Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sykehusgata 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 282

Løpenummer i 1901 matrikkel: 203

Matrikkelnummer: 112

Gårds og bruksnummer: 160/219

Markøren viser hvor sykehusgata 3 lå.
 

 
Det er ingen bebyggelse på eiendommen i dag. Mye av grunnen er vel benyttet til utvidelse av vei.

 

*

 

 

Veivesenet river boliger i Sykehusgata. Boligeiendommene Sykehusgata 3 og 5 er snart historie. I slutten av forrige uke begynte veivesenets folk riving av de to husene, som Statens Veivesen overtok for halvannet år siden. Dette er to blant flere bygninger som kommer i konflikt med planene om ny bru over Tista og ny veiforbindelse til Sydsiden og mot Tistedal. Over nyttår vil Statens Veivesen starte opp igjen erverv av berørte eiendommer.

Halden Arbeiderblad 21. desember 1993

 

Huset til høyre er Sykehusgata 3

 

*

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Sykehusgata 3.

*

Folketellinga i 1910 har oppført et "vaaingshus, sidebygning og et uthus". Det er fire boenheter på matrikkeln.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg 25 kr pr mnd          

Erik Norlemand(mann)

1840-02-05

Ørebro Sverige

hf g Rebslager S

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Amanda Karoline Norlemand(kvinne)

1864-07-24

Dalsland

hm g Huslig gjærning

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Kristian Norlemand(mann)

1893-01-16

Fredrikshald

s ug Rebslagerlærling

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

John Norlemand(mann)

1894-07-01

Fredrikshald

s ug Rebslagerlærling

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Marie Norlemand(kvinne)

1903-07-30

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Erlik Norlemand(mann)

1905-12-04

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Sidebygning 1.etg 7 kr pr mnd          

Hans Siverin Pettersen(mann)

1878-08-09

Eningedalen

hf g Stenhugger

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Augusta Vilhelmine Pettersen(kvinne)

1884-05-10

Tanum Sverige

hm g Husgjærning

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Trygve Pettersen(mann)

1908-02-03

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Viktor Pettersen(mann)

1909-06-20

Id

s ug Søn

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Sidebygning 2.etg 14 kr pr mnd          

Johan Peder Danielsen(mann)

1860-06-25

Danmark

hf g Predikant i Kristi meninghed

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Elisabet Danielsen(kvinne)

1866-03-04

Danmark

hm g husgjærning

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Nils Alfred Danielsen(mann)

1888-07-04

Danmark

s ug Skoarbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Valborg Danielsen(kvinne)

1891-09-05

Danmark

d ug Fyrstikarbeiderske v/ Fabrik

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Alfa Danielsen(kvinne)

1895-08-26

Danmark

d ug Fyrstikarbeiderske v/ Fabrik

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Ove Danielsen(mann)

1898-02-14

Danmark

s ug visergut v/ skofabrik

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Omar Danielsen(mann)

1900-02-11

Fredrikstad

s ug Søn

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Lilli Danielsen(kvinne)

1902-02-16

Fredrikstad

d ug Datter

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Robert Danielsen(mann)

1905-07-22

Fredrikstad

s ug Søn

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

Forhus 1.etg 5 kr pr mnd          

Petter Olsen(mann)

1838-03-09

Vestre Ed

el ug Skoreperatør

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

*

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Rebslager E. Norlemann oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 4.500 kroner og var branntaksert til 5.510 kroner.

 

*

 

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus delvis 1 og 2 Etager og Udhus". Det er da tre boenheter på matrikkelen.
Tre rom og kjøkken i 1.etg
Erik Nolleman hf g Rebeslager 1844 Ørebro
Amanda Kr. Nolleman hm g Hustru 1864 Dahlslald
Mariane E. Nolleman d ug Barnepige hjemme 1884 Fr-hald
Markus E. Nolleman s ug Rebslagerlærling 1885 Fr-hald Frikirken
Petter A. Nolleman s ug Barn tildels Rebslagerlærling 1887 Fr-hald Frikirken
Johannes C. Nolleman s ug Barn Skoleelev 1889 Fr-hald Frikirken
Christian A. Nolleman s ug Barn 1893 Fr-hald Frikirken
John E. Nolleman s ug Barn 1894 Fr-hald Frikirken
!! Nolleman* s ug Barn 05.11.1900 Fr-hald Frikirken Udøbt Gut

To rom og kjøkken i 2.etg
Fredrik Lindstrøm hf g Skreddermester 1857 Dalsland
Sofie Lindstrøm hm g Hustru 1848 Dalsland
Carl F. Lindstrøm s ug Arbeider Skofabrik 1884
Johan A. Lindstrøm s ug Skole-Barn 1887
Oskar F. Lindstrøm s ug Skole-Barn 1890

