Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Svenskegata 7

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 758

Løpenummer i 1901 matrikkel: 569

Matrikkelnummer: 550a

Gårds og bruksnummer: 66/147

Foto: Skjermdump fra Googel maps

 

 

* 2006

 

* 2005

 

* 2003

 

* 1999

 

* 1995

 

* 1994

 

* 1959

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har fire myndige personer i Svenskegata 7.

 

* 1935

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Grenager Oscar
1868
malermester Svenskegata 7
Grenager Olga
1874
g.m. malermester Svenskegata 7
Grenager Finn Gustav
2/7 1904
expeditør Svenskegata 7
Olsen Aksel Marinius
1884
snekker Svenskegata 7
Olsen Marie Henriette
1884
g.m. snekker Svenskegata 7

 

 

* 1925

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i Svenskegata 7.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Aksel Marenius Olsen
1
1884-09-20
Sverige - hp g Møbelsnekkersvend
002 Hendrijete Marie Olsen
1
1884-09-29
Berg Sogn Østfold Smålenene - hu g Husmor
003 Aage Mandrup Olsen
1
1908-05-25
Fredrikshald - s ug barn
004 Lilli Marie Olsen
1
1913-05-01
Fredrikshald - d ug barn
005 Randi Irene Synøve Olsen
1
1919-12-14
Fredrikshald - d ug barn
 
         
001 Nils F. Bjørnstad
2
1883-07-02
Fredrikshald - hp g Løsarbeider
002 Olga M. Bjørnstad
2
1883-05-18
Berg Smålendene - hu g Husmor
003 Frants Marenius Fredriksen
2
1887-04-08
Fr.hald - l ug Løsarbeider
 
         
001 Oscar Wilhelm Grenager
3
1868-05-17
Fr.hald - hp g Malermester
002 Olga Dorothea Grenager
3
1874-08-11
Sverige - hu g Husmor
003 Finn Gustav Grenager
3
1904-07-08
Fr.hald - s ug pf. paa Handelsskole
004 Knut Olaf Grenager
3
1906-08-31
Fr.hald - s ug Skole
005 Birger Adolf Grenager
3
1909-09-02
Fr.hald - s ug Skole
006 Arne Oscar Grenager
3
1914-05-20
Fr.hald - s ug Sk

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus med en sidebygning. Det bor da 10 personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg fire rom og kjøkken + et kvistværelse kr. 400 huseier          

Oscar Wilh. Grenager(mann)

1868-05-17

Fredrikshald

hf g Malermester S

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Olga Dorothea Grenager(kvinne)

1874-08-11

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Fin Gustav Grenager(mann)

1904-07-08

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Knut Olaf Grenager(mann)

1906-08-31

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Birger Adolf Grenager(mann)

1909-09-02

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Helga Hansen(kvinne)

1890-03-02

Sarpsborg

tj ug tjenestepike

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Sidebygning 2etg to rom og kjøkken kr 132          

Anton Andreasen(mann)

1877-09-15

Berg

hf g Kjører

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Marie Andreasen(kvinne)

1881-09-23

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Gudrun Andreasen(kvinne)

1906-11-14

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Signe Andreasen(kvinne)

1908-11-13

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Lars Grenager til Oscar Grenager for Kr. 9000,- dateret 9.Juli 1906. (Ifølge maalebrev af 23/4 06 indeholder tomten 382 m2) Thinglæst 13 juli 1906

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Granager Adolf
1864
kjøbmand
Granager Anna Henrikke
1866
frøken
Granager Lars
1827
maler
Granager Olga Kristiane
1871
frøken
Granager Oscar
1868
maler
Johannesen Anders Gustav
1872
skomager
Johannesen Hansine Karoline
1871
g.m. skomager

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østergade / Jacob Blochs Gade Malermester L. Grenager 6.000 10.700  

 

* 1900

Foletellinga 1900 forteller også om et våningshus og en sidebygning. Ni personer bor det da på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg fire rom og kjøkken + et kvistværelse          

Lars Grenager(mann)

1827

Fr.hald

hf e Malermester

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Mathilde Sofie Grenager(kvinne)

1859

Fr.hald

d ug Husbestyrerinde

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Adolf Marinius Grenager(mann)

1864

Fr.hald

s ug Kjøbmand Glasmagasin

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Anna Henrikke Grenager(kvinne)

1866

Fr.hald

d ug Expeditrice Kaabeforretning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Oscar Wilhelm Grenager(mann)

1868

Fr.hald

s ug Malersvend

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Olga Kristiana Grenager(kvinne)

1871

Fr.hald

d ug Expeditrice Glasmagasin

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Sidebygning 2.etg tre rom og kjøkken.          

