann)

1853

Fredrikshald kjøpstad

hf ug Mineralvandfabrikant cand. pharm.

Fredrikshald: Jakob Stuarts gade og Østergade

1900-12-03

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Do. (Skjøde) fra M.Nilsen til Uhrmager J. Johannesen paa Goodtemplarlogen Broderkjærlighedens Magt No. 48 dens Vegner paa d.E. for Kr. 5500,00 dat. 1/12-98, indeholdende at der i de første 10 Aar ikke maa føres Bedrift af Slagteri, Pølsemageri, Kreaturhandel, Garveri eller nogen anden Bedrift som medfører Stank, ligesom ildelugtende og stinkende gjenstander ikke der maa opbevares, og heller ikke maa der drives Bageri eller nogen støiende Bedrift eller Fabrik saa som Smidie eller lignende.

 

* 1896

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Ole Gjærnes til fuldm. M. Nilsen for kr. 5000, dat. 4. og Thinglæst 8 marts 1895.

 

Ole Gjernæs har til Fuldmægtig M. Nilsen solgt sin Gaard Matr. No. 556 for en Kjøbesum stor Kr. 5000.

 

 

* 1894

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det ni personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olaves Fredriksen(mann)

1842

Sverige

Familiens overhode g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Marie Nilsdatter Fredriksen(kvinne)

1848

Sverige

Hustru g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Olga Marie Fredreksen(kvinne)

1873

Fredrikshald

Datter ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Johane Fredrike Fredreksdatter(kvinne)

1875

Skjeberg

Datter, Logerende hørende til Familien ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Karl August Fredriksen(mann)

1877

Id Sogn

Søn, Logerende hørende til Familien

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Valborg Elise Frediksen(kvinne)

1879

Id Sogn

Datter, Logerende hørende til Familien

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Nils Artur Fredriksen(mann)

1883

Fredrikshald

Søn, Logerende hørende til Familien

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Karla Josephene Fredriksen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Datter, Logerende hørende til Familien

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Frans Marineus Fredriksen(mann)

1887

Fredrikshald

Søn, Logerende hørende til Familien

Frhalds: Østregade

1891-01-01

 

 

* 1885

Folketellinga 1885 har Ole Gjernæs oppført som eier. Det bor da kun fem peronser på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jens Christin Olsen(mann)

1844

Skjeberg

Skomager

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Helene Mathisdatter(kvinne)

1840

Raade

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

August Bernhard Olsen(mann)

1870

Fredrikstad

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie Olsen(kvinne)

1875

Fredrikstad

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anette Sofie Olsen(kvinne)

1861

Skjeberg

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1880

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Oscar Andersen Dietz til Ole Olsen Gjærnes, Dat. 30 Juli for 2500 Kr. Thinglæst 28 Septembr. 1880

 

* 1878

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østregade Kand. Jur. Oskar Andersen Dietz 2.000   Have

 

* 1875

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Thomas Blehr til Cand.jur Oskar Andersen paa den T.Blehr ved Auctionsskjøde thinglæst 12. April 1872 hjemlede Halvdel i Gaard Matr.No. 557 og Hauge M.No. 556, dateret 29. October og Thinglæst 2. Novembr 1875

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Cand.jur. Oscar Andersen og Handelsfuldmægtig Thomas Blehr paa Gaard Matr. 557 og Hauge Matr. 556, dateret 8. og Thinglæst 12. April 1872

 

* 1832

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Snedker Brun til Kjøbmand Christopher Paulsen paa Tomt Matr. 556. Thinglæst 23 Januar 1832

 

* 1827

Auctioner.

Efter Reqvisition fra Snedkermester Apenes, afholdes Fredagen den 16de November førstkommende, om Formiddagen Kl. 10, offentlig Auction udi og over hans, formedelst Fraflyttelse ledigblevne Gaard, Matr.-No. 556 i Østergaden paa Nordre-Frederikshald. Denne Gaard, der i forrige Aar er opført af Bindingsverk og Muur, indeholder 5 Værelser og Kjøkken, og er især skikket for en Haandverker. Til Samme hører desuden et Brændeskuur, en til Gaden beliggende endnu ubebygget Tomt med Kjælder, samt en Urtehauge. Conditionerne ville blive saa fordeelagtige for Liebhabere, som muligt, og bekjendgjøres paa Auctionsstedet.

Frederikshald, den 1ste November 1827

Svensen.

 

 

I tidligere folketellinger finner vi ikke matrikkel 556.

 

Sist oppdatert 30.01.2024 23:04