Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Svenskegata 2

Borgermestergården

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 772

Løpenummer i 1901 matrikkel: 564

Matrikkelnummer: 546

Gårds og bruksnummer: 66/144

 

 

Navnet Borgermestergården har huset selvfølgelig etter August Hansen som eier gården i en årrekke. Han var først sorenskriver fullmektig i Idd og Marker før han ble sorenskriver i Fredrikshald. Borgermester (i dag ordfører) var han fra 1890 til sin død i 1915. Gata som går langs med bygget mot Storgata har også fått sitt navn etter en av de som har eid denne matrikkelen - Olaus Peltz gate.

 

* 1997

 

* 1995

 

* 1954

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Svenskegata 2.

 

* 1927

 

* 1925

 

* 1915

 

* 1910

I folketellinga i 1910 finner vi registrert et "vaaningshus og 1 Sidebygning, Uthus, Stald". Følgende ti personer bor da på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

August Hansen(mann)

1842-01-10

Fredrikshald

hf e Embedsmand Borgermester

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Ingeborg Holby(kvinne)

1870-10-06

Drammen

tj ug Husbestyrerinde

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Ester Marie Olsen(kvinne)

1887-10-10

Fredrikstad

tj ug Stuepike

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Marie Hansen(kvinne)

1849-08-25

Fredrikshald

hm ug Musiklærerinde

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Martine Hansen(kvinne)

1853-08-28

Fredrikshald

fl ug Lærerinde v/ den høiere Skole

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Elvine Reinertsen(kvinne)

1891-11-25

Kirkeøen Hvaler

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Erik Engebretsen(mann)

1872-07-25

Odalen

hf g Gaardskar hos Borgermester Hansen

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Karen Engebretsen(kvinne)

1869-03-27

Fredrikshald

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Johan Engebretsen(mann)

1894-11-26

Fredrikshald

s ug Kofertfabrikarbeider

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Einar Engebretsen(mann)

1897-01-10

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Olaus Peltz's Gade / Østergade Borgermester Hansen 20.000 30.460  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi borgermester August Hansen som bruekr av matrikkelen som består av "vaaningshus og Sidebygninger, Udhus". Han har registrert tre hester som er mellom fem og seksten år gamle. En hoppe og to vallaker. Det er registrert ti hjememhørende personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olaf Georg Jørgens.(mann)

1900-04-05

Fredrikshald kjøpstad

s ug Intet

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

August Hans.(mann)

1842

Fredrikshald kjøpstad

hf e Borgermester

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Ida Soot-Hans.(kvinne)

1880

Tønsberg

Pleiedatter ug Intet

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Janna Blikstad(kvinne)

!!

Fredrikshald kjøpstad

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Maren Cathrine Hans. f Omsted(kvinne)

1816

Drammen Bu

hm e Forsørges af Børnene

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Hanna Marie Hans.(kvinne)

1849

Fredrikshald

d ug Musiklærerinde

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Martine Hans.(kvinne)

1853

Fredrikshald

d ug Lærerinde Fr.hlds off. høiere almenskole

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Olga Dahl(kvinne)

1884

Sponvigen Sm

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Ole Jørgens.(mann)

1866

Rokke Berg Sm

hf g Herskabskusk

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Gina Jørgens.(kvinne)

1868

Asak Berg Sm

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Jens Omar Jørgens.(mann)

1894

Rokke Berg Sm

s ug Intet

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Arne Hilmer Jørgens.(mann)

1896

Rokke Berg Sm

s ug Intet

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Helene Ols.(kvinne)

1839

Asak Berg Sm

Svigermor g Husgjerning gaardmandskone

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det seksten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

August Hansen(mann)

1842

Fredrikshald

Familiens overhode g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Susanna Margrethe Wiel Hansen(kvinne)

1847

Fredrikshald

Hustru g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Ida Sofie Annette Hansen(kvinne)

1880

Tönsberg

adopt Datter

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Wilhelm Hansen(mann)

1874

Bergs Sogn

Husfaderens Stagtning, optaget i Huset ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Oleane Christine Blikstad(kvinne)

1852

Bergs Herred (Smaal.)

