Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sykehusgata 15

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 291

Løpenummer i 1901 matrikkel: 210

Matrikkelnummer: 124

Gårds og bruksnummer: 160/235

 

 
Foto: SW 9.februar 2003

 
* 1997

* 1981

 

* 1970

 

* 1968

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Sykehusgata 15.

 

* 1938

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 8/10-1938 fra Trygve Gunnarsson født 19/5-1904 og Randi Gunnarsson født 29/5-1904 til skotøiarbeider Einar Olsen født 10/9-1898 for kr. 8500,00

 

 

* 1937

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Bothnes Antonie
1902
skotøiarbeider Sykehusgata 15
Hansen Hanna Fredrikke
1886
g.m. stenarbeider Sykehusgata 15
Hansen Karl Oskar F.
1884
Stenarbeider Sykehusgata 15
Sørensen Milda Karoline
1872
gaardeierske Sykehusgata 15
Sørensen Randi Bergleot
1902
sydame Sykehusgata 15

 

 

* 1924

Utdrag fra panteregister:

Ektepakt mellom skrædder Søren Aimor Sørensen og hustru Milda Karoline f. Samuelsen, hvorved hustruen overtar som sit særeie d.e. og alt det løsøre og indbo som er der. Hvad ektefællerne herefter erhverer blir hvers særeie. Dat 6/10-1924

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det tre boenheter på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Hilda Karoline Sørensen

01

1872-09-30

Sverige

-

hp

f

Syerske s.a.

002 Bergljot Sørensen

01

1902-09-30

Fredrikshald

-

d, b

ug

Husarbeide

003 Randi Sørensen

01

1904-05-29

Fredrikshald

-

d

ug

Husarbeide hjemme

004 Oskar Frithjof Johanssen

01

1884-10-01

Sverige

-

l med delvis kost

g

Murerhaandlanger

005 Gustaf Johansson

01

1890-10-31

Sverige

-

l med delvis kost

g

Diverse arbeide (dykker etc.)

001 Johanne Kristine Hansen

02

1836-02-23

Høkedalen Sverige

-

hp

e

Pension (alderdoms-)

001 Karl O. Fr. Hansen

03

1884-07-19

Fr.hald

-

hp

g

Anlægsarbeider

002 Hanna Fredrikke Hansen

03

1886-03-12

Kristiania

-

hu

g

Husmor

003 Karla Johanne Hansen

03

1906-10-27

Fr.hald

-

d

!!

!!

004 Leiv Oskar Hansen

03

1908-09-14

Fr.hald

-

s

!!

!!

005 Elin Margrete Hansen

03

1911-01-12

Fr.hald

-

d

!!

!!

006 Rolv Yngvar Hansen

03

1918-04-18

Fr.hald

-

s

!!

!!

007 !! !!

03

1920-11-12

Fr.hald

-

s

!!

!!

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på en etasje og en sidebygning med uthus.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg to værelser og kjøkken 10 kr pr mnd          

Ester Sørensen(kvinne)

1899-10-17

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

Milda Sørensen(kvinne)

1872-09-30

Sverige

hm g Syerske

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

Bergliot Sørensen(kvinne)

1902-09-30

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

Randi Sørensen(kvinne)

1904-05-29

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

1.etg et værelse og kjøkken kr 7,50 pr mnd          

Hulda Helin(kvinne)

1885-10-18

Sverige

logerende ug Syerske

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

Fanny Jakobsen(kvinne)

1909-02-05

Fredrikshald

logerende ug

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

Johan Helin(mann)

1883-05-18

Sverige

hf ug Stenhuger

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

1.etg et værelse og kjøkken kr 7,50 pr mnd          

Johan Hansen(mann)

1881-10-21

Fredrikshald

s ug Fyrstikarbeider

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

Johane Hansen(kvinne)

1836-02-23

Ed Sverige

Husmoder e af sin Søn

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

1.etg to værelser og kjøkken kr 15 pr mnd          

Elise Solheim(kvinne)

1858-07-17

Sverige

hm ug Fabrik Arbeiderske Fyrstikfabrik

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

Edgren Solheim(mann)

1896-03-14

Fredrikshald

s ug Skrederlerling

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

Martin Bredesen(mann)

1863-03-09

Solør

logerende g Stenarbeider

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Madsen Marie Stina
1847
enke
Sørensen Milda
1876
g.m. skræddersvend

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Skreddersvend Søren Sørensen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 4.000 kroner og var branntaksert til 5.430 kroner.

