Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sykehusgata 17

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 293

Løpenummer i 1901 matrikkel: 212

Matrikkelnummer: 126

Gårds og bruksnummer: 160/237

 

 
Foto: SW 9.februar 2003
 
  Bildet er tatt i 1949 av arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen.
 
  Skjermdump fra Google maps

 
* 2015

 

* 1987

 

* 1959

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Sykehusgata 17.

 

* 1944

Utdrag fra panteregister:

Skriv av 30/5-44 om at Carl Wilhelm Olsen er død 9/7-33. Hjemmelen går over til 1) Axel E. Olsen f. 4/11-81, 2) Valborg Gabrielle Olsen, 3) Kristian Ingjer Olsen f. 11/11-85, 4) Borghild Marie Lichley f. 18/2-88, 5) Carla Julie Billington f. 26/4-91 og 6) Gunder William Olsen f. 30/11-93

 

* 1933

 

* 1929

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Larsen  Kathinka Marie 
1876
strikkerske Sykehusgata 17
Olsen Karl Vilhelm
1849
fhv. skipsfører Sykehusgata 17
Olsen Karla Olava
1890
g.m. formann Sykehusgata 17
Olsen Kristian
1885
Formann Sykehusgata 17
Olsen Valborg Gabirelle
1883
handlende Sykehusgata 17

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det tre boenheter på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Claus Alfred Andreassen

01

1881-04-12

Fredrikshald

-

hp

g

Apparatformand ved statens telefonanlæg

002 Natalie Edvarda Andreassen

01

1886-05-25

Hvaler

-

hu

g

Husmor

003 Margit Kristine Andreassen

01

1907-11-25

Fredrikshald

-

d

!!

!!

004 Harriet Andreassen

01

1909-06-28

Fredrikshald

-

d

!!

!!

001 Kathinka Marie Larsen

02

1876-06-05

Fredrikshald

-

hu

e

Strikkerske. Hjemmearbeide

002 Betty Hansen

02

1844-10-21

Sverige

-

Bor hos datter. Kathinka Larsen

e

Pensjon

003 Randi Bessie Larsen

02

1904-08-01

Fredrikshald

-

d

ug

Butikdame

001 Carl Wilhelm Olsen

03

1849-02-17

Sponviken Berg Østfold

-

hp

g

Forhenværende Skibsfører pensjonist

002 Julie Marie Olsen

03

1855-06-18

Fosby, Berg, Østfold

-

hu

g

Husmor

003 Valborg Gabrielle Olsen

03

1883-11-27

Sponviken Berg - Østf

-

d

ug

Forretningsdame

004 Gunder William Olsen

03

1893-11-30

Fredrikshald

-

s

ug

Kontorist

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på to etasjer med tre boenheter. Det er også ført opp at det er "3 Wedskjul" på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 2.etg fire værelser og kjøkken kr 25 pr mnd          

C. W. Olsen(mann)

1849-02-17

Berg Smaalenene

hf g Skibsfører

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

Aksel E. Olsen(mann)

1881-11-04

Berg Smaalenene

s ug Handelsbetjent Jernvareforretn.

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

Walborg G. Olsen(kvinne)

1883-11-27

Berg Smaalenene

d ug Kassererske v/ Jernvareforretn

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

Kristian I. Olsen(mann)

1885-11-11

Berg Smaalenene

s ug Styrmand

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

Karla J. Olsen(kvinne)

1891-04-26

Fredrikshald

d ug Husgjerning

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

William G. Olsen(mann)

1893-11-30

Fredrikshald

s ug Skofabrikarbeider

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

J. M. Olsen(kvinne)

1855-06-18

Berg Smaalenene

hm g Hustru

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

Forhus 1.etg to værelser og kjøkken kr 10 pr mnd          

Martha Kristine Wester(kvinne)

1896-08-20

Fredrikshald

d ug Datter Pension

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

Kaia Olava Wester(kvinne)

1898-06-26

Fredrikshald

d ug Datter Pension

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

Karen Wester(kvinne)

1866-02-06

Solør

hm e Pensionistinde & Sømmerske

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

Forhus 1.etg to værelser og kjøkken kr. 12 pr mnd          

Anne Marie Larssen(kvinne)

1862-02-12

Fredrikshald

d ug Kaabe Sømmerske fab.

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

Elen Marie Larssen(kvinne)

1835-10-28

Fredrikshald

hm e Pension Privat

Fredrikshald: Sygehusgate

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Aamand August
1874
Stenhugger
Aamand Jenny
1875
g.m. stenhugger
Olsen Julie Marie 
1855
g.m. skipper
Olsen Karl Wilhelm
1849
skipper
Wester Karen
1866
enke

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Skibsfører C.W. Olsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 3.000 kroner og var branntaksert til 4.920 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus". Huset var oppført i en etasje og inneholdt to boenheter. Begge med to rom og kjøkken.
Karl W. Ols. hf g Skibsfører 1849 Berg Smaalen. (midlertidig bosatt Boness Skotland)
Julie Ols. hm g Husgjærn. 1855 Berg Smaalen.
Aksel Ols. s ug Kontorist %og advokat% sagforerkontor 1881 Berg Smaalen.
Valborg Ols. d ug Husgjern. 1883 Berg Smaalen.
Kristian Ols. s ug Skoleelev 1885 Berg Smaalen.
Borghild Ols. d ug Skoleelev 1888 Berg Smaalen.
Karla Ols. d ug Skoleelev 1890
Villian Ols. s ug Skoleelev 1893

