Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sykehusgata 9

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 288

Løpenummer i 1901 matrikkel: 207

Matrikkelnummer: 119, 120, 121

Gårds og bruksnummer: 160/230, 231, 232

 

 

Byggeår: 1878

Foto: SW 9.februar 2003

 

* 2012

 

* 1997

 

* 1977

 

* 1963

 

* 1961

 

*1958

 

* 1956

 

* 1954

 

* 1953

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Sykehusgata 9.

 

* 1943

 

* 1942

 

* 1940

 

* 1938

 

* 1934

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Aksel Severin
1896
Bordhusarbeider Sykehusgata 9
Andersen Johan Edvard 
1843
fhv. tomtearbeider Sykehusgata 9
Andersen Kassandra Argoline
1899
g.m. bordhusarbeider Sykehusgata 9
Andreassen Josefine
1862
g.m. tomtearbeider Sykehusgata 9
Andreassen Karl
1861
tomtearbeider Sykehusgata 9
Ellingsen Bjarne
12/3 1904
bankassistent Sykehusgata 9
Ellingsen Mathilde
1876
husholderske Sykehusgata 9
Karlsen  Arnt Marinius
1885
tomtearbeider Sykehusgata 9
Karlsen  Bina Emlie
1880
g.m. tomtearbeider Sykehusgata 9
Karlsen  Elfrida Konstanse
1888
g.m. tomtearbeider Sykehusgata 9
Karlsen  Johan Petter
1873
tomtearbeider Sykehusgata 9
Lind Arne Marinius 
1898
tomtearbeider Sykehusgata 9
Lind Hildur
1901
g.m. tomtearbeider Sykehusgata 9
Olsen Karl Oskar
1891
prambygger Sykehusgata 9
Olsen Karoline 
1851
enkefrue Sykehusgata 9
Olsen Vilhelm
1874
cellulosearbeider Sykehusgata 9
Stenbock Ruth Emilie
1888
kontordame Sykehusgata 9

 

 

* 1925

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det også syv boenheter på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Andreas Heggeland

01

1851-03-08

Frhald

-

hp

e

Tomteformand for Saugbrugsf

002 Sussi Ragnhild Lund

01

1900-10-10

Kristiania

-

Husholderske med fuld Kost (Datter Datter)

ug

Husholderske (datterdatter)

003 Anna Marie Lund

01

1906-04-13

Fredrikshald

-

fuld forpleining med bidrag fra Værgeraadet

ug

Skolebarn og til forpleining af Personssedel No 1 (Konfirmeres 5/12 1920)

004 Gudrun Sophie Lund

01

1907-12-29

Fr.hald

-

fuld forpleining med bidrag fra Værgeraadet

ug

Skolebarn og til forpleining af Personssedel No 1

005 Stefan Sverre Lund

01

1911-05-31

Kristiania

-

fuld forpleining med bidrag fra Værgeraadet

ug

Skolebarn og til forpleining af A Heggeland paa Personsedel No 1

006 Ninni Inggeborg Baastad

01

1894-05-21

Frhald

-

d - b Datter til Hovedperson No 1 paa besøg til Komfirmation

g

Hustru til Lagerskjef Baastad

007 Eva Randi Synøve Baastad

01

1914-01-31

Frhald

-

b

ug

Datterdatter til første Hovedperson og paa besøg til Komfirmation

008 Kari Anne Maria Baastad

01

1917-12-29

Frhald

-

!!

