Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Teatergata 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 509

Løpenummer i 1901 matrikkel: 398

Matrikkelnummer: 441a

Gårds og bruksnummer: 62/219

Foto: Bildet er tatt i 1949 av arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen.
 
  Foto: SW 2009

 

* 1984

 

 

* 1983

 

 

* 1982

 

* 1980

 

* 1969

 

* 1968

 

* 1966

 

* 1949

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Teatergata 1_

 

* 1939

 

* 1936

 

* 1935

Utdrag fra panteregister:

Skifterettens attest om at redaktør S.Ø. Sandberg er avgått ved døden 9/3-31 efterlatende sig som eneste selvskiftende testamentariske arving Gunhild Lillesæter, Dat. 1/10-35 tinglyst 4 oktober 1935

 

* 1933

 

* 1931

 

* 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Lillesæter Gunhild 
1896
typofraf Teatergata 1
Hansen Harald
1879
havnelods Teatergata 1
Grev Ivar
1896
papirarbeider Teatergata 1
Hansen Selma
1887
g.m. havnelods Teatergata 1
Sandberg Sigurd Østensen
1863
redaktør Teatergata 1

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 bor det to familier på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Sigurd Østensen Sandberg

01

1863-11-16

Vaagaa

-

hp

g

Utgiver og redaktør av bladet 'Halden'.

002 Andrine Elisabeth Sandberg

01

1856-06-20

Fredrikshald

-

hu

g

Hus mor.

003 Gunhild Lillesæter

01

1886-02-10

Vaagaa

-

Søster av redaktør Sandberg og arbeider paa hans trykkeri '(Halden')

ug

Typograf.

004 Gudrun Angela Andreassen

01

1893-08-09

Fredrikshald

-

Slegtning av redaktør Sandberg og arbeider ved hans avis

ug

Ekspeditrice for avis.

005 Ivar Grev

01

1896-10-21

Vaagaa

-

Søstersøn, som er her for gjennemgaaelse av handelsskole

ug

Opholder sig paa stedet for gjennemgaaelse av handelsskole.

001 Harald Hansen

02

1879-07-29

Hvaler

-

hp

g

Fhv. Skibsfører. Deksmand ombord i bugserbaat 'Pluggen'.

002 Selma Hansen

02

1887-08-30

Fr=Hald

-

hu

g

Hus mor.

003 Liv Hansen

02

1917-08-07

Fredrikshald

-

d

-

-

 

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Saugbrugsforeningen ved disp. Wilh. Klein til redaktør S.Ø. Sandberg for kr. 10.000. (Ifølge maalebrev av 12/10-1911 indeholder tomten 293 m²) dat 14/10-1911 tinglyst 15 oktober 1912

 

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på to etasjer med fire leiligheter.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1.etg tre rom og kjøkken fritt hud              

001 Olaf Theodor Thuesen

01

1864-02-18

Fredrikshald

b

hf

g

Tomteformand v/ Trælastforr

002 Johanne Thuesen

01

1854-07-06

Nøssemarken

b

hm

g

Hustru

003 Theodor Olaf Thuesen

01

1891-12-23

Fredrikshald

b

s

ug

Tomtearbeider

004 Marie Thuesen

01

1890-05-08

Fredrikshald

b

d

ug

Butikjomfru Broderiforret.

005 Anna Thuesen

01

1895-06-21

Fredrikshald

b

d

ug

ingen bestilling

2.etg to rom og delt kjøkken kr 5 pr mnd              

001 Christian Olaus Karlsen

02

1851-07-07

Fredrikshald

b

hf

g

Soterer

002 Martine Olava Karlsen %Martinsen%

02

1853-07-22

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Anna Sofie Karlsen

02

1875-08-31

Fredrikshald

b

-

-

-

004 Kathinka Kristine Karlsen

02

1877-01-13

Fredrikshald

b

d

ug

-

005 Richard Karlsen

02

1881-02-07

Fredrikshald

b

s

ug

fh. Kontorist (Malerarbeider)