 

* 1900

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra auktionsforvalteren til skræddersvend Søren Sørensen, dat 20/10 1900 for kjøbesumen kr 5000,00. Eiendommen er 363 m2. Se maalebrev af 2/11 1900

Erklæring fra S. Sørensen, hvorved han forpligter sig til ikke at drive slagteri paa denne eiendom, dat 18/10 1900

 

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus, Udhus og Slagtebod ". Huset var på en etasje og inneholdt to boenheter.
Tre rom og kjøkken i 1.etg
Sara Elise Solheim hm ug Logihus 1858 Elfsborgslæn S
Olga Marie Solheim d ug Haldes Skofabrik 1880 Elfsborgslæn S
Johan Eg. Solheim s ug Barn 1895 Elfsborgslæn S
Emil E. W. Solheim Skreddersvend ug Skreddersvend 1879 Elfsborgslæn

Kvistleilighet med ett rom og kjøkken
S. Sørens. hf g Skrædder Skræddersvend 1879 Smaalenene
Milda K. Sørens. hm g Husgjærning og Søm 1872 Dalsland
Signe Ester Sørens. Barn ug Barn 17.10.1899

 

* 1899

 

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det ti personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Bolette Marie Waldenstrøm(kvinne)

1860

Fredrekshald

Hustru g

Fredrekshald

1891

Halg Jeerd Asora Waldenström(kvinne)

1890 sept.

Fredrekshald

Datter ug

Fredrekshald

1891

Johan August Molkesrod(mann)

1874

Fredrekshald

Søn ug

Fredrekshald

1891

Hanna Sofie Molkesrød(kvinne)

1877

Fredrekshald

Datter ug

Fredrekshald

1891

Agust Molkesrød(mann)

1881

Fredrekshald

Søn ug

Fredrekshald

1891

Karen Marie Molkesrød(kvinne)

1835

Ide Præstegjeld

Hustru g

Fredrekshald

1891

Olaf Molkersrød(mann)

1869

Fredrekshald

Søn ug

Fredrekshald

1891

Josef Molkesrød(mann)

1879

Fredrekshald

Søn ug

Fredrekshald

1891

Aksel Waldenström(mann)

1864

Bohuslæn Sverige

Familiens overhode g

Fredrekshald

1891

Johanes Molkersrød(mann)

1823

Fredrekshald

Familiens overhode g

Fredrekshald

1891

 

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Do ( E. G. Waldenstrøm) til Axel Waldenstrøm for 6000 Kr dat 18/9 90

 

* 1886

30. september 1886 klokka 10 på formidagen bryter det ut brann i nabogården. Uthusbygningen til Waldenstrøm gikk tapt i brannen som også totalskadet tre andre eiendommer. Alt om denne brannen kan leses på egen side om branner i Fredrikshald.

 

* 1885

I folketellinga i 1885 er det også Waldenstrøm som blir oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Emma Mathilde Waldenstrøm*(kvinne)

1872

Sverge Næsinge

Dotr.

Fredrikshald: !!

1885

Johannes Molkersrød(mann)

1823

Fredrikshald

Tobakspinder

Fredrikshald: !!

1885

Karen Marie Molkersrød*(kvinne)

1835

Id

Fredrikshald: !!

1885

Olof Molkersrød*(mann)

1868

Fredrikshald

Son

Fredrikshald: !!

1885

Joseph Molkersrød*(mann)

1879

Fredrikshald

Son

Fredrikshald: !!

1885

August Molkersrød*(mann)

1881

Fredrikshald

Son

Fredrikshald: !!

1885

E.G. Waldenstrøm(ukjent kjønn)

1829

Sverge Næsinge

Slagter

Fredrikshald: !!

1885

Axel Waldenstrøm*(mann)

1864

Sverge Næsinge

Son

Fredrikshald: !!

1885

Oskar Godtfred Waldenstrøm*(mann)

1874

Sverge Næsinge

Son

Fredrikshald: !!

1885

Martin Molkersrød*(mann)

1870

Fredrikshald

Son

Fredrikshald: !!

1885

Hanna Sofie Molkersrød*(kvinne)

1877

Fredrikshald

Dotr.

