Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sykehusgata 7

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 287

Løpenummer i 1901 matrikkel: 205

Matrikkelnummer: 117b

Gårds og bruksnummer: 160/228

Hus nummer tre fra høyre er Sykehusgata 7
Foto: Halden arbeiderblad 5.mars 1992

Det er i dag ingen bebyggelse på eiendommen.

* 1994

 

* 1992

 

* 1987

 

* 1983

 

* 1963

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har fem myndige personer i Sykehusgata 7.

 

* 1933

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Johannesen, / Johansen Erik
1859
kjører Sykehusgata 7
Johannesen, / Johansen Gunhild Mathilde
1872
g.m. kjører Sykehusgata 7
Johannesen, / Johansen Martha Elise
3/9 1904
kontordame Sykehusgata 7
Johannesen, / Johansen Olga Marie
1898
enkefrue Sykehusgata 7
Olsen Gerda Andrea
1896
g.m. lokomotivfyrbøter Sykehusgata 7
Olsen Harald
1896
lokomotivfyrbøter Sykehusgata 7

 

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Anders Riddervold til Erik Johannesen for Kr. 14000,- Dat. 15 januar 1920 tinglyst 16 januar 1920

 

Ved folketellinga i 1920 ser det ut til å være fire boenheter på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 !!

01

!!

-

-

-

-

-

002 !!

01

!!

-

-

-

-

-

003 Jonny Henry Johannessen

01

1901-02-12

Fredrikshald

-

s

ug

Fyrbøter aspirant

004 Martha Elise Johannessen

01

1904-09-03

Fredrikshald

-

d

ug

Paa Kontoret Fredrikshalds avis

005 Jenny Magrethe Johannessen

01

1907-11-11

Fredrikshald

-

d

ug

Skole pike

006 Randi Dorthea Johannessen

01

1912-01-18

Fredrikshald

-

d

ug

Skole pike

001 Gustav Anders Ek

02

1885-10-10

Sverige

-

hp

g

Kiøregut??

002 Anna Olivia Ek

02

1895-11-10

Sverige

-

hu

g

Husmor

003 Tora Olevia Ek

02

1919-05-13

Sverige

-

d

ug

!!

004 Johan Gotfrid Forsstrøm

02

1893-05-04

Sverige

-

l med full kost

ug

Arbejder for Fredrikshald Kommune graver byggetomter

001 Hans Brækkerød

03

1844-03-02

Idd

-

hp

e

Ingen Komm. alderdomspensjon

001 Alma Lindkvist

04

1882-11-01

Idd

-

hp

e

Husholderske Rengjøringskone

002 Valbaar Synøv Lindkvist

04

1910-06-05

Idd

-

d

!!

!!

003 Asbjørn?? Jørgen Lindkvist

04

1915-11-29

Fr.hald

-

s

!!

!!

004 Jørdis Alvilde Linkvist

04

1919-04-01

Fr.hald

-

d

!!

!!

005 Frans Hjalmar Lisberg

04

1879-01-04

Fr.hald

-

l med full kost

f

Graastensmurer

 

 

* 1919

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fru Anette Lund til Kjøbmand Anders Riddervold for Kr. 10000,- dat. 14/10 1918 tinglyst 10 december 1918.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert at det på eiendommen er et våningshus, et uthus og et sideuthus. Våningshuset har en etasje.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1.etg tre rom og kjøkken kr 20 pr mnd              

001 Hans S. Brækkerød

01

1844-03-02

Id

b

hf

g

Kjører

002 Martine Brækkerød

01

1838-10-08

Id

b

hm

g

Husmor

003 Svend S. Brækkerød

01

1881-10-18

Berg

b

s

ug

-

1.etg to rom og kjøkken + et kvistværelse kr 20 pr mnd              

001 Hans Aug. Krabset

02

1875-06-23

Lillestrømm

b

hf

g

Bokbindersvend

002 Hedvig Elisabet Krabset

02

1875-09-17

Fredrikshald

b

hm

g

Husmor

003 Gunhild Inga Krabset

02

1903-11-28

Fredrikshald

b

d

ug

D

004 Eivind Krabset

02

1904-11-24

Fredrikshald

b

s

ug

S

005 Arne Edv. Herbert Krabset

02

1907-08-31

Id

b

s

ug

S

006 Ernst Aug. Krabset

02

1909-06-23

Id

b

s

ug

S

 

