Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Teatergata 3

Fredrikshald Teater

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 506, 507

Løpenummer i 1901 matrikkel: 408

Matrikkelnummer: 433b, 439b & 440b

Gårds og bruksnummer: 62/201

Foto: Halden Arbeiderblad 1988
 
  Foto: 1948

 

Fredrikshald teater ble oppført i 1838 og er tegnet av arkitekt Garben. Teateret er også en av de bygningen i Halden som har vært rivningstruet i flere omganger. At teateret ble reddet kan vi nok gi mye av æren for til Vidar Parmer, som da var konservator på Halden historiske samlinger. Han var også forfatter av boka "Teateret på Fredrikshald", som Halden kommune utga i forbimdele med byens 300 års jubileum i 1965.

* 1967

 

* 1940

 

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har kun en stemmeberettiget på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Nielsen Gunborg Mathilde 
1903
hushjelp Teatergata 3

 

 

* 1925

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har dette registrert som Theater og Økonomibygning. Det bor tre personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Karlsen(mann)

1849-09-29

Skee sogn Sverige

hf g Snedker

Fredrikshald: Rebslagergate

1910-12-01

Dorthea Karlsen(kvinne)

1849-06-04

Sarpsborg

hm g Værtinde i theateret

Fredrikshald: Rebslagergate

1910-12-01

Gerda Karlsen(kvinne)

1894

Id

tj ug Tjenestepike

Fredrikshald: Rebslagergate

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Carlsen Dorthea
1849
g.m. snedker
Carlsen Johan
1849
snedker

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Teatergaden / Repslagergaden Aktieselskabet Fr.halds Teater 18.000 53.260  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi matrikkelen registrert som Theater og Festivitetslokale" og en sidebygning med "Vedskur og Locum under et Tag". Tre personer har dette som som bopel.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Carls.(mann)

1849

Sverige

hf g Bygningsarbeider

Fredrikshald: Theatergaden

1900-12-03

Dorthea Carls.(kvinne)

1849

Sarpsborg Sm

hm g Vertinde

Fredrikshald: Theatergaden

1900-12-03

Inga Johanes.(kvinne)

1883

Waler Sm

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Theatergaden

1900-12-03

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er det kun to personer som bor i teateret.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karine Lund(kvinne)

1816

Rakkestad

Værtinde

Fredrikshald: Theateret

1885-12-31

Anthonie ??gier(kvinne)

1863

Christiania

Slægtning

Fredrikshald: Theateret

1885-12-31

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Theatergaden Fredrikshalds Theaters Interessentskab 16.000 19.800  

 

* 1874

Fredrikshald den 9de Juni.

Byens Theater undergaar for Tiden en omfattende Istandsættelse med flere Omforandringer, efter at dets mangeaarige Direktør, Hr Kandidat Sinding, ved god Ekonomi havde samlet sammen et Fond tilstrækkeligt til Forandringen. Med Arbeidet, der forgaar efter Hr. Kapt Billes skjønsomme Anvisning, er man allerede kommen saalangt, at Theateret tænkes færdigt til Benyttelse i August Maaned.

 

 

* 1865

I folketellinga i 1865 er det kun matrikkel 439 som er registrert. To personer bor på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karinne Lund(kvinne)

1818*

Rakkestad

Husmoder e

Fredrikshald: Rebslagergaden

1865-12-31

Johanne Eriksdatter(kvinne)

1812*

Rakkestad

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Rebslagergaden

1865-12-31

 

 


Sist oppdatert: 25.01.2021