ug

Datterdatter til første Hovedperson og paa besøg til Komfirmation

001 Lorntz Hansen

02

1852-03-24

Fredrikshald

-

hp

g

Tomtearbeider Saugbrugsforeningen

002 Karoline Hansen

02

1850-01-25

Berg Sogn Østf

-

hu

g

Husmoder

001 Johan Edvart Andersen

03

1843-01-06

Berg, Østfold

-

hp

e

Pension

002 Johanne Mathilde Ellingsen

03

1876-06-15

Fredrikshald

-

d - Husholderske

e

Pension efter smører ved Kristiania Elektrisitetværk H. Ellingsen

003 Bjarne Herman Dann Ellingsen

03

1904-03-12

Fredrikshald

-

Barnebarn til Hovedpærson No 1

ug

Bud i Kreditbanken Frhald

001 Anton Stenberg

04

1854-07-03

Sverge

-

hp

g

Tomtearbeider

002 Karen Sofie Stenberg

04

1849

Berg - Østfold

-

hu

g

Husmor

001 Karl Ludvig Andreassen

05

1861-04-13

Frhald

-

hp

g

Tomtearbeider for Saugbrugs Frhald

002 Josphine Marie Andreassen

05

1862-08-19

Frhald

-

hu

g

Hustru

001 Karoline Olsen Stenbock

06

1851-03-26

(Billingfors) Sverige

-

hp

e

Husmor for barn Pf av barn

002 Wilhelm Olsen Stenboch

06

1874-08-17

Fredrikshald

-

s

ug

Cellulosearbeider

003 August Marenius Olsen

06

1877-02-23

Fredrikshald

-

s

ug

Forskjelligt arbeide paa tomten. Tomtearbeide for Saugbrugs

004 Rutt Stenbock

06

1888-03-16

Frhald

-

d

ug

Kontordame Halden Tændstikfabrik Frhald

005 Elvine Olsen Stenboch

06

1898-10-10

Fredrikshald

-

d

ug

Arbeidsledig paa grund av sygdom

001 Johan Petter Karlsen

07

1873-02-19

Fredrikshald

-

hp

g

Tomtearbeider Plankebærer for Saugbrugs Frhald

002 Emelie Biraa?? Karlsen

07

1880-06-24

(Navestad) Sverige

-

hu

g

Hustru

003 Randi Marie Karlsen

07

1911-02-10

Fredrikshald

-

d

ug

Skolebarn

004 Hjørdis Margrete Karlsen

07

1913-06-19

Fredrikshald

-

d

!!

Skolebarn

 

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 er hustype oppgitt til "almindeligt et etages med Bryggerhus, Klosætter & Vedboder". Trettifire personer fordelt på sy leiligheter har denne matrikkelen som sitt bosted.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1.etg to rom og kjøkken + et kvistværelse kr 5 pr mnd              

001 Andreas Heggeland

01

1851-03-08

Fredrikshald

b

Familieforsørger

g

Tomteformand for Saugbrugs.

