Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Teatergata 2

Kjellandgården

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 503

Løpenummer i 1901 matrikkel: 456

Matrikkelnummer: 439a1

Gårds og bruksnummer: 62/217

Foto: SW 16.mars 2003

 

Navnet "Kjellandgården" hadde gården etter Gustav Blom Kielland som var statsingeniør i Halden fra 1.jauar 1860 til 1.januar 1909.

* 2007

11. mars 2007 brenner gården som da sto tom. Alt om denne brannen kan leses påe gen side om branner i Fredriskhald/Halden. Eiendommen har siden blitt benyttet til parkeringsplass.

 

* 1992

 

* 1962

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse personene oppført i Teatergata 2.

 

 

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Berbom Georg Fr. M.
1889
pr. løitnant Teatergata 2
Berbom Wilhelmine Marie
1898
g.m. pr. løitnant Teatergata 2
Danielsen Fritjof
1898
kontorist Teatergata 2
Danielsen Hedvig Ingeborg
1902
g.m. kontorist Teatergata 2
Fagerberg Arne Nikolai
1891
lokomotivfyrbøter Teatergata 2
Fagerberg Ragna Eugenie
1889
g.m. lokomotivfyrbøter Teatergata 2
Jensen Ragna  
1902
hushjelp Teatergata 2
Ording Jørgen Flood
1864
læge Teatergata 2
Pless Marie W.
1863
enkefrue Teatergata 2
Thorbjørnsen Thea
1854
husholderske Teatergata 2
Ubberud Gunnar
1889
tannlege Teatergata 2
Ubberud Ranhild 
1895
g.m. tannlege Teatergata 2

 

 

* 1925

 

Flyttetid var fra gammelt av lovbestemt til 14.april og 14 oktober.

 

* 1924

 

 

* 1923

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det seks boenheter i Teatergata 2.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Christian Magnus Zetlitz Bothner

01

1853-10-21

Fredrikshald

-

hp

g

Trælasthandler.

002 Rebekka Johanne Bothner

01

1861-04-06

Fredrikshald

-

hu

g

Hus mor.

003 Signe Bothner

01

1885-02-22

Fredrikshald

-

d

ug

Kontorarbeide.

004 Margit Bothner

01

1897-01-20

Fredrikshald

-

d

ug

Ingen, er paa Husholdningskole.

005 Helga Josefine Iversen

01

1900-11-29

Id

-

tj

ug

Enepige.

001 Omar Wiig

02

1885-12-09

Fredrikshald

-

hp

g

Bakermester.

002 Klara Wiig

02

1891-12-29

Fredrikshald

-

hu

g

Hus mor.

001 Anton Wilhelm Carl Koren

03

1850-11-15

Fjeldborg i Søndhordland

-

hp

g

Sorenskriver i Idd & Marker.

002 Ellen Augusta Koren

03

1870-05-10

Kristianssund N.

-

hu

g

Husmor.

003 Alfhild Koren

03

1896-05-10

Kristianssund N.

-

d

ug

Kontorarbeide (ved sorenskriverkontor).

004 Hilda Charlotte Andersen

03

1902-01-12

Skjeberg

-

tj

ug

Hushjælp (enepike).

001 Georg Ferdinand Malling Berbom

04

1889-12-29

Larvik

-

hp

g

Premierløitnant i Infanteriet, adjudant ved 1. Divisions stab.

002 Wilhelmine Marie Berbom

04

1892-06-29

Fredrikshald

-

hu

g

Hus mor.

003 Eva Rigmor Broch Berbom

04

1919-04-29

Fredrikshald

-

d

ug

-

004 Jenny Jakobine Larsen

04

1898-12-10

Bergen

-

tj

ug

Enepige.

001 Johanne Marie Tørjesen

05

1880-02-05

Dybvaag Aust Agd.

-

hu, hp*

g

Husmor.

002 Finn Tørjesen

05

1908-11-24

Christiania

-

s

-

-

003 Arne Tørjesen

05

1910-09-17

Christiania

-

s

-

-

004 Marit Susanne Tørjesen

05

1918-09-27

Fredrikshald

-

d

-

-

005 Ines Marie Eriksen

05

1900-09-10

Nor Værmland Sverige

-

tj

ug

Enepike.

001 Aksel Fredrik Hjorth

06

1873-03-11

Fredrikshald

-

hp

g

Kasserer.