!! Johans.*(kvinne)

1900-10-31

Fr.hald

d

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Anders Gustav Johans.(mann)

1872

Sverige

hf g Skomagersvend

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Hansine Johans.(kvinne)

1871

Fr.hald

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

 

* 1899

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra malermester Lars Grenager til fuldmægtig Marcus Nilsen paa en parsell af d.e. stor 273 kvadratalen for kr. 3000,00.- Parsellens grænser er beskrevet i skjødet. dat 27.4.99 Thinglæst 2 mai 1899. parsellen har faaet mno. 550b den gjenværende eiendom faar mno. 550a

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det elleve personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Lars Grenager(mann)

1827

Fredrikshald

Familiens overhode g

Frhalds: Østregade

1891

Pauline Emilie Grenager(kvinne)

1836

Fredrikshald

Hustru g

Frhalds: Østregade

1891

Karoline Amalie Appelskog(kvinne)

1853

Aremark

Hustru g

Frhalds: Østregade

1891

Marie Elisabeth Grenager(kvinne)

1858

Fr.hald

Datter, Besøgende ug

Frhalds: Østregade

1891

Karl Johan Appelskog(mann)

1862

Fredrikshald

Familiens overhode g

Frhalds: Østregade

1891

Mathilde Sofie Grenager.(kvinne)

1859

Fredrikshald

Datter ug

Frhalds: Østregade

1891

Oskar Vilhelm Grenager(mann)

1868

Fredrikshald

Søn ug

Frhalds: Østregade

1891

Olga Christiane Grenager(kvinne)

1871

Fredrikshald

Datter ug

Frhalds: Østregade

1891

Gustav Eugen Grenager(mann)

1875

Fredrikshald

Søn ug

Frhalds: Østregade

1891

Ivar Emannuel Ahlberg(mann)

1873

Rostock Sverige

Logerende hørende til Familien ug

Frhalds: Østregade

1891

Stina Appelskog(kvinne)

1820

Åmål Sverige

Logerende hørende til Familien, moder. e

Frhalds: Østregade

1891

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 forteller den at maler Grenager er eier av matrikkelen hvor det bor tretten personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Lars Grenager(mann)

1827

Fredrikshald

Malermester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emilie Pauline Grenager(kvinne)

1836

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Elisabeth Grenager(kvinne)

1858

Fredrikshald

Datter Lærerinde

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathilde Sofie Grenager(kvinne)

1859

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Henrikke Grenager(kvinne)

1866

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oskar Wilhelm Grenager(mann)

1868

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olga Christiane Grenager(kvinne)

1871

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gustav Eugen Grenager(mann)

1875

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marthe Sofie Grenager(kvinne)

1797

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gustav Victor Rudingsvärd(mann)

1867

Sverige

Malerdreng

Fredrikshald: !!

1885-12-31

F. Rehnberg(ukjent kjønn)

1853

Sverige

Jernbanearbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hilda Rehnberg(kvinne)

1856

Fr.hald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karla Ingeborg Rehnberg(mann)

1882

Fr.hald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østregade Maler Grenager 6.000 8.840  

 

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi maler Grenager oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Emilie Pauline Grenager(kvinne)

1836

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Østregade

1875

Lars Emil Grenager(mann)

1861

Frederikshald

s

Fredrikshald: Østregade

1875

Adolf Marinius Grenager(mann)

1863

Frederikshald

s

Fredrikshald: Østregade

1875

Anna Henrikke Grenager(kvinne)

1865

Frederikshald

d

Fredrikshald: Østregade

1875

Oskar Vilhelm Grenager(mann)

1867

Frederikshald

s

Fredrikshald: Østregade

1875

Marie Elisabeth Grenager(kvinne)

1858

Frederikshald

d ug Foreldrene

Fredrikshald: Østregade

1875

Anders Johannesen(mann)

1855

Silbodal Sogn Sverrige

Læredreng ug Malerdreng

Fredrikshald: Østregade

1875

Johan Fredrik Waldenstrøm(mann)

1849??