006 Fredrikke Gulette Karlsen

02

1883-03-14

Fredrikshald

mt

Tjener

ug

tjener

007 Harald Karlsen

02

1885-10-22

Fredrikshald

b

Handelsbetjent

ug

Manufakturbetjent

008 Martin Karlsen

02

1890-09-08

Fredrikshald

b

Tomtearbeider

ug

Tomtearbeider

009 Bjarne Rudolf Karlsen

02

1894-03-05

Fredrikshald

b

Tomtearbeider

ug

Tomtearbeider

010 Toralf Henry Karlsen

02

1895-11-27

Fredrikshald

b

Visergut

ug

Kolonialhandel

011 Astrid Karlsen

02

1898-01-19

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

2.etg ett rom og delt kjøkken kr 4 pr mnd              

001 Anders Andreassen Lund

03

1854-04-10

Id

b

hf

g

Bryggearbeider

002 Karoline Andreassen Lund

03

1853-08-04

Fredrikshald

b

hm

g

hustru

003 Alfride Andreassen Lund

03

1886-11-10

Fredrikshald

b

d

ug

Paa Halvorsens skofabrik

004 August Andreassen Lund

03

1893-06-21

Fredrikshald

b

s

ug

Bryggearbeider

005 Ruth Andreassen Lund

03

1896-05-11

Fredrikshald

b

d

ug

-

006 Astri Andreassen Lund

03

1903-02-20

Fredrikshald

b

d

ug

-

2.etg tre rom og kjøkken kr 8 pr mnd              

001 Petter Alfred Olsen

04

1861-11-16

Fredrikshald

b

hf

g

Tomtearbeider

002 Amalie Olsen

04

1864-12-12

Hodal Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Marta Olsen

04

1894-08-21

Fredrikshald

b

d

ug

Trykeriarbider

004 Thora Olsen

04

1896-04-16

Fredrikshald

b

d

ug

-

005 Karl Olsen

04

1898-07-03

Fredrikshald

b

s

ug

-

006 Elionore Olsen

04

1899-12-10

Fredrikshald

b

d

ug

-

007 Kristian Olsen

04

1901-09-21

Fredrikshald

b

s

ug

-

008 Gunhild Olsen

04

1903-10-05

Fredrikshald

b

d

ug

-

009 Jens Olsen

04

1906-09-23

Fredrikshald

b

s

ug

-

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andreassen Helene
1869
g.m. leverandør
Andreassen Karl Herm.
1865
leverandør
Gustavsen Adolf
1859
bryggearbeider
Gustavsen Klara
1862
g.m. bryggearbeider
Karlsen Kristian Olaus
1851
bryggearbeider
Karlsen Martine Olava
1853
g.m. bryggearbeider
Kristiansen Aug. Severin
1849
bryggearbeider
Kristiansen Jensine Amalie
1856
g.m. bryggearbeider
Lund Anders Andreas
1854
tomtearbeider
Lund Emilie
1853
g.m. tomtearbeider
Olsen Amalie
1864
g.m. bryggearbeider
Olsen Eugen Olaus
1867
tomtearbeider
Olsen Hilda Pauline
1866
g.m. tomtearbeider
Olsen Petter Alfred
191
bryggearbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Teatergaden Fr.halds Saugbrugsforening 9.000 11.740 Arbeiderbolig Parsion

 

 

* 1900

I folketellinga i 1900 finner vi et våningshus på to etasjer, uthus og vedskur på eiendommen. Våningshuset har syv boenheter.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1.etg ett rom og delt kjøkken              

001 Eugen Ols.

01

1867

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Tomtearb. v/ Saugbrug

002 Hilda Ols.

01

1866

Sverige

b

hm

g

Husgjerning

003 Augenie Ols.

01

1891

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

004 Bjarne Ols.

01

1893

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

005 Leif Ols.

01

1896

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

006 Solvei Ols.

01

1898

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

007 Tordis Ols.

01

1900-02-20

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

1.etg to rom og kjøkken              

001 Herman Andreass.

02

1865

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Formand v/ Saugbrug bestyrer af gaarden

002 Helene Andreass.

02

1869

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Husgjerning

003 Ruth Andreass.

02

1889

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

004 Karen Andreass.

02

1891

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

005 Gudrun Andreass.

02

1893

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

006 Ester Andreass.

02

1895

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

007 Mary Andreass.

02

1899-05-06

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

1.etg ett rom og delt kjøkken              

001 Adolf Gustavs.

03

1857

Skee Sverige

b

hf

g

Tomtearb. v/ Saugbrug

002 Klara Gustavs.

03

1862

Hobel Sverige

b

hm

g

Husgjerning

003 Berta Gustavs.

03

1883

Strømsta Sverige

b

d

ug

Tjenestepike

004 Selma Gustavs.

03

1890

Sverige

b

d

ug

Datter

005 Vigtor Gustavs.

03

1891

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Datter!!

