Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Tistedalsgata 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 798

Løpenummer i 1901 matrikkel: 676

Matrikkelnummer: 636

Gårds og bruksnummer: 66/248

Litt av Halden Arbeidernes Handelsforenings utsalg i Tistedalsgata 1.
Bildet er tatt i 1949 av arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen.
   
  Beboelseshuset som hørte til Tistedalsgata1.
  Bildet er tatt i 1949 av arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen.

 

* 1986

 

* 1985

 

* 1980

 

* 1978

 

* 1974

 

* 1969

 

* 1967

 

* 1966

 

* 1964

 

* 1963

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1959

 

* 1957

 

* 1956

 

* 1952

 

* 1951

 

* 1949

 

* 1948

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Tistedalsgata 1:

 

* 1938

 

* 1937

I anledning Haldens Arbeideres Handelsforening sitt 50 års jubileum hadde Halden Arbeiderblad en reportasje om foreningens historie. Dette er det som omhandler Tistedalsgata 1 og bakeriet.

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1936

 

* 1935

Om Otto Andersen er det samlet flere opplysninger på egen side.

 

 

 

* 1929

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Fr.halds kommune til Haldens Arbeidernes Handelsforening paa 424 m2 av M.No. 638, der skal tillægges denne eiendom. Kjøpesum kr. 4240,- dat. 26/2 1918. Kartforretn. 15/3 18 424 m2 tinglyst 15 mars 1918

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje med fem boenheter og en butikk. Vi finner også en sidebygning hvor det er et garveri.


 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1.etg tre rom og kjøkken kr 216              

001 Hansine Brynildsen

01

1858-11-01

Fredrikshald

b

hm

e

Sømmerske

002 Marie Brynildsen

01

1887-12-20

Fredrikshald

b

d

-

I. Forretning

003 Henry Brynildsen

01

1891-10-22

Fredrikshald

f

s

-

Sjømand

004 Barbara Hans

01

1826-06-14

Strømstad

b

mor

e

intet

1.etg fire rom og kjøkken kr 360              

001 Anders Gustav Fromme

01

1831-08-21

Sverige

b

hf

g

Garvermester S

002 Mathilde Fromme

01

1839-07-01

Sverige

b

hm

g

-

003 Inga Fromme

01

1870-05-20

Fredrikshald

b

d

ug

Bestyrende av Faderens Garveri

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 14 pr mnd              

001 Joh. F. Andersen

01

1873-09-01

Sverige

b

hf

g

Garversvend

002 Wilhelmina Andersen

01

1884-06-30

Sverige

b

hm

g

Hustru

Forhus 1.etg et rom og kjøkken kr 10 pr mnd              

001 Inger Marie Johannesen

01

1843-04-01

Prestebakke

b

hm

g

Hustru Manden sindsyk

002 Alma Sofie Johannesen

01

1882-06-10

Høkedalen

b

d

ug

Naatlerske

003 Marte Sofie Larsen

01

1838-04-12

Prestebakke

b

hms søster

ug

syk offentlig understøttelse

Forhus to kvistværelser og kjøkken kr 14 pr mnd              

001 Rudolf Danielsen

01

1866-06-13

Sverige

f

hf

g

Telefonarbeider

002 Sofia Danielsen

01

1867-02-19

Sverige

b

hm

g

-

003 Evald B. Danielsen

01

1892-07-22

Sverige

b

s

ug

Skofabriksarbeider

004 Ester I. Danielsen

01

1898-08-31

Id

b

d

ug

Datter

005 Hilding E. Danielsen

01

1904-10-19

Sverige

b

s

ug

Søn

 

 

 

* 1908

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra C.J.Ramstad til Haldens arb. Handelsforening dat 4/9 08 f. kr. 21.500,- tinglyst 4 decbr 1908

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Dom afsagt 26/2, hvorved eieren af matr.no. 637 (K.Bockramm) tilpligtes under dagmulkt at opføre et tæt og 3m høit gjærde i grændsen mellem d.e. og 637, hvilket gjærde af sidstnævnte eiendoms eier bliver at besørge og bekoste vedligholdt.

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Porsnæsveien / Parkveien Handelsm. C. J. Ramstad 14.000 22.060  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det registrert et våninghus på en etasje med fem boenheter. Her kan vi også se at Carl Johan Ramstad har to hester på eiendommen.

 

 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og kjøkken              

001 Carl Johan Ramstad

01

1848

Eidsberg Sm

b

hf

e

Handelsmand

002 Karoline Mathilde Hans.

01

1854

Fredrikshald kjøpstad*

b

Bestyrerinde

ug

Husbestyrerinde

003 Einar Ramstad

01

1881

Fredrikshald kjøpstad*

f

s

ug

-

004 Marinius Ramstad

01

1885

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken              

001 Anders Emil Berg

02

1871

Berg Sm

b

hf

g

Bogholder v/ Jernværk

002 Hanna Marie Berg

02

1869

Aremark Sm

b

hm

g

Hustru

003 Hulda Marie Karls.

02

1884

Fredrikshald kjøpstad*

b

tj

ug

Tjenestepige

004 Ivar Berg

02

1897

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken              

001 H. Thv. Johannes.

03

1859

Laurvik JL

b

hf

g

Tændstiksfabrik Maskinist. Kjøbmand

002 Carl Johannes.

03

1879

Tjøling JL

b

s

ug

Bager Lærling

003 Haral Gille Johannes.

03

1881

Berg Sm

b

s

ug

Arbeider. Tændstikfab.

