Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Tista plass 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 996

Løpenummer i 1901 matrikkel: 726

Matrikkelnummer: 799t2

Gårds og bruksnummer: 66/408

Foto: SW 16.februar 2003

* 2005

 

* 2002

 

* 2000

 

* 1999

 

* 1997

 

* 1996

 

* 1993

 

* 1972

 

* 1951

 

* 1950

Utdrag fra  Pantebok nr. A15, 1950-1950, Dagboknr: 2113/1950

 

 

* 1947

 

* 1945

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene på Tista plass 3.

 

* 1942

 

* 1940

 

* 1939

 

* 1936

 

* 1935

 

* 1934

Utdrag fra Pantebok nr. 49, 1933-1934, s. 454

 

* 1931

 

* 1930

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enkefru Laura Johannesen til fru Fredrikke Bentsen for Kr. 19500,- dat 29/10-1930 tinglyst 12 december 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Olga Elisabeth
1887
strikkerske Tista plass 3
Hernquist Gustav Adolf
1877
chauffør Tista plass 3
Hernquist Thora Marie
1888
g.m. chauffør Tista plass 3
Johannesen, / Johansen Laura Marie
1866
gaardeierske Tista plass 3
Larsen  Olga
1885
g.m. høvleriarbeider Tista plass 3
Larsen  Hans
1890
høvleriarbeider Tista plass 3
Moene Thorvald
1881
politikonstabel Tista plass 3
Moene Elvida Sofie
1886
g.m. politikonstabel Tista plass 3

 

 

* 1926

I følge kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1925 -1941 (side 13 nr.26) dør politikonstabel Torvald Moene`s ektefødte sønn Toralf den 17.mai 1976. Dr. Klem har oppgitt dødsårsaken til krampe.

I følge samme kirkebok var han født 12.mars 1926 i Fredrikshald.

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det seks boenheter på Tista plass 3.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Johan Leonard Aleksandersen
1
1885-12-12
Håby Socken Bohuslen - - g Råvireførere i Papirfabrik
002 Emelia Charlotta Alexandersson
1
1877-12-20
Hogdal Socken Bohuslen Sverige - - g Husmor
 
         
001 Thomas Olaus Johannessen
2
1839-10-03
Tistedalen Fr.hald - - e Fhv. Filer ved Saugbr.foreningen Alderdomspension
002 Anna Johanne Johannessen
2
1875-12-25
Tistedalen Fr.hald - - ug Styrer huset for far
 
         
001 Torvald Antonsen Moene
3
1881-10-22
Varteig - - g Politikonstabel
002 Elida Josefine Moene
3
1886-03-04
Sarpsborg - - g Husmor
003 Bjørn Hartmand Moene
3
1911-11-08
Fredrikshald - - ug -
004 Sigrid Moene
3
1915-06-11
Fredrikshald - - ug -
005 Erling Moene
3
1918-03-13
Fredrikshald - - ug -
 
         
001 Johan Fredrik Holm
4
1879-10-07
Sverige - - g %Kjører arbeidskjøring.% Hestehandler.
002 Johanne Marie Holm
4
1876-11-20
Nordfjord. S og Fj. - - g Husmor
003 Valborg Malvine Holm
4
1903-05-19
Bergen - - ug Husarbeide hjemme, uten kontant løn.
004 Johan Fredrik Holm
4
1904-11-26
Bergen - - - Kjøregut for sin far, uten kontant løn.
005 Artur Holm
4
1908-10-28
Fr-hald - - - -
006 Josef Holm
4
1910-05-21
Fr-hald - - - -
 
         
001 Gustav Adolf Hernkvist
5
1877-06-20
Gøteborg Sverige - - g Formand
002 Thora Marie Hernkvist
5
1888-02-29
Fredrikshald - - g Husmor
 
         
001 Laura Marie Johannesen
6
1866-05-27
Fr.hald - - e Enke efter Skibsfører formue

 

 

* 1914

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 40, forteller at gift lækterfører Ferdinand Adolf Johoannesen dør i "Brooklyn" 8.februar og begraves 12. februar 1914. Dødsårsaken er oppgitt til lungebetendelse. I følge samme kirkebok var han født i Fredrikshald i 1858. (Hvor han er begravd er ikke anngitt i kirkeboka, men mest trolig i Brooklyn.)