002 Anna Sophie Heggeland

01

1854-10-01

Falun Sverige

b

Hustru

g

-

003 Nini Heggeland

01

1894-05-21

Isebakke i Berg Sogn

b

d

ug

Moderen til Hjelp

1.etg to rom og kjøkken kr 5 pr mnd              

001 Aron Olssen

02

1847-05-04

Stenby Sogn Sverige

b

hf

g

Tomtearbeider

002 Karoline Olsen

02

1851-03-26

Stenby Sogn Sverige

b

hm

g

Husmoder

003 Wilhelm Olsen

02

1874-08-17

Fredrikshald

b

s

ug

Smedlærling

004 August Marinius Olsen

02

1877-02-23

Fredrikshald

b

s

ug

Sjømand

005 Olga Elise Olsen

02

1880-05-16

Fredrikshald

b

d

ug

Bogbinder arb

006 Rudt Emelie Olsen

02

1888-03-16

Fredrikshald

b

d

ug

Modern til hjælp

007 Charl Oskar Olsen

02

1891-03-22

Fredrikshald

b

s

ug

Tomtearbeider

008 Frithof P. J. Olsen

02

1893-06-03

Fredrikshald

b

s

ug

Smedlærling

009 Mathilde Karoline Olsen

02

1896-03-25

Fredrikshald

b

d

ug

endnu paa Skole

010 Edvine Olsen

02

1898-10-10

Fredrikshald

b

d

ug

endnu paa Skole

1.etg ett rom og delt kjøkken kr 4 pr mnd              

001 Johan Eduard Anderssen

03

1843-01-06

Fredrikshald

b

hf

e

Tomtearbeider

1.etg ett rom og delt kjøkken kr 4 pr mnd              

001 Anton Stenberg

04

1854-07-03

Sverige

b

hf

g

Bryggearbeider

002 Karen Stenberg

04

1849-09-12

Skjeberg

b

hm

g

hustru

003 Wilhelm Stenberg

04

1880-12-24

Fredrikshald

b

s

ug

Celulosearbeider

1.etg to rom og kjøkken kr 5 pr mnd              

001 Char Ludvig Andreassen

05

1861-04-13

Fredrikshald

b

hf

g

Tomtearbeider Saug

002 Jospine!! Marie Andreassen

05

1862-08-19

Fredrikshald

b

hm

g

Husmoder

003 Oskar Wilhelm Andreassen

05

1886-11-07

Fredrikshald

b

s

ug

Sagarbeider

004 Charla Petrine Andreassen

05

1887-12-04

Fredrikshald

b

d

ug

Modedame

005 Axel Ludvig Andreassen

05

1891-04-09

Fredrikshald

b

s

ug

Skotøiarbeider v/ Fabrik

006 Sigur Ingeval Andreassen

05

1893-05-13

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

007 Marta Josefa Andreassen

05

1897-04-07

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

1.etg ett rom og delt kjøkken kr 4 pr mnd              

001 Wilhelm Helgesen

06

1870-10-01

Fredrikshald

b

hf

g

Bordhusarbeider

002 Hanna Helgesen

06

1866-09-20

Dalsland

b

hm

g

Hustru

003 Hagar Helgesen

06

1894-06-22

Fredrikshald

b

d

ug

Arbeider paa Gardinfabrikken

004 Jonny Helgesen

06

1896-01-01

Fredrikshald

b

s

ug

Arbeider paa Haldens Skofabrik

005 Elin Helgesen

06

1899-09-22

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

006 Josef Helgesen

06

1903-05-19

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

1.etg ett rom og delt kjøkken kr 5 pr mnd              

001 Lorents Hansen

07

1852-03-24

Tistedalen

b

hf

g

Sorter af Høvelide!! Last

002 Karoline Hansen

07

1850-01-25

Asaka

b

hm

g

Hustru

003 Hans Petter Hansen

07

1882-01-26

Berg

b

s

ug

Stuver Arbeider

004 Borgild Marie Hansen

07

1894-08-03

Fredrikshald

b

d

ug

Kaabe Sømerske v/ Fabrik

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Johan Edvard
1843
tomtearbeider
Andersen Mathilde
1876
Pige
Andreassen Josefine Marie
1862
g.m. bryggeriarbeider
Andreassen Karl
1861
bryggearbeider
Hansen Karoline
1850
g.m. foreningsarbeider
Hansen Lorentz
1852
foreningsarbeider
Heggeland Andreas
1851
leverandør
Heggeland Anna Sofie
1854
g.m. leverandør
Jensen Anna Elise
1845
g.m. bryggearbeider
Jensen Hans
1831
bryggearbeider
Jensen Helga
1876
fabrikpige
Olsen Aron
1847
foreningsarbeider
Olsen Karoline
1851
g.m. foreningsarbeider
Olsen Wilhelm
1874
høvleriarbeider
Segelsen Josefine
1863
g.m. bryggearbeider
Segelsen Ludvig
1859
bryggearbeider
Steenberg Anton
1854
bryggearbeider
Steenberg Karen Sofie
1849
g.m. bryggearbeider

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Saugbrugsforeningen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 12.000 kroner og var branntaksert til 17.400 kroner. I merknadsfeltet er det skrevet "Arbeiderb. på s. Side". En forkortelse for at dette var arbeiderboligen på den søndre siden av "Sygehusgaden". Matrikkel 115 var tilsvarende arbeiderbolig på den nordre siden av gaten.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus, Brygerhus og alm Vedeboder". Huset er på en etasasje og inneholder åtte boenheter.
Tre rom og kjøkken
Andreas Heggeland hf g Levrandør Formand Trælastforrætning 1851
Anna Sophie Heggeland* f Søderstrøm hm g Husgjærning 1854 Falun Sverige
Marie Erikka Heggeland d ug Husgjærning 1885
Walborg Heggeland d ug intet 1888 (midlertidig bosatt Kristiania)
Severin Heggeland s ug intet 1890 (midlertidig bosatt Kristiania)
Ninni Ingeborg Heggeland d ug intet 1894 Berg Sogn Smaalenene
Sigur Lovi Lund DSøn intet 1898
!! k b DD intet 18??.10.1900 Kristiania udøbt Pige

ett rom og delt kjøkken
Johan Edvard Martins. hf e arb Trælasttomter 1843 Berg Sogn Smaalenene Metodist
Johanne Matilde Martins. d %og hm% ug Husgjerning 1876 Metodist
Karl Johan Martins. s ug Sømand. Jungmand 1883 Metodist
Rolf Hanss. D.S ug Barn 1890 Metodist

ett rom og delt kjøkken
Severin Ludvig Segels. hf g arb Trælastforretning 1863
Josephine Johans. hm g Husgjerning 1863

ett rom og delt kjøkken
Karl Ludvig Andreass. hf g arb Trælasttomter 1861
Josefine Marie Johns. hm g Hustru Husgjærning 1861
Bernhard Marinius Andreass. s ug arb Høvleriet 1882
Wilhelm Oskar Andreass. s ug Skoleelev intet 1886
Karla Peterine Andreass. d ug Skoleelev intet 1888
Axel Ludvig Andreass. s ug Skoleelev intet 1891
Sigur Ingeval Andreass. s ug intet 1895
Marta Andreass. d ug intet 1897
Signe Magrete Andreass. d ug intet 09.10.1900

ett rom og delt kjøkken
Anton Stenberg hf g arb Trælasttomter 1854 Krogsa Sogn Sverrige
Karen Sophi Togers. hm g husgjærning 1849 Skjeberg Sm
Wilhelm Necolaei Stenberg s ug arb Trælasttomter 1880
Harral Olof Stenberg s ug arb Rørlægger 1885

ett rom og delt kjøkken
Hans Jenss. hf g arb Trælasttomter 1831 Berg Sogn Smaalenene
Anna Elise Johnass. hm g Husgjerning 1844 Tofvedal Sverige
Helga Susanne Jenss. d ug arb Fyrstikfabrikken 1876
Harral Herman Jenss. s ug arb Trælasttomter 1881
Franc Paul Jenss. s ug arb Trælasttomter 1883
Rakel Skirneimer?? d ug intet 1885
Elvirre Bergliot Jenss. d ug intet 1888

