Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sykehusgata 19

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 296 og 297

Løpenummer i 1901 matrikkel: 215

Matrikkelnummer: 128

Gårds og bruksnummer: 160/240

 
Foto: SW 9.februar 2003
 
  Skjermdump fra Googel maps juni 2012

* 1994

 

* 1988

 

* 1986

 

* 1984

 

* 1983

 

* 1982

 

* 1969

 

* 1964

 

* 1963

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1960

 

* 1958

 

* 1951

 

* 1946

 

* 1945

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Sykehusgata 19.

 

* 1941

Utdrag fra panteregister:

Anmerkning etter tgl.l. §14: Johan Alfred Johannesen og hustru Mina Johannesen der hadde grunnbokshjemmel til eiendommen, er begge døde h.h.vis 30/10-32 og 10/6-1941 etterlatende som eneste arving fru Hermane Andreassen.

Skjøte, dat. 25/8-1941 fra fru Hermane Andreassen født 9/3-1887 til lektor Hans P. Barden født 15/3-1882 på d.e. og matr.nr. 902c1 i Halden for kr. 23000,00

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andreassen Hermane Sofie
1887
g.m. styrmann Sykehusgata 19
Andreassen Omar Marinius
1884
styrmann Sykehusgata 19
Fridèn Henry Torbjørn
23/8 1904
kontorist Sykehusgata 19
Fridèn Hulda Josefine
1887
g.m. stenarbeider Sykehusgata 19
Fridèn Ture G.
1881
Stenarbeider Sykehusgata 19
Johannesen, / Johansen Almine Sofie
1836
g.m. smed Sykehusgata 19
Johannesen, / Johansen Johan Alfred
1878
smed Sykehusgata 19

 

 

* 1925

* 1914

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra kjøbmand Josef Hansen til smed Johan Alfred Johannesen paa denne eiend. og 902c for 14000,00 kr, dat 26 juni 1914. Iflg. kartforretning av 16/7 1910 indeholder d.e. og m.no. 902c 1217 m2

 

* 1910

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i avdøde Nicolay Hansen og likeledes avdøde hustrus fællesbo til kjøbmand Josef Hansen pa d.e. og m.no. 902c for tils. kr 8000,00 dat. 25/6 1910

 

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus med uthus og atten personer som er hjememhørende på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kjelder 2 værelser og del i kjøkken 96 kr pr år          

Karl Andersen(mann)

1882-01-25

Sverige

hf g Stenarbeider

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Anna Andersen(kvinne)

1881-12-23

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Karl Gustav Werner Andersen*(mann)

1909-06-21

Sverige

s ug søn

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

1.etg 2 værelser og kjøkken 18 kr pr mnd          

Karl Ludvig Larsen(mann)

1873-10-11

Vidsten

hf g Boghandlermedhjelper

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Emma Petrea Larsen(kvinne)

1874-10-24

Glemminge

hm g Hustru

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Arvid A. Hjarrand Larsen(mann)

1902-04-04

Kristiania

s ug Søn

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Edel Larsen(kvinne)

1904-01-01

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Gunvorr Larsen(kvinne)

1906-07-19

Asak pr Fr.hald

d ug Datter

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

2,etg 3 værelser og kjøkken 240 kr pr år egen gård          

Josef Nikolay Hansen(mann)

1875-03-25

Fredrikshald

hf g Kjøbmand Manufaktur

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Ragna Sarine Hansen(kvinne)

1889-08-22

Glemminge

hm g Hustru

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Jenny Marie Hansen(kvinne)

1865-05-01

Fredrikshald

Husgjerning ug Søster

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Kvist to værelser og kjøkken 10 kr pr mnd          

Karl Anderson Dahl(mann)

1859-10-29

Sverige

hf g Fjeldarbeider

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Helene Marie Dahl(kvinne)

1871-01-30

Rakkestad

hm g Hustru

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Kvist 2 værelser og kjøkken 120kr          

Hedda Pedersen(kvinne)

1846-10-16

Sverige

hm ug Vask og Rengjøring

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Karl Johan Gustavsen(mann)

1878-08-01

Engedal

s ug Skofabrikarbeider

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Kjelder et værelse og del i kjøkken 54 kr pr år          

Augusta Andersen(kvinne)

