Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Tistedalsgata 16

Tidligere Tistedalsveien 6

Interneringen

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1028

Løpenummer i 1901 matrikkel: 707

Matrikkelnummer: 840b

Gårds og bruksnummer: 66/428

Foto: SW 13.november 2005

 

Da Halden kommune i 1982 gikk over til gårds og bruksnummer hadde denne eiendommen adresse Tistedalsveien 6.

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende myndige personer i Tistedalsveien 6:

 

* 1925

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller at dette er "et Interneringslokale for Internering af Familier Epidemissyge". Ved tellingstidspunktet i 1910 var det seks personer som bodde her.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Johannesen Knold(mann)

1842-04-14

Rakkestad

hf g Skomagermester S

Fredrikshald: Tistedalsveien

1910-12-01

Hennie?? Marie Knold(kvinne)

1860-04-27

Berg Smaal.

hm g Hustru

Fredrikshald: Tistedalsveien

1910-12-01

Johan Hartvig Knold(mann)

1893-06-21

Fredrikshald

s ug Cellulosearbeider

Fredrikshald: Tistedalsveien

1910-12-01

Ole Georg Knold(mann)

1896-06-12

Fredrikshald

s ug Skolebarn

Fredrikshald: Tistedalsveien

1910-12-01

Martha Gudrun Knold(kvinne)

1901-12-08

Fredrikshald

d ug Skolebarn

Fredrikshald: Tistedalsveien

1910-12-01

Johannes Andresen(mann)

1880-09-23

Askim

Logerende ug Skomagersvend

Fredrikshald: Tistedalsveien

1910-12-01

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vei til Tistedalen Kommunen   14.520 Interneringslokalet

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 forteller den om et våningshus på en etasje og et uthus på matrikkelen. Syv personer har da dette som sin bopel.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Petter Ols.(mann)

1829

Berg Smaal Sm

hf g Kommunearbeider i Kommunens Tjeneste

Fredrikshald: Tistedalsveien

1900-12-03

Elise Ols.(kvinne)

1836

Fredrikshald

hm g Husstel

Fredrikshald: Tistedalsveien

1900-12-03

Jens G?? Ols.(mann)

1861

Fredriksald

s ug Kommunearbeider i Kommunens Tjeneste

Fredrikshald: Tistedalsveien

1900-12-03

Karl Ols.(mann)

1864

Fredriksald

s ug Kommunearbeider i Kommunens Tjeneste

Fredrikshald: Tistedalsveien

1900-12-03

Oskar Ols.(mann)

1877

Fredrikshald kjøpstad

s ug Bryggearbeider

Fredrikshald: Tistedalsveien

1900-12-03

H Bernhard Ols.(mann)

1860

Fredrikshald kjøpstad

s ug Løs-Arbeider

Fredrikshald: Tistedalsveien

1900-12-03

Laura Ols.(kvinne)

1880

Fredrikshald kjøpstad

d f Tjenestepige

Fredrikshald: Tistedalsveien

1900-12-03

 

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 var matrikkel 804 ikke delt, men denne blir oppgitt som "Borgermesterløkken".

 


Sist oppdatert: 25.01.2021