Tjenestetyende ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Olivia Christina Olson(kvinne)

1874

Strømstad, Sverige

Tjenestetyende ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Karl Theodor Dahl(mann)

1867

Næs i Hallingdal

Besøgende ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Truls Johan Lyche Dahl(mann)

1869

Trysil

Besøgende ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Johan Jacob Dahl(mann)

1872

Fredrikshald

Besøgende ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Maren Cathrine Hansen(kvinne)

1816

Drammen

Familiens overhode e

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Hanna Marie Hansen(kvinne)

1851

Fredrikshald

Datter ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Martine Hansen.(kvinne)

1853

Fredrikshald

Datter ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Ida Lagertha Amunda Amundsen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Tjenestetyende ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Lars Johannesen(mann)

1837

Rakkestad

Familiens overhode g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Oline Marie Johannesen(kvinne)

1840

Bergs Sogn (Smaal.)

Hustru g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Hans. Peter Olsen(mann)

1838

Bergs Sogn (Smaal)

Logerende hørende til Familien ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har sagfører August Hansen registrert som eier av matrikkelen. Vi finner elve personer her i 1885.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

August Hansen(mann)

1842

Fredrikshald

Overretsagfører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julianna Hansen(kvinne)

1847

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ida Soot-Hansen(kvinne)

1880

Tønsberg

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Janna Blikstad(kvinne)

1852

Frhald

Tyende

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Caroline Mathisen(kvinne)

1861

Frhald

Tyende

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Maren Cathrine Hansen(kvinne)

1816

Drammen

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Hansen(kvinne)

1849

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Heiberg(mann)

1820

Frhald

Snedker og Gaardskarl

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karen Heiberg(kvinne)

1827

Bergs Præstegjeld

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julius Heiberg(mann)

1868

Frhald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

!! Lindahl(kvinne)

1821

Strømstad

Frøken Lever af sine Midler

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østregade Kandidat Chr. Sinding 20.000 29.560  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Chr. Sinding som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Christian Conrad Sinding(mann)

1809

Fredrikshald

hf ug Skibsreder

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Oline Olsen(kvinne)

1848

Bergs Pr.

Husbestyrerinde ug Husbestyrerinde

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Peter Strand(mann)

1821

Bergs Pr.

hf g Skolelærer Almueskole

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Oline Hansen(kvinne)

1826

Bergs Pr.

Hans hu g

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Tomine Strand(kvinne)

1853

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Hanna Strand(kvinne)

1855

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

August Hansen(mann)

1842

Fredrikshald

hf g Overretssagfører

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Susanne Margrethe Wiel Hansen(kvinne)

1847

Fredrikshald

Hans hu g

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Elise Marie Pedersen(kvinne)

1852

Fredrikshald

tj ug Tyende

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er det Olaus Peltz som har signert skjemaet for matrikkel 546. Vi finner åtte personer hjemmehørende på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olaus Peltz(mann)

1794*

Frederikshald

Huusfader g Skibsreder

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

Andrea Peltz(kvinne)

1801*

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

Christian C. Sinding(mann)

1810*

Frederikshald

Logerende ug Candidat

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

Marthe Sophie Nielsen(kvinne)

1812*

Frederikshald

e Tienestetyende

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

Oline Mathilde Andersen(kvinne)

1846*

Frederikshald

ug Tienestetyende

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

Charlotte Møller(kvinne)

1802*

Baarenholm

Huusmoder e

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

Mathilde Nielsen(kvinne)

1842*

Frederikshald

ug Huusjomfru

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

Marthe L. Iversen(kvinne)

1840*

Ide Prgj.

ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi tre personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Lauritz Christian Hager(mann)

1765*

Huusbonde I første ægteskab Told betient

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Anne Maria Hagar f Borre(kvinne)

1765*

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Anne Christensdatter(kvinne)

1772*

Tieneste pige Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

 

 


Sist oppdatert: 25.01.2021