ett rom og delt kjøkken
Lorntz Hanss. hf g Høvleriarbeider 1852
Karoline Petters. hm g Husgjerning 1850 Berg Sogn Smaalenene
Hans Petter Hanss. s ug Høvleriarbeider 1882 Berg Sogn Smaalenene
Karla Antonette Hanss. d ug Husgjerning 1886
Hildur Elisse Hanss. d ug intet %d% 1889
Johan Marinius Hanss. s ug intet %s% 1891
Borghild Marie Hanss. d ug intet %d% 1894

ett rom og kjøkken
Aron Ols. hf g arb Trævareforetning Trælasttomter 1847 Stenneby Sogn Sverige Metodist
Karoline Andreasd. hm g Husgjærning 1851 Stenneby Sogn Sverige Metodist
Wilhelm Ols. s ug arb Høvleri 1874 Metodist
David Ols. s ug arb Trælasforrætning 1883 Metodist
Dagmar Marie Ols. d ug intet 1885 Metodist
Rudt Emelie Ols. d ug intet 1888 Metodist
Karl Oskar Ols. s ug intet 1891 Metodist
Fretjov Johanes Ols. s ug intet 1893 Metodist
Matilde Karoline Ols. d ug intet 1896 Metodist
Elvine Ols. d ug intet 1898 Metodist

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det førtini personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Andreas Heggeland(mann)

1851 mars

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshald

1891-01-01

Anna Sophie Heggeland(kvinne)

1854 okt.

Folum Sverige

Hustru g

Fredrekshald

1891-01-01

Karl Petter Heggeland(mann)

1875

Elfkarleby Uppland Sverige

Søn ug

Fredrekshald

1891-01-01

Ole Erik Heggeland.(mann)

1877

Elfkarleby Uppland Sverige

Søn ug

Fredrekshald

1891-01-01

Ernst Andreas Heggeland(mann)

1879

Fredrekshald

Søn ug

Fredrekshald

1891-01-01

Lovise Sophie Heggeland(kvinne)

1880

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald

1891-01-01

Fredrik Normand Heggeland(mann)

1883

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshald

1891-01-01

Marie Erikke Heggeland(kvinne)

1885

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald

1891-01-01

Walborg Heggeland(kvinne)

1888

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald

1891-01-01

Severin Heggeland(mann)

1890 aug.

Fredrikshald

Søn

Fredrekshald

1891-01-01

Johan Fredrik Pærsen(mann)

1831

Fredrikshald

Familiens overhode ug

Fredrekshald

1891-01-01

Maren Kirstine Larssen(kvinne)

1805

Fredrikshald

Möder e

Fredrekshald

1891-01-01

Andrea Josefine Pedersen(kvinne)

1849

Fredrikshald

Söster ug

Fredrekshald

1891-01-01

Andreas Nilsen(mann)

1849

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshald

1891-01-01

Gurine Josefine Pettersen Nilsen(kvinne)

1850

Fredrekshald

Hustru g

Fredrekshald

1891-01-01

Ferdinand Nilsen(mann)

1877

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshald

1891-01-01

Dagny Fredrikke Nilsen(kvinne)

1881

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald

1891-01-01

Einar Nilsen(mann)

1884

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshald

1891-01-01

Elise Nilsen(kvinne)

1884

Fredrekshald

Datter ug

Fredrekshald

1891-01-01

Kristine Eleonore Nilsen(kvinne)

1887

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald

1891-01-01

Anna Karoline Nilsen(kvinne)

1890 april

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald

1891-01-01

Andreas Nilsen(mann)

1830

Ide Smaalænerne

Familiens overhode g

Fredrekshald

1891-01-01

Britta Stina Nilsen(kvinne)

1835

Grinsta Dalsland Sverige

Hustru g

Fredrekshald

1891-01-01

Nekoline Petterine Nilsen(kvinne)

1872

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald

1891-01-01

Johan Nilsen(mann)

1875

Fredrekshald

Søn ug

Fredrekshald

1891-01-01

Hans Jenssen(mann)

1831

Berg Smaalenerne

Familiens overhode g

Fredrekshald

1891-01-01

Anna Elise Jonasdatter Jensen(kvinne)

1844

Tövedal Dalsland Sverige

Hustru g

Fredrekshald

1891-01-01

Jens Marinius Jenssen(mann)

1872

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshald

1891-01-01

Olga Marie Konstanse Jenssen(kvinne)

1874

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald

1891-01-01

Helga Susanne Jenssen(kvinne)

1876

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald

1891-01-01

Gustaf Einar Jenssen(mann)

1878

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshald

1891-01-01

Haral Herman Jenssen(mann)

1881

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshald

1891-01-01

Frants Paul Jenssen(mann)

1883

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshald

1891-01-01

Rakel Chimeimer Jenssen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Datter

Fredrekshald

1891-01-01

Elvirre Bergelodt Jenssen(kvinne)

1888

Fredrekshald

Datter

Fredrekshald

1891-01-01

Johan Eduard Andersen(mann)

1843

Berg Sogn Smaalenerne

Familiens overhode e-mand

Fredrekshald

1891-01-01

Johanne Matilde Andersen(kvinne)

