Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Svenskegata 8

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 769

Løpenummer i 1901 matrikkel: 572

Matrikkelnummer: 555

Gårds og bruksnummer: 66/153

Foto: SW 15.februar 2003

 

 

* 1992

 

* 1945

Manntallet i Halden i 1945 har disse myndige personene i Svenskegata 8:

 

* 1927

 

* 1926

 

Kurvmaker Ingvald Godtfred Brynildsen i Svenskegata 8 dør, i følge kirkebok for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 16 nr.43), den 29.august 1926. Dr. Ringvold har oppgitt dødsårsaken til Morbus pulmonum.

I følge samme kirkebok var han født i Sarpsborg 7.oktober 1872.

 

* 1925

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et "vaaningshus og 1 bakbygning, uthus". Det er fire leiligheter med til sammen tjueen hjemmehørende personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karl Martinus Larsen(mann)

1873-12-27

Sverige

hf g Skræddersvend

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Laura Marie Larsen(kvinne)

1875-10-18

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Sverre Kristoffer Larsen(mann)

1897-10-25

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Bjarne Larsen(mann)

1900-10-27

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Arnstein Tandberg Larsen(mann)

1904-04-08

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Gudrun Larsen(kvinne)

1906-10-20

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Guttorm Aarnot Larsen(mann)

1909-11-08

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Olaves Hansen(mann)

1879-04-24

Aremark

fl ug maskinreisende

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Sofie Spørck(kvinne)

1840-08-13

Fredrikshald

hm ug fhv lærerinde privat

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Tora Lie(kvinne)

1869-12-04

Skien

losjerende ug lærerinde folkeskole

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Kari Natvig(kvinne)

1865-12-06

Sogn

losjerende ug lærerinde folkeskole

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Christopher Larsen Stockinger(mann)

1868-12-21

Arendal

hf g Dampskibsfører

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Anna Katharina Stockinger(kvinne)

1880-08-03

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Christopher Stockinger(mann)

1906-03-16

Manchester

s ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Hjørdis Stockinger(kvinne)

1907-04-12

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Rolf Stockinger(mann)

1910-02-25

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Karen Sofie Engebretsen(kvinne)

1892-12-22

Kristiania

tj ug Tjenestepike

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Jens Bakke(mann)

1845-01-14

Id

hf g Bøssemaker S

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Marie Bakke(kvinne)

1851-08-07

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Caspara Bakke(kvinne)

1877-04-14

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Gullik R. Halvorsen(mann)

1882-05-27

Fredrikshald

el ug Ingeniør Assistent h. Stadsingeniøren

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østergade Frøken Sofie Spørck 15.000 25.200  

 

* 1900

 

Ved folketellinga i 1900 er Sofie Spørck, skolebestyrerinde egen privatskole, registrert som bruker av eiendommen. I 1900 er det bare registrert to leieligheter med fem personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Christian Pharo Aüs(mann)

1853

Fjære, Nedenæs Ned

hf ug Overlærer ved den off. h Almenskole

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Helene Lovise Lars.(kvinne)

1873

Fredrikshald kjøpstad

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Sofie J. A. Spørck(kvinne)

1840

Fredrikshald kjøpstad

hm ug Skolebestyrerinde

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Kari Natvig(kvinne)

1865

Aardal Sogn NB

el ug Lærerinde ved folkeskolen

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Tora Lie(kvinne)

1869

Solum Brb

el ug Lærerinde ved folkeskolen

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

 

* 1885

 

I folketellinga i 1885 finner vi Frk. Spørck oppført som eier av matrikkelen. Det bor da åtte personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Bertha Hermana Klein(kvinne)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Wilhelm Klein(mann)

1858

Tyskland

Fuldmægtig

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Antonette Klein(kvinne)

1856

Glemminge

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Agnes Klein(kvinne)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Caroline Wikman(kvinne)

1856

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jenny Ulrikke Theodora Bjørnstad(kvinne)

1861

Berg sogn

Lærerinde

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ottilie Luihn(kvinne)

1852

Christiansand

Lærerinde

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Martin Pedersen(mann)

1864

Fredrikstad

Lærer

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østregade Fru Faye 18.000 25.760  

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi fru Faye som eier av matrikkelen. Vi kan også lese at enkefru Faye har to hester og to kuer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kathrine Marie Faye(kvinne)

1803

Fredrikshald

hm e Capitalistinde

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Gabrielle Faye(kvinne)

1850

Fredrikshald

d ug Hjemme hos Moderen (No. 1)

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Elen Dorothea Bigum(kvinne)

1813

Fredrikshald

tj ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Bolette Elisabeth Jacobsen(kvinne)

1839

Fredrikshald

tj ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Konstance Gundersen(kvinne)

1854

Fredrikshald

tj ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Sophie Olsen(kvinne)

1850

Ide Pr.

tj ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Andreas Wilhelm Schytte(mann)

1849

Fred.hald

Tilreisende ug Handelsmand

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

Paul Emil Schytte(mann)

1850

Fred.hald

Tilreisende ug Officier

Fredrikshald: Østregade

1875-12-31

 

* 1865

Folketellinga i 1965 har Cathrine Marie Faye oppført som eier av matrikkelen, hvor det da bor syv personer. Det er også to hester og tre kuer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Cathrine Marie Faye(kvinne)

1802*

Frederikshald

Fru Husmoder e

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Petronelle Faye(kvinne)

1840*

Frederikshald

Frøken Datter ug

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Gabrielle Faye(kvinne)

1850*

Frederikshald

Frøken Datter ug

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Paul Emil Schytte(mann)

1850*

Frederikshald

ug Skoledisipel

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Elen Dorthea Bigum(kvinne)

1816*

Frederikshald

ug Huusholderske

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Caroline Berggren(kvinne)

1844*

Sverrig

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

Johanne Valberg(kvinne)

1830*

Sverrig

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Østregade

1865-12-31

 

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har registrert åtte personer på matrikkel 555.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Fegth(mann)

1754*

Huusbonde I 1te ægteskab Coffardie skipper

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Johanne Christine Bøtger(kvinne)

1766*

Hans kone I 1te ægteskab

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Malene Cicilia Fegth(kvinne)

1790*

Deres datter

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Anne Andersdatter Ernst(kvinne)

1721*

Konens moder Enke 2.gang

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Friderica Ulrica Ernst(kvinne)

1762*

Hendes datter Ugift Skrædderske

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Inger Maria Axelsdatter(kvinne)

1781*

Tienestepige Ugift

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Poul Jøg(mann)

1773*

Huusbonde Ugift Kiøbmand

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

Carl Gustav Hartman(mann)

1782*

I tieneste Ugift Krambod dreng

Friderichshald: Øster Gaden

1801-02-01

 

 

Sist oppdatert 08.09.2021 10:02