Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Svenskegata 17

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 763

Løpenummer i 1901 matrikkel: 577

Matrikkelnummer: 560

Gårds og bruksnummer: 66/158

Foto: SW 15.februar 2003

 

* 1997

 

* 1994

 

* 1991

 

* 1986

 

* 1978

 

* 1973

 

* 1965

 

* 1964

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1957

 

* 1955

 

* 1953

 

* 1951

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Svenskegata 17.

 

* 1941

 

* 1939

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 8/12-1939 fra Sofie Simensen til leverandør Erling Norman Nicolaysen født 9/3-1899 for kr. 16000,00.

 

* 1936

 

* 1934

Utdrag fra panteregister:

Fullmakt fra avdøde fattigforstander A.Simensens eneste og myndige arvinger til moren fru Sofie Simensen til å sitte med fellesboet udelt likesom hun gis uinskrenket fullmakt til å disponere over boets eiendele såvel den faste eiendom som midler og løsøre av enhver slags. Dat. novmbr 1934, påført attest om dødsfallet og at underskriverne er eneste og myndige arvinger. Tinglyst 7.december 1934

 

* 1928

 

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Nordby Helga 
1896
frue Svenskegata 17
Simensen Aksel
1852
fattigforstander Svenskegata 17
Simensen Sofie
1860
g.m. fattigforstander Svenskegata 17
Simensen Aagot
1886
lærerinne Svenskegata 17
Vormsund Karoline
1887
frøken Svenskegata 17

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i Svenskegata 17.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Axel Simensen
1
1852-10-25
Fredrikshald - hp g fattigforstander og kasserer for kom.sykehus, bestyrer og regnskapsfører for arbeidshus
002 Sofie Simensen
1
1860-02-22
Fredrikshald - hu g husmor
003 Helga Simensen
1
1897-07-26
Fredrikshald - d ug husgjerning
 
         
001 Moritz Jaffe
2
1889-06-25
Kristiania - hp g Frugthandler
002 Olga Henriette Jaffe
2
1889-08-11
Fr.hald - hu g Husmor
003 Ragnhild Marie Jaffe
2
1911-10-15
Kristiania - d ug barn
004 Moritz Jaffe
2
1918-08-02
Fr.hald - s ug -
005 Doris Mabel Eddy
2
1905-02-18
Røken - tj ug Barnepike
 
         
001 Aagot Simensen
3
1886-05-08
Fredrikshald - hp ug lærerinne
002 Else Eng
3
1894-12-02
Fredrikshald - søster af hovedp. g husmor
003 Aud-Rigmor Eng
3
1919-08-31
Fredrikshald - d ug barn
004 Christian Nordby
3
1890-05-04
Tistedalen Fr.hald - b ug Ingeniør ved E.verk

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 oppgir Simensen som eier av matrikklen. Her er det et våninghus, sidebygning og uthus. Huset har to etasjer med tre leiligheter.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1.etg fire rom og kjøkken kr 400 pr aar
         
001 Axel Simensen
1
1852-12-25
Fredrikshald b hf g Fattigforstander
002 Sofie Simensen
1
1860-02-22
Fredrikshald b hm g Hustru
003 Axel Quisling Simensen
1
1892-03-11
Fredrikshald b s ug Skoleelev
004 Else Simensen
1
1894-12-02
Fredrikshald b d ug Skoleelev
005 Helga Simensen
1
1897-07-26
Fredrikshald b d ug Skoleelev
006 Arne Quisling Simensen
1
1899-06-28
Fredrikshald b s ug Skoleelev
007 Johanne Rasch
1
1836-11-19
Fredrikshald b fl svigermor e fhv kaabesømmerske forsørges av fattigforstander
008 Gerda Antonette Antonsdatter
1
1886-09-25
Svarteborg Sverige b tj ug Tjenestepike
2.etg to rom og kjøkken kr 178 pr aar
         