 

* 1911

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fru skibskaptein Laura Johannesen til guldsmed Ole Andersen paa en parsell av matr.no 799t2, som er git matr.no 799t5 for kr. 1600 og fra denne til vognmand Karl Johansen for kr. 1600 dat. 2/10-11 (Ifølge maalebrev av ____ indeholder tomten ____ m²) tinglyst 3 oktbr 1911.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus, uthus og en sidebygning. Huset har en etasje og det er seks boenheter på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1 kjelleværelse og kjøkken kr 84 pr aar
         
001 Johan Sev. Svendsen
1
1871-02-09
Fredrikshald b hf g Bryggeriarbeider
002 Petra Marie Svendsen
1
1866-02-19
Fredrikshald b hm g Hustru
003 Borghild Eugenie Svendsen
1
1892-04-21
Fredrikshald b d ug Fyrstkarbeiderske v/ Fabrik
004 Mandrup Gerhard Svendsen
1
1893-11-26
Fredrikshald b s ug Bryggeriarbeider
005 Karla Sofie Svendsen
1
1896-06-25
Fredrikshald b d ug Barn
006 Kristian Fredrik Svendsen
1
1899-01-15
Fredrikshald b s ug Barn
007 Anna Konstanse Svendsen
1
1901-11-16
Fredrikshald b d ug Barn
008 Ragnhild Margrethe Svendsen
1
1904-05-12
Fredrikshald b d ug Barn
009 Marie Josefine Svendsen
1
1906-04-21
Fredrikshald b d ug Barn
Forhus 1.etg 2 rom og kjøkken kr 192 pr aar
         
001 Hans M. Johannesen
2
1844-10-05
Tistedalen b hf g Sagfiler
002 Berte Lovise Johannesen*
2
1842-10-22
Tistedalen b hm g Hustru
003 Dorthe Margit Viig
2
1881-09-14
Fredrikstad b Pleiedatter ug Butikjomfru Colonialforretning
Forhus 1.etg 2 rom og kjøkken kr 192 pr aar
         
001 Thomas Olaus Johannessen
3
1839-03-10
Fredrikshald b hf e Sagfiler
002 Anne Johanne Johannessen
3
1875-12-25
Fredrikshald b d ug Steller i huset og Naatler
Forhus 2 kvistværelser og kjøkken kr 180 pr aar
         
001 Andreas Olaus Pedersen
4
1877-01-16
Eidskog b hf g Pølsemagersvend
002 Nelly Marie Pedersen
4
1886-10-17
Fredrikshald b hm g Hustru
003 Aase Gunvor Pedersen
4
1908-05-10
Fredrikshald b d ug Barn
004 Arne Haugen Pedersen
4
1910-06-26
Fredrikshald b s ug Barn
Forhus 1 kvistværelse og kjøkken kr 10 pr mnd
         
001 Josefine Larsen
5
1855-11-09
Sponviken Berg Smaal. b hm e Syerske
002 Gunda Larsen
5
1883-09-27
Sponviken Berg Smaal. f d ug Sygepleierske
Bakbygning 1.etg 2 rom og kjøkkn 2 kvistværelser kr 20 pr mnd eget hus.
         
