Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Svenskegata 5

Berg herredshus

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 757

Løpenummer i 1901 matrikkel: 566

Matrikkelnummer: 547

Gårds og bruksnummer: 66/145

Foto: Skjermdump google maps
 
   

 

* 2016

 

* 2011

 

* 2006

 

* 1998

 

* 1991

Mer om denne brannen kan leses på egen side om branner i Halden.

 

* 1989

 

* 1980

 

* 1977

 

* 1975

 

* 1972

 

* 1971

 

* 1966

 

* 1961

 

* 1957

 

* 1954

 

* 1953

 

* 1952

 

 

* 1951

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse to myndige personene i Svenskegata 5.

 

* 1932

 

* 1931

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra P.M. Anker til Berg Kommune for Kr. 60.000,- Dat. 19/8-1931 Tinglyst 21 august 1931

 

 

 

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn Født Stilling Bopæl
Andreassen Hanna 1897 hushjelp Svenskegata 5
Jensen Emma 1857 fhv. husjomfru Svenskegata 5
Klem  Johannes 1870 læge Svenskegata 5
Petersen / Pettersen Johannes 1854 fhv. reiseefektarbeider Svenskegata 5
Petersen / Pettersen Elise 1881 husholderske Svenskegata 5

 

 

* 1926

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det to boenheter i Svenskegata 5.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Karl August Tolfsby
1
1873-11-16
Rakkestad - hp g Kanalinspektør
002 Christian Wille Tolfsby
1
1907-01-19
Stavanger - s ug -
003 Karl Fredrik Tolfsby
1
1908-09-25
Stavanger - s ug -
004 Fanny Gundersen
1
1893-03-28
Nøtterø - Husbestyrerinde ug Husbestyrerinde
005 Ida Olivia Karlsen
1
1901-03-11
Näsinge Sverige - tj ug Tjenestepike
 
         
001 Johannes Pettersen
2
1854-03-04
Sverige - hp e fhv.reiseefektarbeider 'Pf' av datter
002 Elise Pettersen
2
1881-10-02
Id hered - d ug Rengjøringsarbeide

 

 

* 1911

Adressebok for Fredrikshald i 1911 har disse personene over 18 år på denne adressen. (hustruer og tjenere er ikke registrert):

Etternavn Fornavn Yrke Adresse
Løpenr.
Matrikkelnr.
Folkestad Kettil amtskogm. Østergate
566
547
Stenboch Helene Marie oppaserske Østregate
566
547
Thon Karl August fuldmægtig Østregate
566
547

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 oppgir hustype til "kontorbygning og 3 sidebygninger Et uthus med Stald, en portnerbolig". Huset er på en etasje og har tre boenheter. På spørsmål om det er noen kvistleiligheter er svaret: "1 soveværelse og 1 alkove indgaar under leiligheten paa 7 værelser".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg portnerbolig fritt hus          

Helene Marie Stenboch(kvinne)

1882-03-26

Fredrikshald

hm e Pasning og renhold af kontoret samt strykning

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Karl Olaf Stenboch(mann)

1897-02-15

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

1.etg Forhus fritt hus          

Karl August Thon(mann)

1882-03-30

Hof i Jarlsberg og Lar. Amt

el ug Fuldmægtig ved Contor og Skogsdrift

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

1.etg forhus 500 kr          

Ketil Olsen Folkestad(mann)

1875-02-04

Bø Telemarken

hf g Amtsskogmester, skolebestyrer

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Agnes C. Folkestad(kvinne)

1881-10-23

Aas

hm g hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Halvor Olsen Folkestad(mann)

1876@1896-07-12

fl ug skolebarn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Viktoria Smith(kvinne)

1894-05-06

Rokke

tj ug tjenestepike

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Eriksen Erik
1855
fuldmægtig
Eriksen Hanna Emilie
1858
g.m. fuldmægtig
Johannesen Anne Helene
1835
enke
Johannesen Josefine Otilde
1872
Pige

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østergade / Parkveien / Jacob Blochs Gade P. M. Anker 35.000 40.130  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det oppgitt "almindeligt Vaaningshus og Contorlokaler" på matrikkelen. Huset har en etasje og det er to boenheter.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg seks rom og kjøkken
         
001 Erik Eriksen
1
1855
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Fuldmægtig ved Contor og Skovdrift
002 Hanna Eugenie Eriksen
1
1858
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Husgjerning
003 Halvard P. Damm Eriksen
1
1880
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Volongtør paa Agenturkontor
004 Astrid Emilie Eriksen
1
1887
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Skoleelev
005 Marie Elfride Eriksen
1
1891
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Skoleelev
006 Clara Johansson
1
1883
Torp Socken b tj ug Tjenestepige
Sidebygning 1.etg to rom og kjøkken
         
001 Anne Johannesen
2
1835
Id Sm b hm e Portnerske, Contorrenhold
002 Josephine Johannesen
2
1871
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Contorrenhold

 

 

* 1899

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Thrine Anker jr. til P.M. Anker paa halvdelen af mno. 547, saaledes at P.M. Anker nu er eneeier af den. Skjødet er dat. 23/12 99 og indehodler attest fra sognepræsten i Berg om at Thrine Anker jr. og P.M. Anker er Nils Ankers eneste og myndige livsarvinger. Eiendommen er iflg. maalebrev 1596 m².

