Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Tistedalsgata 11

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1012b

Løpenummer i 1901 matrikkel: 690

Matrikkelnummer: 799k2b

Gårds og bruksnummer: 66/366

 
Foto:

 

* 1963

 

 

* 1962

 

* 1958

 

* 1951

 

* 1949

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Tistedalsgata 11:

 

* 1944

 

* 1943

 

* 1938

 

* 1937

 

* 1934

 

* 1933

 

* 1931

 

* 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Astrid
1896
husholderske Tistedalsgata 11
Eliassen August Edvin
1863
høvleriarbeider Tistedalsgata 11
Eliassen Karoline Petronelle
1874
g.m. høvleriarbeider Tistedalsgata 11
Iversen Thekla Alette
1894
g.m. papirarbeider Tistedalsgata 11
Iversen Anton Julius
1878
papirarbeider Tistedalsgata 11
Jansen Karoline Augusta
1882
g.m. kjører Tistedalsgata 11
Larsen  Anna Sofie
1886
g.m. snekker Tistedalsgata 11
Larsen  Petter Anton
1885
snekker Tistedalsgata 11
Olsen Borghild Hildora
1892
g.m. papirarbeider Tistedalsgata 11
Olsen Frans Oskar
1882
papirarbeider Tistedalsgata 11
Olsen Jens Marinius 
1866
kjører Tistedalsgata 11

 

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Haldens Arbeideres handelsforening til Saugbrugsforeningen for kr. 25000.- dat. 7/1 1918 (tomten indehodler ifl. maalebrev av 23/9 1911 685m²). Skjøtet er undertegnet av Haldens Arb. Handelsforen. styre. tinglyst 8 januar 1918

 

Attest fra Fredrikshalds magistrat av 7/1 18 om hvem der er medlemmer af Haldens arb. Handelsforen. styre og hvorav fremgaar at samtlige har undertegnet foranstaaende skjøte- dat8/1 18 tinglyst 8 januar 1918

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Martin Eilert Johannesen og Arne Foss paa d.e. for kr. 20,000 til G. Dahl og fra denne igjen til Haldens arbeideres handelsforening for kr. 21500,00 i det dog ?? værdien for samtidig overtat løsøre ansættes til kr. 3380,00, dat. 24/8-12 tinglyst 27 august 1912.

 

 

 

* 1911

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enkefru Jørgine Johannesen til Martin Eilert Johannesen og Arne Foss paa d.e. for kr. 15500,00 (Ifølge maalebrev av 23/9-11 indeholder tomten 685 m²) tinglyst 19 septbr 1911

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje med tre boenheter - og en sidebygning med "pølsemakerverksted".

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken + fire kvistværelser ca. kr 40 pr mnd              

001 Jørgine Johannesen

01

1851-02-21

Berg (Sml)

b

hm

e

Fedevarehandl.

002 Jørgen Johannesen

01

1882-10-24

Fredrikshald

b

s

ug

Løitnant i Fæstningsartelleriet og kontorist h. Sorenskriver

003 Samuel Johannesen

01

1889-02-17

Fredrikshald

b

s

ug

Pølsemaker

004 Einar Mørk

01

1892-12-10

Fredrikshald

b

tj

ug

Pølsemaker

005 Karl Eriksen

01

1892-03-10

Sverige

b

tj

ug

Pølsemaker

006 Elise Karlsen

01

1881-09-18

Sverige

b

tj

ug

Tjenestepike

007 Hildegard Fritsen

01

1890-09-24

Fredrikshald

b

tj

ug

Butikdame Pølsemakerforretng.

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 14 pr mnd              

001 Helene Eriksen

02

1858-11-28

Fredrikshald

b

hm

e

Hus-holderske

002 Alfrida Fritzen

02

1884-06-19

Fredrikshald

b

d

ug

Tændstikarb.

003 Oscar Fritzen

02

1888-08-07

Fredrikshald

b

s

ug

Gardinfabr.arb.

004 Kjeld Fritzen

02

1892-03-19

Fredrikshald

b

s

ug

Skofabrik arb.