002 Leonore Christine Hjorth

06

1883-04-27

Christiania

-

hu

g

Husmor.

003 Elisabeth Hjorth

06

1905-03-07

Fredrikshald

-

d

ug

Middelskoleuddannelse.

004 Fredrik Hjorth

06

1906-05-21

Fredrikshald

-

s

ug

Middelskoleuddannelse.

005 Inger Sofie Hjorth

06

1910-01-25

Fredrikshald

-

d

ug

-

006 Arne Hjorth

06

1920-03-17

Fredrikshald

-

s

-

-

007 Gunda Elisabet Hanssen

06

1902-12-28

Sverige

-

tj

ug

Enepige.

 

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 er matrikkelen registrert som et våningshus med seksten hjemmhørende personer.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Kjeller ett rom og kjøkken kr 6 pr mnd              

001 Johannes Bolin

01

1855-10-02

Sverige

b

hf

g

Løsarb

002 Anna Bolin

01

1850-06-17

Sverige

b

hm

g

Hustru

1.etg fire rom og kjøkken kr 800 pr aar              

001 Olaus Larsen

02

1871-04-12

Fredrikshald

b

far

g

Kjøbmand

002 Andria Larsen

02

1883-12-23

Fredrikshald

b

mor

g

Hustru

003 Randi Larsen*

02

1902-12-02

Fredrikshald

b

d barn

ug

Datter

004 Reidar Larsen*

02

1905-01-23

Fredrikshald

b

barn s

ug

Søn

005 Sigrid Larsen*

02

1906-05-02

Fredrikshald

b

d barn

ug

Datter

006 Herdis Larsen*

02

1908-03-02

Fredrikshald

b

d barn

ug

Datter

007 Agda !!

02

1892-07-22

Sverige

b

tjenestepike

ug

tjener

2.etg seks rom og kjøkken + to kontorer 1.etg kr 1150 pr aar              

001 Anton Vilhelm Carl Koren

03

1850-11-15

Fjelberg

b

hf

g

Embedsmand (sorenskriver)

002 Ellen Augusta Koren

03

1870-05-10

Christianssund N

b

hm

g

Hustru

003 Alfhild Koren

03

1896-05-10

Christianssund N

b

d

ug

Datter

004 Fridtjof Koren

03

1898-09-06

Christianssund N

b

s

ug

Søn

005 Signe Andreassen

03

1892-05-26

Berg Smaal

b

tj

ug

Husgjerning

3.etg seks rom og kjøkken kr 850 pr aar              

001 Gabrielle Faye

01

1850-02-19

Fredrikshald

b

hm

ug

Rentenist

002 Nora Emilie Braaten

01

1860-10-08

Skjeberg

b

tj

ug

Tjenestepige

 

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Bolin Anna
1839
g.m. gartner
Bolin Johannes
1845
gartner
Halvorsen Sofie
1865
Tjenestepige
Hansen Elika
1854
spiseværtinde
Holtermann Eiler Ludv.
1825
byfoged
Holtermann Hanna
1859
frøken
Huseby Mathilde (Andersen)
1875
Tjenestepige
Kielland G.B.
1833
stadsingeniør
Lorange Petra
1843
frøken
Wilse Dikka
1834
g.m. fhv. skipper
Wilse Jens
1827
fhv. skipper

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Violgaden Stadsingeniør G. B. Kielland 32.000 48.490  

 

* 1900

 

Ved folketellings i 1900 er det registrert atten personer på eiendommen som da består av våningshus og vedskur.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johannes Bolin(mann)

1856

Sverige

hf g Jordarbeider

Fredrikshald: Violgd - Theatergaden

1900-12-03

Anna Bolin(kvinne)

1850

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Violgd - Theatergaden

1900-12-03

Hilda Josefine Bolin(kvinne)

1887

Sverige

d ug Datter

Fredrikshald: Violgd - Theatergaden

1900-12-03

Karl Johans.(mann)

1880

Sverige

s ug Jernbane-Stationsbetjent

Fredrikshald: Violgd - Theatergaden

1900-12-03

Lauritz Pless(mann)

1854

Tromsø

hf g Manufakturhandlende

Fredrikshald: Violgd - Theatergaden

1900-12-03

Marie Pless(kvinne)

1863

Fredrikshald kjøpstad

hm g Husmoder

Fredrikshald: Violgd - Theatergaden

1900-12-03

Thorleif Pless(mann)

