Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sykehusgata 12

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 294

Løpenummer i 1901 matrikkel: 213

Matrikkelnummer: 127a

Gårds og bruksnummer: 160/238

 
Foto: SW 9.februar 2003
  Bildet er tatt i 1949 av arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen.
 

 

* 2003

 

* 2002

 

* 1997

Hele reportasjen til Halden Arbeiderblad om den sinte elgen i Sykehusgata 12 - kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1980

 

* 1949

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Syehusgata 12.

 

* 1934

 

* 1928

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje med fire boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jenni Marie Olsen(kvinne)

1880-08-01

Fredrikshald

Pige ug Fyrstikfabrikarbeiderske

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Markus Olsen(mann)

1888-03-16

Fredrikshald

ug Bygningssnedker

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Ragna Johanesen(kvinne)

1895-05-03

Fredrikshald

søsterdatter ug

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Harri Olsen(mann)

1901-12-11

Berg

søstersøn ug

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Margaret Olsen(kvinne)

1905-03-31

Fredrikshald

søsterdatter ug

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Andreas Olausen(mann)

1837-08-02

Sverige

hf g Bryggearbeider

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Johanne Olausen(kvinne)

1842-10-04

Sverige

hm g huslig gjærning

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Elen Mari Svensen(kvinne)

1825-05-15

Eningdalen

hm e lidt hugjærning

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Elvine Olsen(kvinne)

1862-02-28

Id

d ug Fyrstikarbeiderske v/ Fabrik

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Kristian A. Lind(mann)

1881-08-04

Fredrikshald

hf g Reiseefektarbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Anna Lind(kvinne)

1882-09-07

Fredrikshald

hm g husliggjærning

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Aase Lind(kvinne)

1905-08-20

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Fridolf Lind(mann)

1907-01-23

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Matros Carl Johan Olsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 2.500 kroner og var branntaksert til 4.490 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus og Udhus". Huset er oppført med en etasje og inneholder fem boenheter.
Et rom og delt kjøkken
Carl P. Mathis. hf g DagArbeider for byen kommunen 1868
Sofie Mathis. hm g Hustru 1863 Dalsland
Carl N. Mathis. s ug Barn 1894
Johan P. Mathis. s ug Barn 1896
Gunda M. Mathis. d ug Barn 18.06.1899

Et rom og delt kjøkken
Andreas Olaus. hf g Arbeider Saugbrugsforeningen 1836 Strømstad
Marie Olaus. hm g Hustru 1842 Nafferstad
Carl Olaus. s ug Arbeider v/ trælasttomter 1874 Fr-hald
Anna Olaus. d ug Arbeiderske Fyrstikfabr. 1883 Fr-hald

Et rom og kjøkken
Gina A. Syvers. el ug Fyrstik-Arbeiderske 1853 Id Sm

Et kjøkken på loftet
Olaf Johans. hf g Arbeider Murer 1874 Frhald
Rigine Johans. hm g Hustru 1875 Frhald
Ragna Johans. d ug Barn 1895 Frhald
Carla Johans. d ug Barn 1898 Frhald

Et kvistværelse
Elen M. Svends. hm e Krandsebinderske 1825 Id Sm
Elvine H. M. Ols. d ug Arbeiderske 1862 Id Sm

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi Carl J. Olsen opført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Johan Olsen(mann)

1838

Fredrikshald

Sjømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Christiansen(kvinne)

1845

Skjebberg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Katrine Olsen(kvinne)

1869

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karoline Josefine Olsen(kvinne)

1872

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Regine Marie Olsen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Dagni Alvilda Olsen(kvinne)

1877

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jeny Marie Olsen(kvinne)

1880

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emmeline Olsen(kvinne)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emanuel Johannesen(mann)

1845

Ør Sokken Sverige

Arbeidsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Olsen(kvinne)

1842

Haabol soken Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elise Josefine Johannesen(kvinne)

1876

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan August Johannesen(mann)

1877

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Oskar Johannesen(mann)

1879

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emilie Sofie Johannesen(kvinne)

1880

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristian Johannesen(mann)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oskar Hansen(mann)

1854

Fredrikshald

Arbeismand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emilie Andersen(kvinne)

1850

Ennindalen

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Haral Hansen(mann)

1881

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Otildie Hansen(kvinne)

1882

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sigur Hansen(mann)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elen Marie Svensen(kvinne)

1824

Ennindalen

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Olsen(kvinne)

1862

Klepperkasa Id

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olidia Olsen(kvinne)

1864

Hollum?? Smaalenene

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Politikonstabel C. J. Olsen som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 1.600 kroner og har en branntakst på 2.160 kroner.

