Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Svenskegata 2

Borgermestergården

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 772

Løpenummer i 1901 matrikkel: 564

Matrikkelnummer: 546

Gårds og bruksnummer: 66/144

 

 

Navnet Borgermestergården har huset etter August Hansen som eier gården i en årrekke. Han var først sorenskriver fullmektig i Idd og Marker før han ble sorenskriver i Fredrikshald. Borgermester (i dag ordfører) var han fra 1890 til sin død i 1915. Gata som går langs med bygget mot Storgata har også fått sitt navn etter en av de som har eid denne matrikkelen - Olaus Peltz gate.

 

* 2006

 

 

* 2001

 

* 2000

 

* 1999

 

* 1997

 

28.November 1997 har Halden Arbeiderblad en reportasje om et Eiendomsfirma fra Moss som bl.a. har kjøpt Storgata 9.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider (side 12)

 

* 1996

29.juni 1996 forteller Halden Arbeiderblad om Preben Mehren som kjøpte alle eiendommene etter konkursen til sin bror Herman Mehren. Nå vil han selge.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider (side 12)

 

* 1995

 

* 1993

 

* 1989

 

* 1988

 

* 1987

 

* 1984

 

* 1980

 

* 1978

 

* 1977

 

 

* 1976

 

* 1974

 

* 1971

 

* 1965

 

* 1955

 

* 1954

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Svenskegata 2.

 

* 1938

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Bjartz Ole Martin
1899
o.r.sakfører Svenskegata 2
Bjørnstad Birger N.
1879
fabrikkeier Svenskegata 2
Bjørnstad Ingebor
1886
g.m. fabrikkeier Svenskegata 2
Bøen Lilla
1874
enkefru Svenskegata 2
Jensen Anna
1856
g.m. pensjonist Svenskegata 2
Jensen Andreas Edvard
1857
pensjonist Svenskegata 2

 

 

* 1924

Utdrag fra panteregister:

Overnskomst mellem Claus Larsen og HåkonA. Bøen om at den nuværende skillevæg, brandvæg, blir for fremtiden i hele sin utstrækning at betrakte som den rette grænse mellom eiendommene og således at denne branvæg helt og ubestridt tilhører eieren av løpenr. 546 Svenskegaten 2. Denne grænselinje blir at påføres de respektive målebrev. Det av eieren av løpenr. 562 Storgaten 13 fjernede beslag på brandvæggen blir av denne igjen at befæste på forsvalig måte. Nødvendige forstøtninger som eventuelt endu måtte forlanges av bygningsinspektøren utføres og bekostes av eieren av løpenr. 562, Storgaten 13. Utgifter til nødvendig kartforretninger bæres av hver i sær. - Dat. 12 mai 1924 Thinglæst 20 mai 1924

 

* 1925

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i Svenskegata 2.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Haakon A. Bøen
1
1877-05-30
Asak i Berg i Smålenene - hp g Jernhandler
002 Lillan Bøen
1
1874-11-20
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Alfrida Lager
1
1895-06-20
Rølandsokken, Sverige - tj ug Hushjælp
 
         
001 Birger Nicolay Bjørnstad
2
1880-02-11
Gaarder, Sem Sverige - hp g Fabrikeier - Elektrisk Instalatør
002 Ingeborg Klaudia Gustava Bjørnstad
2
1885-02-14
Stavanger - hu g husmor
003 Gerd Amalie Elisabeth Bjørnstad
2
1908-10-30
Fr.hald - d ug barn
004 Ingeborg Margrethe Bjørnstad
2
1915-01-12
Rokke Berg herred Smålenene - d ug -
005 Bjørn Nicolay Gustav Bjørnstad
2
1918-10-27
Fr.hald - s ug -
006 Irene Viola Andersen
2
1903-10-17
Tanum sokn, Sverige - tj ug Enepike
 
         
001 Andreas Edvard Jensen
3
1857-02-06
Bjørnebakken Asak Østfold - hp g Arbeider Fredrikshalds indportslagteri
002 Anna Jensen
3
1856-05-07
Tafedahl song (Sverige) - hu g Husmor

 

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Anders Riddervold til Claus Larsen på en parsel av d.e., i flg kartforretning av 10 oktober 1916 stor 147 m2 der skal tillægges mtr. nr. 545 dat. 13. december 1916. kjøpesum kr. 7100,-

Skjøte fra Anders Riddervold til Håkon A. Bøen for 40000 kr. dat. 18 december 1916.

