Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sykehusgata 11

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 289

Løpenummer i 1901 matrikkel: 208

Matrikkelnummer: 122

Gårds og bruksnummer: 160/233

 

 
Foto: SW 9.februar 2003

* 2015

 

* 1983

 

* 1980

 

* 1973

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Sykehusgata 11.

 

* 1936

 

*1940

 

* 1935

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Astrid Solveig
1898
g.m. skotøiarbeider Sykehusgata 11
Nilsen August
1860
jernbanearbeider Sykehusgata 11
Nilsen Borghild Marie 
1885
sydame Sykehusgata 11
Nilsen Hilma Augusta
1981
sydame Sykehusgata 11
Nilsen Ida 
1864
g.m. jernbanearbeider Sykehusgata 11
Nilsen Valborg Emilie
1887
sydame Sykehusgata 11

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det kun en leilighet på eiendommen, men i denne bor det hele fjorten personer.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Anders August Nilsen

01

1860-09-06

Sverge

-

hp

g

Jernbanearbeider (kularbeider)

002 Ida Nilsen

01

1864-08-27

Sverige

-

hu

g

Hustru

003 Valborg Emelie Nielsen

01

1887-03-25

Fr.hald

-

d

ug

syerske s.a.

004 Aksel Godtfred Nilsen

01

1889-11-11

Fr.hald

-

s - Losjerende med full kost

s

Arbeider Stuer

005 Hilma Augusta Nielsen

01

1891-04-13

Fr.hald

-

d

ug

Syerske s.a.

006 Signe Otilde Nilsen

01

1892-12-01

Fr.hald

-

d

ug

Nottlerske

007 Borghild Marie Nilsen

01

1895-09-13

Fr.hald

-

d

ug

Syerske

008 Nore Therese Nilsen

01

1896-05-19

Fr.hald

-

d

ug

Intet

009 Astrid Solveig Nielsen

01

1898-12-12

Fr.hald

-

d

ug

Ekcpedetrice

010 Ragnhild Kristine Nilsen

01

1902-03-06

Fr.hald

-

d

ug

Nottlerske

011 Edle Velhelmine Nilsen

01

1903-07-11

Fr.hald

-

d

ug

Ekspedetrise

012 Reidar Torstein Nilsen

01

1906-07-14

Fredrikshald

-

s

ug

Volontør

013 Irene Alice Nilsen

01

1913-01-24

Fr.hald

-

sønneDatter

!!

!!

014 Marry Bergliot Nilsen

01

1914-09-06

Fr.hald

-

sønneDatter

!!

!!

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra eneste og myndige arving efter Erik Andersen Tobro E.A.Tobro til August Nilsen for Kr. 6600,- med paaført attest om at E.A.Tobro er eneste og myndige arving. Dat. 13 mai 1919 (iflg kartforreting av 13/9-1916 er eiendommen 211 m²)

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje med en boenhet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

3 værelser pluss to kvistværelser og to kjøkken 300 kr pr år          

Lydia Dorthea Nilsen(kvinne)

1899-03-24

Fredrikstad

d ug Datter

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

Marta Johane Nilsen(kvinne)

1885-07-09

Fredrikshald

d ug Butikjomfru v/ Manufaktur

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

Aug. Nilsen(mann)

1856-01-21

Sverige

hf g Lagermand v/ Cellulosefabrik

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

Hanna Amalie Nilsen(kvinne)

1857-10-01

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

Alf Nilsen(mann)

1892-01-24

Fredrikshald

s ug Fyrbøter tilsjøs

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

Jakob Nilsen(mann)

1894-03-30

Fredrikshald

s ug Smedlering

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

 

 

* 1904

 
Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 til 1906 (side 109 nr.70) forteller at enkemann og fhv.skipsfører Erik Andersen dør den 19.september 1904. Dødsårsaken er oppgitt til "Mavekræft". I følge samme kirkebok var han født i Berg i 1820.

* 1903

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 til 1906 (side 103 nr.83) forteller at Gunhild Rebekka Andersen dør den 23.oktober 1903. Dødsårsaken er oppgitt til Debilitas Senilis. Samme kirkebok kan også opplyse at hun var født Fredrikshald i 1821.


* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Erik
1820
fhv. skipper
Andersen Rebekka
1822
g.m. skipper
Carlberg Anna Sofie
1822
enke

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Skipper E. Andersen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 3.000 kroner og var branntaksert til 4.200 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "almindeligt Vaaningshus og Udhus ". Huset var på en etasje og inneholdt to boenheter.
To rom og kjøkken
Erik Anders. hf g Fhv. Skipper skibsfører Lever af sine midler 1820 Berg Smaalenene
Rebekka Anders. hm g Hustru 1821 Frhald

Kvistleilighet med ett rom og kjøkken
Sofie Berg k b hm e Off. underst. Husgj. 1822 Fr-hald


* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det fire personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Erik Andersen(mann)

1860

i Fredrikshal

Søn ug

Fredrekshald

1891

Anne Sophie Kalber(kvinne)

1822

Fredrikshal.