1849-01-21

Sverige

Husholderske ug Husholderske

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Carlsen Svend August
1871
skomager
Carlsen Wilhelmine
1871
g.m. skomager
Eriksson Karl Johan
1865
skoarbeider
Eriksson Karoline Josefine
1865
g.m. skoarbeider
Gustavson Aksel
1875
skomager
Gustavson Elisabeth
1875
g.m. skomager
Hansen Anna Marie
1847
g.m. fh. Fanejunker
Hansen Jenny Marie 
1865
frøken
Hansen Nicolai
1832
forhv. Fanejunker
Hansen Petter Josef
1875
handelsbetjent
Paulsen Anna
1872
skoarbeiderske
Pettersen Augusta
1873
g.m. stenhugger
Pettersen Karl Fr.
1866
stenhugger

 

 

 

* 1901

 
I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Fanejunker Hansen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 7.500 kroner og var branntaksert til 10.590 kroner. Matrikkelen er verdisatt sammen med matrikkel 902c1 som i 1901 kun var en del av haven.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus, Udhus og Vedskur". Huset var på en etasje, men inneholdt hele fem boenheter.
To rom og kjøkken i kjeller
Georg Ols. hf g Stenhugger 1871 Fredrikstad Sm
Alma Christene Ols. hm g Husgjerning 1866 Sverige
Olene Bergete Sofie Ols. d ug Intet 1894 Gleminge Sm
Birger Gustav Edvin Ols. s ug Intet 1896 Tosnæs Sm
Gudrun Adele Kornelie Ols. d ug Intet 08.04.1899 Hvaler Sm
x Klaus Emil Wahlstrøm t Hvaler Logerende hf g Stenhugger 1866 Sverige
x Johan Edvin Vester Sverige Logerende Sverige!! ug Stenhugger 1880 Sverige

Tre rom og kjøkken i 1.etg
Nicolai Hans. hf g fv Fanejunker Pensionist 1832 Eidsberg Sm Methodist
Anna Marie Hans. hm g Intet Syg 1847 Methodist
Josef Nicolai Hans. s ug Handelsbetjent fortiden uden Bestel 1875 Methodist
Jenny Marie Hans. d ug Husgjerning 1865 Methodist
Marie Pauline Hans. d ug Husgjerning 1883 Methodist

To rom og kjøkken i 1.etg
Alfred Anders. hf g Konduktør ved Jernbanen 1868 Udenæs paa øvere Romerike Ak
Marie Kristine Anders. hm g Husgjerning 1870
Eivin Alfred Anders. Barn ug 1896
Bjarne Anders. Barn ug 1898

Kvistleilighet med to rom og kjøkken
Carl F. Johanson hf g Tilskjærer ved Skotøisfabrik 1873 Sverige Svendske Statskir.
Dena Emilie Johanson hm g Husgjerning 1881 Sverige Svendske Statskir.
Anna Johanson Mandens Søster ug Ved Gardinfabrik 1880 Sverige Svendske Statskir.

To kvistværelser
Axel Gustafson hf g Tilskjærer ved Skotøisfabrik 1874 Sverige Sverige
Elisabet Gustafson hm g Husgjerning 1874 Sverige Sverige
Ragnar Th. Gustafson Barn ug 1896 Sverige Sverige
Axel Bertel Gustafson Barn ug 1898 Sverige Sverige
!! Gustafson* m b Barn ug 07.11.1900 t Sverige s Udøbt Gut
Anna Anderson k b Hustruens Søster ug Maanedskondition i Byen 1882 Sverige Svenske Statskirke

 

* 1892

 

* 1887

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Chr. Andersen til Nicolai Hansen paa Mtr. 128 for 1530 Kr, dat 2/2 87

MatrN. 128a og a28b sammenføyet til Matr.Nr. 128 (Furer Nicolai Hansen)

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 finner vi som eier av matrikkel 128a N. Hansen

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anna Marie Hansen(kvinne)

1847-07-07

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Karl August Hansen(mann)

1872-04-25

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885

Bernhard M. Hansen(mann)

1844

Fredrikshald

Snedker

Fredrikshald: !!

1885

Malene Sørine Hansen(kvinne)

1845

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Marta Klemetine Hansen(kvinne)

1878

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885

Uden Navn Hansen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885

Josef Nikolai Hansen(mann)

1875-03-25

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885

Nikolai Hansen(mann)

1832-11-30

Eidsberg

Fanejunker

Fredrikshald: !!