1876

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald

1891-01-01

Hanna Elonore Andersen(kvinne)

1879

Fredrikshald

Datter

Fredrekshald

1891-01-01

Karl Einar Anderssen(mann)

1883

Fredrikshald

Søn

Fredrekshald

1891-01-01

Oskar Ferdinand Hanssen(mann)

1857

Fredrekshald

Familiens overhode g

Fredrekshald

1891-01-01

Gina Emelie Anderssen(kvinne)

1857

Eningedalen Id Smaalenerne

Hustru g

Fredrekshald

1891-01-01

Haral Olof Hanssen(mann)

1881

Fredrikshald

Søn

Fredrekshald

1891-01-01

Sigurd Torolf Hanssen(mann)

1883

Fredrikshald

Søn

Fredrekshald

1891-01-01

Anne Helene Hanssen(kvinne)

1887

Fredrikshald

Datter

Fredrekshald

1891-01-01

Ferdinand Oskar Hanssen(mann)

1889 des.

Fredrikshald

Søn

Fredrekshald

1891-01-01

Karl Engebretsen(mann)

1817

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshald

1891-01-01

Sesel Olsdatter(kvinne)

1824

Asak Berg Smaalenerne

Hustru g

Fredrekshald

1891-01-01

Ludvig Severin Segelsen(mann)

1863

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshald

1891-01-01

Josefine Johanessen(kvinne)

1863

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshald

1891-01-01

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi hele femtito personer på matrikkelen.


H.nr

Fødested

Bostatus

Sivilstand

Yrke

001 Frank Pedersen

1830

Fredrikshald

-

-

Arbeider

002 Marie Pedersen

1805

Fredrikshald

Enke

 

-

003 Josefine Pedersen

1849

Fredrikshald

-

-

Pige

004 Andreas Nielsen

1849

Fredrikshald

-

-

Arbeider

005 Josephine Nielsen

1857

Fredrikshald

Kone

-

-

006 Anna Nielsen

1860!!

Fredrikshald

Barn

-

-

007 Karoline Nielsen

1861!!

Fredrikshald

Barn

-

-

008 Ferdinand Nielsen

1876

Fredrikshald

Barn

-

-

009 Dagny Nielsen

1881

Fredrikshald

Barn

-

-

010 Elise Nielsen

1885

Fredrikshald

Barn

-

-

011 Einar Nielsen

1885

Fredrikshald

Barn

-

-

012 Thorvald Johansen

1843

Fredrikshald

-

-

Arbeider

013 Anne Sophie Johansen

1833

Fredrikshald

Kone

-

-

014 Karl Johansen

1869

Fredrikshald

Barn

-

-

015 Edvind Johansen

1872

Fredrikshald

Barn

-

-

016 Albert Johansen

1875

Fredrikshald

Barn

-

-

017 Edvard Andersen

1843

Berg Sogn

-

-

Arbeider

018 Kristine Andersen

1840

?? Sverige

Kone

-

-

019 Emilie Andersen

1869

Fredrikshald

Barn

-

-

020 Mathilde Andersen

1876

Fredrikshald

Barn

-

-

021 Hanna Andersen

1879

Fredrikshald

Barn

-

-

022 Karl Andersen

1885

Fredrikshald

Barn

-

-

023 Ludvig Segolsen

1863

Fredrikshald

-

-

Arbeider

024 Anne Segolsen

1832

Sverige

Enke

 