001 Ferdinandt Adolf Johansen
6
1858-08-10
Fredrikshald f hf g Sømand (Kaptein)
002 Laura Marie Johansen
6
1866-05-27
Fredrikshald b hm g Hustru
003 Asbjørn Sten Johansen
6
1895-09-15
Fredrikshald b s ug Skolebarn
004 Toralv Sten Johansen
6
1900-12-03
Fredrikshald b s ug Skolebarn
005 Leiv Ferdinand Sten Johansen
6
1901-03-13
Fredrikshald b s ug Skolebarn

 

 

* 1908

Utdrag fra panteregister:

Expropriations forretning avh. 20/9 07, hvorved kommunen expropierer til gate en del av d.e. (og av 799t1) med Laura Johannesens samtykke til, at forretningen thinglæses som hjemmel for kommunen. Erstatersum kr. 1248. (Iflg. maalebrev av 1/4 08 er delen paa 988 m²) thinglæst 21 april 1908. Delen har faat 799t4 folie 523.

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhauggaden / Vei til Tistedalen Skipper Ferdinand Johannesen 9.800 11.420 Gaard og Løkke

 

* 1902

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Granager O.E.
1860
skipper
Granager Valborg
1865
g.m. skipper
Hansen Mina
1867
enke
Johannesen Ferdinand
1858
skibsfører
Johannesen Gustav
1856
fabrikarbeider
Johannesen Laura 
1854
g.m. fabrikarbeider
Johannesen Laura Marie
1866
g.m. skibsfører
Ohlgren Anton
1870
Maler
Ottesen A.M
1870
formand
Ottesen Karoline
1872
g.m. formand

 

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det registrert et "vaaningshus, 1 Bagbygning og 1 Udhusbygning". Det er seks leiligheter på eiendommen. To av disse er kvistleiligheter og en er en kjellerleilighet. Det er registrert fjorten høner på matrikkelen, men ikke hvem som eier disse hønene.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Bakbygning 1 og 2 etg 4 rom og kjøkken
         
001 Ferdinand Johannes.
1
1858
Fredrikshald kjøpstad* f hf g Skibsfører & Reder
002 Laura Johannes.
1
1866
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Husstel
003 Nelly Johannes.
1
1886
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Intet Erhverv
004 Gunnar Johannes.
1
1890
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Intet Erhverv
005 Asbjørn Johannes.
1
1895
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Intet Erhverv
006 Torolf Johannes.
1
1898
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Intet Erhverv
007 Leif Johannes.
1
1899-02-13
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Intet Erhverv
Forhus 1.etg 2 rom og kjøkken
         
001 Ove Martin Ols.
2
1875-07-15
Fr.shald b hf g Maskinist og Reperatør Haldens Skofabrik
002 Marie Konstancse Ols.
2
1868-12-21
Vermland Sverige b hm g Husstel
003 Gustav Charles Ols.
2
1900-10-31
Fr.shald b s - -
Forhus 1 kjellerværelse og kjøkken
         
001 Teodor Anons.
3
1838
Id Sm b hf g Løs-Arbeider
002 Martine Anons.
3
1844
Berg Sm b hm g Husstel & Vask for Fremmende
003 Tora Anons.
3
1888
Fredrikshald kjøpstad* b d - Skoledecipel
004 Karl Anons.
3
1891
Fredrikshald kjøpstad* b s - Skoledecipel
Forhus 1.etg 2 rom og kjøkken
         
001 Lars Lars.
4
1829-08-14
Berg sogn Sm b hf g Fyrstikarbejder
002 Caroline Lars.
4
1838-11-10
Tørskog, Sverige b hm g Husstel
003 Othile Lars.
4
1868-06-02
Berg sogn Smaal Sm b d ug Sypige
004 Anna Lars.
4
1879-04-23
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Arbejderske ved Norsk gardinfabrik
Forhus 1 kvistværelse og kjøkken
         
001 Anders Gustav Johans.
5
1857-06-08
Sillerud Sverige b hf g Skotøjfabrikarbeider
002 Laura Kristina Johans.
5
1854-09-05
Sillerud Sverige b hm g Husstel
003 Jenny Elisabet Johans.
5
1885-04-15
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Skoledecipel
004 Frits Rudolph Johans.
5
1889-11-12
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Skoledecipel
Forhus 2 kvistværelser og kjøkken
         