1885

Henriette Nikoline Hansen(kvinne)

1869-11-01

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885

Marie Pauline Hansen(kvinne)

1883-09-25

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885

Hans Fredrik Hansen(mann)

1873

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885

Ingeborg Marie Hansen(kvinne)

1882

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885

Johan Petter Hansen(mann)

1884

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885

Ser vi på matrikkel 128b finner vi Hoboist Andersen som eier av denne matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Agnes Marie !!(kvinne)

1877

Fredrikshald

Datter af Nr.2

Fredrikshald: !!

1885

Kristine Pedersen(kvinne)

1845

Sauøya

Pige Fyrstikarbeider

Fredrikshald: !!

1885

Helen Larsen(kvinne)

1808

Onsø

Enke Fattiglem

Fredrikshald: !!

1885

 

* 1884

 

* 1883

 

* 1878

I Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 finner vi matrikkelen som delt. Matrikkel 128a har registrert Kommandersergeant Nikolai Hansen som eier. Denne er da registrert med en skattetakst på 3.000 kroner og en branntakst på 4.040 kroner.
Matrikkel 128b har registrert Handelsmand O. J. Pettersen som eier. Denne er da registrert med en skattetakst på 1.600 kroner og en branntakst på 1.280 kroner.

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi også da en delt matrikkel 128. Matrikkel 128a har oppført Nicolay Hansen som eier.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Adolf Andersen(mann)

1875

Frederikshald

s

Fredrikshald: Elvegade

1875

Oluf Jacobsen(mann)

1833

Strømstad i Sverge

hf g Skibstømmermand til Søs

Fredrikshald: Elvegade

1875

Ema Albertine(kvinne)

1861

Frederikshald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Elvegade

1875

Jenny Marie Hansen(kvinne)

1865

Frederikshald

d

Fredrikshald: Elvegade

1875

Carl August Hansen(mann)

1872

Frederikshald

s

Fredrikshald: Elvegade

1875

Bolete Emilea Andersen(kvinne)

1849

Frederikshald

Hans Kone g

Fredrikshald: Elvegade

1875

Johan Herman Jacobsen(mann)

1867

Frederikshald

s

Fredrikshald: Elvegade

1875

Johan Emanuel Samuelsen(mann)

1855

Lommeland Sogn i Sverige

Logerende ug Smedsvend i Arbeide hos P. Pettersen

Fredrikshald: Elvegade

1875

Anna Marie Hansen(kvinne)

1847

Frederikshald

Hans Kone g

Fredrikshald: Elvegade

1875

Søverin Andersen(mann)

1845

Frederikshald

hf g Styrmand

Fredrikshald: Elvegade

1875

Amalie Jacobsen(kvinne)

1845

Ske Sogn i Sverige

Kone til O. Jacobsen g

Fredrikshald: Elvegade

1875

Amanda Olivia Jacobsen(kvinne)

1868

Frederikshald

d

Fredrikshald: Elvegade

1875

Valborg Bolette Jacobsen(kvinne)

1870

Frederikshald

d

Fredrikshald: Elvegade

1875

Anton Printz(mann)

1853

Onsø S. og Prlg.

Logerende ug Smedsvend i Arbeide hos P. Pettersen

Fredrikshald: Elvegade

1875

Nicolai Hansen(mann)

1832

Edsberg

hf g Kommandersergeant

Fredrikshald: Elvegade

1875

Herman Lauritz Hansen(mann)

1863

Frederikshald

s

Fredrikshald: Elvegade

1875

Elise Frederikke Hansen(kvinne)

1867

Frederikshald

d

Fredrikshald: Elvegade

1875

Nicoline Henriette Hansen(kvinne)

1869

Frederikshald

d

Fredrikshald: Elvegade

1875

Nicolai Joseph Hansen(mann)

1875

Frederikshald

s

Fredrikshald: Elvegade

1875

Ser vi på matrikkel 128 b finner vi C.Andersen som eier.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Elvine Mari Olsen(kvinne)

1861

Id S. og Prgl.

d (Løsbarn)

Fredrikshald: Elvegade

1875

Anna Marie Arnesen(kvinne)

1821

Strømstad Sverige

Leieboer og Kone e Arbeider forskjeligt

Fredrikshald: Elvegade

1875

Elen Marie Svensen(kvinne)

1825

Id S. og Prgl.