005 Martha Fritzen

02

1896-03-11

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

006 Eli Fritzen

02

1897-04-03

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 14 pr mnd              

001 Karl J. Gulbrandsen

03

1880-12-04

Eidsvold

b

hf

g

Brandkonstabel

002 Paula Gulbrandsen

03

1880-09-23

Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Erling Gulbrandsen

03

1900-00-19

Kristiania

b

s

ug

Søn

004 Eimi Gulbrandsen

03

1902-06-03

Kristiania

b

d

ug

Datter

005 Asbjørn Gulbrandsen

03

1908-12-11

Berg (Smålenene)

b

s

ug

Søn

 

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Amtsbevilling af 9/5 04 for Martin E. Johannesens enke Jørgine Olava Johannesen til at sidde i uskifte tinglyst 25 september 1906

 

* 1904

Krikeboken for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906, side 106 nr.26, forteller at Martin Edvard Johannesen, i Tistedalsvej, dør 16. april 1904 og begraves 25.april 1904. Dødsårsaken er av dr. Ording oppgitt til Hjertesvigt/lammelse. Enken født 1852. I følge samme kirkebok var han født i Asak i 1853. Hele innføringen er satt i klamme med kommentaren: Udgaar som utm. af stadtskirken til "intet samfund". Neste innføring er så gitt samme nummer.

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Tistedalsgaden Pølsemager M. E. Johannesen 12.000 15.490  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi et våninghus på en etasje med tre boenheter og "Udhus, Slagteri & Pølsemageri, stald og vedskur". Der kan vi også se at slagter og pølsemaker Martin Johansen har en hest (vallak). Til denne har han to arbeidsvogner.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg tre rom og to kjøkken + tre kvistværelser              

001 Martin Johans.

01

1853

Berg Sm.

b

hf Pølsemager

g

Slagter & pølsemager

002 Jørgine Johans.

01

1851

Berg Sm.

b

hm

g

Hustru

003 Josef Johans.

01

1880

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn. Slagter & pølsemagerarbeider

004 Jørgen Johans.

01

1882

Fredrikshald kjøpstad*

f

s

ug

Søn

005 Eilert Martin Johans.

01

1886

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

006 Samel Benjamin Johanness.

01

1889

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

007 Wilhelm Puck

01

1874

Fredrikshald kjøpstad*

b

fl

-

Læregut Pølsemagerlære

008 Annette Anderson

01

1875

Sverige

b

tj

ug

Tjenestepige husgjerning

009 Martine Lund

01

1876

Berg Sm.

b

tj

-

Butikjomfru

Forhus 1.etg to rom og kjøkken              

001 Karl August Sandby

02

1878

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Lagerbetjent i manufact.

002 Andrea Wilhelmine Sandby

02

1877

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Hustru

003 Astrid Margaretha Sandby

02

1900-09-20

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

Forhus to kvistværelser og kjøkken              

001 Hella Andrea Halvors.

03

1854-12-31

Holmestrand JL

b

hm

ug

Strikeforetning

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tjuen personer på eiendommen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Martin Edvard Johannesen

1853

Asak i Bergs Smaalenene

-

Familiens overhode

g

-

002 Jørgine Olava Johannesen

1851

Asak, Bergs Smaalenene

-

Hustru

g

-

003 Josef Jorgen Johannesen

1880

Fredhald

-

Søn

-

-

004 Ole Jørgen Johannesn

1882

Fredhald

-

Søn

-

-

005 Martin Eilert Johannesn

1886

Fredhald

-

Søn

-

-

006 Samuel Benhjamin Johannese

1889 febr.

Fredhald

-

Søn

-

-

007 Iveranne Johannesen

1818

Aremærk

-

Besøgende, Moder

e

-

008 Johanne Hansen

1872

Fredhald

-

Tjenestetyende

ug

-

009 Hermand Karlsen

1858

Bohuslæn Sverige

-

Tjenestetyende

ug

-

010 Aksel Julius Olgren

1872

Fredhald

-

Tjenestetyende

ug

-

011 Kristian Olsen

1862

Kristiania

-

Tjenestetyende

ug

-

012 Julie Helga Jørgensen

1876

Sponvigen Berg Smaalenene

-

Tjenestetyende

ug

-

013 Nikolai Kristofer Kristianse

1859

Sarpsborg

-

Familiens overhode

g

-

014 Hida Maria Kristiansn

1860

Fredhald

-

Hustru

g

-

015 Karl Olaf Kristiansn

1884

Fredhald

-

Søn

-

-

016 Nils Kristian Kristians

1886

Fredhald

-

Søn

-

-

017 Paul Marineus Kristians

1888

Fredhald

-

Søn

-

-

018 Hans Petter Kristianse

1890 okt.