006 Ida Gustavs.

03

1894

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

007 Oskar Gustavs.

03

1900-06-24

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Datter!!

2.etg ett rom og delt kjøkken              

001 Petter Ols.

04

1861

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Tomtearb v/ Saugbrug

002 Amalie Ols.

04

1864

Hodal Sverige

b

hm

g

Husgjerning

003 Wilhelm Ols.

04

1883

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Smed

004 Marie Ols.

04

1886

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

005 Petra Ols.

04

1889

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

006 Karla Ols.

04

1891

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

007 Signe Ols.

04

1892

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

008 Marta Ols.

04

1894

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

009 Thora Ols.

04

1896

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

010 Karl Ols.

04

1898

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

011 Elionore Ols.

04

1900-12-10

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

2.etg ett rom og delt kjøkken              

001 August Kristians.

05

1849

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Tomtearbeid v/ Saugbrug

002 Gjensine Kristians.

05

1855

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Husgjerning

003 %Anna Kristians.

05

1878

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Tjenestepige

004 Josefine Kristians.

05

1886

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Tjenestepige

005 Einar Kristians.

05

1891

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

006 Johan Kristians.

05

1895

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

007 Alf Kristians.

05

1896

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

008 Dagmar Kristians.

05

1898

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

009 Elen Kristians.

05

1900-06-27

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

2.etg ett rom og delt kjøkken              

001 Anders Lund

06

1854

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Tomtearb. v/ Saugbrug

002 Emelie Lund

06

1853

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Husgjerning

003 Adolf Lund

06

1879

Fredrikshald kjøpstad*

f

s

ug

Maskinrepratørlærling

004 Olga Lund

06

1881

Fredrikshald kjøpstad*

f

d

ug

Tjenestepige

005 Hanna Lund

06

1884

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

006 Halfride Lund

06

1886

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

007 August Lund

06

1893

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

008 Ruth Lund

06

1896

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Søn!!

2.etg ett rom og delt kjøkken              

001 Kristian Karls.

07

1851

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Tomtearb. v/ Saugbrug

002 Martine Karls.

07

1853

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Husgjerning

003 Anna Karls.

07

1875

Fredrikshald kjøpstad*

f

d

ug

Tjenestepike

004 Kathinka Karls.

07

1877

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

005 Ida Karls.

07

1879

Fredrikshald kjøpstad*

f

d

ug

Datter

006 Rikart Karls.

07

1881

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Brusfabrik Lærling

007 Fredrikke Karls.

07

1883

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

008 Harald Karls.

07

1885

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

009 Oskar Karls.

07

1888

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

010 Martin Karls.

07

1891

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

011 Bjarne Karls.

07

1893

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

012 Thorolf Karls.

07

1895

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

013 Astri Karls.

07

1898

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

 

 

* 1897

Brukket Benet!

En Kjører fra Rokke var saa uheldig igaar at faa brukket det ene Ben. Han skulde kjøre Gjødsel i "Passionen" og var herunder saa uheldig at komme i Beknib mellem Vognen og Væggene med den Følge, at hans ene Ben blev brukket ved Ankelledet. Han førtes til Sygehuset, hvor han blev forbunden, og bragtes derpaa til sit Hjem.

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir huset som "Passio-huset". Her finner vi trettitre personer i 1885

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Karl Kristiansen

1849

Frhald

-

-

-

Brygearbeider

002 Betsy Kristiansen

1853

Frhald

-

-

-

-

003 Karl Kristiansen

1878

Frhald

-

-

-

-

004 Dagmar Kristiansen

1880

Frhald

-

-

-

-

005 Erik Kristiansen

1882

Frhald

-

-

-

-

006 Kristian Johnsen

1829

Eidvold

-

-

-

Brygearbeider

007 Marie Johnsen

1829

Frhald

-

-

-

-

008 Karl Johnsen

1868

Frhald

-

-

-

-

009 Alfred Johnsen

1875

Frhald

-

-

-

-

010 Bolette Ottersen

1851

Marker

-

-

-

-

011 Oskar Ottersen

1853

Frhald

-

-

-

Brygearbeider

012 Gusta Ottersen

1880

Frhald

-

-

-

-

013 Anders Andersen

1810

Frhald

-

-

-

Brygearbeider

014 Andreas Andersen

1838

Berg

-

-

-

Brygearbeider

015 Berte Andersen

1814

Ide Prgl.