 

* 1875

Ser vi i folketellinga i 1875 så finner vi tjueto personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Rigine Marie Olsen(kvinne)

1875

Fhald

d

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Carl Hilmer Olsen(mann)

1875

Fhald

s

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Matilde Andersen(kvinne)

1875

Fhald

d

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Carl Johan Olsen(mann)

1839

Frederikshald

hf g Polleticongstabel

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Josefine Augusta Olsen(kvinne)

1844

F.hald

Konen g

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Johan Marenius Olsen(mann)

1866

Fhald

s

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Anna Katrinne Olsen(kvinne)

1869

Fhald

d

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Karoline Josefine Olsen(kvinne)

1872

Fhald

d

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Katrine Wiig??(kvinne)

1806

Dars Land Prestejel Tøvedar Sogt

Konne Moder Enke Understøttes af Fattigvæsenet

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Anders Halvorsen(mann)

1802

Ide Prestegjel

hf g Arbeidsmand

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Johanne Halvorsen(kvinne)

1812

Fhald

Konen g

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Martin Halvorsen(mann)

1842

Fhald

s ug Tomtarbeider

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Andrias Olsen(mann)

1835

Skjed Sogn Bouslen

hf g Arbeidsmand paa Brygeriet

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Johane Marie Olsen(kvinne)

1842

Navstad Sogn

Konen g

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Olaves Olsen(mann)

1870

Sked Sogn

s

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Matilde Olsen(kvinne)

1872

Sked Sogn

d

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Marenius Andersen(mann)

1844

Fhald

hf g Arbedsmand

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Anne Andersen(kvinne)

1844

Kosster

Konen g

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Theodore Andersen(kvinne)

1872

Fhald

d

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Edevart Olavesen(mann)

1848

Skjed Soggen i Sverige

hf g Jernbanearbeider

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Augusta Olavesen(kvinne)

1846

Skjed Soggen i Sverige Svartebør

Konen g

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Sjalote Olavesen(kvinne)

1873

Fhald

d

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller også om fem boenheter i gård nr.127. Erik Svendsen holder da også to griser på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Marie Bergers. Husmoder Leiekone e 45 k Fhald
Hans Ols. hendes Søn Sagbrugsarbeider ug 19 m Fhald
Christian Ols. hendes Søn ug 14 m Fhald
Bernhard R Ols. hendes Søn ug 10 m Fhald

Erik Svends. Husfader Skibstømmermand g 38 m Sverige
Inger Marie Ols. hans Kone g 38 k Fhald
Anne B Eriksd. deres Datter ug 13 k Fhald
Olava S Eriksd. deres Datter ug 10 k Fhald
Edvine E Eriksd. deres Datter ug 9 k Moss
Emma Josefine Eriksd. deres Datter ug 4 k Fhald

Carl Lind Husfader Smed g 40 m Fhald
Elen M Hansd. hans Kone g 40 k Id
Josefine Lind deres Datter ug 14 k Fhald
Mariane Lind deres Datter ug 10 k Fhald
Carl Lind deres Søn ug 9 m Fhald
Claudine Hen Lind deres Datter ug 4 k Fhald
!! Lind* deres Søn ug 1 m Fhald

Hans Ols. Husfader Løsarbeider g 32 m Sverige
Malene Andersd. hans Kone g 33 k Berg
Ole Martin Hans. deres Søn ug 13 m Berg
Amalie Hans. deres Datter ug 11 k Fhald
Hanna Hans. deres Datter ug 5 k Fhald
Carl Johan Hans. deres Søn ug 3 m Fhald
!! Hans.* deres Datter ug 1 k Fhald

Lars Ols. Husfader Soldat gevorben g 30 m Ullensager
Stina Olsd. hans Kone g 27 k Sverige

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 var gård nr.127 ikke delt. Vi finner da følgende personer på eiendommen.
Fornavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Svennung Nielsen Huusbonde 50 I første ægteskab Arbeidsmand M
Johanne Olsdtr Hans kone 52 I første ægteskab K
Niels Jørgensen Logerer 65 Enkemand 1te gang Almisse lem M
Marthe Pedersdtr Logerer 2 Fattigbar N K


Sist oppdatert 16.05.2021 18:47