Fredhald

-

Søn

-

-

019 Johan Kristiansn

1854

Id

-

Familiens overhode

g

-

020 Alma Kristiansen

1861

Fredhald

-

Hustru

g

-

021 Artur Vilhiam Kristiansn

1890 aug.

Fredhald

-

Søn

-

-

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 forteller at M.E. Johannesen er eier av en matrikkel hvor det bor trettito personer.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Martin Johannesen

1853

Berg prest.

-

-

-

Pølsmager

002 Jorgine Johannesen

1851

Berg prest.

-

-

-

-

003 Josef Johannesen

1880

Fredrikshald

-

-

-

-

004 Jorgen Johannesen

1882

Fredrikshald

-

-

-

-

005 Iverane Johannesdatter

1818

Aremark

-

-

Enke

-

006 Martin Svendsen

1864

Frhald

-

-

-

Pølsemagersven

007 Georg Carlsen

1871

Frhald

-

-

-

Tjener

008 Augusta Andersen

1872

Frhald

-

-

-

Barnepige

009 Rakel Jensen

1862

Sarpsborg

-

-

-

Butikjomfru

010 Hans Olsen

1832

Sverige

-

-

-

Tømermand

011 Oline Olsen

1837

Frhald

-

-

-

-

012 Arnt Olsen

1859

Sarpsborg

-

-

-

Smedsven

013 Pettera Olsen

1857

Sarpsborg

-

Kone

-

-

014 Anna Olsen

1884

Amerika

-

Datter

-

-

015 Tomine Olsen

1872

Frhald

-

-

-

-

016 Andreas Andersen

1831

Sverige

-

-

-

Styrmand

017 Anne Andersen

1861

Frhald

-

-

-

-

018 Artur Andersen

1882

Frhald

-

-

-

-

019 Nora Andersen

1885

Frhald

-

-

-

-

020 Oleane Hansen

1834

Frhald

-

-

-

Vaskekone

021 Johan Johannesen

1861

Bergs prg.

-

-

-

Murer

022 Anna Johannesen

1861

Bergs prg.

-

-

-

-

023 Olaf Johannesen

1884

Frhald

-

-

-

-

024 Johannes Johannesen

1885

Frhald

-

-

-

-

025 Jens Johannesen

1866

Mergs prestegj.

-

-

-

Kjørekarl

026 Sigvart Amundsen

1857

Eidsvold

-

-

-

Salmager

027 Severine Amundsen

1857

Frhald

-

-

-

-

028 Sigerid Amundsen

1885

Frhald

-

-

-

-

029 Johan Johannesen

1869

Frhald

-

-

-

Arbeider paa Brygen

030 Kristofer Christiansen

1859

Sarpsborg

-

-

-

Styrman

031 Hilda Christiansen

1860

Frhald

-

-

-

-

032 Olaff Christiansen

1884

Frhald

-

-

-

-

 

 

* 1883

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do. (Martin Edvard Johannesen) til Fr.halds kommune en strimmel langs Gaden til dennes udvidelse stor 171 kvadratalen for 85,50, dat 30/10 83 thinglæst 6 November 1883.

 

 

* 1881

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Anders Johanensen til Martin Edvard Johannesen paa en Andel av M No. 799m, 4 Alen bred og 44 Alen lang, hvilken Andel tillægges 799k2b dat 15 Februar thinglæst 5 april 1881

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Skjøte af Johan Peter Olsen til Joel Bryntesen paa den nordre Deel af Mnr. 799k2 hvilken deel har faaet Mnr. 799k2b dat 21 og thinglæst 22 juli 1879.

Skjøde af Joel Bryntesen til Handelsmand Martin Edvard Johannesen for Kr 4550, dat 15. thinglæst 21 Novbr 1879

 

Sist oppdatert 28.11.2022 14:46