Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Sykehusgata 21

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 298

Løpenummer i 1901 matrikkel: 216

Matrikkelnummer: 902c2 og 902a2

Gårds og bruksnummer: 160/506 og 501

 

 

 
Foto: SW 9.februar 2003

 

 

* 2008

 

* 2002

 

* 1970

 

* 1967

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Leverandør S. Larsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 8.500 kroner og var branntaksert til 8.700 kroner.

 

Ved folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "almindeligt Vaaningshus, Udhus, Privet og Matrialbod ". Huset var oppført i en etasje og inneholdt fire boenheter. Levi Petrus Johansson som vi finner som losjerende hos familien Hendriksen blir senere en av de store predikantene innen pinsebevegelsen. Han var bl.a. den første forstanderen for Filadelfia kirken i Stockholm.
Tre rom og kjøkken i 1.etg
Severin Lars. hf g Menighedsforstander 1863 Kvelle pr. Laurvig JL baptists.
Maren Lars. hm g Jordemoder braktiserende 1854 Gran Sogn Hadelan Krs baptists.
Lydia Lars. d ug 1890 Skien Brb baptists.d Barn
Ester Lars. d ug 1892 Skien Brb baptists.d Barn
Martha Lars. d ug 1897 Kristiania baptists.d Barn

To rom og kjøkken i 1.etg
August Petter Hendriks. hf g Arbeider ved Skofabrik 1871 Bjørks S. Bohus Læn Sverige baptists.
Amanda Hendriks. hm g Notlerske i Hjemmet 1870 Skollerud Elborgs Læn Sverige baptists.
Axel Samuel Hendriks. s ug 23.01.1899 baptists.d Barn
Petrus Levi Johans. el ug Arbeider ved Skofabrik 1884 Elfborgs Læn Svensk baptists.

Kvistleilighet med to rom og kjøkken
Hanna Lars. hm e Levrandørs Enke Lever af sine Midler: Ved Kaabeforretning 1829 Methodists.
Olga Lars. d ug Butik betjent: Ved kaabeforetning 1872 Methodists.d Barn Fri Disenter

Kvistleilighet med tre rom og kjøkken
Johan Pauls. hf g Arbeider ved Skofabrik 1874 Holm S. Elfsborgs Læn Sverige Frelserarmeen
Bertha Pauls. hm g Arbeider ved Gardinfabrik 1871 Jerbo S. Elfsborgs Læn Sverige Frelserarmeen
Fritz Pontus Hultgren el ug Arbeider ved Skofabrik 1875 Karlsborg Sverige Frelserarmeen

 

I Matrikkelen for Fredrikshald i 1978 finner matrikkel 902c registrert som en tomt. Eieren av denne tomta var Enkefru Petra Wiel. Skattetaksten for tomta var på 400 kroner.

 

Ved tidligere folketellinger er det ikke registrert beboelse på denne matrikkelen.

 

Sist oppdatert 10.12.2021 18:47