Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sykehusgata 12

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 294

Løpenummer i 1901 matrikkel: 213

Matrikkelnummer: 127a

Gårds og bruksnummer: 160/238

 
Foto: SW 9.februar 2003
  Bildet er tatt i 1949 av arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen.
 

 

* 2013

 

* 2003

 

* 2002

 

* 1997

Hele reportasjen til Halden Arbeiderblad om den sinte elgen i Sykehusgata 12 - kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1980

 

* 1961

 

* 1949

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Syehusgata 12.

 

* 1936

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Johan Halvorsen f. 9/9 1863 til Milla Helene Foss f. Halvorsen f. 27/9-1900 for Kr. 8000,- med rett for sælgeren og hustru Karoline til fri leilighet 1 v og kjøkken i 1st etasje mot haven så lenge de lever. Dat 15/11-36 Pantebok AI

 

* 1934

 

* 1930

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skotøiarbeider Karl Johan Andersen til Johan Halvorsen for Kr. 8000,- Dat. 18/7 1930

 

* 1928

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Aagot
1897
Frøken Sykehusgata 12
Andersen Aksel
1900
cellulosearbeider Sykehusgata 12
Andersen Bertha Oline
21-02-04
skotøiarbeider Sykehusgata 12
Andersen Elisabeth
1880
g.m. skotøiarbeider Sykehusgata 12
Andersen Karl Johan
1880
skotøiarbeider Sykehusgata 12
Svendsen Elvine Marie
1862
fabrikkarbeider Sykehusgata 12

 

 

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra arvingene efter Carl Olsen og hustru Marie Olsen til Johan Andersen for Kr. 5500,- paaført attest om at Carl Olsen og hustru Marie er døde og kun efterlater sig som eneste og myndige arvinger undeskriverne av skjøtet (iflg. maalebrev av 13/9-16 er eiendommen 491 m2) Skjøtet dat. 14/2-21

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det fire boenheter på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johan Emanuelsen

01

1884-06-20

Nøssemark Sverige

-

hp

g

Arbeider med Ind og Udlastning af Papir ved Saugbrugsf. Cellulosefabriks Lager arb.

002 Hilda Marie Emanuelsen

01

1881-06-18

Øtskjøld Sverige

-

hu

g

Husmor

001 Marie Fredrikke Nyqvist

02

1855-06-03

Larnmeland??, Sverige

-

hp

ug

Fattighjælp fra Sverige

002 Paula Nikoline Olsen

02

1891-06-02

Frhald

-

d

ug

Tjeestepige sidst i Nøkterhedskaffe til i Septbr 1920

001 Regine Hermane Andersen

03

1881-08-18

Kristiania

-

hp

e

Styrer Hus?? for mig og min Søn Jeg ?? min Søn skaffer Midlerne dertil cgr. Persons. No 2

002 Johannes Andersen

03

1902-04-07

Fredrikshald

-

s

ug

Spoler paa Gardinfabriken Frhald

001 Eline Marie Henriette Svendsen

04

1862-02-28

Idd

-

hp

ug

Arbeiderske paa Haldens Tændstikfabrik

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje med fire boenheter.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1.etg tre rom og kjøkken kr 18 år mnd              

