Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Svenskegata 3

Ankergården

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 756

Løpenummer i 1901 matrikkel: 565

Matrikkelnummer: 544

Gårds og bruksnummer: 66/141

 
 
   

 

* 2006

 

* 2002

28. august 2002 forteller Halden Arbeidrblad om uenighet mellom Selmer Olsen og Skaarberg vedrørende rettighetene til Ankergården.

Hele fortellingen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 11)

 

 

* 2001

 

* 1999

 

* 1996

 

* 1991

Lørdag 12. oktober 1991 har Halden Arbeidrblad en dobbelside om Rio i Ankergården.

Les hele reportasjen på Natsjonalbiblioteket sin nettsider (side 22 og 23)

 

 

* 1988

 

* 1987

 

* 1984

 

* 1983

Natta til 3.januar 1983 brenner Svenskegata 3. Bygget innholdt da restaurantene Ankergården og Stallen. Selv om bygget er totaltskadet blir det restaurert og de gamle murene blir benyttet. Alt om denne brannen kan leses på egen side om branner i Halden.

* 1980

 

* 1979

 

* 1978

 

* 1977

I 1977 overtar Kjetil Skaarberg eiendommen.

Natta til 31 desember 1977 brenner den delen av eiendommen som lå ut mot Torgny Segerstedt gate. Thor Engebretsen og datteren Nina, på fjorten år; omkommer i brannen. Mer om denne brannen kan leses på egen side om branner i Halden.

 

 

 

 

* 1976

 

* 1972

 

* 1961

 

* 1959

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Svenskegata 3.

 

* 1940

 

* 1937

 

* 1934

 

* 1933

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Idsø Hulda
1879
g.m. dyrlæge Svenskegata 3
Idsø Peder Thoresen
1884
dyrlæge Svenskegata 3
Wiig Johan Omar
1886
konditor Svenskegata 3
Wiig Klara Birgitte
1891
g.m. konditor Svenskegata 3
Wiig Lilly
1899
frøken Svenskegata 3

 

 

* 1926

 

 

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Anders Riddervold til konditor Omar Wiig for kr. 102000,- Dat. 10. august 1923 Tinglyst 31 august 1923

 

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt hvorved Anders Riddervold bortleier til Konditor Omar Wiig, butik, kontor, bakeri med 2 ovner, Spiseværelse m.v. for kr. 250,- i maanedlig leie fra 1 oktober 1921 og gjelder kontrakten i 3 aar fra 1/10-21. Dat. 17 februar 1921. Tinglyst 22 februar 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Svenskegata 3.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Olga Sofie Svendsen
1
1889-03-16
Idd - hp ug Jordmor privat praktiserende
002 Lydia Elfrida Svendsen
1
1893-05-11
Id i Østfold - hp ug Jordmor privat praktiserende
003 Nathalie Efride Karlsen
1
1902-10-21
Grorud Aker - tj ug Enepike
 
         
001 Hans Gabriel Omsted Ringvold
2
1885-10-14
Kristiania - hp g Privat praktserende læge
002 Thora Helene Ringvold
2
1884-07-20
N. Aurdal - hu g Husmor
003 Hans Ringvold
2
1916-07-21
Fredrikshald - s ug sønn
004 Thor Ringvold
2
1917-10-04
Fredrikshald - s ug sønn
005 Lilly Norén
2
1899-04-07
Svendby sokn Sverige - tj ug Kokkepike
006 Helen Engdahl
2
1904-04-01
Högdal Sverige - tj ug stue - barnepike

 

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt hvorved A.Riddervold leier til doktor Hans Ringvold 5 værelser mv. i 1.etage og 2 værelser i 2den etage for en leie av Kr. 450,- kvartalsvis og gjældende i 5 aar. dat 18 november 1918 Tinglyst 19 november 1918

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt hvorved A.Riddervold leier til Omar Wiig bakeri staldrum m.v. for 5 år for en månetlig leie de første 3 år av 125 kr. de sidste 2 års 160 kr. dat. 2 oktober 1916 Tinglyst 20 oktober 1916

Kjøpekontrakt og skjøte fra møllemester C.Hjort til kjøbmand Anders Riddervold for kr. 65000,00, dat 31/12 1915 og 27/4 1916 Tinglyst 5 mai 1916

 