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 er det ni personer på eiendommen.

 
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand
 
       
001 Erik Eriksen
1855 aug.
Fredrikshald - Familiens overhode g
002 Hanna Eugenie Eriksen
1858
Fredrikshald - Hustru g
003 Halvard Peter Damm Eriksen
1880
Fredrikshald - Søn -
004 Erik Eugen Eriksen
1884
Fredrikshald - Søn -
005 Astrid Emilie Olava Eriksen
1887
Fredrikshald - Datter -
006 Marthine Caroline Hansen
1869
Hogdal Sogn Sverige - Tjenestetyende ug
007 Anne Helene Johannesen
1835
Id - Familiens overhode e
008 Ole Christian Johannesen
1868
Fredrikshald - Søn ug
009 Josephine Otilie Johannesen
1871
Fredrikshald - Datter ug

 

 

 

* 1889

Utdrag fra panteregister:

Attest fra Skifteretten her af 26/9 89 for at Boet efter den her i Byen den 17/10-85 afdøde Enkefru Mette Sofie Knap er overtaget af hendes eneste og selvskiftende Arvinger Otto Knap, R.H.Knap, H.C.Knap og Majan Jørstad.

Udskrift af Chr.ania Skjøde og Pantebog forsaavidt angaar Attest fra Chr.ania Skifteret af 16/9 89 for at Otto Severin Knap er død, og hans Bo overtaget af eneste og myndige Arvinger R.Knap, H.V.Knap og Jørstad.

Skjøde fra R. Knap, H. Knap og Marie Jørstad født Knap, samt hendes Mand E. Jørstad, som afdøde Kjøbmand Rasmus Knaps Arvinger, til Grosserer N. Anker paa d.E. for Kr. 19000,- dat. 7/10 89

 

Utdrag fra Pantebok nr. 9, 1886-1899, s. 185

Thingl. ved Bythinger 29 Oktober 1889

1.Skjøde

Vi Undertegnede, afdøde Kjøbmand i Fredrikshald Rasmus Knaps Arvinger gjør herved vitterligt, at vi have solgt den os tilhørende Gaard i Østre Gade i Fredrikshald Matr. No. 547 til Indremissions Foreningen dersteds, som igjen har overdraget den til Hr. Grosserer N. Anker for en Kjøbesum af Kr 19000 - nittentusinde Kroner - som er berigtiget, dels ved Betaling og dels ved Overtagelse af Panteheftelser, og da Indremissions Foreningen har begjæret Skjødet udstedt til Hr. N. Anker, saa er det, vi herved skjøder og overdrager Hr. Grosserer N. Anker som lovlig erhvervet Eiendom Gaard Matr. No. 547 med Grund og Tilliggender i Fredrikshald, og forbliver vi herfor Hjemmelsmænd efter Loven.

Christiania 7de Oktober 1889

R.A. Knap. H.C. Knap. Marie Jørstad. E. Jørstad

1/4 % til Fattigkassen af Kr. 19000 er betalt med Kr. 47,50 - Fertigsyv Kroner og femti øre, Fredrikshalds Fattigforstanderkontor 28 Oktober 1889 A.Simensen.

 

 

* 1885

Døden har idag bortkaldt en af Stedets ældste Indvaanere, Fru Sofie Knap, Enke efter forlængst afdøde Kjøbmand Rasmus Knap og Datter af den ældre Apotheker Sinding. Født og opdragen her i Fredrikshald nærede hun ligesom sine bortgaaede Brødre en levende Instresse for vor Byes Fortid og har mange Erindringer om gamle Dage frem til den yngre Slægt. Lige op i den høie Alder af over 90 Aar var den gamle aandsfrisk og fulgte godt med. Blandt hendes Børn er Admiral Knap og Justitssekretær i Høiesteret H. Knap.