-

025 Edvin Segolsen

1870

Fredrikshald

Barn

-

-

026 Wilhelm Segolsen

1872

Fredrikshald

Barn

-

-

027 Marie Segolsen

1875

Fredrikshald

Barn

-

-

028 Karl Engebretsen

1817

Fredrikshald

-

-

Arbeider

029 Sesilie Engebretsen

1824

Berg Sogn

Kone

-

-

030 Johan Engebretsen

1862

Fredrikshald

Barn

-

-

031 Hans Jensen

1831

Berg Sogn

-

-

Arbeider

032 Anna Jensen

1844

Sverige

Kone

-

-

033 Jens Jensen

1872

Fredrikshald

Barn

-

-

034 Olga Jensen

1874

Fredrikshald

Barn

-

-

035 Helga Jensen

1876

Fredrikshald

Barn

-

-

036 Gustav Jensen

1878

Fredrikshald

Barn

-

-

037 Harald Jensen

1881

Fredrikshald

Barn

-

-

038 Paul Jensen

1883

Fredrikshald

Barn

-

-

039 Rakel Jensen

1885

Fredrikshald

Barn

-

-

040 Andreas Nielsen

1830

Id Sogn

-

-

Arbeider

041 Stina Nielsen

1835

Sverige

Kone

-

-

042 Edgard Nielsen

1868

Fredrikshald

Barn

-

-

043 Nikoline Nielsen

1872

Fredrikshald

Barn

-

-

044 Johan Nielsen

1875

Fredrikshald

Barn

-

-

045 Andreas Heggeland

1851

Fredrikshald

-

-

Formand

046 Anna Heggeland

1854

Sverige

Kone

-

-

047 Petter Heggeland

1875

Sverige

Barn

-

-

048 Ole Heggeland

1877

Sverige

Barn

-

-

049 Ernst Heggeland

1879

Sverige

Barn

-

-

050 Lovise Heggeland

1880

Fredrikshald

Barn

-

-

051 Norman Heggeland

1883

Fredrikshald

Barn

-

-

052 Marie Heggeland

1885

Fredrikshald

Barn

-

-

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Saugbruksforeningen som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 12.000 kroner og har en branntakst på 17.520 kroner. Merknadsfeltet sier kun Arbeiderbolig.

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finenr vi Saugbrugsforeningen som eier av en matrikkel hvor det da bor førtitre personer. Her kan vi også se at Syver Larsen og Karl Engebretsen har hver sin gris på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Syver Larsen