Nessing Sogn Sverrige %Frederikshald%

hf e Skræddersvend

Fredrikshald: Østregade

1875

Lars Grenager(mann)

1827

Frederikshald

hf g Malermester

Fredrikshald: Østregade

1875

Olga Christiane Grenager(kvinne)

1871

Frederikshald

d

Fredrikshald: Østregade

1875

Marthe Sofie Grenager(kvinne)

1797

Frederikshald

Logerende ug Fattigcassen og Grenager

Fredrikshald: Østregade

1875

Augusta Karoline Waldenstrøm(kvinne)

1872

Nessing Sogn Sverrige

d

Fredrikshald: Østregade

1875

Sofie Mathilde Grenager(kvinne)

1859

Frederikshald

d ug Foreldrene

Fredrikshald: Østregade

1875

Charlotte Olsen(kvinne)

1852

Vogelvig Sogn Wermland Sverrige

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Østregade

1875

Ida Pauline Waldenstrøm(kvinne)

1856

Nessing Sogn Sverrige

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Østregade

1875

 

 

* 1873

Konfirmander,

antegnes i Maler Grenagers Gaard førstk. Tirsdag den 1ste April ; Piger Formiddag Kl. 10, Drenge Eftermiddag Kl. 3. De sædvanlige Attester maa medbringes.

Fredrikshald den 29de Marts 1873.

C. Wille.

 

 

* 1865

I folketellinga i 1865 finner vi L.Grenager som eier og ti personer som har bolig på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Lars Grenager(mann)

1826*

Frederikshald

Husfader g Maler

Fredrikshald: Østeregade

1865-12-31

Pauline Emelie Grenager*(kvinne)

1836*

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Østeregade

1865-12-31

Marie Elisabeth Grenager*(kvinne)

1858*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Østeregade

1865-12-31

Sophie Mathilde Grenager*(kvinne)

1859*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Østeregade

1865-12-31

Lars Emil Grenager*(mann)

1861*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Østeregade

1865-12-31

Adolf Marinius Grenager*(mann)

1864*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Østeregade

1865-12-31

Marthe Sophie Grenager(kvinne)

1797*

Frederikshald

Slegtning ug

Fredrikshald: Østeregade

1865-12-31

Inger Louise Jørgensen(kvinne)

1845*

Onse Sogn

ug Tjænestepige

Fredrikshald: Østeregade

1865-12-31

Teodor Berg(mann)

1850*

Esberg

ug Malerdræng

Fredrikshald: Østeregade

1865-12-31

Anne Catrine Andersen(kvinne)

1820*

Frederikshald

Logerende ug Sypige

Fredrikshald: Østeregade

1865-12-31

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skipper Hans Tambs til Malermester L.Grenager paa denne Gaard med tomt og tiliggelser, dateret 22. Marts og Thinglæst 1. April 1856

 

* 1845

9. mars bryter det ut brann i drengestua i "baghuset" i naboeiendommen, Svenskegata 9. Branne påfører også denne eiendommen store skader.

- Efter et Mellemrum af kun 8 Dage har atter Frederikshald været hjemsøgt af en Ildebrand, i det der den 9de sidstleden om Aftenen nedbrændte et Bidningsværks Baghuus i Grosserer Peter Ankers Gaard i Svenskegaden. Ilden skal være opkommet fra Drengestuen. Dette farlige Sted i alle Huse, som desværre altfor lidt tilsees af de fleste Husbonder. Vel brændte kun denne Bygning, men Nabohuset, der tilhører Skibscapitain Tambs, blev meget ramponeret, idet Vinduer og Dører bleve ødelagte for at redde Inboet; ligesom flere af Naboerne flyttede deres Indbo, hvoraf meget skal være bleven beskadiget og bortstjaalet. Godt er der for visse, hvis de have havt deres Indbo assureret, men hvorpaa de Færreste vistnok tænkte før det er for sent. Gud lade det Skeete være en Paaminder saavel for Frederikshalds som de øvrige Byes Indvaanere og Brandvæsen, om hvor let grændseløse Ulykker kunne afstedkomme ved Skjødesløshed og Mangel paa Agtpaagivenhed!

 

 

* 1838

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Tinstøber Ahlstrøms Enke Elen Marie til Skibscapitain Hans W.C. Tambs paa Gaard Matr. 550. Thinglæst 29. Januar 1838

 

* 1834

Aalstrøms Enkes Gaard Nr. 550 paa Nordre Frederikshald i Østergaden, der har en fordeelagtig Beliggenhed, er paa gode Vilkaar tilkjøbs, hvorom kan handles med

Peter Prinz.

 

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det fire personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Gustav Aalstrøm(mann)

1751

Huusbonde Enkemand 1te gang Tinstøber

Friderichshald: Øster Gaden

1801

Ole Haagensen(mann)

1777

Logerende Ugift Matros

Friderichshald: Øster Gaden

1801

Ener Borgen(mann)

1778

Logerende Ugift Garver

Friderichshald: Øster Gaden

1801

Søren Thoresen(mann)

1757

Logerende Enkemand 1te gang Opvarter

Friderichshald: Øster Gaden

1801

 

 

Sist oppdatert 13.01.2024 18:44