-

-

-

-

016 Marie Ahlsen

1834

!!

-

-

-

Brygearbeider!!

017 Kristian Karlsen

1851

Fredrikshald

-

-

-

!!

018 Martina Karlsen

1853

Fredrikshald

-

-

-

-

019 Anna Karlsen

1875

Fredrikshald

-

-

-

-

020 Kathinka Karlsen

1877

Fredrikshald

-

-

-

-

021 Ida Karlsen

1878

Fredrikshald

-

-

-

-

022 Rikkard Karlsen

1881

Fredrikshald

-

-

-

-

023 Fredrike Karlsen

1883

Fredrikshald

-

-

-

-

024 !! Karlsen

1885

Fredrikshald

-

-

-

-

025 Marthin Mathisen

1829

Fredrikshald

-

-

-

Brygearbeider

026 Marie Mathisen

1819

Svarteborg Sverige

-

-

-

-

027 August Kristiansen

1849

Frhald

-

-

-

Brygearbeider

028 Jensine Kristiansen

1857

Berg Saagn

-

-

-

-

029 Anna Kristiansen

1878

Frhald

-

-

-

-

030 Marie Kristiansen

1882

Frhald

-

-

-

-

031 Josephine Kristiansen

1884

Frhald

-

-

-

-

032 Olaus Andreasen

1822

Berg Saagn

-

-

-

Brygearbeider

033 Sthina Andreasen

1817

Berg Saagn

-

-

-

-

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Theatergaden Saugbrugsforeningen 5.000 9.920 "Passiohuset"

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har registrert trettien personer på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Carl L. Christiansen

01

1849

Frhald

b

hf

g

Tomtearbeider

002 Betty Christiansen

01

1853

Frhald

b

Kone

g

-

003 Lars Larsen

02

1842

Eidsvold

b

hf

g

Tomtearbeider

004 Oliane Larsen

02

1844

Frhald

b

Kone

g

-

005 Olava Larsen

02

1863

Frhald

b

d

-

-

006 Jørgen Svendsen

02

1867

Frhald

b

Leiebarn

-

Ide Fattigvæsen

007 Ole Mathisen

02

1867

Eidsvold

b

Søstersøn

-

-

008 Carl Ottersen

03

1854

Frhald

b

hf

g

Tomtearbeider

009 Maren Ottersen

03

1852

Aremark

b

Kone

g

-

010 Thorvald Ottersen

03

1875

Frhald

b

s

-

-

011 Anders Andersen

04

1810

Frhald

b

hf

g

Tomtearbeider

012 Berthe Andersen

04

1814

Id

b

Kone

g

-

013 Andreas Andersen

04

1840

Berg

b

s

ug

Tomtearbeider

014 Maren Andersen

04

1853

Berg

b

d

ug

Maanedspige

015 Olaves Andersen

05

1822

Berg

b

hf

g

Tomtearbeider

016 Christine Andersen

05

1818

Berg

b

Kone

g

-

017 Carl Johan Jacobsen

05

1863

Frhald

b

Leiebarn

-

Fattigvæsenet

018 Martin Mathisen

06

1830

Frhald

b

hf

g

Tomtearbeider

019 Marie Mathisen

06

1820

Sverige

b

Kone

g

-

020 Ole Mathisen

06

1856

Frhald

b

s

ug

Sømand

021 Frederik Mathisen

06

1861

Frhald

b

s

ug

Postbud

022 Ole Christiansen

07

1832

Frhald

b

hf

g

Tomtearbeider

023 Lovise Christiansen

07

1834

Id

b

Kone

g

-

024 Anne Christiansen

07

1862

Frhald

b

d

-

-

025 Johan Christiansen

07

1864

Frhald

b

s

-

-

026 Christian Christiansen

07

1866

Frhald

b

s

-

-

027 Hanna Christiansen

07

1869

Frhald

b

d

-

-

028 Josephine Christiansen

07

1872

Frhald

b

d

-

-

029 Christian Carlsen

08

1852

Frhald

b

hf

g

Tomtearbeider

030 Martine Carlsen

08

1857??