001 Birger Svein Eylerts.
6
1870-06-27
Skien Brb b hf g Vognlakerer Vogntrækker
002 Mathea Eylerts.
6
1879-01-06
Rrigebu Krs b hm g Husstel
003 Birger Norman Eylerts.
6
1897-04-08
Lillehammer Krs b s ug -
004 Algot Julius Samuels.
6
1874-10-16
Falkenberg b el ug Hjulmager

 

 

* 1898

 

Utdrag fra panteregister:

Bevidnelse fra Handelsmænderne Otto Johansen og Ole Andersen om at Ole Bertrand Andersen, Laura Marie g.m. Skipper Ferdinand Johannesen, Amanda Josefine g.m. Skipper Lars Andersen og Valborg Pauline Andersen er eneste og myndige efter afdøde Anders Jakobsen og Hustru Anne , dat 8/2 98 thinglæst 15 Febr. 1898.

Ægtepagt mellem Skibsf. Lars Andersen og Hustru Amanda Josefine hvorefter der alle deres Eiendele tilligemed al Arv eller Gaver der maatte tilfalde hende bliver hendes Særeie, dat. 13/8 96 thinglæst 15 Febr. 1898

Skjøde fra F.Johannesen, Walborg Pauline Andersen, Amanda Josefine Andersen og O.B. Andersen til førstmævnte F. Johannesen paa d.E. for Kr. 10000,00, dat. 8, 10 og 11/2 98 thinglæst 15 Febr. 1898

 

 

* 1896

 

* 1891

På digitalarkivet ligger denne eiendommen inne som 799b2. Dette er feil. Originalen viser at det skal være 799t2.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Anders Jacobsen
1829
Id - Familiens overhode g -
002 Anna Rød Jacobsen
1829
Novestad Socken, Sverige - Hustru g -
003 Valborg Pauline Jacobsen
1868
Fredrikshald - Datter ug -
004 Edvind Eliassen Krapset
1840
Id - Familiens overhode g -
005 Maren Ølsen Krapset
1839
Skedsmo - Hustru g -
006 Anna Mathelde Krapset
1870
Skedsmo - Datter ug -
007 Inga Karolene Krapset
1872
Skedsmo - Datter ug -
008 Hans August Krapset
1874
Skedsmo - Søn - -
009 Johan Adolf Krapset
1876
Skedsmo - Søn ug -
010 Edvardt Magnus Krapset
1880
Fredrikshald - Søn ug, g -
011 Else Andersen
1827
Aremark - Familiens overhode e -
012 Olaf Andersen Ødegaard
1864
Fredrikshald - Søn ug -
013 Andreas Svendsen
1844
Id - Familiens overhode g -
014 Anna Lena Johannesen
1851
Sverege - Hustru g -
015 Hilda Josefine Jonsen
1874
Id - Datter ug -
016 Gina Hermine Svensen
1888
Id - Datter ug -
017 Amalie Sofie Svensen
1886
Id - Datter ug -
018 Andriette Svensen.
1890 juli
Fredrikshald - Datter - -
019 Alexsander Andersen
1850
Tøftedal Sverige - Familiens overhode g -
020 Augusta Charlotte Andersen Olsen
1857
Venersborg Sverige - Hustru g -
021 Karl Albert Andersen
1889 aug.
Fredrikshald - Søn ug -
022 Teodor Anonsen
1838
Id - Familiens overhode g -
023 Martine Anonsen
1844
Berg (Smaal.) - Hustru g -
024 Annette Pauline Anonsen
1871
Fredrikshald - Datter ug -
025 Gunda Sofie Anonsen
1885
Fredrekshald - Datter - -
026 Tora Marie Anonsen
1887
Fredrekshald - Datter - -