004 Sigfrid Toralf Johannes.

03

1883

Berg Sm

b

s

ug

Arbeider. Tændstikfabrik

005 Grethe Susane Johannes.

03

1856

Hedrum JL

b

hm

g

Hustru Tilsyer ved Foretning

006 Aagot Julliane Johannes.

03

1886

Berg Sm

b

d

ug

Butikjomfru

007 Henriette Rekkevig

03

1879

Laurvik JL

b

tj

ug

Tjenestepige

Forhus 1.etg et rom og kjøkken              

001 Johan E Hans.

04

1829

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Skomager

002 Anne Kathrine Hans.

04

1826

Idsogn Sm

b

hm

g

Hustru

003 Marie Eleonore Hans.

04

1856

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Husgjerning hjemme hos forældrene

Forhus et kvistværelse og kjøkken              

001 Oline Hans.

05

1834

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

ug

Vadskekone

 

 

* 1891

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Kjøbmand C.J.Ramstad for 12500 Kr dat 23/3 91 thinglæst 17 April 1891

 

Ved folketellinga i 1891 bor det tjueto personer på eiendommen.

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

001 Karl Johan Ramstad

1848

Eidsberg

-

Familiens overhode

e-mand

-

002 Einar Ole Martin Ramstad

1881

Frhald

-

Søn

-

-

003 Adolf Peter Marenius Ramstad

1885

Frhald

-

Søn

-

-

004 Karoline Matilde Hansen

1854

Frhald

-

Tjenestetyende

ug

-

005 Marie Eleonore Hansen

1857

Frhald

-

Tjenestetyende

ug

-

006 Hilmer Karlot Næss

1858

aremark

-

Familiens overhode

g

-

007 Anna Sofie (Larsdr) Næss.

1858

Skjeberg

-

Hustru

g

-

008 Emanuel Karlot Næss

1885

Frhald

-

Søn

-

-

009 Sigurd Næss

1886

Frhald

-

Søn

-

-

010 Bjarne Helmer Næss

1888

Frhald

-

Søn

-

-

011 Et udøbt Drengebarn (Næss)

1890 des.

Frhald

-

Søn

-

-

012 Trine Schaad (Schaad)

1849

Frhald

-

Familiens overhode

e

-

013 Antonette Schaad

1877

Drammen

-

Datter

-

-

014 Gudrun Schaad

1880

Drammen

-

Datter

-

-

015 Sigurd Schaad

1882

Drammen

-

Søn

-

-

016 Gottlieb Schaad

1881

Drammen

-

Søn

-

-

017 Bolite Kristine Andersen

1846

Frhald

-

enslig Logerende

ug

-

018 Einar Tvenbarsmkjælver Bigvin

1867

Frhald

-

enslig Logerende

ug

-

019 Sverre Johannes Bigvin

1870

Frhald

-

Selv Hovedperson, Hustru

ug

-

020 Johan Johanesen Strømsborg

1832

Enebak

-

Familiens overhode

g

-

021 Maren Sofie (Olsdr) Strømsborg

1836

Enebak

-

Hustru

g

-

022 Martin Hansen Fange

1816

Frhald

-

Logerende hørende til Familien

e-mand


 

 

* 1890

 

* 1888

 

 

* 1887

 

Utdrag fra panteregister:

Attest fra Auktionsforvalteren om at Konditor Øyens Bud Kr. 8050 ved Tvangsauktion 27/6 paa d.E er approberet, dat 19/9 87 thinglæst 27 september 1887

 

* 1886

 

* 1885

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Michael Simensen for Kr 14500,00 dat 15/9 85 ifølge ?? af 16/12 84 thinglæst 15 Septemb. 1885

 

Ser vi i folketellinga fra 1885 finner vi B.Nielsen som eier av en matrikkel hvor det bor tjueto personer.


 

 

 

 

 