* 1915

 

* 1911

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra A.Riddervold til C.Hjort paa d.e. for kr. 60.000, dat. 3/4-11 Tinglyst 4 april 1911

Husleiekontrakt fra C.Hjort til A.Riddervold hvorved bortleies en familieleilighet, bakeri og bakerbutik, staldrum etc. paa nærmere anigivne betingelser, uopsigelig i 5 aar, dat. 3/4-11 Tinglyst 4. april 1911

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert to våningshus og et uthus på matrikkelen. Det er både bakeri og conditori med utsalg i gården, samt et legekontor. Vi finner også tre leiligheter med til sammen fjorten personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Bakbygning 1. etg 500 kr pr år huseier          

Anders Riddervold(mann)

1868-12-01

Borre sogn

hf g Kjøbmand Kolonial

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Marie Riddervold(kvinne)

1878-08-26

Rokke

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Ola Riddervold(mann)

1897-12-14

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Ragnvald Riddervold(mann)

1899-05-05

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Margit Riddervold(kvinne)

1902-03-20

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Martha Børresen(kvinne)

1885-07-13

Kristiania

tj ug tjenestepike

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Esther Elg(kvinne)

1889-01-16

Sverige

tj ug tjenestepike

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Albert Stenrød(mann)

1886-04-01

Rokke

fl ug Handelsfuldmægtig

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Forhus 1.etg 1000 kr pr år          

John Andreas Berle(mann)

1857-11-20

Fredrikshald

hf g Privatpraktiserende læge

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Agnes Berle(kvinne)

1884-03-05

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Kaare Berle(mann)

1897-04-29

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Jenny Andersen(kvinne)

1885-11-19

Fredriksstad

tj ug Tjenestepike

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Forhus 1 .etg 20 kr pr mnd          

Anne Emilie Aas(kvinne)

1849-03-13

Id

hm e Delvis steller for sin Søn og delvis ved egne midler

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Martin Andreas Aas(mann)

1875-08-12

Id

s ug Handelsfuldm. i Jernvareforretning

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Bruun Adolf A.
1864
major
Bruun Ingeborg Marie
1872
g.m. major
Haagensen Anna Lovise
1868
g.m. bager
Haagensen Carl Olaf
1867
bager

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østergade / Parkveien / Olaus Peltz's Gade Kjøbmand Riddervold 40.000 62.980 Ankergaarden

 

* 1900

Går vi til folketelling i 1900 finner vi "Vaaningshus Forretningslokale Bageri og 1 Bagbygning til beboelse og Hestestald". Huset blir oppgitt til å være en etasje og delvis to etasjer. Det er tre beboelser på eiendommen. Handelsmand Anders Riddervold har en vallak og ei hoppe på eiendommen. Til disse har han to firehjulede arbeidsvogner.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg forhus          

Katharina Fredrikke Bruun*(kvinne)

1900-06-17

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Adolf Arenfeldt Bruun(mann)

1864

Kristiania

hf g Sanitetskaptein og praktiserende læge

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Ingeborg Marie Bruun(kvinne)

1872

Kristiania

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Julie Andrea Bruun(kvinne)

1893

Kristiania

d ug Datter

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Agnes Sofie Bruun(kvinne)

1895

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Karoline Marthins. Solberg(kvinne)

1873

Skjeberg Sm

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Anette Dorthea Anders.(kvinne)

1882

Fredrikshald kjøpstad

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

1.etg forhus          

Signe Olava Haagens.(kvinne)

1900-08-25

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Carl Olaf Haagens.(mann)

1867

Fredrikshald kjøpstad

hf g Bager

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Lovise Haagens.(kvinne)

1867

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Leif Haagens.(mann)

1899-01-17

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

1.etg Bagbygning          

!! Riddervold*(mann)

1900-11-27

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Anders Riddervold(mann)

1868

Borre JL

hf g Handelsmand i Colonial

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Julian!! Marie Riddervold(kvinne)

1876

Rokke Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Karen Arinius(kvinne)

1870

Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Amalie Nils. Grankvist(kvinne)

1852

Sverige

Sygepleierske ug Sygepleierske

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Ola Riddervold(mann)

1897

Fredrikshald kjøpstad

Søn af no 1 ug Intet

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Ragnvald Riddervold(mann)