001 Lilly Simensen
2
1884-05-09
Fredrikshald b - ug Vikarierende lærerinde Folkeskole
002 Aagot Simensen
2
1886-05-08
Fredrikshald b - ug Lærerinde Folkeskole
2.etg to rom og kjøkken kr 216 pr aar
         
001 Anna Johannesen
3
1851-04-09
Moss b hm e Legater Intet erhverv
002 Jensine Habel
3
1839-11-27
Moss b fl ug Legater Intet erhverv
003 Richard Wentzel Gram
3
1883-11-04
Fredrikshald f s ug Kontorist ved skofabrik

 

 

* 1904

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Fredrikshalds skifteret paa vegne af arvingene i skibsfører Arnt Baastads og hustrus dødsbo til hjulmager Søren Torps dødsbo for kr 8000,00 datert 19/1 04 tinglyst 22 janr 1904

 

* 1903

Ugift, fhv. hjulmaker nå rentenist, Søren Torp dør , ifølge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 -1906 (side 99 nr.22), den 14. mars, begravet 20.mars 1903. Dødsårsaken er av. Dr.Ording oppgitt til Debil. Senil. I følge samme kirkebok var han født i Berg 1828.

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Fredrikshalds skifteret paa vegne af arvingene i hjulmager Søren Torps dødsbo til fattigforstander A. Simensen for kr. 9000,00,dateret 18/12 1903 Ifølge kartforretning afholdt 2/11 1900 indeholder tomten 1230 m² Tinglyst 18 Decbr 1903

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn Født Livstilling
Anonsen Martine 1844 g.m. arbeider
Anonsen Theodor 1839 Arbeider
Eriksen Anette Kristine 1876 frøken
Eriksen Erik A. 1844 Maler
Eriksen Jørgine Andrine 1842 g.m. maler
Nilsen Marie Elise 1848 pige
Pedersen Julie Marie 1863 g.m. kontorist
Pedersen Petter 1861 kontorist

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østergade / Jacob Stuarts Gade Hjulmager Søren Torp 9.000 11.550  

 

* 1900

 

Folketellinga i 1900 oppgir også et våningshus, sidebygning og uthus. Huset har to etasjer og det er oppgitt fire leiligheter, men det er oppgitt at det bor kun en person på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Søren Torp(mann)

1835

Berg Smaalenene Sm

hf ug Fhv Hjulmager, nu %og% gaardeier. Lever af sine midler

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

 

* 1899

Begravelse.

Afdøde Skibskaptein Arnt Baastad blev idag begravet. Baastad var Fredrikshaldenser, Søn af Kjøbmand Ole Baastad paa Torvet. I unge Dage var han en rask og uforfærdet Sjømand, der ogsaa pløiede Bølgerne op i den høie Alderdom. Marschaller ved Begravelsen var Skibskapteinerne Frølich og Lyche.

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det ni personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Arnt Hermnard Baastad(mann)

1817

Fredrikshald

Familiens overhode g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Elise Marie Baastad(kvinne)

1826

Libourne Libouren (Gironde) Frankrig

Hustru g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Cathrine Strøm(kvinne)

1870

Frederikhald

Tjenestetyende ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Carl. A. Moe(mann)

1858

Hvalöernis (Smaalenene)

Familiens overhode g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Marie Moe(kvinne)

1857

Skjeberg Smaalenene

Hustru g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Josef Krogh Moe(mann)

1885

Fredrikshald

Søn

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Kjeld Thorleif Moe(mann)

1887

Fredrikshald

Søn

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Willi Georg Moe(mann)

1889 mai

Fridrekshold

Søn

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Jorgine Jensen(kvinne)

1874

Rakkestad (Smaalenene)

Tjenestetyende ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

 

* 1890

 

* 1889

Dravogn tilsalgs hos

A. H. Baastad

Østregade No. 560.