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Karl August Bryntesen

1857

Sverige

-

-

-

Handelsborger

002 Marie Emilie Bryntesen

1859

Id Præstegjæld

-

Hustru

-

-

003 Agnes Marie Bryntesen

1879

Frhald

-

Barn

-

-

004 Nora Bernhardine Bryntesen

1879

Frhald

-

Barn

-

-

005 Carla Hansine Bryntesen

1883

Frhald

-

Barn

-

-

006 Olaf Bryntesen

1885

Frhald

-

Barn

-

-

007 Anna Kajsa Bryntesen

1862

Sverige

-

-

-

Tjenestepige

008 Lovise Gjøs

1849

Drammen

-

-

Gift

-

009 Ragnhild Gjøs

1873

Frhald

-

Barn

-

-

010 Christian Gjøs

1875

Frhald

-

Barn

-

-

011 Fritz Vilhelm Gjøs

1877

Frhald

-

Barn

-

-

012 Emilia Augusta Gjøs

1879

Frhald

-

Barn

-

-

013 Victoria Gjøs

1881

Frhald

-

Barn

-

-

014 Emilie Olsen

1861

Frhald

-

-

-

Tjenestepige

015 Anna Johannesen

1851

Moss

-

-

-

Modehandlerinde

016 Jensine Habel

1839

Moss

-

-

-

Butikjomfru

017 Lorentz Habel

1874

Rygge

-

Barn

-

-

018 Ferdinand Johannesen

1879

Frhald

-

Barn

-

-

019 Magdalene Johannesen

1877

Frhald

-

Barn

-

-

020 Anna Holberg

1866

Sverige

-

-

-

Tjenestepige

021 Rikard Wensel Johannesen

1883

Frhald

-

Barn

-

-

022 Antonette Marie Johannesen

1883

Frhald

-

Barn

-

-

 

 

* 1884

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af B Nielsen til Johanne Olsen paa denne Gaard for 16,000 Kr Dat 17. thinglæst 21 Oktob 1879

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Parkveien Borge Nielsen 16.000 21.560  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Borge Nielsen som eier av matrikkelen.

 

 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Borge Nielsen

01

1832

Bohuslæn Sverge

b

hf

g

Handelsmand

002 Helene Nielsen

01

1836

Bohuslæn Sverge

b

hu

g

-

003 Hildore Marie Nielsen

01

1873

Frederikshald

b

Barn

-

-

004 Hartvig Hansen

01

1860

Fredrikstad

b

-

ug

Handelsbetjent

005 Johannes Jonasen

01

1850

Dalsland Sverge

b

-

ug

Gaardsdreng

006 Emelie Marcusen

01

1853

Skieberg

b

-

ug

Tjenestepige

007 Boleta Olsdatter

01

1851

Id sogn

b

-

ug

Tjenestepige

 

 

* 1874

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra C.A.Mamen til Handelsmand Borge Nielsen paa Gaard Matr. No. 636 med Grund og Tomt dateret 4. og thinglæst 6. November 1874

 

* 1865

I folketellinga i 1965 finner vi ti personer på eiendommen.

             
  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 C. A. Mamen

01

51

Frederikshald

-

Huusfader

ug

Kjøbmand

002 Anna S. Mamen

01

19

Frederikshald

-

Datter

ug

-

003 Anna C. Mamen

01

29

Frederikshald

-

Søster

ug

-

004 Christiane Andersen

01

29

Frederikshald

-

-

ug

Tjenestepige

005 John Lunde

02

35

Gausdal

-

Husfader

g

Skolelærer

006 Marie S. Lunde

02

30

Laurvik

-

hans Kone

g

-

007 Birthe Jansdatter

02

28

Thjodling

-

-

ug

Tjenestepige

008 Børje Nilsen

03

34

Qville Sogn, Sverig

-

Huusfader

ug

Handelsmand

009 Lars Christensen

03

33

Bogenæs Sogn Sverig

-

-

ug

Handelsfuldmægtig

010 Oliane Andersdatter

03

24

Berg Sogn

-

-

ug

Tjenestepige

 

* 1857

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Handelsmand A.Borgen til C.A.Mamen paa Gaard MaN. 636 med Tomt og Tilhørende, dat 27 Decbr. 1856. Thinglæst 7. Januar 1857.

 

* 1850

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Torgal Nielsen Bjørnstad til Handelsmand Anton Borgen paa Gaard Matr 636 m. M., dat 26 Sept. 1849 og thinglæst 28 Januar 1850.

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommissionsforslag hvorefter at Tomten MaN. 636 indrykkes 2 1/2 alen i det vestre og intet i det østre Hjørnet. thinglæst 22. Januar 1827.

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har tretten personer på matrikkel 636 i Porsnes Gaden.


 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Haagen Thomsen

01

27

-

-

Huusbonde

I 1te ægteskab

Matros

002 Karen Hansdatter

01

31

-

-

Hans kone

I 1te ægteskab

-

003 Pernille Haagensdatter

01

4

-

-

Deres datter

-

-

004 Helene Haagensdatter

01

2

-

-

Deres datter

-

-

005 Ole Olsen

02

37

-

-

Logerer

I 1te ægteskab

Arbeidsmand

006 Lene Halvorsdatter

02

36

-

-

Hans kone

I 1te ægteskab

-

007 Ole Olsen

02

10

-

-

Deres søn

-

-

008 Inger Olsdatter

02

6

-

-

Deres datter

-

-

009 Helene Olsdatter

02

3

-

-

Deres datter

-

-

010 Elen Maria Hansdatter

03

39

-

-

Huusmoder

Gift 1te gang

Haandarbejde manden fraværende

011 Maria Jensdatter

03

15

-

-

Hennes datter

Ugivt

-

012 Johannes Jensen

03

9

-

-

Hendes søn

-

-

013 Thomas Jensen

03

1

-

-

Hendes søn

-

-

 

 

 

Sist oppdatert 06.07.2022 15:30