 

* 1915

Utdrag fra panteregister:

Attest fra skifteretten av 13/12 1915 om at borgermester August Hansen er avgaat ved døden. 29/4 1915

Testamente efter borgermester (tidligere overetsakfører) Aug. Hansen hvorefter fru Ida Koppang er hans universalarving. Hendes arv skal være hendes særeie. dat. 14/1 1905 Thinglæst 2. novbr. 1915

Skjøte fra fru Ida Koppang til kjøbmand Anders Riddervold for 25500,- kr. dat. 18/10 15. I flg. kartforretning av 5/10 15 indeholder tomten 749 m². Thinglæst 2. novbr. 1915

 

* 1910

I folketellinga i 1910 finner vi registrert et "vaaningshus og 1 Sidebygning, Uthus, Stald". Følgende ti personer bor da på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

August Hansen(mann)

1842-01-10

Fredrikshald

hf e Embedsmand Borgermester

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Ingeborg Holby(kvinne)

1870-10-06

Drammen

tj ug Husbestyrerinde

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Ester Marie Olsen(kvinne)

1887-10-10

Fredrikstad

tj ug Stuepike

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Marie Hansen(kvinne)

1849-08-25

Fredrikshald

hm ug Musiklærerinde

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Martine Hansen(kvinne)

1853-08-28

Fredrikshald

fl ug Lærerinde v/ den høiere Skole

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Elvine Reinertsen(kvinne)

1891-11-25

Kirkeøen Hvaler

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Erik Engebretsen(mann)

1872-07-25

Odalen

hf g Gaardskar hos Borgermester Hansen

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Karen Engebretsen(kvinne)

1869-03-27

Fredrikshald

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Johan Engebretsen(mann)

1894-11-26

Fredrikshald

s ug Kofertfabrikarbeider

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Einar Engebretsen(mann)

1897-01-10

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Blickstad Janna
1852
Tjenestepige
Hansen August
1842
borgermester
Hansen Hanna Marie
1849
musiklærerinde
Hansen Marthine 
1816
enkefru
Hansen Marthine 
1853
lærerinde
Jørgensen Gina Mathilde
1869
g.m. gaardsgut
Jørgensen Ole Arnt
1867
gaardsgut

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Olaus Peltz's Gade / Østergade Borgermester Hansen 20.000 30.460  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi borgermester August Hansen som bruker av matrikkelen som består av "vaaningshus og Sidebygninger, Udhus". Han har registrert tre hester som er mellom fem og seksten år gamle. En hoppe og to vallaker. Det er registrert ti hjememhørende personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olaf Georg Jørgens.(mann)

1900-04-05

Fredrikshald kjøpstad

s ug Intet

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

August Hans.(mann)

1842

Fredrikshald kjøpstad

hf e Borgermester

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Ida Soot-Hans.(kvinne)

1880

Tønsberg

Pleiedatter ug Intet

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Janna Blikstad(kvinne)

!!

Fredrikshald kjøpstad

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Maren Cathrine Hans. f Omsted(kvinne)

1816

Drammen Bu

hm e Forsørges af Børnene

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Hanna Marie Hans.(kvinne)

1849

Fredrikshald

d ug Musiklærerinde

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Martine Hans.(kvinne)

1853

Fredrikshald

d ug Lærerinde Fr.hlds off. høiere almenskole

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Olga Dahl(kvinne)

1884

Sponvigen Sm

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Ole Jørgens.(mann)

1866

Rokke Berg Sm

hf g Herskabskusk

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Gina Jørgens.(kvinne)