 

 

 

 

Folketellinga i 1885 har oppført R. Knaps Enke som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Udøpt Sem*(mann)

1885

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Otto Severin Knap(mann)

1816

Fredrikshald

Forhenværende Kjøbmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oleane Marie Halvorsen(kvinne)

1831

Fredrikshald

Husholderske

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marthe Bolette Svendsen(kvinne)

1839

Id

Kokkepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Edvard Sem(mann)

1859

Blakjer

Boghandler

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Sigvarde Sem(kvinne)

1858

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elna Sem(kvinne)

1883

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Bjarne Sem(mann)

1884

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Hansen(kvinne)

1866

Fredrikshald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Amanda Hansen(kvinne)

1868

Skee Socken Båhuslän

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østregade R. Knaps Enke 20.000 32.240  

 

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi også R. Knaps Enke som eier av matrikkelen. Vi kan også se at Sophie Knap, som er R. Knaps Enke, har to hester og syv kuer på eiendommen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Sophie Knap
1
1795
Frederikshald b hm e Af egne Midler
002 Otto Knap
1
1816
Frederikshald b s ug Handelsfuldmægtig
003 Oleana Halvorsen
1
1831
Frederikshald b tj ug Tyende %af Husmoderen%
004 Marthe Svendsen
1
1839
Ide Pr. b tj e Tyende %af Husmoderen%
005 Marthin Eliasen
1
1841
Bergs Pr. b tj g Tyende %af Husmoderen%
006 Severin Svendsen
2
1836
Frederikshald b hf g Skibsfører
007 Karen Svendsen
2
1837
Borge Pr. b Kone g Af Husfaderen
008 Valborg Svendsen
2
1865
Frederikshald b d - Af Husfaderen
009 Fritz Svendsen
2
1867
Borge Pr. b s - Af Husfaderen
010 Anna Svendsen
2
1869
Borge Pr. b d - Af Husfaderen
011 Victor Svendsen
2
1874
Frederikshald b s - Af Husfaderen
012 Marthine Jacobsen
2
1851
Frederikshald b tj ug Tyende
013 Johanne Thomasen
2
1858
Frederikshald b tj ug Tyende

 

 

* 1870

Folketellinga i 1870 har registrert disse personene på denne eiendommen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Sophie Knop
1
1795
Frederikshald - hp Enke Handlende
002 Otto Knop
1
1816
Frederikshald - - Ugift Handelsfuldmæg.
003 Anders Mathisen
1
1818
Rakkestad Prestg - tj Ugift Tjenestedreng
004 Oleana Halvorsen
1
1838
Frederikshald - tj Ugift Tjenestepige
005 Maren Magnusdatter
1
1835
Aremarks Prestg - tj Ugift Tjenestepige

 

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er alle som heter Knap registrert med navnet Knop. Vi kan nok regne med at dette er en feillesning av de som har transkribert folketellingen. Den som har signert på skjemaet er registrert som Otto Knop. Det er oså registrert at handlende Sophie Knop f Sinding, har to hester og seks kuer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sophie Knop f Sinding(kvinne)

1795*

Frederikshald

Husmoder e Handlende

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Otto Knop(mann)

1817*

Frederikshald

hendes Søn ug Handelsfuldmægtig

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Anders Mathiesen(mann)

1817*

Rakkestad

g Tjenestekarl

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Oliane Marie Halvorsdatter(kvinne)

1831*

Frederikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Maren Magnusdatter(kvinne)

1833*

Marker

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

 

* 1849

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Mette Sofie Knap til at sidde i uskiftet Bo efter sin afdøde Mand Kjøbmand Rasmus Knap, dateret 4. Septbr. 1849

 

* 1840

Tilleie.

Det Locale udi min Gaard i Svenske Gaden, der for nærværende beboes af Hr. Capitain Hiorth, bliver at erholde tilleie fra førstkommende Mickalie Flyttetid.

Frederikshald, den 29de Juni 1840.

R. Knap.

 

 

* 1837

Utdrag fra panteregister:

Skiftebrev efter Madame Maren Knap hvorved Gaarden er udlagt til Kjøbmand Rasmus Knap. Thinglæst 28. Marts 1837

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har registrert ti personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jan Backer(mann)

1765*

Huusbonde I 1te ægteskab Kiøbmand

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Anne Gether(kvinne)

1768*

Hans hustrue I 1te ægteskab

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Taletta Caroline Friderica Backer(kvinne)

1790*

Deres datter

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Andreas Backer(mann)

1793*

Deres søn

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Barthe Sophia Backer(kvinne)

1795*

Deres datter

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Georg Backer(mann)

1796*

Deres søn

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Else Cathrine Baker(kvinne)

1798*

Deres datter

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Karen Monsdatter(kvinne)

1753*

Tienestefolk Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Kirstine Amundsdatter(kvinne)

1783*

Tienestefolk Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Karen Maria Hansdatter(kvinne)

1781*

Tienestefolk Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

 

 

Sist oppdatert 24.05.2024 20:00