Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Svenskegata 2

Borgermestergården

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 772

Løpenummer i 1901 matrikkel: 564

Matrikkelnummer: 546

Gårds og bruksnummer: 66/144

 

 

Navnet Borgermestergården har huset selvfølgelig etter August Hansen som eier gården i en årrekke. Han var først sorenskriver fullmektig i Idd og Marker før han ble sorenskriver i Fredrikshald. Borgermester (i dag ordfører) var han fra 1890 til sin død i 1915. Gata som går langs med bygget mot Storgata har også fått sitt navn etter en av de som har eid denne matrikkelen - Olaus Peltz gate.

 

*

 

 

*

 

 

*

 

I folketellinga i 1910 finner vi registrert et "vaaningshus og 1 Sidebygning, Uthus, Stald". Følgende ti personer bor da på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

August Hansen(mann)

1842-01-10

Fredrikshald

hf e Embedsmand Borgermester

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Ingeborg Holby(kvinne)

1870-10-06

Drammen

tj ug Husbestyrerinde

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Ester Marie Olsen(kvinne)

1887-10-10

Fredrikstad

tj ug Stuepike

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Marie Hansen(kvinne)

1849-08-25

Fredrikshald

hm ug Musiklærerinde

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Martine Hansen(kvinne)

1853-08-28

Fredrikshald

fl ug Lærerinde v/ den høiere Skole

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Elvine Reinertsen(kvinne)

1891-11-25

Kirkeøen Hvaler

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Erik Engebretsen(mann)

1872-07-25

Odalen

hf g Gaardskar hos Borgermester Hansen

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Karen Engebretsen(kvinne)

1869-03-27

Fredrikshald

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Johan Engebretsen(mann)

1894-11-26

Fredrikshald

s ug Kofertfabrikarbeider

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Einar Engebretsen(mann)

1897-01-10

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

 

*

 

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Olaus Peltz's Gade / Østergade Borgermester Hansen 20.000 30.460  

 

*

 

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi borgermester August Hansen som bruekr av matrikkelen som består av "vaaningshus og Sidebygninger, Udhus". Han har registrert tre hester som er mellom fem og seksten år gamle. En hoppe og to vallaker. Det er registrert ti hjememhørende personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olaf Georg Jørgens.(mann)

1900-04-05

Fredrikshald kjøpstad

s ug Intet

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

August Hans.(mann)

1842

Fredrikshald kjøpstad

hf e Borgermester

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Ida Soot-Hans.(kvinne)

1880

Tønsberg

Pleiedatter ug Intet

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Janna Blikstad(kvinne)

!!

Fredrikshald kjøpstad

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Maren Cathrine Hans. f Omsted(kvinne)

1816

Drammen Bu

hm e Forsørges af Børnene

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Hanna Marie Hans.(kvinne)

1849

Fredrikshald

d ug Musiklærerinde

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Martine Hans.(kvinne)

1853

Fredrikshald

d ug Lærerinde Fr.hlds off. høiere almenskole

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Olga Dahl(kvinne)

1884

Sponvigen Sm

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Ole Jørgens.(mann)

1866

Rokke Berg Sm

hf g Herskabskusk

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Gina Jørgens.(kvinne)

1868

Asak Berg Sm

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Jens Omar Jørgens.(mann)

1894

Rokke Berg Sm

s ug Intet

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Arne Hilmer Jørgens.(mann)

1896

Rokke Berg Sm

s ug Intet

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Helene Ols.(kvinne)

1839

Asak Berg Sm

Svigermor g Husgjerning gaardmandskone

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

 

*

 

Folketellinga i 1885 har sagfører August Hansen registrert som eier av matrikkelen. Vi finner elve personer her i 1885.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

August Hansen(mann)

1842

Fredrikshald

Overretsagfører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julianna Hansen(kvinne)

1847

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ida Soot-Hansen(kvinne)

1880

Tønsberg

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Janna Blikstad(kvinne)

1852

Frhald

Tyende

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Caroline Mathisen(kvinne)

1861

Frhald

Tyende

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Maren Cathrine Hansen(kvinne)

1816

Drammen

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Hansen(kvinne)

1849

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Heiberg(mann)

1820

Frhald

Snedker og Gaardskarl

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karen Heiberg(kvinne)

1827

Bergs Præstegjeld

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julius Heiberg(mann)

1868

Frhald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

!! Lindahl(kvinne)

1821

Strømstad

Frøken Lever af sine Midler

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

*

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østregade Kandidat Chr. Sinding 20.000 29.560  

 

*

 

Ved folketellinga i 1865 er det Olaus Peltz som har signert skjemaet for matrikkel 546. Vi finner åtte personer hjemmehørende på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olaus Peltz(mann)

1794*

Frederikshald

Huusfader g Skibsreder

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

Andrea Peltz(kvinne)

1801*

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

Christian C. Sinding(mann)

1810*

Frederikshald

Logerende ug Candidat

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

Marthe Sophie Nielsen(kvinne)

1812*

Frederikshald

e Tienestetyende

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

Oline Mathilde Andersen(kvinne)

1846*

Frederikshald

ug Tienestetyende

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

Charlotte Møller(kvinne)

1802*

Baarenholm

Huusmoder e

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

Mathilde Nielsen(kvinne)

1842*

Frederikshald

ug Huusjomfru

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

Marthe L. Iversen(kvinne)

1840*

Ide Prgj.

ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

 

 


Sist oppdatert: 25.01.2021