1890

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Violgd - Theatergaden

1900-12-03

Anna Louise Pless(kvinne)

1891

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Violgd - Theatergaden

1900-12-03

Reidar Pless(mann)

1893

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Violgd - Theatergaden

1900-12-03

Ingrid Pless(kvinne)

1897

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Violgd - Theatergaden

1900-12-03

Ingeborg Eliass.(kvinne)

1880

Sponvigen Sm

tj ug Kokkepige

Fredrikshald: Violgd - Theatergaden

1900-12-03

Hilma Gunders.(kvinne)

1884

Nøsemark, Sverige

tj ug Barnepige

Fredrikshald: Violgd - Theatergaden

1900-12-03

Gustav Blom Kjelland(mann)

!!

hf g Statsingeniør Gaardeier

Fredrikshald: Violgd - Theatergaden

1900-12-03

Eleonore Kjelland(kvinne)

!!

hm g Hustru

Fredrikshald: Violgd - Theatergaden

1900-12-03

Mathilde Halvors.(kvinne)

1875

Berg Sm

tj ug tjenestepige

Fredrikshald: Violgd - Theatergaden

1900-12-03

Eiler Ludvig Carl Holtermann(mann)

1825

Kristiania

hf e Embedsmand Byfoged i Fredrikshald

Fredrikshald: Violgd - Theatergaden

1900-12-03

Else Johanne Marie Holtermann(kvinne)

1859

Hafslo NB

d ug Husbestyrerinde

Fredrikshald: Violgd - Theatergaden

1900-12-03

Sofie Halvors.(kvinne)

1865

Asak Sm

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Violgd - Theatergaden

1900-12-03

 

* 1885

 

I folketellinga i 1885 er Suhrke og Kielland regsistrert som eiere av matrikkelen hvor det da bor tjuefem personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Gustav Blom Kielland(mann)

1832

Findø

Stadsingeniør

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Eleonore Kielland f Vogt(kvinne)

1835

Findaas

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gustava Kielland(kvinne)

1861

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Erling Kielland(mann)

1866

Fredrikshald

Søn Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Birger Kielland(mann)

1870

Fredrikshald

Søn Skolegut

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gabriel Kielland(mann)

1873

Fredrikshald

Søn Skolegut

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Klara Kielland(kvinne)

1875

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Eleonore Kielland(kvinne)

1875

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jakob Vogt(mann)

1868

Krisitania

Gymnasiast

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanna Cathrina Vogt(kvinne)

1833

Findaas

Almueskolelærerinde (Krisitania)

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olaus Fredrik Sand Vogt(mann)

1869

Moss

Gymnasiast

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Susanne Marie Kristiansen(kvinne)

1863

Skjeberg

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Josefine Marie Olsen(kvinne)

1865

Aremark

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Herman S. Munthe Kaas(mann)

1816

Christiania

Toldkasserer

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thekla Caroline Munthe Kaas f Schelven(kvinne)

1821

Christiansand

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Agnes Jeanette M Munthe Kaas(kvinne)

1848

Christiansand

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Christine Lang(kvinne)

1858

Fredrikshald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ingeborg Sofie Rogge(kvinne)

1818

Bergen

Skibsfører enke

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Paul Henrik Bjørn Rogge(mann)

1849

Bergen

Læge

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karen Sørensen(kvinne)

1858

Hvaløer

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jensine Grønvold(kvinne)

1835

Fredriksværn

Husholderske

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Johan Johannesen(mann)

1855

Fredrikshald

Fast Bryggearbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Josefine Andersen(kvinne)

1848

Strømstad

No 22's kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Klaus Johannesen(mann)

1884

Frhald

No 22's søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Otilie Johannesen(kvinne)

1877

Frhald

No 23's datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Theatergaden Suhrke & Kjelland 30.000 43.3800  

 

* 1865

 

Ved folketellinga i 1865 er matrikkel 439 ikke delt. På det som da var matrikkel 439 er det J.Jakobsen som har satt sin underskrift på skjemaet for en eiendom hvor det da bor kun to personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karinne Lund(kvinne)

1818*

Rakkestad

Husmoder e

Fredrikshald: Rebslagergaden

1865-12-31

Johanne Eriksdatter(kvinne)

1812*

Rakkestad

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Rebslagergaden

1865-12-31

 


Sist oppdatert: 25.01.2021