Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Svenskegata 14

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 766

Løpenummer i 1901 matrikkel: 575

Matrikkelnummer: 561

Gårds og bruksnummer: 66/159

 

Foto: SW 15.februar 2003

 

* 1959

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har kun en myndig person i Svenskegata 14.

 

* 1941

Utdrag fra panteregister:

Annmerkning etter tgl.l. §14: G.M.Synnestvedt der hadde grunnbokshjemmel til denne eiendom er død 11/6-1915 og hans hustru Anna Synnestvedt der satt i uskiftet bo, er død 10/1-1929, etter latende følgende arvinger der nu har grunnbokshjemmel til eiendommen: 1) Thea Solbu født 28/2-1875 2) Anna Diedrickson født 24/7-1881 3) Kate Backer født 15/5-1886 4) Edv. Synnestvedt født 31/12-1878 5) Gerda Synnestvedt født 19/6-1884 og Edith Synnestvedt født 17/11-1890.

Skjøte, dat 22/12-1940 fra G.M.Synnestvedts arvinger v/ Edith Synnestvedt iflg. fullmakt til Halden og Omegns Sanitetsforening på d.e. for kr. 18000.00 Dbf 18/1 1941 Grbf 14/1 1941

 

 

* 1940

 

* 1937

 

* 1930

 

* 1929

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Kartforretning avh. 30/7-1917 utvisende et areal stort < 356 m2.

 

* 1915

 

* 1910

I folketellinga i 1910 finner vi et våninghus på en etasje med en boenhet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg seks rom og kjøkken + to kvistværelser kr 600 huseier          

Gerhard Synnestvedt(mann)

1844-04-11

Vannelven Sogn

hf g Kasserer ved Trælastforretning

Fredrikshald: Østergate

1910

Anna Synnestvedt(kvinne)

1847-07-23

Grytten

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910

Kate Synnestvedt(kvinne)

1886-05-15

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Østergate

1910

Edith Synnestvedt(kvinne)

1890-11-17

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Østergate

1910

Ragnhild Fredriksen(kvinne)

1895-04-09

Fredrikshald

tj ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Østergate

1910

Gerda Synnestvedt(kvinne)

1884-06-19

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Østergate

1910

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østergade Fuldmægtig Synnestvedt 8.000 14.130  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert at det på eiendommen er våningshus, uthus,bryggerhus og vedskur.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg seks rom og kjøkken + to kvistværelser          

Edith Synnestvedt(kvinne)

1890

Fredrikshald kjøpstad

d Skoleelev

Fredrikshald: Østergade

1900

Gerhard Synnestvedt(mann)

1844

Vandelven Rom

hf g Casserer ved Trælastforretning

Fredrikshald: Østergade

1900

Anna Synnestvedt(kvinne)

1847

Grytten Rom

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergade

1900

Thea Synnestvedt(kvinne)

1875

Fredrikshald kjøpstad

d ug Lærerinde v/ privatskole

Fredrikshald: Østergade

1900

Edvard Synnestvedt(mann)

1877

Fredrikshald kjøpstad

s ug Agronom

Fredrikshald: Østergade

1900

Anna Synnestvedt(kvinne)

1881

Fredrikshald kjøpstad

d ug Huslig gjerning

Fredrikshald: Østergade

1900

Gerda Synnestvedt(kvinne)

1884

Fredrikshald kjøpstad

d ug Huslig gjerning

Fredrikshald: Østergade

1900

Kath@Kala Synnestvedt(kvinne)

1886

Fredrikshald kjøpstad

d Skoleelev

Fredrikshald: Østergade

1900

Hulda Karls.(kvinne)

1883

Sverige

tj Huslig gjerning

Fredrikshald: Østergade

1900

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 befinner det seg fjorten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

(Udøbt) Synnestvedt(kvinne)

1890 nov.

Fredrikshald

Datter

Frhalds: Østregade

1891

Gustaf Johnsen(mann)

1822

Vestergotland

Familiens overhode e-mand

Frhalds: Østregade

1891

Anna Maren Synnestvedt(kvinne)

1847

Grytten

Hustru g

Frhalds: Østregade

1891

Kathrine Synnestvedt(kvinne)

1886

Fredrikshald

Datter

Frhalds: Østregade

1891

Nora Andersen(kvinne)

1872

Id

Tjenestetyende ug

Frhalds: Østregade

1891

Amand Johnsen(kvinne)

1860

Fredrikshald

Datter ug

Frhalds: Østregade

1891

Åker Blom(mann)

1835

Sverige

Familiens overhode Lovlig f

Frhalds: Østregade

1891

Gerhard Marius Synnestvedt(mann)

1844

Vandelven

Familiens overhode g

Frhalds: Østregade

1891

Marthea Bergitte Synnestvedt(kvinne)

1875

Fredrikshald

Datter ug

Frhalds: Østregade

1891

Anna Synnestvedt(kvinne)

1881

Fredrikshald

Datter

Frhalds: Østregade

1891

Gerda Synnestvedt(kvinne)

1884

Fredrikshald

Datter

Frhalds: Østregade

1891

Anna Fredriksen(kvinne)

1871

Fredrikshald

Tjenestetyende ug

Frhalds: Østregade

1891

Josef Johnsen(mann)

1871

Fredrikshald

Søn ug

Frhalds: Østregade

1891

Edvard Kraft Synnestvedt(mann)

1877

Fredrikshald

Søn

Frhalds: Østregade

1891

 

 

* 1890

 

* 1888

Utdrag fra panteregister:

Attest fra C.Fra?? og O.Førlie om at Distriktslæge Riss er død og hans Arvinger kun er tvende Sønner nemlig Chr.F.A.Riis og A.M.Riis, begge myndige, dat 26/6 88 thinglæst 3 Juli 1888.