Frhald

b

Kone

g

-

031 Anne Sophie Carlsen

08

1875

Frhald

b

d

-

-

 

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi trettito personer på matrikkelen. Der kan vi også se at Nils Christoffersen, Nils Martin Hansen og Ole Christiansen har hver sin gris på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johannes Nilsen

01

41

Bergs Sogn Smaalene Amt

-

Husfader

g

Tomtarbeider

002 Anne Elisebet Hansdatter

01

38

Idde Sogn Smaalenes Amt

-

Husmoder

g

-

003 Johan Lauritz Johannesen

01

13

Bergs Sogn Smaalenes Amt

-

Søn

ug

-

004 Hanna Amalie Johannesen

01

9

Frederikshald

-

Datter

ug

-

005 Nils Johannesen

01

6

Frederikshald

-

Søn

ug

-

006 Nils Christoffersen

02

48

Sverige

-

Husfader

g

Tomtarbeider

007 Stina Danelsdatter

02

47

Sverige

-

Husmoder

g

-

008 Christian Necolaus Nilsen

02

12

Frederikshald

-

Søn

ug

-

009 Nora Magnelie Nilsdatter

02

9

Frederikshald

-

Datter

ug

-

010 Karine Albertine Nilsdatter

02

5

Frederikshald

-

Datter

ug

-

011 Alide Sørine Nilsdatter

02

3

Frederikshald

-

Datter

ug

-

012 Nils Martin Hansen

03

37

Aremark Sogn Smaalenes Amt

-

Husfader

g

Tomtarbeider

013 Karen Hansdatter

03

32

Ullensager Sogn Øvre Rommerige

-

Husmoder

g

-

014 Hilda Marie Nilsdatter

03

6

Frederikshald

-

Datter

ug

-

015 Natalie Karoline Nilsdatter

03

3

Frederikshald

-

Datter

ug

-

016 Ole Christiansen

04

33

Idde Sogn Smaalenes Amt

-

Husfader

g

Tomtarbeider

017 Andrine Jørgine Tommasdatter

04

34

Idde Sogn Smaalenes Amt

-

Husmoder

g

-

018 Anna Christine Olsdatter

04

5

Frederikshald

-

Datter

ug

-

019 Johan Rikhard Olsen

04

2

Frederikshald

-

Søn

ug

-

020 Anders Olsen

05

68

Bergs Sogn Smaalenes Amt

-

Husfader

e

Tomtarbeider

021 Ragnild Andersdatter

05

56

Idde Sogn Smaalenes Amt

-

Logerende for længere Tid

e

-

022 Jens Andersen

05

23

Frederikshald

-

Søn af Anders Olsen

ug

-

023 Christian Christiansen

05

15

Frederikshald

-

Søn af Ragnild Andersdatter

ug

-

024 Martin Mathisen

06

37

Frederikshald

-

Husfader

g

Tomtarbeider

025 Marie Elise Olsdatter

06

47

Sverige

-

Husmoder

g

-

026 Martine Olava Martinsdatter

06

13

Frederikshald

-

Datter

ug

-

027 Ole Christian Martinsen

06

10

Frederikshald

-

Søn

ug

-

028 Karoline Emelie Martinsdatter

06

8

Frederikshald

-

Datter

ug

-

029 Frederik Gunerius Martinsen

06

5

Frederikshald

-

Søn

ug

-

030 Anders Christensen

07

41

Bergs Sogn Smaalenes Amt

-

Husfader

g

Tomtarbeider

031 Stina Olsdatter

07

49

Sverige

-

Husmoder

g

-

032 Ole Christian Andersen

07

9

Frederikshald

-

Søn

ug

-

 

* 1863

Utdrag fra panteregister:

Do. (skjøde) fra Chr. og N. Stang til Frhalds Saugbrugsforening paa Hus Matr. 441a, dateret 16. og thinglæst 18. Decbr. 1863.

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra W. Hansens Enke til Chr. og N. Stang paa Gaarden Matr. 441a, dateret 31 Marts og thinglæst 2 Mai 1854.

 

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det tre personer på matrikkel 441 i Rolve Gaden.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Francois Pageot

01

80

-

-

Huusbonde

Ugift

Før kiøbmand

002 Maren Gade

01

79

-

-

Logerende

Enke 1te gang

Fattige

003 Helvig Møller

01

39

-

-

Tienestepige

Ugift

-

 

 

Sist oppdatert 16.02.2024 23:23