Fredrikshald: !!

1885

Marie Vidarsdatter(kvinne)

1810

Id

Pige

Fredrikshald: !!

1885

Maja Lisa Larsen(kvinne)

1833

Sverge Kville

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Eugenia Waldenstrøm*(kvinne)

1861

Sverge Næsinge

Dotr.

Fredrikshald: !!

1885

Amalia Decedina Waldenstrøm*(kvinne)

1866

Sverge Næsinge

Dotr.

Fredrikshald: !!

1885

Agenta AmderDoter(kvinne)

1866

Hogdal Sverge

Fredrikshald: !!

1885

Johan August Molkersrød*(mann)

1873

Fredrikshald

Son

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Hans Dyrendahl og Skipper C. A. Pedersen til Slagter E. G. Waldenstrøm paa Mnr. 124 for Kr. 5200, dat 3. September og Thinglæst 20 September 1878

Attest fra A. Fritzner og S. Berg at Hans Dyhrendal og Mathea Dyrendahl gift med Skipper C. A. Pedersen er de eneste og myndige Arvinger efter Enkemadame Dyhrendahl 4. September og Thinglyst 20. Septembe 1878.

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Slagter Erik Waldenstrøm som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 2.800 kroner og en branntakst på 4.720 kroner.

 

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi A. W. Rustads Enke oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kilde

Rolf Ledemark(mann)

1867

Valøerne

s

Fredrikshald: Elvegade

1875

Folketelling 1875 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Elisabet Olsen(kvinne)

1857

Valøerne

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Elvegade

1875

Folketelling 1875 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Valborg Ledemark(kvinne)

1831

Son S. og Prgj.

hm e Underholdes af sin Mands Brødre der ere skippere

Fredrikshald: Elvegade

1875

Folketelling 1875 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Hans Ledemark(mann)

1860

Valøerne

s

Fredrikshald: Elvegade

1875

Folketelling 1875 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Ole Ledemark(mann)

1863

Valøerne

s

Fredrikshald: Elvegade

1875

Folketelling 1875 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Christian Ledemark(mann)

1869

Valøerne

s

Fredrikshald: Elvegade

1875

Folketelling 1875 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Anne Katrine Rustad(kvinne)

1810

Frederikshald

hm e Huseier

Fredrikshald: Elvegade

1875

Folketelling 1875 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Ragna Ledemark(kvinne)

1858

Valøerne

d ug

Fredrikshald: Elvegade

1875

Folketelling 1875 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Frederik Ledemark(mann)

1866

Valøerne

s

Fredrikshald: Elvegade

1875

Folketelling 1875 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Christiane Ledemark(kvinne)

1870

Valøerne

d

Fredrikshald: Elvegade

1875

Folketelling 1875 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er det også to boenheter i gården.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Trosbekjennelse
Elen D Hans. Husmoder Syerske e 52 k Fhald Methodist

Nikolai Hans. Husfader Commandersergeant g 34 m Eidsberg Methodist
Andrea H Hans. hans Kone g 27 k Fhald Methodist
Herman Lau. Hans. deres Søn ug 3 m Fhald Methodist
Jenny M Hans. deres Datter ug 1 k Fhald Methodist

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra de myndige Arvinger efter Compagnichirurg L. Eriksens Enke til Madame Anne Kristine Dyrendahl til denne Gaard med Hauge, dateret 14. Febr. og Thinglæst 22. April 1856

 

* 1853

7. april 1853 klokka ti på kvelden bryter det ut barnn i et av nabohusene. Brannen sluker huset til Chirurg Eriksens Enke og seks andre hus. Alt om denne brannen kan leses på egen side om branner i Fredrikshald.

 

* 1801

Folketellinga i 1801 forteller om følgende personer i gård nr.124
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Lars Erichsen Huusbonde 40 I første ægteskab Feldskiærersvend ved syndenfieldske reg. M
Elen Carlsdtr Hans kone 34 I første ægteskab K
Søren Larsen Deres søn 5 M
Erich Larsen Deres søn 2 M
Arne Brynildsen Logerer 34 Ugift Soldat ved bent. regiemnt

* 1800

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Nils Eriksen til Underchirurg Lars Eriksen paa denne Eiendom Thinlæst 30. Juni 1800

 


Sist oppdatert 08.03.2023 18:56