01

1834

Vangs prestegjeld Hedemarken

b

hf

g

Opsynsmand

002 Johanne Marie Larsen

01

1828

Frederikshald

b

Kone

g

Forsørges af Ovenstaaende

003 Marie?? Larsen

01

1860

Frederikshald

b

d

ug

Forsørges af Ovenstaaende

004 Ludvig Larsen

01

1862

Frederikshald

b

s

ug

Forsørges af Ovenstaaende

005 Johan Herman Larsen

01

1869

Frederikshald

b

s

ug

Forsørges af Ovenstaaende

006 Klaus Bertran Larsen

01

1871

Frederikshald

b

s

ug

Forsørges af Ovenstaaende

007 Olga Susanne Larsen

01

1873

Frederikshald

b

d

ug

Forsørges af Ovenstaaende

008 Maren?? Kristine Pedersen

02

1805

Frederikshal

b

Kone

e

Forsørges af sin Søn og nyder Fattighjelp

009 Frederik Pedersen

02

1830

Frederikshal

b

s

ug

Tomtearbeider

010 Josephine Pedersen

02

1849

Frederikshal

b

d

ug

Sypige

011 Marie Johansen

03

1828

Bergs Præstegjeld

b

Kone

e

Nyder Understøttelse af Fattigkassen. Vadsker og skurer

012 Syverine Johansen

03

1858

Frederikshal

b

d

ug

Sypige

013 Andrine Johansen

03

1861

Frederikshal

b

d

ug

Forsørges af sin Moder

014 Marie Johansen

03

1863

Frederikshal

b

d

ug

Forsørges af sin Moder

015 Johan Johansen

03

1871

Frederikshal

b

s

ug

Forsørges af sin Moder

016 Astrid Johansen

03

1872

Frederikshal

b

d

ug

Forsørges af sin Moder

017 Anders Pedersen

04

1817

Frederikshal

b

hf

ug

Tomtearbeider

018 Marthe Johnsdatter

04

1806

Engdals Sogn Anex til Skjeberg

b

Husholder

e

Forsørges af Ovenstaaende

019 Thorvald Johansen

05

1843

Fredrikshald

b

hf

g

Tomtearbeider

020 Anne Sophie Johansen

05

1832

Fredrikshald

b

Kone

g

Forsørges af Ovenstaaende

021 Karl Johansen

05

1869

Fredrikshald

b

s

-

Forsørges af Ovenstaaende

022 Edvind Johansen

05

1872

Fredrikshald

b

s

-

Forsørges af Ovenstaaende

023 Albert Johansen

05

1875

Fredrikshald

b

s

-

Forsørges af Ovenstaaende

024 Axel Segeln

06

1828

Silloe Sogn Sverige

b

hf

g

Tomtearbeider

025 Anne Andersdatter

06

1832

Lerdals Sogn Sverige

b

Kone

g

Forsørges af ovenstaaende

026 Karl Axelsen

06

1861

Fredrikshld

b

s

-

Forsørges af ovenstaaende

027 Ludvig Axelsen

06

1863

Fredrikshld

b

s

-

Forsørges af ovenstaaende

028 Edvind Axelsen

06

1870

Fredrikshld

b

s

-

Forsørges af ovenstaaende

029 Vilhelm Axelsen

06

1871

Fredrikshld

b

s

-

Forsørges af ovenstaaende

030 Marie Axelsen

06

1875

Fredrikshld

b

d

-

Forsørges af ovenstaaende

031 Karl Engebretsen

07

1816

Fredrikshald

b

hf

g

Tomtearbeider

032 Sisselie Olsdatter

07

1824

Bergs Præstegjeld

b

Kone

g

Forsørges af Ovenstaaende

033 Andreas Nilsen

08

1830

Ide Præstegjeld

b

hf

g

Tomtearbeider

034 Stina Pedersen

08

1835

Grustad Sogn Sverige

b

Kone

g

Forsørges af ovenstaaende

035 Karl Nilsen

08

1862

Fredrikstad

b

s

-

Forsørges af ovenstaaende

036 Edevart Nilsen

08

1868

Fredrikstad

b

s

-

Forsørges af ovenstaaende

037 Pettra Nilsen

08

1872

Fredrikstad

b

d

-

Forsørges af ovenstaaende

038 Johan Nilsen

08

1874

Fredrikstad

b

s

-

Forsørges af ovenstaaende

039 Hans Jensen

08

1831

Frederikshald

b

hf

g

Tomtearbeider

040 Hanna Lisa Jensen

08

1846

Lovisaholm Sverige

b

Kone

g

Forsørges af Ovenstaaende

041 Jens Jensen

08

1872

Fredrikshald

b

s

-

Forsørges af Ovenstaaende

042 Olga Konstanse Jensen

08

1873

Fredrikshald

b

d

-

Forsørges af Ovenstaaende

043 Marie Gabrilsdatter

08

1807

Tøftedal Sogn Sverige

b

-

e

Forsørges af Bergs Sogns Fattigvæsen

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 finner vi ni leiligheter på eiendommen. Vi kan også se at både Marte Johnsen, Carl Ingebretsen og Axel Olsen hadde hver sin gris på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Svin
Andreas Martin Thores. Husfader Leverandeur g 43 m Frederikshald
Anne Grete Olsd. Kone g 42 k Ide Prgj.
Trine Marie Thores. Datter ug 16 k Frederikshald
Hans Oskar Thores. Søn ug 14 m Frederikshald
Edevin Marinius Thores. Søn ug 11 m Frederikshald
Karen Andrea Thores. Datter ug 8 k Frederikshald
Haldor August Thores. Søn ug 5 m Frederikshald
Josephine Marie Thores. Datter ug 3 k Frederikshald

Maren Kirstine Lars. Moder e 61 k Frederikshald
Johan Frederik Peders. Søn Saugbrugsarbeider ug 35 m Frederikshald
Andrea Josephine Peders. Datter ug 17 k Frederikshald

Johannes Johannes. Husfader Saugbrugsarbeider g 40 m Sverrige
Anne Marie Niels. Kone g 38 k Bergs Prgj.
Gustav Eilert Johannes. Søn ug 15 m Frederikshald
Severine Johannes. Datter ug 9 k Frederikshald
Andrine Martine Johannes. Datter ug 4 k Frederikshald
Johanne Marie Johannes. Datter ug 2 k Frederikshald

Thorbjørn Hans. Husfader Saugbrugsarbeider g 36 m Frederikshald
Anne Hellene Hans. Kone g 45 k Frederikshald
Oskar Ferdinand Hans. Søn ug 9 m Frederikshald
Josephine Augusta Ols. Gangpige ug 17 k Frederikshald

Andreas Niels. Husfader Saugbrugsarbeider g 36 m Ide Prgj.
Brita Stina Petters. Kone g 31 k Sverrige
Anne Marie Niels. Datter ug 7 k Arnemark Prgj.
Carl Wilhelm Niels. Søn ug 3 m Frederikshald

Marte Johns. Moder e 60 k Engedals Prgj. 1
Marinius Anders. Søn Saugbrugsarbeider ug 19 m Frederikshald
Anders Peders. Logerende Saugbrugsarbeider ug 51 m Frederikshald

Lars Olaus. Husfader Saugbrugsarbeider g 45 m Sverrige
Anne Kaisa Hans. Kone g 47 k Sverrige
Augusta Lovise Lars. Datter ug 22 k Sverrige
Hansine Josephine Lars. Datter ug 12 k Frederikshald
Olaf August Lars. Søn ug 6 m Frederikshald

Carl Ingebrets. Husfader Sagbrugsarbeider g 51 m Fhald 1
Sisilie Ols. hans Kone g 47 k Berg
Anne S Carlsd. deres Datter ug 17 k Berg
Christian O Carls. deres Søn ug 14 m Fhald
Oskar Carls. deres Søn ug 7 m Fhald
Johan E Carls. deres Søn ug 4 m Fhald

Axel Ols. Husfader Sagbrugsarbeider g 38 m Sverige 1
Anne Amunds. hans Kone g 34 k Sverige
Carl Alf Axels. deres Søn ug 4 m Fhald
Severin L Axels. deres Søn ug 3 m Fhald
August L Axels. deres Søn ug 1 m Fhald

 

* 1863

Utdrag fra panteregister for matrikkel 119:

Do (Sljøde) af O.A. Stang til Frerikshalds Saugbrugsforening paa MaN. 119, dateret 17. og thinglæst 18 December 1863.

Utdrag fra panteregister for matrikkel 120og likelydende på matrikkel 121:

Do. (skjøde) fra O.A. Stang til Saugbrugsforeningen i Frhald paa MaN. 120, dateret 17. og thinglæst 18. Decbr. 1863.