001 Jenni Marie Olsen

01

1880-08-01

Fredrikshald

b

Pige

ug

Fyrstikfabrikarbeiderske

002 Markus Olsen

01

1888-03-16

Fredrikshald

b

-

ug

Bygningssnedker

003 Ragna Johanesen

01

1895-05-03

Fredrikshald

b

søsterdatter

ug

-

004 Harri Olsen

01

1901-12-11

Berg

b

søstersøn

ug

-

005 Margaret Olsen

01

1905-03-31

Fredrikshald

b

søsterdatter

ug

-

2.etg ett rom og kjøkken kr 6 pr mnd              

001 Andreas Olausen

02

1837-08-02

Sverige

b

hf

g

Bryggearbeider

002 Johanne Olausen

02

1842-10-04

Sverige

b

hm

g

huslig gjærning

2.etg ett rom kr 3 pr mnd              

001 Elen Mari Svensen

03

1825-05-15

Eningdalen

b

hm

e

lidt hugjærning

002 Elvine Olsen

03

1862-02-28

Id

b

d

ug

Fyrstikarbeiderske v/ Fabrik

1.etg ett rom og kjøkken kr 7,50 pr mnd              

001 Kristian A. Lind

04

1881-08-04

Fredrikshald

b

hf

g

Reiseefektarbeider v/ Fabrik

002 Anna Lind

04

1882-09-07

Fredrikshald

b

hm

g

husliggjærning

003 Aase Lind

04

1905-08-20

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

004 Fridolf Lind

04

1907-01-23

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

 

 

 

* 1905

Utdrag fra panteregister:

Skifteudlodning i vagtmand Karl Johan Olsen og gjenlevende enke Marie Olsens fællesbo, skiftet 24/8 1905 hvormed enken Marie Olsen har ovetaget d.e. for kr . 2200 imod at hendes børn Dagny Alfhild, Jenny Marie, Emilie og Karl Markus, har for sin arv kr 89,26, tilsammen kr 357,04 gives panteretsutlæg i gaarden.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Dahl Elvine Henr. Marie
1862
fabrikpike
Hansen Johanne
1835
enke
Johannesen Amalie
1870
Syerske
Johannesen Olaf
1874
murerarb.
Mathisen Alma Sofie
1863
g.m. Arbeider
Mathisen Karl Petter
1868
arbeider
Olausen Andreas
1836
foreningsarbeider
Svendsen Elen Marie
1825
pige

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Matros Carl Johan Olsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 2.500 kroner og var branntaksert til 4.490 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus og Udhus". Huset er oppført med en etasje og inneholder fem boenheter.
ett rom og delt kjøkken
Carl P. Mathis. hf g DagArbeider for byen kommunen 1868
Sofie Mathis. hm g Hustru 1863 Dalsland
Carl N. Mathis. s ug Barn 1894
Johan P. Mathis. s ug Barn 1896
Gunda M. Mathis. d ug Barn 18.06.1899

ett rom og delt kjøkken
Andreas Olaus. hf g Arbeider Saugbrugsforeningen 1836 Strømstad
Marie Olaus. hm g Hustru 1842 Nafferstad
Carl Olaus. s ug Arbeider v/ trælasttomter 1874 Fr-hald
Anna Olaus. d ug Arbeiderske Fyrstikfabr. 1883 Fr-hald

ett rom og kjøkken
Gina A. Syvers. el ug Fyrstik-Arbeiderske 1853 Id Sm

Et kjøkken på loftet
Olaf Johans. hf g Arbeider Murer 1874 Frhald
Rigine Johans. hm g Hustru 1875 Frhald
Ragna Johans. d ug Barn 1895 Frhald
Carla Johans. d ug Barn 1898 Frhald

Et kvistværelse
Elen M. Svends. hm e Krandsebinderske 1825 Id Sm
Elvine H. M. Ols. d ug Arbeiderske 1862 Id Sm

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tjuefem personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jenny Marie Olsen(kvinne)

1880

Fredrekshald

Datter ug

Fredrekshald

1891

Emanuel Johansen(mann)

1852

Øhr Sverige

Familiens overhode g

Fredrekshald

1891

Karl Oskar Johansen(mann)

1879

Fredrekshald

Søn ug

Fredrekshald

1891

Christian Johansen(mann)

1883

Fredrekshald

Søn ug

Fredrekshald

1891

Laura Johansen(kvinne)

1886

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald

1891

Jenny Hildore Johansen(kvinne)

1887

Fredrekshald

Datter ug

Fredrekshald

1891

Johan Marelius Hansen(mann)

1866

Fredrekshald

Familiens overhode g

Fredrekshald

1891

Carl Jahan Olsen(mann)

1838

Fredrekshald

Familiens overhode g

Fredrekshald

1891

Marie Olsen(kvinne)

1845

Skjeberg

Hustru g

Fredrekshald

1891

Regine Marie Olsen(kvinne)

1873

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald

1891

Johan August Johansen(mann)

1877

Berg (Smaal.)