 

 

* 1888

 

* 1886

Utdrag fra  Pantebok nr. 8, 1867-1886, s. 804 (thinglæst 8.januar 1886)

3.Skjøde
Undertegnede Anders Jakobsen erkjender herved at have solgt ligesom jeg herved skjøder og overdrager til Grosserer Jens Olsen Frhald en Byggetomt af den mig ved Skjøde af 27 August 1862 thgl. 26 September næstefter hjemlede Eiendom MatrNo 799t Damhaugen nordre Fredrikshald. Den frasolgte Parcel danne en Trekant, der ,ed som Grundglade vender ud mod Damhauggaden og udgjør den vestre Del af min Eiendom.. - Og da jeg for den omformede Kjøbesum Kr. 500 - fem Hundrede - Kroner har erholdt ful Valuta, saa skal bemeldte Tomt herefter tilhøre Gross. Jens Olsen som en paa lovlig Maade erhvervet Eiendom og bliver jeg for Afhandelsen Hjemmelsmand efter Loven.
Fredrikshald den 23de December 1885 Anders Jakobsen
m.i.h.p.

Til Vitterlighed
N. Udberg
J. Andersen

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi Anders Jacobsen som eier av en matrikkel hvor det da bor tjuefem personer.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Anders Jacobsen
1829
Id - - - Tømmermand og gaardeier
002 Anna Jacobsen
1829
Sverige - - - -
003 Valborg Jacobsen
1868
Fredrikshald - - - -
004 Hans Røiter
1832
Fredrikshald - - - Forhenværende skibscaptein
005 Inger Røiter
1833
Fredrikshald - - - -
006 Carl Røiter
1873
Fredrikshald - - - -
007 Christiane Hansen
1837
Grimstad - - Enke -
008 Gulette Hansen
1861
Grimstad - - - -
009 Christian Hansen
1864
Fredrikshald - - - Maler
010 Hans Hansen
1866
Fredrikshald - - - Sømand
011 Carl Hansen
1869
Fredrikshald - - - Handelsbetjent
012 Dagny Hansen
1873
Fredrikshald - - - -
013 Peter Hansen
1878
Fredrikshald - - - -
014 Erik Nolemann
1840
Sverige - - - Rebslagermester
015 Gulette Marie Nolemann
1858
Fredrikshald - - - -
016 Sofus Andreas Nolemann
1875
Risør - - - -
017 Mariane Nolemann
1884
Fredrikshald - - - -
018 Markus Nolemann
1885
Fredrikshald - - - -
019 Matilde Strand
1864
Sverige - - - -
020 Sofus Steensen
1861
Danmark mt - - Sømand
021 Carl Johan Nygren
1864
Sverige - - - Rebslagerarbeider
022 Johan Ferdinand Backmann
1863
Sverige - - - Rebslagerarbeider
023 Oline Hansen
1835??
Id - - Enke -
024 Oline Hansen
1876
Throndhjem - - - -
025 Ulrikke Larson
1840
Sverige - - - -

 

 

* 1881

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhougen Anders Jacobsen 8.000 8.640  

 

* 1876

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Anders Jacobsen dateret 13 November 1876 til Lars Andersen paa en Andeel af 799 k, der er given 799k3 men ved ---------thinglæst 1 December 1876

Paategning paa Skjødet, dateret 14 December 1876 og thinglæst 15 December 1876 er oplyst, at det solgte Stykke er en andeel af 799t og givet mn 799t-1

 

* 1862

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra A. Paasche til Møllerdreng Anders Jakobsen paa et Tomtestykke af Damhaugen, hvilket har faaet MaN 799t, indeholdende, at Kjøberen har at holde helt Gjærde mod Damhaugen, dateret 27 August og thinglæst 26 Septbr. 1862.

 

 

Sist oppdatert 12.09.2023 13:36