Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Fayegården
Svenskegata 6

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 770

Løpenummer i 1901 matrikkel: 568

Matrikkelnummer: 551

Gårds og bruksnummer: 66/149

 

 

 

En takk til "Fayegårdens venner" som har samlet de fleste av opplysningene om Fayegården.

 
 
  Foto: SW 5.mars 2006

 
Fayegården ble bygd i 1830 av grosserer David Faye etter et utkast av ingeniørmajor F. C. Gedde. Faye dør bare fem år senere, men navnet har levd vider på bygningen i 175 år. Før bybrannen i 1826 lå det en stor enetasjes gård og mange mindre tømmerbygninger på eiendommen. Faye tok borgerskap som kjøpmann i 1799 og startet da sin foretning på denne eiendommen.

1996: Landbruksetaten flytter fra Klengstua og inn i Fayegården og overtar naturlig nok "Stallen "

1988: Plan- og bygningsavdelingen flytter inn i 2. etasje.

1987: Oppmålingsavdelingen flytter inn i ”stallen” (sidebygningen).

1986: Hele bygningen ominnredes til bruk for teknisk etat. Pris kr 3,5 mill.

1985: Biblioteket flytter til nyinnreda lokaler i den tidligere gutteskolen i Oscars gate. Samme år rives uteservringsstedet ”Pernille”

1964: Teknisk etat flytter inn i bygningens 2. etasje den 7. november.

1954: Museet flytter sine gjenstander opp til Østre kurtine i Fredriksten festning. I 1955 åpnes det nye museet i festningen.

* 1946

 

* 1940

Halden Minders museum stenges og de mest verdifulle
gjenstandene flyttes ned i kjelleren.

 

* 1934

Dette året ble det innredet ett rom ut mot parken til Det tekniske bibliotek.

 

* 1932

 

* 1931

Det er vel bare å konstatere at nordre fløy fortsatt har bare en etasje.

* 1930

Det installeres transformator i søndre del av kjelleren.

 

* 1929

Halden skoletannklinikk og Asbjørnsens handelsskole flytter inn i Fayegården.

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Bjørnstad Nils Arthur
1883
løsarbeider Svenskegata 6
Bjørnstad Olga Marie
1883
g.m. løsarbeider Svenskegata 6

 

 

* 1926

* 1924

* 1920

Den kommunale husmorskolen flytter inn i Fayegården, og ble her i noen år. Det var stadig kiving mellom museet og Husmorskolen.

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i Svenskegata 6.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Erik Engebretsen

01

1872-07-25

Søndre Odalen

-

hp

g

Arbeider ved Haldens Smørfabrik

002 Karin Engebretsen

01

1869-03-27

Fr.hald

-

hu

g

Husmor

003 Johan Nikolay Engebretsen

01

1894-11-26

Fr.hald

-

s

g

Arbeider ved Fr.hald reiseefegtfabrik

004 Einar Engebretsen

01

1898-01-10

Fr.hald

-

s

ug

Arbeider ved Fr.halds Celulosefabrik

* 1916

Biblioteket flyttet inn dette året og åpningen skjedde 15.september. Biblioteket kom til å bli værende her i nesten 70 år.

* 1915

* 1914

Halden Minders museum flyttet inn i bygningens 2. etasje. Halden kommunes Proviantråd hadde inntil da hatt tilhold i disse lokalene. Halden Minders museum ble her inntil samlingen ble flyttet til Fredriksten Festning.

Denne høsten besluttet formannskapet at statsbiblioteket skulle få lokaler i Fayegården etter pikeskolen. Imidlertid trengte kommunen lokalene til andre ting og innflytningen ble utsatt.

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi kun en person på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Johannesen Andrea
1861
pige

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var kommunen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en branntakst på 63.710 kroner. Adressen den gangen var Østergade.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har eiendommen registrert som et våningshus på to etasjer hvor det er "Folkeskole for piger" med fjorten skoleværelser. På ett rom og kjøkken i første etasje bor to av de ansatte ved skolen.
Fornavn Etternavn Kjønn Sivilstand Yrke Født Fødested
Ragna Ols. k l ug lærerinde v/ folkeskole 1876 Tvedestrand Ned
Andrea Johannes. k ug oppasserske v/ folkeskole 1861 Berg Sm

 

* 1885


I folketellinga i 1885 er bygningen oppgitt til å være Almueskolen. Foruten skolebestyrer Kjennerud med sin familie så bor det enda en familie i bygningen. Til sammen oppholder det seg atten personer på matrikkelen, men to av disse har kun midlertidig opphold.


Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
Hans Konrad Kjennerud 1837 M Kongsberg Skolebestyrer
Hermana Kjennerud 1846 K Ringsaker Hustru
Ingjald Kjennerud 1865 M Hamar Stud.med. (midlertidig opphold)
Aagot Kjennerud 1867 K Hamar Barn i huset
Herman Kjennerud 1869 M Hamar Volontør uden løn
Ragna Kjennerud 1871 K Hamar Barn
Konrad Kjennerud 1873 M Hamar Barn
Alvhild Kjennerud 1875 K Frhald Barn
Fin Kjennerud 1878 M Frhald Barn
Signy Kjennerud 1880 K Frhald Barn
Bjarne Kjennerud 1884 M Frhald Barn
Emilie Torgalsen 1861 K Id Tjenestepige
Lars Johannessen 1837 M Rakkestad Arbeider Høvleriet
Oline Johannessen 1840 K Berg Hustru
Lovise Johannessen 1870 K Berg Barn
Ole Johannessen 1873 M Berg Barn
Laura Johannessen 1876 K Berg Barn
Kristian Jakobsen 1875 M Berg Barn (midlertidig opphold)

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har også registrert kommunen som eier av matrikkelen. Branntaksten var da på hele 66.000 kroner.