1868

Asak Berg Sm

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Jens Omar Jørgens.(mann)

1894

Rokke Berg Sm

s ug Intet

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Arne Hilmer Jørgens.(mann)

1896

Rokke Berg Sm

s ug Intet

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Helene Ols.(kvinne)

1839

Asak Berg Sm

Svigermor g Husgjerning gaardmandskone

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do. (borgermester Aug. Hansen) til Kjøbmand Anders Riddervold paa Haven Mtr. 545 for Kr. 6000,00, dat. 25/3-98, indeh. at Sælgeren over den solgte eiendom forbeh. sig at hans afløb fra nedfaldsrør til Baggarden og fra Tilbygningen ?? ??.

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det seksten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

August Hansen(mann)

1842

Fredrikshald

Familiens overhode g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Susanna Margrethe Wiel Hansen(kvinne)

1847

Fredrikshald

Hustru g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Ida Sofie Annette Hansen(kvinne)

1880

Tönsberg

adopt Datter

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Wilhelm Hansen(mann)

1874

Bergs Sogn

Husfaderens Stagtning, optaget i Huset ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Oleane Christine Blikstad(kvinne)

1852

Bergs Herred (Smaal.)

Tjenestetyende ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Olivia Christina Olson(kvinne)

1874

Strømstad, Sverige

Tjenestetyende ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Karl Theodor Dahl(mann)

1867

Næs i Hallingdal

Besøgende ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Truls Johan Lyche Dahl(mann)

1869

Trysil

Besøgende ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Johan Jacob Dahl(mann)

1872

Fredrikshald

Besøgende ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Maren Cathrine Hansen(kvinne)

1816

Drammen

Familiens overhode e

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Hanna Marie Hansen(kvinne)

1851

Fredrikshald

Datter ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Martine Hansen.(kvinne)

1853

Fredrikshald

Datter ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Ida Lagertha Amunda Amundsen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Tjenestetyende ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Lars Johannesen(mann)

1837

Rakkestad

Familiens overhode g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Oline Marie Johannesen(kvinne)

1840

Bergs Sogn (Smaal.)

Hustru g

Frhalds: Østregade

1891-01-01

Hans. Peter Olsen(mann)

1838

Bergs Sogn (Smaal)

Logerende hørende til Familien ug

Frhalds: Østregade

1891-01-01

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har sagfører August Hansen registrert som eier av matrikkelen. Vi finner elleve personer her i 1885.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

August Hansen(mann)

1842

Fredrikshald

Overretsagfører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julianna Hansen(kvinne)

1847

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ida Soot-Hansen(kvinne)

1880

Tønsberg

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Janna Blikstad(kvinne)

1852

Frhald

Tyende

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Caroline Mathisen(kvinne)

1861

Frhald

Tyende

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Maren Cathrine Hansen(kvinne)

1816

Drammen

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Hansen(kvinne)

1849

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Heiberg(mann)

1820

Frhald

Snedker og Gaardskarl

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karen Heiberg(kvinne)

1827

Bergs Præstegjeld

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julius Heiberg(mann)

1868

Frhald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

!! Lindahl(kvinne)

1821

Strømstad

Frøken Lever af sine Midler

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1881

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra executor testamenti i Cand. C. Sindings Bo, Prokurator T.J. Lyche og Overretsagfører A.Hansen til den sidstnævnte paa denne Gaard for Kr. 18500, dat. 22 og Thinglæst 25 Januar 1881

 

* 1880

Auktion

Lørdag 22de d. M. Kl. 10 Formiddag afholdes efter Rekvisition af Procurator Lykke Auktion i Raadhsuet hersteds over Cand. C. Sindings Dødsboes Gaard og Hauge Matr. No. 546 og 545.

Om Konditionerne, erholdes Underretninga hos Rekvirenten.

Fredrikshalds Byfogedembede den 11 Mai 1880

H.Johnnesen

kst.

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østregade Kandidat Chr. Sinding 20.000 29.560  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Chr. Sinding som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Christian Conrad Sinding(mann)

1809

Fredrikshald

hf ug Skibsreder

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Oline Olsen(kvinne)

1848

Bergs Pr.