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi A.Baastad oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anna Lovise Arnesen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Arnt Herman Baastad(mann)

1817

Fredrikshald

Skibsfører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elisabet Marie Baastad(kvinne)

1826

Frankrig

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ida Sofie Ek(kvinne)

1861

Sverrige

Pigen

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olof Theodor Arnesen(mann)

1864

Fredrikshald

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanne Andresen(kvinne)

1855

Sverrige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Valborg Olsen(kvinne)

1872

Fredrikshald

Leiebarn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østregade Skipper Arnt Baastad 10.000 12.280  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har oppført Arnt Baastad som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Rasmus Eeg(mann)

1808

Stavanger

Logerende e Pentionist, Forhenverende Enrulleringsbetjent

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Anne M. Urbye(kvinne)

1794

Farsund

hm Fru e Pentionistinde

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Elisabet Jansen(kvinne)

1830

Farsund

d Fru e Pentionistinde

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Emelie Jansen(kvinne)

1861??

Christiania

DatterDatter ug

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Trine Johannessen(kvinne)

1850

Fr.hald

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Arent Baastad(mann)

1817

Fr.hald

hf g Skibsfører

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Elise Baastad(kvinne)

1826

Liborune Frankrig

Kone g

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Hermanse Baastad(kvinne)

1852

Fr.hald

d ug Foreldrene

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Edvard Baastad(mann)

1856

Fr.hald

s ug Chalmerska Sljødskolen. Forsørges af sin Fader A. H. Baastad skibsfører

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Carl Baastad(mann)

1865

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Wilhelmine Andersdatter(kvinne)

1850

Solebols Soken Sverige

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

 

* 1873

 

* 1872

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi tolv personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Herman Baastad(mann)

1865*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Østergaden

1865-12-31

Arnt Herman Baastad(mann)

1817*

Frederikshald

Husfader g Skibsfører

Fredrikshald: Østergaden

1865-12-31

Marie Elise Baastad(kvinne)

1826*

Libourne Frankrig

Kone g

Fredrikshald: Østergaden

1865-12-31

Hermance Jeanne Bethsy Baastad(kvinne)

1852*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Østergaden

1865-12-31

Edvard Adam Ole Baastad(mann)

1856*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Østergaden

1865-12-31

Hanna Thoresen(kvinne)

1836*

Mo sogn Sverige

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østergaden

1865-12-31

Nore Josefine Olsen(kvinne)

1850*

Frederikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østergaden

1865-12-31

Anne Magrete Urbye(kvinne)

1795*

Aagaard Norge

Husmoder e

Fredrikshald: Østergaden

1865-12-31

Elisebet Sophie Urbye(kvinne)

1822*

Egvaag Norge

Datter ug

Fredrikshald: Østergaden

1865-12-31

Christine Elisebet Jansen(kvinne)

1829*

Egvaag Norge

Datter e

Fredrikshald: Østergaden

1865-12-31

Emilie Magrete Jansen(kvinne)

1861*

Christiania

Datter ug

Fredrikshald: Østergaden

1865-12-31

Trine Taallefsen(kvinne)

1838*

Ide Prgj.

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østergaden

1865-12-31

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Skibsfører Arnt Baastad paa Gaard MaN 560 med Grund, Tomt og Hauge, dateret 31. Januar og thinglæst 21. Febr. 1854.

 

* 1801

Folketellinga i 1801 oppgir disse åtte personene på matrikkel 560.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Marthe Hygen(kvinne)

1731*

Huusmoder Enke 1te gang Haandarbejde og syening

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Grethe Hygen(kvinne)

1776*

Hendes datter Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Lauritz Hauskoug(kvinne)

1799*

Datter datter Opfostring

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Pernille Andersdatter(kvinne)

1781*

Tieneste pige Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Hans Christian Harboe Grøn(mann)

1761*

Huusbonde I 1te ægteskab Capitain ved syndenf. reg.

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Bodil Christine Grøn(kvinne)

1768*

Hans kone I 1te ægteskab

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Dorthea Cathrine Grøn(kvinne)

1800*

Deres datter

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Inger Maria Mortensdatter(kvinne)

1783*

Tienestepige Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

 

Sist oppdatert 11.01.2024 19:50