 

* 1876

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 finner vi åtte personer i det som ved en merknad er oppgitt som "Almueskolen".

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Poul Hougen

01

1824

Sell, Vaage Pr. Gudbrandsdalen

b

-

ug

Skoleinspektør

002 Johan Petter Hansen

02

1842

Asak i Bergs Pr.

b

hf

g

Pedel ved Skolen

003 Anne Hansen

02

1853

Rokke i Bergs Pr.

b

Kone

g

-

004 Kristian Hartvig Hansen

02

1872

Rokke i Bergs Pr.

b

s

-

-

005 Severine Hansen

02

1875

Fredrikshald

b

d

-

-

006 Lovise Emilie Hansen

02

1853

Rokke i Bergs Pr.

b

tj

ug

Tyende

007 Jens Kristian Jensen

02

1865

Fredrikshald

b

Pleiebarn

-

Forsørges for Fattigvæsenets Regning

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er bygningen notert som "Nordsidens Skolehus". I listen, som har skoleinspektør Poul Hougen sin underskrift, kan vi se at det her bor til sammen atten personer fordelt på fire leiligheter.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Poul Hougen Skoleinspektør i Frhald ug 42 m Vaage i Gudbrandsdalen
Arnt Anders. Skolelærer i Fhald g 33 m Ullensager
Else M Kristens. hans Hustru g 38 k Aremark
Anna Anders. Deres Barn ug 9 k Skjeberg
John Anders. Deres Barn ug 5 m Frederikshald
Olaf Anders. Deres Barn ug 2 m Frederikshald
Sara Brynildsd. Tjenestepige ug 15 k Sverrige

Peter Strand Skolelærer i Fhald g 45 m Bergs Sogn
Oline Marie Hans. hans Hustru g 39 k Bergs Sogn
Thomine Strand Deres Barn ug 12 k Fhald
Johanne Augusta Strand Deres Barn ug 10 k Fhald
Marie Larsd. Tjenestepige ug 16 k Bergs Sogn

Anders Eng Skolelærer i Fredrikshald ug 27 m Rakkestad
Andrine Eng Husholderske ug 23 k Rakkestad
Elias Jens. Skolelærer i Fhald ug 25 m Borgund Romsdals Amt

Andreas Nils. Vogter g 50 m Aker Sogn
Marie Pedersd. hans Hustru g 54 k Christiania
Emilie Andreass. Pleiebarn ug 14 k Ide Prg

 

* 1860

Fayegården ble kjøpt av byen for å benyttes til allmueskole. Den inneholdt da 5 klasserom, hvorav 4 var meget store. Her bodde også skoleinspektør Poul Hougen, i tillegg til 4 lærere. I oktober 1881 ble gutteskolen på Banken tatt i bruk og guttene overført dit, mens jentene ble værende i Fayegården inntil ny pikeskole på Os ble ferdig til bruk i 1914.

 

* 1859

Utdrag fra panteregister:

do. (Skjøde) fra Capitain C.F. Wilse til Frederikshald Commune paa Gaard MaN 551 med Indretninger, Grund, Tomt og Hauge, dateret 30. Novbr og thinglæst 16. Decbr. 1859.

 

* 1855

Dette året var det to forsøk på ildspåsettelse i gården. Første gang ble brannen oppdaget av byens vekter og hurtig slukket. Andre gang var det mer alvorlig, men også denne gang slukket før den forvoldte større skade. Det var en læregutt; Natvig Jensen, som i forsøk på å unnslippe sin læretid hos skomaker Amundsen, gjentatte ganger satte ild på sin mesters verksted. Fayegården tilhørte på dette tidspunktet kaptein Wilse i Christiania.

 

 

 

Mer om Natvig Jensen og brannene han anla i Fredrikshald i 1855 kan leses på egen side om branner i Fredriskhald.

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra de myndige Arvinger efter David Faye og Kone til Capitain C.F. Wilse paa Gaarden MaN. 551 med Tomt og Hauge, dateret 8. Septbr og thinglæst 23 Oktbr 1855.

* 1830

Grosserer David Faye f. 1770, oppførte Fayegården, denne herskaplige steinbygningen i Svenskegata i Halden, etter et utkast av ingeniørmajor F. C. Gedde. Bygningen sto ferdig omkring1830, og her bodde Faye fram til sin død i 1835. Hans enke beholdt gården til hun døde i 1840.

* 1801

Går vi tilbake til folketellinga i 1801, så er det også David Faye som bor på eiendommen. For uten Faye finner vi her hans hustru og fire "tjenestefolk".
Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
David Faye Huusbonde 31 I 1te ægteskab Kiøbmand M
Petronelle Sørensen Hans kone 24 I 1te ægteskab K
Ulrich Christian Wetlesen Tienestefolk 17 Ugift Krambod drenge M
Niels Andersen Tienestefolk 18 Ugift Krambod drenge M
Anne Elisabeth Pedersdtr Tienestefolk 24 Ugift K
Ole Johnsen Tienestefolk 25 Ugift Gevorben soldat, frimand M

* 1799

Utdrag fra panteregsiter:

Auctionsskjøde til David Faye paa Gaarden Matrik. 551 med Hauge. Thinglæst 18. Novbr 1799


Sist oppdatert 26.03.2023 14:40