Et rom og kjøkken i 1.etg
Elisabet Fredriks. hm e Steller huset for no 2 Husgjerning 1839 Id Sm
Carl Johans. el e Arbeider v/ trælastforretn. %foreningen% 1838 Bohuslæn

*

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi ni personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anne Dorothea Johannesen(kvinne)

1826

Id

Familiens overhode e

Fredrekshald

1891-01-01

Karoline Jensine Johannesen(kvinne)

1872

Id

Tjenestetyende ug

Fredrekshald

1891-01-01

Nils Johannesen(mann)

1860

Id

enslig Logerende e-mand

Fredrekshald

1891-01-01

Martin Magnussen(mann)

1856

Ødskølds Sogn i Sverige

Familiens overhode g

Fredrekshald

1891-01-01

Beata Sofie Magnussen(kvinne)

1862

Torp Sogn i Sverige

Hustru g

Fredrekshald

1891-01-01

Olga Elise Magnussen(ukjent kjønn)

1888

Id Sogn

Datter ug

Fredrekshald

1891-01-01

Anna Christine Magnussen(kvinne)

1890 mai

Fredrikshald

Datter

Fredrekshald

1891-01-01

Fritz Wagenknecht(mann)

1862

Wagsleburg, Præussen

Familiens overhode g

Fredrekshald

1891-01-01

Kristine Wagenknecht(kvinne)

1863

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshald

1891-01-01

Folketellinga i 1885 har O.P. Johannesen registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Dagny Petrea Borg(kvinne)

1885

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole Peter Johannesen(mann)

1816

Fr.hald

Forhenv. Musiksergeant

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Dorothea Johannesen(kvinne)

1826

Ide Prestegjeld

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alma Petronelle Borg(kvinne)

1860

Fr.hald

Handlende

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Fredrik Olsen(mann)

1863

Kristiania

Stationsbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lovise Olsen(kvinne)

1865

Kristiania

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathilde Olsen(kvinne)

1884

Kristiania

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lars Bernhard Borg(mann)

1858

Fr.hald

Malermester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Selma Borg(kvinne)

1858

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Louis Borg(mann)

1883

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

*

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Hoboist O. P. Johannesen som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 2.000 kroner og har en branntakst på 1.600 kroner.

 

*

 

Folketellinga i 1875 har O. P. Johannesen som eier av matrikkelen. Det bor syv personer her i 1875,

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Peter Johannesen(mann)

1816

Frhald

hf, Musiksergeant ved 1. Brigade g Musiksergeant ved 1ste Brigades Musikkorps

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Anne Dorothea Johannesen(kvinne)

1826

Id

Kone g

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Johannes Rikard Johannesen Borg(mann)

1853

Frhald

s, Handelsfuldmægtig privat Forretning ug Handelsfuldmægtig v. Frhald Forbrugsforening

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Julius Olaf Johannesen Borg(mann)

1855

Frhald

s ug I Malerlære

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Lars Bernhard Johannesen Borg(mann)

1858

Frhald

s ug I Malerlære

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Alma Petronelle Johannesen Borg(kvinne)

1860

Frhald

d ug Ukonfirmeret, forsørges hjemme

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

Laura Marie Otilie Johannesen Borg(kvinne)

1865

Frhald

d ug Ukonfirmeret, forsørges hjemme

Fredrikshald: Elvegade

1875-12-31

 

*

 

Ved folketellinga i 1865 finner vi kun en familie på ni personer i gård nr.112. Familien har også en gris på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
O. P. Johannes. Husfader Mussiksergeant g 50 m Frederikshald
Anne Dorothea Johannes. Kone g 40 k Ide Prgj.
Petter Emanuel Johannes. Borg Søn Skolelev ug 17 m Frederikshald
Alfred Oscar Johannes. Søn Musikelev ug 15 m Frederikshald
Johannes Rikard Johannes. Søn ug 13 m Frederikshald
Julius Olaf Johannes. Søn ug 11 m Frederikshald
Lars Bernhard Johannes. Søn ug 8 m Frederikshald
Alma Petronelle Johannes. Datter ug 6 k Frederikshald
!! Johannes. Datter ug 1 k Frederikshald

 

*

 

Ved folketellinga i 1801 er følgende personer registrert på gård nr.112
Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Anders Gundersen Huusbonde 40 I første ægteskab Matros M
Anne Asmusdtr Hans kone 47 I første ægteskab K
Christopher Andersen Deres søn 5 M
Asmund Andersen Deres søn 1 M
Marthe Kirstine Andersdtr Deres datter 7 K
Marthe Pedersdtr Logerende 64 Enke 1te gang Almisse lem K
Halvor Logerende 58 Enkemand 1ste gang Profost ved syndenfj. reg M
Torline Halvorsdtr Hans datter 26 Ugift K


Sist oppdatert 29.03.2021 11:06