Skjøde fra Distriktslæge Riis`s Arvinger, A.M.Riis og Chr.Riis til Fuldmægtig G.M.Synnestvedt paa d.E. for Kr. 6050, dat 27/6 88 thinglæst 29 Juni 1888.

 

* 1885

Ser vi i folketellinga fra 1885 finner vi "Riis`s Arvinger" oppgitt som eiere av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Caroline Bakke(kvinne)

1854

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

C. Joh. Hansen(ukjent kjønn)

1826

Christiania

Fotograf

Fredrikshald: !!

1885

Karen Lunde(kvinne)

1852

Rygge

Fredrikshald: !!

1885

Benedicte Lunde(kvinne)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Aatonneth Hansen(kvinne)

1871

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Hanna Falk(kvinne)

1871

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

Tore Hansen Bakke(mann)

1853

Nordre Aurdal

Furer

Fredrikshald: !!

1885

Toralf Bakke(mann)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Pauline Hansen(kvinne)

1835

Tydskland

Fredrikshald: !!

1885

Ågot Hansen(kvinne)

1862

Christiania

Fredrikshald: !!

1885

Christian Skøien(mann)

1877

Moss

Fredrikshald: !!

1885

Annette Helgren(kvinne)

1869

Berg

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

Emma Bakke(kvinne)

1882

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Bernt Lunde(mann)

1849

Holden

Optikus

Fredrikshald: !!

1885

Olga Skøien(kvinne)

1876

Moss

Fredrikshald: !!

1885

Sofie Skøien(kvinne)

1878

Moss

Fredrikshald: !!

1885

Anna Andersen(kvinne)

1860

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1881

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Fogd G.J.Urbye til Distriktslæge C.A.Riis for Kr 11200,- Dat 27. mars 1880 Thinglæst 18 Januar 1881

 

* 1879

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østregade Sagfører Urbye 10.000 13.200  

 

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi sagfører Urbye oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hanne Urbye(kvinne)

1866

Frederikshald

d ug

Fredrikshald: Østregade

1875

Andreas Tostrup Urbye(mann)

1869

Frederikshald

s ug

Fredrikshald: Østregade

1875

Antonette Ejlertsen(kvinne)

1853

Asak sogn Bergs Pr.

tj ug Tiener som Kokkepige hos Urbye

Fredrikshald: Østregade

1875

Elisabeth Sofie Urbye f Eeg(kvinne)

1838

Bergen

hm g

Fredrikshald: Østregade

1875

Anne Margrethe Urbye(kvinne)

1867

Frederikshald

d ug

Fredrikshald: Østregade

1875

Hanna Larsen(kvinne)

1859

Ide Sogn Ide Pr.

tj ug Tiener som Barnepige hos Urbye

Fredrikshald: Østregade

1875

Gabriel Joachim Urbye(mann)

1826

Egvaag Vanse Pr.

hf g Sagfører

Fredrikshald: Østregade

1875

 

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skibscapitain Chr. Mostue til Sagfører Urbye paa denne Gaard med Tomt og Tilliggelser. dateret 23. Decbr 1864 og thinglæst 10. Januar 1865.

 

Folketellinga i 1865 har G.J.Urbye sin underskrift.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Elisabeth Sofie Urbye f Eeg(kvinne)

1838

Bergen

Kone g

Fredrikshald: Østregade

1865

Rasmus Eeg(mann)

1808

Stavanger

Førstnevntes Svigerfader og Konens Fader, boer i Huset som Logerende e Inrulleringsbetjent

Fredrikshald: Østregade

1865

Inger Marie Engebretsdatter(kvinne)

1835

Frederikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østregade

1865

Gabriel Joachim Urbye(mann)

1826

Egvaagnes Fahrsund

Huusfader g Sagfører

Fredrikshald: Østregade

1865

 

 

* 1848

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Premierløitnant Hans Andersen til Skibscapitain Christopher Mostue paa Gaarden MaN 561, dateret 19. Januar og thinglæst 25 febr. 1848

Erklæring af Chr. Mostue om at han er forpliktet til at borttage det Vindu, han til en madbod i sit hus har anbragt imod Fru sal. Glükstads Gaard MaN 563 dersom hun eller nogen senere Eier måtte forlange saadant, dateret 18. Februar og thingglæst 5. Juni 1848.

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det fire personer på matrikkel 561 i Øster Gaden

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kilde

Larine Jensdatter(kvinne)

1776

Tjenestefolk Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801

Folketelling 1801 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Agnete Berg(kvinne)

1761

Hans kone I 1te ægteskab

Friderichshald: Øster Gaden

1801

Folketelling 1801 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Daniel Breche(mann)

1761

Huusbonde I 1te ægteskab Coffardie skipper

Friderichshald: Øster Gaden

1801

Folketelling 1801 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Anders Olsen(mann)

1784

Tjenestefolk Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801

Folketelling 1801 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

 

 

 

Sist oppdatert 08.04.2022 18:10