1899-05-14

Fredrikshald kjøpstad

Søn af no 1 ug Intet

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

 

* 1899

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra slagter M.Andersen til kjøbmand Anders Riddervold for kr. 40.000,00 dat 2/1 99 Tinglyst 6 januar 1899

 

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt fra Do. (M.Andersen) til Carl. A. Nordby af 16/4 96 paa en indredet Butik med et tilstødende Rum, Kjælder og Skur samt 3 Værelser og Kjøkken over Butikken for 2 Aar fra 1/6 96 efter aarlig Leie 1000 Kr. Thinglæst 5 Juni 1896

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Do. (Skjøde) fra P.M.Anker og Johs. Lassen, der ifl. Præsteattest thl. 23/10 94 (se M.no.302) er eneste og myndige Arvinger efter Nils Anker, til Slagter M.Andersen paa d.E. for Kr. 24000,00 dat.2 December 1895 Thinglæst 6 December 1895

Nægtet Anlæg af Slagteri.

Slagter M. Andersen har andraget Reguleringskommissionen om at faa anlægge Slagteri i sin Gaard i Østregade, (Nils Ankers forrige Gaard.) Sundhedskommissionen har havt Sagen til Behandling og har enstemmig indstillet til Reguleringskommissionen at afslaa Andragendet, da man ikke finder det forsvarligt, at der anlægges Slagteri i Byens Centrum.

Fredrikshalds Reguleringskommission har enstemmig afslaaet Slagter M. Andersens Andragende om at faa anlægge Slagteri i Nils Ankers forrige Gaard i Østregade.

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 befinner det seg fjorten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jacobine Amalie Henriksen(kvinne)

1847

Christeansund (n).

Tjenestetyende ug

Frhalds: Østregade

1891

Cathrine Lassen(kvinne)

1860

Frederikshald

Datter, Besøgende g

Frhalds: Østregade

1891

Edvard Grønn(mann)

1875

Frederikshald

Pleiesøn ug

Frhalds: Østregade

1891

Caroline Mathilde Mathiesen(kvinne)

1861

Frederikshald

Tjenestetyende ug

Frhalds: Østregade

1891

Johannes Larsen(mann)

1846

Asak Sogn

Familiens overhode g

Frhalds: Østregade

1891

Nils Anker.(mann)

1836

Bergs Sogn, Smaalenene

Familiens overhode e-mand

Frhalds: Østregade

1891

Peter Martin Anker.(mann)

1863

Frederikshald

Søn ug

Frhalds: Østregade

1891

Louise Johannesen(kvinne)

1863

Sverige

Tjenestetyende ug

Frhalds: Østregade

1891

Johannes Lassen(mann)

1857

Flesberg

Sviger=Søn, Besøgende g

Frhalds: Østregade

1891

Anna Kristine Leunbadr.(kvinne)

1839

Danmark

Husbestyrerinde. ug

Frhalds: Østregade

1891

Petra Josephine Jacobsen(kvinne)

1861

Frederikshald

Tjenestetyende ug

Frhalds: Østregade

1891

Martinius Hagen(mann)

1858

vestre Tøten

Besøgende, Kusk hos Lassesa ug

Frhalds: Østregade

1891

Mathilde Larsen(kvinne)

1851

Id Sogn

Hustru g

Frhalds: Østregade

1891

Christian Larsen(mann)

1879

Frederikshald

Søn

Frhalds: Østregade

1891

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er N.Anker som er oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Nils Anker(mann)

1836

Bergs Prgd.

Trelasthandler

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Peter Martin Anker(mann)

1863

Fredrikshald

Kontorist

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Kristine Leumbach(kvinne)

1839

Danmark

Frøken

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Cathrine Christina Anker(kvinne)

1866

Bergs Prgd.

Frøken

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathilde Nicoline Mathiesen(kvinne)

1859

Christiania

Frøken

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alexander Christian Nansen(mann)

1862

Vestre Aker

Stud. juris

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alf. Anker(ukjent kjønn)

1865

Hamar

Kadet

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ellen Marie Olsen(kvinne)

1825

Id Prgd.

Kokkepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Laura Bertine Tøgersen(kvinne)

1856

Berg

Enke Husholderske

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Marie Christiansen(kvinne)

1857

Tistedalen

Stuepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petra Josephine Jacobsen(kvinne)

1861

Fr.hald

Stuepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johannes Larsen(mann)

1847

Rokke Berg Prgd

Kusk

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathilde Larsen(kvinne)

1851

Id

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christian Larsen(mann)

1879

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole Engebret Johannesen(mann)

1849

Fredrikshald

Gaaardsgut

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østregade Grosserer Niels Anker 36.000 59.440  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har også N.Anker som eier av matrikkelen. Den samme Anker har da tre hester på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Nils Anker(mann)

1836

Bergs Pr.

hf e Trælasthandler

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Kathrine Helene Anker(kvinne)

1860

Frederikshald

d ug

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Peter Martin Anker(mann)

1863

Frederikshald

s ug

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Anna Kristine Leunbach(kvinne)

1839

Jylland Danmark

Husbestyrerinde ug Husbestyrerinde

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Marie Gulbrandsen(kvinne)

1844

Frederikshald

Husholderske ug Tyende

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Laura Bertine Karlsdatter(kvinne)

1856

Bergs Pr.

tj ug Tyende

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Amanda Isidore Jacobsen(kvinne)

1855

Frederikshald

tj ug Tyende

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Elen Marie Olsen(kvinne)

1830

Id Pr.

tj ug Tyende

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Anders Johannesen(mann)

1831

Id Pr.

Tjenestedreng g Tyende

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Christian Theodor Tøgersen??(mann)

1849

Berg Pr.

Tjenestedreng ug Tyende

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Carl Adolph Dahl Frølich(mann)

1825

Frederikshald

hf ug Politifuldmægtig

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Bolette Marie Schjerden(kvinne)

1827

Frederikshald

Huusbestyrerinde ug Husbestyrerinde

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 er grosserer og trelasthandler Nils Anker oppgitt som bruker av matrikkelen. Anker har også da tre hester på eiendommen. Som en merknad er ført: "Holder 3 Heste v Byen, der fødes fra Gaarden Sorgenfrie i Berg".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Nils Anker(mann)

1836*

Bergs Prgj.

Husfader g Grosserer, Trælasthandler

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Karen Christine Fredrikke Anker(kvinne)

1838*

Frederikshald

Husmoder g

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Kathrine Helene Anker(kvinne)

1860*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Peter Martin Anker(mann)

1863*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Margrethe Kirstine Larsen(kvinne)

1804*

Frederikstad

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Inger Marie Olsen(kvinne)

1825*

Frederikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Else Marie Olsen(kvinne)

1840*

Aremark Prgj.

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Andreas Olsen(mann)

1841*

Bergs Prgj.

ug Tjenestedreng

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Elen Marie Thronsen(kvinne)

1817*

Drammen

Husmoder e Spiseværtinde

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Eleonore Charlotte Thronsen(kvinne)

1847*

Christiania

Datter ug

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Anne Marie Lovise Thronsen(kvinne)

1851*

Christiania

Datter ug

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Carl Frederik Wilhelm Thronsen(mann)

1853*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Selma Marie Therese Thronsen(kvinne)

1855*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Thrine Emilie Thronsen(kvinne)

1857*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Augusta Andersen(kvinne)

1843*

Sverrige

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

 

* 1861

Utdrag fra panteregister:

do. (skjøde) fra Olea Maag til Nils Anker paa denne Gaard, dateret 19. October 1861

 

* 1849

Utdrag fra panteregister:

Kongelig Bevilling for Olea Elisabeth Maag til at hensidde i uskiftet Bo efter sin afdøde Mand, Kjøbmand Carl Maag, dateret 14. Juni 1849

 

* 1845

Løverdagen den 8de Februar førstkommende, Kl. 10 Formiddag, afholdes, efter Rekvisition af Kjøbmand C. A. Mamen, Brigadeauditør Dahl, Kapitain Glükstad og N. A. Stang, en offentlig Auktion paa Stadens Raadhuus over følgende til Stadskapitain Ridder D. R. Mamens forhenværende Opbudsboes massa bonorum henhørende faste Eiendomme m. m.:

  1. Den paa nordre Frederikshald under Matr.-No. 544 beliggende grundmurede 1 Etages Gaard med Tilliggende Sidebygning og sædvanlige udvendige Bekvemmeligheder, hvilken Gaard er forsikret i den almindelige Brandkasse for 7500 Spd.

