Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sykehusgata 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 286

Løpenummer i 1901 matrikkel: 204

Matrikkelnummer: 116a

Gårds og bruksnummer: 160/225

 
 

 
Det er i dag ingen bebyggelse på eiendommen.

* 1995

 

* 1993

Huset til venstre er Sykehusgata 5.

Veivesenet river boliger i Sykehusgata. Boligeiendommene Sykehusgata 3 og 5 er snart historie. I slutten av forrige uke begynte veivesenets folk riving av de to husene, som Statens Veivesen overtok for halvannet år siden. Dette er to blant flere bygninger som kommer i konflikt med planene om ny bru over Tista og ny veiforbindelse til Sydsiden og mot Tistedal. Over nyttår vil Statens Veivesen starte opp igjen erverv av berørte eiendommer.

21. desember 1993

* 1975

 

* 1973

 

* 1971

 

* 1969

 

* 1964

 

* 1962

 

* 1959

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har tre myndige personer i Sykehusgata 5.

* 1940

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Johan Ludvig
1886
bedstemann Sykehusgata 5
Andersen Margit Konstanse
1889
g.m. bedstemann Sykehusgata 5
Nilsen Jens Sigurd
1886
løsarbeider Sykehusgata 5

 

 

* 1925

* 1924

Utdrag fra panteregister:

Tvangsauksjonsskjøte fra auksjonsforvalteren i Fr.hald til fru Kristine Lund for kr. 5000. Dat. 23 juni 1924

Skjøte fra enkefru Kristine Lund til sjømann Johan Ludvig Andersen for kr. 10500,- Dat 24/9 1924

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det en leilighet på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Ole Thorvald Lund

01

1858-02-15

Trøgstad, Østfold

-

hp

g

Handelsmand colonialfor.

002 Kristine Julie Lund

01

1865-05-30

Berg, Østfold

-

hu

g

Hustru

003 Anna Elise Eliasen

01

1885-12-16

Berg, Østfold

-

d

ug

(Ingen) formue

004 John Johansen Lund

01

1910-04-19

Fredrikshald

-

Pleiesønn

!!

!!

 

 

* 1910

Følgende bor på matrikkelen ved folketellinga i 1910:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

 

Thorvald Kristensen Lund(mann)

1858-02-15

Trygstad

hf g Handlende & skræddersv

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

 

Kristine Julie Lund(kvinne)

1866-06-30

Berg Smaalenene

hm g Hustru

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

 

Elias Matæus Eliasen(mann)

1897-04-23

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

 

Anna Elin Eliasen(kvinne)

1885-12-16

Berg Smaalenene

d ug Fabrikarbeiderske Skotøifabrik

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

 

Emma Sofie Eliasen(kvinne)

1888-08-26

Berg Smaalenene

d ug Fabrikarbeiderske Skotøifabrik

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

 

Magrete Hansen(kvinne)

1895-10-24

Fredrikshald

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Sygehusgate

1910-12-01

 

* 1904

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra ølkjører Andr. Svendsen til Signe Alette Johansen med værge faderen Carl Johansen for kr. 5500,00, dat 23/3 04

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Holm Emilie Mathilde
11/5 1877
tjenestepige
Svendsen Andreas
1867
ølkjører
Svendsen Karla
1876
g.m. ølkjører

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Frøken Gunnborg Hansen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 2.000 kroner og var branntaksert til 3.540 kroner.

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Gunborg Hansen til ølkjører Andr. Svendsen, d 8/10 01 for kr. 3650,00

 

* 1900

Utdrag fra panteregister:

Denne er veldig utydelig, men i grove trekk er det skjøte fra Julius Hansen arvinger til Gunborg Hansen for 2050 kroner- og at eiendommen er 144 m² iflg målebrev av 6/10-1900

 

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus med butik og Udhus". Huset er på en etasje, men det er registrert med to kvistværelser. Det er kun registrert fire personer på matrikkelen.
Tre rom og kjøkken + to kvistværelser
Julius Berg hf g Sergent ved infanteriet 1857 Elverum Hed
Laura Karoline Berg hm g Driver husholdningshandel 1867
Arthur Berg s ug Søn 1893
Ingeborg Berg d ug Datter 1897

* 1899

Eiendomshandel

Julius Hansens Gaard Matr. No. 116a i Elvegaden er ved Inkassator Gerh. Bangor solgt til Frk. Gunborg Hansen Fruminde for Kr. 2050 + Omkostninger.

 

 

* 1898

 

* 1895

Leverandør Thorsens

enkes gaard mtr. nr. 116 i Sygehusgaden er tilsalgs ved

Arnt Andersen

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra leverandør Thoresens enke Grethe Thoresen til sliberiarbeider Julius Hansen p. d. eiend. dat 2/9 for Kr. 2000,00. Thinglyst 10. septbr. 1895.