Husbestyrerinde ug Husbestyrerinde

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Peter Strand(mann)

1821

Bergs Pr.

hf g Skolelærer Almueskole

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Oline Hansen(kvinne)

1826

Bergs Pr.

Hans hu g

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Tomine Strand(kvinne)

1853

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Hanna Strand(kvinne)

1855

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

August Hansen(mann)

1842

Fredrikshald

hf g Overretssagfører

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Susanne Margrethe Wiel Hansen(kvinne)

1847

Fredrikshald

Hans hu g

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Elise Marie Pedersen(kvinne)

1852

Fredrikshald

tj ug Tyende

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

 

 

* 1874

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra T.J. Lyche ?? C.Sinding som Executor testamenti i afdøde Enkefru Andrea Peltz Bo til Cand.theol. Christian Conrad Sinding paa Gaard Matr. No. 545 & 546 dateret 2. December og Thinglæst 8 December 1874

 

 

* 1873

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er det Olaus Peltz som har signert skjemaet for matrikkel 546. Vi finner åtte personer hjemmehørende på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olaus Peltz(mann)

1794*

Frederikshald

Huusfader g Skibsreder

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

Andrea Peltz(kvinne)

1801*

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

Christian C. Sinding(mann)

1810*

Frederikshald

Logerende ug Candidat

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

Marthe Sophie Nielsen(kvinne)

1812*

Frederikshald

e Tienestetyende

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

Oline Mathilde Andersen(kvinne)

1846*

Frederikshald

ug Tienestetyende

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

Charlotte Møller(kvinne)

1802*

Baarenholm

Huusmoder e

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

Mathilde Nielsen(kvinne)

1842*

Frederikshald

ug Huusjomfru

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

Marthe L. Iversen(kvinne)

1840*

Ide Prgj.

ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Østere Gade

1865-12-31

 

* 1852

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra forhenværende Toldinspektør N.L. Hansteen til Skibscapitain O. Peltz paa Gaarden Matr. N. 545 & 546 med Grund og Hauge, dateret 16 og Thinglæst 23 Novbr. 1852

 

* 1843

God Middagspise kan erholdes til Ahentning fra den 1ste December hos Madame S. Møller for 3 Spd pr. Maaned. Hendes Bopæl er i Toldinspecteur Hansteens Gaard.

 

 

* 1840

Efter Beslutning under Skiftet efter afdøde Bygmester J. Møller vil en offentlig Auktion blive afholdt Mandag den 21de December førstkommende, Klokken 3 Eftermiddag, udi og over den af den Afdøde eiede og i Østergaden paa Nordre Fredrikshald under Matr. No. 545 & 546 beliggende Gaard, der er opført efter Ildebranden i Aaret 1826 og indbefatter en Hovedbygning med 14 Værelser og 2 Kjøkkener, en mindre Vaaningsbygning, fornødne Udhuse samt en Frugt og Urtehauge. Under Hovedbygningen er desuden Bryggerhuus, en hvælvet og to Bjælkekjeldere. I Eiendommen, der kan tilrædes Paaske Flyttetid næste Aar, vil den største Deel af Kjøbesummen kunne forventes at ville blive staaende. Betalingsterminerne for det Øvrige af Kjøbesummen ere 6, 12 og 18 Maaneder fra Tilslaget.

Fredrikshalds Byfogedkontor, den 5te December 1840

Rieck

 

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommistionsforslag hvorefter at Tomt MatrNo. 545 & 546 til Udvidelse af deb ??gade afgiver 195 kvadratalen Hustomt og 210 kvadratalen Haugetomt. Thinglæst 22 Januar 1827

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi tre personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Lauritz Christian Hager(mann)

1765*

Huusbonde I første ægteskab Told betient

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Anne Maria Hagar f Borre(kvinne)

1765*

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Anne Christensdatter(kvinne)

1772*

Tieneste pige Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

 

 


Sist oppdatert: 25.01.2021