 

Utdrag fra panteregister:

Ægtepakt mellem sersjant Anders Lund og hustru Anette født Eriksen med bestemmelse om, at den sidste som sit særeie overtar d.e., værdat til 5500 kroner, dat 22/11 1910 tinglyst 25 november 1910

 

* 1902

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Hulda Johannesen og hendes fader Alexander Johannesen som værge til Anders (Brækkerød) Lund paa d.e. for kr. 3600,00, dat. 24de februar 1902 - Ifølge opmaalingsforetning af 20/3 02 udgjør tomten 193 m² tinglyst 18 april 1902.

 

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Johansen Frants
1876
stuerarbeider
Simensen Hans
1854
vognmand
Simensen Marthine Bolette
1864
g.m. vognmand

 

 

* 1901


I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Harald Brækkerød oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 3.500 kroner. Det var ikke registrert noen branntakst.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et våningshus i to etasjer, uthus og stall. Det var registrert tre boenheter på eiendommen.
To rom og kjøkken i 1.etg
Hans S. Brekkerød hf g Arb-Vognmand 1844 Id Sm
Marthine Brekkerød hm g Hustru 1838 Id Sm
Harald S. Brekkerød s ug Arbeider murerarbeid 1879 Berg Smaalen.
Svend M. Brekkerød s ug Arbeider murerarbeid 1882 Berg Smaalen

To rom og delt kjøkken i 2.etg
Johannes Nils. hf g Arbeider Bryggeri 1876 Id Sm
Alma Nils. hm g Hustru 1876
Marry F. Nils. d ug Barn 1897
Henry I. Nils. s ug Barn 01.06.1899

Antall rom ikke registrert, men delt kjøkken
Anders Mathis. hf e Arbeider bryggemand trælast 1827 Skjee sokken
Johan M. Anders. s ug Jernbanearbeider 1861 Næsinge

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Oskar Karlsen til Hulda Marie Alexandrine Alexandersdatter Johannesen paa d.E. for Kr. 3900,00, dat. 27/1 96 thinglæst 18 Febr. 1896

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra C. Sandberg til Svend Andersen Nordgaard paa d. e. for kr. 3900 samt fra S. A. Nordgaard til snedker Oscar Carlsen paa denne samme eiend. for kr. 4000 dat. 13. juni 1893 thinglyst 8 januar 1895.

 

C.Sandberg har til Svend Andersen Nordgaard solgt Matr. No. 117b søndre Fredrikshald for Kjøbesum Kr. 3.900.

S. A. Nordgaard har videre solgt samme Eiendom til Snedker Oskar Carlsen for Kr. 4000.

 

* 1891

Utdrag fra panteregister:

Paategning paa Skjøde fra P.Pettersen til C.Sandberg paa Matr. No. 117 for 1200kr, thl 25/5 86, indeeholdende at det i Skjødet feilagtig staar No 117, da det kun er en Anpart af 117 som er solgt til Sandberg, dat 12/3 91. Ovennævnte Anpart er givet no 117b thinglæst 17 Marts 1891

 

* 1886

Utdrag fra panteregister for matrikkel 117a:

Skjøde fra Smed P.Pettersen til Feiermester C.Sandberg paa d. Eiendom for Kr. 1200 dat. 18 Mai 1886 thinglæst 25 Mai 1886

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Smed Peter Petersen som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 800 kroner og har en branntakst på 600 kroner.

 

* 1872

 


Sist oppdatert 05.01.2024 16:59