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 finner vi syv personer på matikkelen som da ikke var delt, men oppgitt som matrikkel 116.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Thorvald Marinius Johannessen(mann)

1843

Fredrekshald

Familiens overhode g

Fredrekshald

1891

Abbert Johannesen(mann)

1875

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshald

1891

Petter. Olaves Andersen(mann)

1833

Aremark

Familiens overhode g

Fredrekshald

1891

Dorthea Andersen(kvinne)

1827

Id

Hustru g

Fredrekshald

1891

Anne Sofie Johannessen(kvinne)

1833

Fredrekshald

Hustru g

Fredrekshald

1891

Carl Johannessen(mann)

1869

Fredrekshald

Søn ug

Fredrekshald

1891

Edvin Johannessen(mann)

1872

Fredrekshald

Søn ug

Fredrekshald

1891

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Grethe Thoresen til Maler L. Borg for 834 Kr, dat 20/5 91 paa en Anpart af d. Eiend. beliggende mellom Smed Petersens Eiendom, Festningen, Murer Iversens Eiend. og Elvegaden. Parcellen er givet M.no. 116b, thinglæst 22. Mai 1891

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi Thoresens Enke oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anne Grethe Thoresen(kvinne)

1824

Ide Prestegjeld

Enke Handlende

Fredrikshald: !!

1885

Dorothea Andersen(kvinne)

1827

Ide Prestegjeld

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Adolf Bernhard Thoresen(mann)

1867

Fredrikshald

Kontorist hj.

Fredrikshald: !!

1885

Petter Olaves Andersen(mann)

1828

Aremark

Snedkerarbeider

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Leverandør Thoresens Enke som eier av matrikkelen som på dette tidspunktet ikke var delt. Eiendommen er da registrert med en skattetakst på 2.000 kroner og har en branntakst på 1.720 kroner.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har registrert A. M. Thoresen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karen Andrea Thoresen(kvinne)

1858

Frederikshal

d ug Moderen

Fredrikshald: Elvegade

1875

Josefine Marie Thoresen(kvinne)

1864

Frederikshal

d ug

Fredrikshald: Elvegade

1875

Anders Petter Bjurstrøm(mann)

1840

Frederikshal

f Jørrttlemester

Fredrikshald: Elvegade

1875

Karl Marenus Bjurstrøm(mann)

1866

Frederikshal

s ug

Fredrikshald: Elvegade

1875

Petra Louvise Bjurstrøm(kvinne)

1870

Frederikshal

d ug

Fredrikshald: Elvegade

1875

Erik Gustav Bjurstrøm(mann)

1874

Frederikshal

s ug

Fredrikshald: Elvegade

1875

Haldor August Thoresen(mann)

1861

Frederikshal

s ug

Fredrikshald: Elvegade

1875

Adaalf Bernhard Thoresen(mann)

1867

Frederikshal

s ug

Fredrikshald: Elvegade

1875

Anne Grete Thoresen(kvinne)

1824

Id S. og Prgl.

hm e Handlende

Fredrikshald: Elvegade

1875

 

 

* 1874

Gjørtler Bjurstrøm,

boende i Leverandør Thoresens Enkes Gaad i Sygehusgaden, udfører alt til hans Profession henhørende - saavel Skibs, som andet - Arbeide hurtigt, solid og billigt.

 

 

* 1868

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Leverandør Andreas Thoresens Enke Grethe Thoresen til at sidde i uskiftet Bo, dateret 11. Marts og thinglæst 19. Mai 1868

 

* 1865

I folketellinga i 1865 finner vi gård 116 med tre boenheter på eiendommen. Vi kan også lese at Anders Jensen er eier av en gris.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Anders Jens. Husfader Musiksergeant g 43 m Aremark
Georgine Andersd. hans Kone g 43 k Fhald
Adolf M Jens. deres Søn ug 11 m Fhald
Jens Martin Jens. deres Søn ug 8 m Fhald
Marie J Jens. deres Datter ug 5 k Fhald
Carl Jens. deres Søn ug 2 m Fhald

Caroline Elias. %Andreas% Husmoder Fattiglem e 41 k Sverige
Carl Johannes. hendes Søn Matros ug 19 m Sverige
August Johannes. hendes Søn ug 17 m Sverige
Caroline J Johannes. hendes Datter ug 7 k Fhald
Christian E Johannes. hendes Søn ug 9 m Fhald
Lovise M Johannes. hendes Datter ug 3 k Fhald

Oleane Halvorsd. Kurvkone e 64 k Fhald

 

* 1858

Utdrag fra panteregister:

Do. (Skjøde) fra Olaus Nielsen til Leverandør Andreas M. Thoresen paa Gaard Nr. 116 Grund og Tomt, dateret 18de og thinglæst 19. Octbr. 1858

 

* 1836

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra A.E. Sørensen til Olaus Nielsen paa dette Hus. Thinglæst 12. Decbr. 1836

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 finner vi fire personer i gård nr.116
Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Gunder Andersen_lund Huusbonde 36 I første ægteskab Sergeant ved syndenfieldske regiment M
Helene Susanna Hans kone 31 I første ægteskab K
Johan Christian Lund Deres søn 3 M
Anne Maria Bentsdtr Logerer 29 Ugift Almisse lem K


Sist oppdatert 23.01.2024 18:57