Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sykehusgata 10

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 292

Løpenummer i 1901 matrikkel: 211

Matrikkelnummer: 125

Gårds og bruksnummer: 160/236

 

 
Foto: SW 9.februar 2003
 
  Bildet er tatt i 1949 av arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen.

 

* 2001

 

* 1975

 

* 1974

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Sykehusgata 10.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Pedersen Marie 
1870
g.m. murer Sykehusgata 10
Sørensen Omar
1891
tollopsynsmann Sykehusgata 10
Sørensen Valborg
1896
g.m. tollopsynsmann Sykehusgata 10

 

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekontrakt med skjøtepåtegning fra skomakermester Ludvig Dahl til toldopsynsmand Omar Sørensen for kr 11500,- Kjøperen (skal vel være sælgeren) forplikter sig til at fraflytte og ryddigjøre gaarden inden 23 ds dog skal han ha ret til indtil videre å hensette en del løsøre på et kot uten avgift. Dat. 2 juli 1923

 

* 1921

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra de myndige arvinge efter avdøde vægter Jens Andersen og hustru Johanne v/fattigforstander S. Simensen iflg. fuldmagter til skomaker Ludvig Dahl for Kr. 4000,- med paaført attest om at følgende er de eneste og myndige arvinger, nemlig Anne Marie, Anton Jensen, Kristiane Jørgine, Johanne Dorthea, Josefine Sofie og Ole Jensen og fra hvilken siste intet er hørt fra på 19 - 20 aar. Dat 18/8-20 (iflg. kartforretning av 13/9-16 er eiendommen 464 m²)

 

Ved folketellinga i 1920 er det kun en boenhet på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johan Ludvig Dahl

01

1859-10-20

Aremark

-

hp

g

Skomaker s.a.

002 Bolette Sofie Dahl

01

1861-08-30

Aremark

-

hu

g

Husmor

003 Ester Elise Dahl

01

1900-04-04

Berg herred, Østfold

-

d

ug

Tjenestepike

004 Ingeborg Margrete Dahl

01

1902-08-26

Berg herred, Østfold

-

d

ug

Fabrikarbeiderske, syerske

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje og et uthus på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg to rom og kjøkken kr 10 pr mnd egen gaard          

!! Andersen*(kvinne)

1825-02-22

Aremark sogn

hm e Huslig gjærning

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Anton Jensen(mann)

1849-08-07

Aremark sogn

s ug Kjører

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Johanne Dorothea
1825
enke
Jensen Anton
1849
vognmand

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Vægter Jens Andersens Enke oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 1.000 kr. og var branntaksert til 2.130 kr.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus, Udhus og Stald". Huset er på en etasje og inneholder en leilighet på to rom og kjøkken. Mor og sønn som bodde her ved folketellinga i 1865 bor fortsatt i huset.
Johanne D. Anders. hm g Hustru Forsørges af sønnen 1825 Marker Sm
Anton Jens. s ug Vognmand Vedkjører 1849 Marker Sm

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har kun to personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johanne Dorthea Andersen(kvinne)

1823

Aremark

Familiens overhode e

Fredrekshald

1891-01-01

Anton Andersen(mann)

1849

Aremark

Søn ug

Fredrekshald

1891-01-01

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi også J. Andersens Enke som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kilde

Johanne Andersen(kvinne)

1824

Aremark

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Anton Andersen(mann)

1849

Aremark

Kjører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

 

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Vægter J. Andersens Enke som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst og branntakst på 1.000 kroner.

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi også J. Andersens Enke registrert som eier av matrikkelen. Johanne Andersen har også da en hest og et får på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johanne Andersen(kvinne)

1824

Aremark Sogn og Præstg.

hm e Huseier

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Anton Jensen(mann)

1849

Aremark s. og Prstegjeld

s ug Kjører

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Ole Jensen(mann)

1861

Frederikshald

s

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Ole Pedersen(mann)

1840

Skeberg S. og Prgl.

hf g Politikonstabel

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Johanne Elisabet Pedersen*(kvinne)

1840

Aremark S. og Prgl.

Hans Kone g

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Andreas Pedersen(mann)

1874

Frederikshald

s

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

 

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi to familier i gård nr.125. Vi kan også se at Johanne D. Andersen har en hest og et får på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Johanne D Anders. Husmoder Kjøring e 41 k Aremark
Anton Jens. hendes Søn ug 17 m Aremark
Christiane J Jens. hendes Datter ug 14 k Aremark
Johanne D Jens. hendes Datter ug 11 k Aremark
Josefine S Jens. hendes Datter ug 7 k Fhald
Ole Jens. hendes Søn ug 5 m Fhald


Lars Nils. Husfader Skomager g 29 m Id
Julie Jens. hans Kone g 26 k Fhald
Anne M Jens. deres Datter ug 7 k Fhald
Carl Jens. deres Søn ug 6 m Fhald
Theodor Jens. deres Søn ug 2 m Fhald
Johan Lars. Logerende %Pleiebarn% Sagbrugsarbeider ug 25 m Eidsberg
Berte Andrine Larsd. Pleiebarn ug 1 k Fhald

 

* 1857

Utdrag fra panteregister:

Do. (Skjøde) fra Stadshuaptmand J. A. Andersen til Vægter Jens Andersen paa denne Gaard med Hauge og Grund, dateret 14. og Thinglæst 20. Juli 1857

 

* 1855

Utdrag fra panteregister:

Do. (Skjøde) fra de myndige Arvinger efter Niels Halvorsen og Kone til Kjøbmand J. A. Andersen paa Gaard Mtr. 125 med Hauge og Grund, dateret 25. Juni og Thinglæst 24. Juli 1855

 

* 1805

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Kristine Jacobsdatter til Niels Halvorsen Thinglæst 14de Octbr. 1805

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det tre personer i det som var gård nr.125.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Ole Gundersen Huusbonde 63 Gift 2. gang Artilerist M
Kirstine Jacobsdtr Hans kone 46 Gift 3. gang K
Abigail Magrethe Lobes Logerer 9 Ugift K


Sist oppdatert 08.03.2023 18:42