 

* 1855

Utdrag fra panteregister for matrikkel 119:

Do. (Skjøde) fra Fragtemand Ole Syversen til Kjøbmand O.A. Stang paa Matr. Nr. 119, dateret 30. Juli 1855 - - -thinglæst 28. Aug. 1855.

Utdrag fra panteregister for matrikkel 120og likelydende på matrikkel 121:

Skjøde fra Fru P.Wiel til Kjøbmand Ole A. Stang paa MaN. 120 m. m., dateret 18. og thinglæst 28. Aug 1835.

 

* 1845

Utdrag fra panteregister for matrikkel 120og likelydende på matrikkel 121:

Extract: Udskrift af Udlodningen paa Samfrendeskiftet efter afdøde Mads Wiel, sluttet 30. Juni 1845, hvorefter Huset Matr. No. 120 er udlagt Stervboenken Fru Petronelle Wiel --- Thinglæst 14. Juli 1845.

 

* 1835

Utdrag fra panteregister for matrikkel 119:

Skjøde fra Anders og Halvor Syverssønner til Broderen Ole Syversen --- thinglæst 7. Jan. 1835.

 

 

* 1830

Efter Reqvisition fra Skifte-Commissionen i Handelshuset C. Tank & Comps. Opbudsboe berammes 3de offentlige Auctioner at afholdes over efternævnte, Boet tilhørende og her i Byen beliggende faste eindomme, nemlig:

 1. En 3 Etages Søbod, Matr.-No. 535, beliggende ved nordre Side af Elven, med tilliggende mindre Boder, Vognremise og Tomt. Bygningen erhodlt i afvigte Aar en betydelig Reparation, er nu i god Stand, og i Brandcassen forsikret for 2150 Spd;

 2. Et 1 Etages Leiehuus, Matr.-No. 504 forsikret i Brandcassen for 300 Spd.;

 3. En stor og veldyrket Frugt- og Urte-Hauge, Matr.-No. 447 a, paa Nordre-Frederikshald;

 4. En paa Nordre-Frederikshald beliggende Engeløkke;

 5. Et 2 Etages grundmuret og hvælvet Pakhuus paa Søndre-Frederikshald, under No. 3 b, med tilliggende Tomt og Vognremise, No 53 b.;

 6. En Engeløkke paa Søndre-Frederikshald, under No. 53 b.;

 7. Tomterne No. 62, 65, og 66 ved søndre Side af Elven;

 8. Bryggetomten No. 64, ibidem;

 9. En Bordbrygge, ligeledes ved Elvens søndre Side;

 10. Leiehuset No 120, og

 11. Do. No. 135, begge paa Søndre-Frederikshald.

1ste Auction over disse Eiendomme afholdes paa dette Steds Bythingstue Torsdagen den 19de August førstkommende, Formiddag Kl. 10;

2den Auction Løverdagen den 21de næstefter, Formiddag Kl. 11, Ligeledes paa Bythingstuen, og

3die Auction samme Dags Eftermiddag Kl.4, saavidt muligt i eller ved de sælgende Eiendomme.

Conditionerne erfares paa Auctionsstedet.

Frederikshald, den 22de Juli 1830

I byfoged Svensen Fravær:
B. N. Knap,
Constitueret
.

 

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 kan vi se at alle tre matriklene var egne gårder. I gård nr.119 finner vi.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Johan Abrahamsen Huus ejer 43 Enkemand efter 1te gifte Arbeidsmand M
Peder Nielsen Logerende 42 I første ægteskab Matros M
Petronelle Møller Hans kone 43 I første ægteskab K
Margrethe Pedersdtr Deres datter 2 K
Jørgen Helgesen_lind Logerende 39 I første ægteskab Sergeant ved syndenfield. regiment M
Anne Magrethe Hans kone 33 I første ægteskab K
Hans Gram_lind Deres søn 8 M
Isabella Dorthea Lind Deres datter 3 K

I gård nr.120 finner vi:
Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Brynild Eliasen Huusbonde 50 Gift 3de gang Arbeidsmand M
Elen Sophia Jensdtr Hans kone 50 Gift 1te gang K
Gunild Brynildsdtr Deres datter 8 K
Erich Halvorsen Huusbonde 37 I første ægteskab Afskediget solda T M
Inger Maria Jonasdtr Hans kone 28 I første ægteskab K
Jonas Erichsen Deres søn 4 M
Halvor Erichsen Deres søn 1 M
Helene Kirstine Erichsdtr Deres datter 6 K

I gård nr.121 bor følgende personer:
Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Peder Jacobsen Huusbonde 50 I første ægteskab Arbeidsmand M
Marthe Jørgensdtr Hans kone 50 I første ægteskab K
Oloug Pedersdtr Deres datter 15 Ugift K
Peteranne Jacobsdtr Deres datter 5 Ugift K
Christian Christensen Huusbonde 25 I første ægteskab Arbeidsman D M
Inger Møller Hans kone 34 I første ægteskab K
Karen Christiansdtr Deres datter 8 K


Sist oppdatert 25.10.2023 22:37