  2. Tvende i nordre og søndre Tistedalen under No. 758 og 704 beliggende Leiehuse

De faste Eiendomme blive opraabte saavel paa Vilkaar, at Kjøbesummen indbetales i 10 aar, som under Betingelse af, at dens Indbetaling finder Sted i treaarige Terminer. Forøvrigt bekjendtgjøres Konditionerne paa Auktionsstedet.

Frederikshalds Byfogedkontor, den 14de Januar 1845.

Rieck.

 

 

* 1844

Auction.

Efter Reqvisition af Kjømand C. A. Mamen med Flere som Dispositionsberettigede af den Stadscapitain D. K. Mamen Opbudsboes Massa bonorum forhen tilhørende Gaard Nr. 544 heri Staden, vil offentlig Auction over denne Eiendom blive afholdt paa Stedets Raadhuus Tirsdag den 18de Juni førstkommende, Klokken 3 Eftermiddag. Af Conditionerne, der ville blive fremlagte ved Auctionen, anmærkes, at Kjøbesummen, forsaavidt den overstilger 1000 Spd. der skyldes paa Gaarden til Christiania Sparebank med 1ste Prioritet og som af Kjøberen tilsvares indbetales med 1/10 Part aarlig i 10 paa hindanden følgende Aar og forrentes med 4 pCt,

Frederikshalds Byfogedcontoir, den 6te Juni 1844.

Rieck.

 

 

Utdrag fra panteregister:

Dette utdraget er ført inn i panteregisteret flere år etter handelen fant sted. Esensen i dette er at Carl Maag kjøper matrikkelen i Mamens opbudsbo i 1844. Det står her at dette er dateret 10 October i 1849, men Carl Maag døde 10.juni dette året - så det kan ikke stemme. Det er ikke uvanlig at eiendommer kjøpt på auksjon er tinglyst mange år etter at auksjonen fant sted.

 

* 1843

Tilleie.

Den Stadscapitain D. R. Mamens Boe tilhørende, under Matr. Nr. 544 i østre Gade beliggende Gaard kan fra førstkommened October Flyttetid erholdes tilleie, naar man desangaaende henvender sig til C. A. Mamen.

Frederikshald, den 19de Juni 1843

 

 

* 1842

Efter Reqvisition af Kjøbmand A. Lund, grundet paa Executionsforretning af 30te f. M., afholdes Tirsdagen den 19de Juli førstkommende, Kl. 3 Eftermiddag, offentlig Auction i den Stadscapitain Mamens Opbudsbo tilhørende Gaard Nr. 544 i Østergaden, over endel af Reqvirenten udlagte Ting af Boets Løsøre, bestaaende af Meubler, 2de 8te Dagers Stueuhr, Speile, Dækketøi, Sengklæder, Sølv, Steentøi, Kjøkkentøi, Glas og Porcellain, et engelsk Gulvteppe, endeel ledige Brændeviinssouftager, gammelt Jern, 2 Karioler, 1 Bredslæde, 1 Smalslæde, Sæletøi m. M.

Lysthavende indbydes.
Frederikshalds Byfogedcontoir, den 7de Juli 1842.

Rieck.

 

 

* 1828

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Statsraad Rosenkrantz til Stadscapitain Mamen paa Gaard Matr.No. 544 Thinglæst 29. Septbr. 1828

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 er disse personene registrert på matrikkel 544.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Niels Anker(mann)

1764*

Huusbonde I første ægteskab Kiøbmand

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Agnete Beathe Wakenitz(kvinne)

1778*

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

August Niels Friderik Anker(mann)

1798*

Deres søn

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Henriette Maria Sørensen(kvinne)

1764*

Tienestefolk Enke 1te gang Huusholderske

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Gulbrand Larsen(mann)

1776*

Tienestefolk Ugift Tiener

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Ole Nielsen(mann)

1775*

Tienestefolk Ugift Ved jeger corpset

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Elen Hansdatter(kvinne)

1761*

Tienestefolk Gift 1te gang

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Anne Cathrine Gundersdatter(kvinne)

1779*

Tienestefolk Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Maren Gundersdatter(kvinne)

1778*

Tienestefolk Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

 

 

Sist oppdatert 04.03.2024 23:07