Pige og leieboer ug Ernerer sig ved forskjelligt Arbeide

Fredrikshald: Elvegade

1875

Alette Sofie Olsen(kvinne)

1855

Id S. og Prgl.

d (Løsbarn) ug Ernerer sig ved forskjelligt Arbeide

Fredrikshald: Elvegade

1875

Carl Pettersen(mann)

1850

Strømstad Sverige

hf g Jernbanearbeider

Fredrikshald: Elvegade

1875

Helma Marie Johannesen(kvinne)

1867

Strømstad Sverige

d

Fredrikshald: Elvegade

1875

Magna Josefine Johannesen(kvinne)

1870

Strømstad

d

Fredrikshald: Elvegade

1875

Hedevig Jakobine Johannesen(kvinne)

1872

Strømstad Sverige

d

Fredrikshald: Elvegade

1875

Christoffer Christoffersen(mann)

1854

Bergen

Logerende ug Møllerdreng

Fredrikshald: Elvegade

1875

Matelde Pettersen(kvinne)

1846

Ski Sogn i Sverige

Hans Kone g

Fredrikshald: Elvegade

1875

Axel Emanuel Pettersen(mann)

1874

Strømstad Sverige

s

Fredrikshald: Elvegade

1875

Neklas Andreasen(mann)

1854

Ske Sogn i Sverige

Logerende ug Jernbanearbeider

Fredrikshald: Elvegade

1875

 

 

*1869

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Møllermester O.J. Pettersen til Commadersergeant N. Hansen paa denne Gaard og 543 13/16 kvadratalen af Porsnesløkken, dateret 14. og thinglæst 15. Octbr. 1869

 

* 1867

Utdrag fra panteregister:

Do. (Skjøde) fra Mads Wiels enke & Co. til O.J. Pettersen paa 543 13/16 kvadratalen af den saakaldte "Porsnesløkke", dateret 12. Juli 1866 og Thinglæst 12. Februar 1867

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er gård 128 registrert to ganger. En med adresse "den nye Vei" og en med adresse "Elvegaden". I registreringen "den nye Vei" finner vi to familier. Her finner vi også at Guldbrand Wærensen er eier av to griser og to får.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Trosbekjennelse
Joakim Petters. Husfader Lærer for Methodisternes Børn g 25 m Skeberg Methodist
Elen M hans Kone g 35 k Skeberg Methodist
Charlotte Aug Anders. Jomfru, Logerende Sømmerske ug 44 k Fredrikstad
Laura Hans. hendes Datter Sypige ug 17 k Fhald

Guldbrand Wærens. Husfader Skomager g 46 m Hedemarken Methodist
Juliane Jakobs. hans Kone g 50 k Sverige
Carl Martin Gulbrands.* deres Søn ug 15 m Fhald
Marie Josefine Gulbrandsd.* deres Datter ug 12 k Fhald
Jakobine V Gulbrandsd.* deres Datter ug 10 k Fhald
Hans Anders. Logerende Pentionist e 73 m Thunø


I listen med adresse "Elvegaden" finner vi følgende personer registrert.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Christian Anders. Husfader Musikkorporal g 43 m Fhald
Anne J Johns. hans Kone g 43 k Fhald
Christian Anders. deres Søn ug 16 m Fhald
Gusta M Anders. deres Datter ug 13 k Fhald
Hansine Anders. deres Datter ug 11 k Fhald
Rudolf Anders. deres Søn ug 8 m Fhald
Emma Anders. deres Datter ug 6 k Fhald
Norman Anders. deres Søn ug 3 m Fhald

 

* 1864

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Corpstambour Chr. Andersen til Møllermester O.J. Pettersen paa denne Gaard med Grund og Tilliggender, dateret 3de og Thinglæst 16 Febr. 1864

 

* 1849

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Enken Alet Gundersdatter til Hoboist Christian August Andersen paa Gaard mtr. 128 med Tomt og Tilliggelser, dateret 27de og Thinglæst 30. Juli 1849

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi kun tre personer på gård nr.128
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Anders Hyllemark Hus ejer 69 Ugift M
Ole Johnsen Logerende 58 Gift 3de gang Skomager M
Anne Kirstine Hansdtr Hans kone 40 Gift 1te gang K


Sist oppdatert 08.03.2023 19:01