Familiens overhode e

Fredrekshald

1891

Erik Andersen(mann)

1820

Berg Smålenene

Familiens overhode g

Fredrekshald

1891

Gunild Rebekka Andersen(kvinne)

1821

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshald

1891

 

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi E. Andersen oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Erik Andersen(mann)

1820

Berg

Ingen, forhenverende Skipper

Fredrikshald: !!

1885

Ole G. Andersen(mann)

1858

Fredrikshald

Søn Matros

Fredrikshald: !!

1885

Sopie Calberg(kvinne)

1822

Fredrikshald

Enke Ingen

Fredrikshald: !!

1885

Gunnild Rebekka Olsen(kvinne)

1821

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Skipper E. Andersen som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 3.000 kroner og hadde en branntakst på 4.240 kroner.

 

 

* 1877

Utdrag fra panteregister:

Expropiastionsforretning afholdt 12. October 1877 i Anledning Afstaaelse af Grund til Smaalensbanene

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi Skipper E. Andersen oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Erik Andersen(mann)

1820

Bergsogn

hf g Skibsfører

Fredrikshald: Elvegade

1875

Gunild Rebeka Olsdatter(kvinne)

1821

Fredrikshald

hm g

Fredrikshald: Elvegade

1875

Olle Gunerius Andersen(mann)

1858

Fredrikshald

s ug Skibsdreng

Fredrikshald: Elvegade

1875

Erik Andersen(mann)

1860

Fredrikshald

s Skoledisipel

Fredrikshald: Elvegade

1875

Sofie Elise Syversdatter Schau(kvinne)

1847

Frhald

Husfolk g Sømerske

Fredrikshald: Elvegade

1875

Sofie Olsdatter(kvinne)

1822

Fredrikshald

Husfolk f Arbeider Udenhus

Fredrikshald: Elvegade

1875

Maren Hansdatter(kvinne)

1832

Marker

Husfolk e Arbeid udenhus

Fredrikshald: Elvegade

1875

Lorentz Andersen Schau(mann)

1848

Iid Sog. Prgj.

Husfolk g Forhen Lærer

Fredrikshald: Elvegade

1875

Ingvald August Andersen(mann)

1851

Fredrikshald

s ug Styrmand

Fredrikshald: Elvegade

1875

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 bor det også to familier i gården.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Theodor Julius Hamilton Husfader Lodsoldermand og Havnefoged g 46 m Frederikshald
Marie Elisabet Hamilton f Christofers. hans Kone g 44 k Frederikshald
Janette Hamilton deres Datter ug 17 k Frederikshald
Elise Rachel Marie Hamilton deres Datter ug 11 k Frederikshald
Axel Lorentz Hamilton deres Søn ug 6 m Frederikshald
Theodor Marius Hamilton deres Søn ug 3 m Frederikshald
Andrine Elisabet Petters. Tjenestepige ug 21 k Hvalør Sogn Smaalenenes Amt

Anton August Lind Skomager g 43 m Frederikshald
Kirstine Olsd. hans Kone g 45 k Frederikshald
Aurelie Pauline Lind Datter ug 18 k Frederikshald* 1853

Utdrag fra panteregister:

Præstattest om at Ole Andersen Østgaard, der er hjemlet denne Gaard ved Skjøde thingl. 9. October 1810 og Kone Anniken Gundersdatter ere døde og at ders Døthre, Anne Magdalene og Gunhild Rebekka ere ægteviede, den første med Skipper Hans Pedersen og den Sidste med Styrmand Erik Andersen Tobro. dateret 3die thinglæst 8. Febr. 1853

Skjøde fra Skipper Hans Pedersen til Styrmand Erik Andersen paa hans Halvdel af MatrN. 122, forsynet med Erklæring om at Udstederen og Kjøberen ere de ensete Arvingene efter deres Svigerforældre Ole Andersen Østgaard og Anniken Gundersdatter - dateret 5. og thinglæst 8. Febr. 1853

 

7. april 1853 klokka ti på kvelden bryter det ut barnn i et av nabohusene. Brannen sluker det nyinnkjøpte huset til styrmann Andersen - og seks andre hus. Alt om denne brannen kan leses på egen side om branner i Fredrikshald.

 

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bodde følgende personer i det som var gård nr.122
Fornavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Johannes Nielsen Huusbonde 40 Gift 1te gang Arbeidsmand M
Johanne Sørensdtr Hans kone 50 Gift 2dn gang K
Søren Nielsen Deres søn 7 M
Johannes Halvorsen Huusbonde 59 Gift 2dn gang Arbeidsmand M
Cathrine Christensdtr Hans kone 50 Gift 1te gang K
Halvor Johansen Deres søn 20 Ugift Arbeidsmand M


Sist oppdatert 08.03.2023 18:45