Karen Vester hm e Pensionist fra jernbanen 1865 Solør Hed
Martha Vester d ug Intet 1896
Kaia Vester d ug Intet 1898
Klara Anders. el ug Forretningsdame v/ skotøiudsalg 1878 Gøteborg Sverige Bappetist


* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det elleve personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Axel Edvard Olsen(mann)

1881

Sponvegen

Søn ug

Fredrekshald

1891

Christian Ingard Olsen(mann)

1885

Sponvegen

Søn ug

Fredrekshald

1891

Julia Marie Olsen(kvinne)

1855

Berg Smålenene

Hustru g

Fredrekshald

1891

Valborg Gabrielle Olsen(kvinne)

1883

Sponvegen

Datter ug

Fredrekshald

1891

Borghild Marie Olsen(kvinne)

1888

Sponvegen

Datter ug

Fredrekshald

1891

Oskar Buvig(mann)

1842

Valer (Smaal.)

Familiens overhode g

Fredrekshald

1891

Hanna Marie Buvig(kvinne)

1846

Sponvegen Berg

Hustru g

Fredrekshald

1891

Olga Christine Buvig(kvinne)

1812

Sponvegen

Datter ug

Fredrekshald

1891

Hans Maurits Buvig(mann)

1875

Sponvegen

Søn ug

Fredrekshald

1891

Hanna Marie Buvig(kvinne)

1884

Sponvegen

Datter ug

Fredrekshald

1891

Carl Wilhelm Olsen(mann)

1849

Sponvigen

Familiens overhode g

Fredrekshald

1891

 

 

* 1889

 

* 1888


Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Kjøbmand M. Andersen til Snedker J. Nielsen paa d.E. for Kr. 3280,00 dat. 18/2-88

Skjøde fra J. Nilsen til Skibsfører C. W. Olsen paa d.E. for Kr. 3000, dat. 25/9 88

 

* 1886

30. september 1886 klokka 10 på formidagen bryter det ut brann i nabogården. Huset til Kjøbmand M. Andersen og fire andre eiendommer blir berørt av brannen. Alt om denne brannen kan leses på egen side om branner i Fredrikshald.

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir M.Andersen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Marie Tronsen(kvinne)

1814

Fredrikshald

Bortleiet av fattigvæsnet

Fredrikshald: !!

1885

Ole Kristian Hansen(mann)

1815

Fredrikshald

Skibstømmermand

Fredrikshald: !!

1885

Peter Markus Torstein Hansen(mann)

1871

Fredrikshald

Pleiesøn

Fredrikshald: !!

1885

Adolf Touler Madsen(mann)

1873

Bergs prestegjeld

Bortleiet af fattigvæsnet

Fredrikshald: !!

1885

Anne Marie Madsen(kvinne)

1877

Fredrikshald

Bortleiet af fattigvæsnet

Fredrikshald: !!

1885

Maren Karine Hansen(kvinne)

1814

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Oliane Amundsen(kvinne)

1800

Rokke sogn Bergs prestegjeld

Bortleiet av fattigvæsnet

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Kjøbmand Martin Andersen som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 2.400 kroner og har en branntakst på 3.280 kroner.

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi Marthin Andersen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Marthe Thorbjørnsdatter(kvinne)

1802

Fr.hald

Leiebaren e Bortleid af Fattigvæsenet

Fredrikshald: Elvegade

1875

Maren Karine Hansen(kvinne)

1814

Fr.hald

Kone g

Fredrikshald: Elvegade

1875

Ole Christian Hansen(mann)

1815

Frederikshald

hf g Skibstømmermand paa Skibsværftet

Fredrikshald: Elvegade

1875

Henrik Richard Hjorth(mann)

1859

Fr.hald

Logerende ug Handelsbetjent

Fredrikshald: Elvegade

1875

Kristian Ferdinandt Nilsen(mann)

1866

Fr.hald

Leiebaren Bortleid af Fattigvæsenet

Fredrikshald: Elvegade

1875

 

 

* 1870

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Erik Andersen til Kjøbmand Martin Andersen paa denne Gaard med Grund og Tilliggelser, dateret 12te og Tinglæst 15. Febr. 1870

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller om kun en familie på tre personer i gård nr.126
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Trosbekjennelse
Ole P Johns. Husfader Foureer g 32 m Eidsberg Methodist
Helene Peders. hans Kone g 33 k Eidsberg Methodist
Emma Johns. deres Datter ug 3 k Fhald Methodist

* 1835

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Erik Andersen Thinglæst 14. Septbr. 1835

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det kun to personer på eiendommen
Fornavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Anders Andersen Huusbonde 40 I første ægteskab Arbeidsmand M
Kirsti Engebretsdtr Hans kone 54 I første ægteskab K


Sist oppdatert 08.03.2023 18:59