Søn ug

Fredrekshald

1891

Axel Wilhelm Johansen(mann)

1884

Fredrekshald

Søn ug

Fredrekshald

1891

Elise Marie Hansen(kvinne)

1867

Fredrekshald

Hustru g

Fredrekshald

1891

Henriette Marie Olsen(kvinne)

1861

Id

Datter ug

Fredrekshald

1891

Karl Marken Olsen(mann)

1888

Frhald

Søn ug

Fredrekshald

1891

Anna Helene Johansen(kvinne)

1848

Haabøl Sverige

Hustru g

Fredrekshald

1891

Karl Ludvig Johansen(mann)

1890 april

Fredrekshald

Søn ug

Fredrekshald

1891

Dagny Alvilde Olsen(kvinne)

1877

Fredrekshald

Datter ug

Fredrekshald

1891

Emiline Olsen.(kvinne)

1883

Fredrekshald

Datter ug

Fredrekshald

1891

Elise Josefine Jahansen(kvinne)

1876

Berg Smålenene

Datter ug

Fredrekshald

1891

Emilie Sofie Johansen(kvinne)

1881

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald

1891

Gustav Johansen(mann)

1847

Jernsoken Sverige

Familiens overhode g

Fredrekshald

1891

Stina Marie Jæhansen(kvinne)

1861

Ørsoken Sverige

Hustru g

Fredrekshald

1891

Rolf Marelius Hansen(mann)

1890 nov.

Fredrekshald

Søn ug

Fredrekshald

1891

Elen Marie Svendsen(kvinne)

1820

Id

Familiens overhode ug

Fredrekshald

1891

 

 

* 1888

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi Carl J. Olsen opført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Johan Olsen(mann)

1838

Fredrikshald

Sjømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Christiansen(kvinne)

1845

Skjebberg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Katrine Olsen(kvinne)

1869

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karoline Josefine Olsen(kvinne)

1872

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Regine Marie Olsen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Dagni Alvilda Olsen(kvinne)

1877

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jeny Marie Olsen(kvinne)

1880

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emmeline Olsen(kvinne)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emanuel Johannesen(mann)

1845

Ør Sokken Sverige

Arbeidsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Olsen(kvinne)

1842

Haabol soken Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elise Josefine Johannesen(kvinne)

1876

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan August Johannesen(mann)

1877

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Oskar Johannesen(mann)

1879

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emilie Sofie Johannesen(kvinne)

1880

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristian Johannesen(mann)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oskar Hansen(mann)

1854

Fredrikshald

Arbeismand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emilie Andersen(kvinne)

1850

Ennindalen

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Haral Hansen(mann)

1881

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Otildie Hansen(kvinne)

1882

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sigur Hansen(mann)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elen Marie Svensen(kvinne)

1824

Ennindalen

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Olsen(kvinne)

1862

Klepperkasa Id

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olidia Olsen(kvinne)

1864

Hollum?? Smaalenene

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Politikonstabel C. J. Olsen som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 1.600 kroner og har en branntakst på 2.160 kroner.

 

* 1875

Ser vi i folketellinga i 1875 så finner vi tjueto personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Rigine Marie Olsen(kvinne)

1875

Fhald

d

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Carl Hilmer Olsen(mann)

1875

Fhald

s

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Matilde Andersen(kvinne)

1875

Fhald

d

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Carl Johan Olsen(mann)

1839

Frederikshald

hf g Polleticongstabel

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Josefine Augusta Olsen(kvinne)

1844

F.hald

Konen g

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Johan Marenius Olsen(mann)

1866

Fhald

s

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Anna Katrinne Olsen(kvinne)

1869

Fhald

d

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Karoline Josefine Olsen(kvinne)

1872

Fhald

d

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Katrine Wiig??(kvinne)

1806

Dars Land Prestejel Tøvedar Sogt

Konne Moder Enke Understøttes af Fattigvæsenet

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Anders Halvorsen(mann)

1802

Ide Prestegjel

hf g Arbeidsmand

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Johanne Halvorsen(kvinne)

1812

Fhald

Konen g

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Martin Halvorsen(mann)

1842

Fhald

s ug Tomtarbeider

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Andrias Olsen(mann)

1835

Skjed Sogn Bouslen

hf g Arbeidsmand paa Brygeriet

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Johane Marie Olsen(kvinne)

1842

Navstad Sogn

Konen g

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Olaves Olsen(mann)

1870

Sked Sogn

s

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Matilde Olsen(kvinne)

1872

Sked Sogn

d

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Marenius Andersen(mann)

1844

Fhald

hf g Arbedsmand

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Anne Andersen(kvinne)

1844

Kosster

Konen g

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Theodore Andersen(kvinne)

1872

Fhald

d

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Edevart Olavesen(mann)

1848

Skjed Soggen i Sverige

hf g Jernbanearbeider

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Augusta Olavesen(kvinne)

1846

Skjed Soggen i Sverige Svartebør

Konen g

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Sjalote Olavesen(kvinne)

1873

Fhald

d

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller også om fem boenheter i gård nr.127. Erik Svendsen holder da også to griser på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Marie Bergers. Husmoder Leiekone e 45 k Fhald
Hans Ols. hendes Søn Sagbrugsarbeider ug 19 m Fhald
Christian Ols. hendes Søn ug 14 m Fhald
Bernhard R Ols. hendes Søn ug 10 m Fhald

Erik Svends. Husfader Skibstømmermand g 38 m Sverige
Inger Marie Ols. hans Kone g 38 k Fhald
Anne B Eriksd. deres Datter ug 13 k Fhald
Olava S Eriksd. deres Datter ug 10 k Fhald
Edvine E Eriksd. deres Datter ug 9 k Moss
Emma Josefine Eriksd. deres Datter ug 4 k Fhald

Carl Lind Husfader Smed g 40 m Fhald
Elen M Hansd. hans Kone g 40 k Id
Josefine Lind deres Datter ug 14 k Fhald
Mariane Lind deres Datter ug 10 k Fhald
Carl Lind deres Søn ug 9 m Fhald
Claudine Hen Lind deres Datter ug 4 k Fhald
!! Lind* deres Søn ug 1 m Fhald

Hans Ols. Husfader Løsarbeider g 32 m Sverige
Malene Andersd. hans Kone g 33 k Berg
Ole Martin Hans. deres Søn ug 13 m Berg
Amalie Hans. deres Datter ug 11 k Fhald
Hanna Hans. deres Datter ug 5 k Fhald
Carl Johan Hans. deres Søn ug 3 m Fhald
!! Hans.* deres Datter ug 1 k Fhald

Lars Ols. Husfader Soldat gevorben g 30 m Ullensager
Stina Olsd. hans Kone g 27 k Sverige

 

* 1863

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Hoboist Ludvig Andersen paa Gaard Mnr. 127a, dateret 16 og Thinglæst 18. sept. 1863

 

* 1841

Løverdag den 10de Juli førstkommende, Klokken 3, Eftermiddag, afholdes offentlig Auction udi og over det Boet efter afdøde Matros Anders Syvertsen tilhørende Huus Nr. 127 a. i Elvegaden paa Søndre Frederikshald samt over endeel Booet tilhørende Løsøre-Effecter.

Lysthavende Indbydes
Frederikshalds Byfogedcontoir, den 2den Juli 1841.

Rieck.

 

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 var gård nr.127 ikke delt. Vi finner da følgende personer på eiendommen.
Fornavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Svennung Nielsen Huusbonde 50 I første ægteskab Arbeidsmand M
Johanne Olsdtr Hans kone 52 I første ægteskab K
Niels Jørgensen Logerer 65 Enkemand 1te gang Almisse lem M
Marthe Pedersdtr Logerer 2 Fattigbar N K


Sist oppdatert 28.11.2023 13:30