Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Tistedalsgata 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1008

Løpenummer i 1901 matrikkel: 687

Matrikkelnummer: 799x

Gårds og bruksnummer: 66/412

Foto: SW 16.februar 2003
 
  Foto: SW 16.februar 2003

 

* 2021

 

* 2015

 

* 1978

 

* 1977

 

* 1974

 

* 1970

 

* 1969

 

* 1964

 

* 1959

 

* 1951

 

* 1947

 

* 1945

 

Manntallet i Halden i 1945 har følgende myndige personer registrert i Tistedalsgata 2:

 

* 1942

 

* 1937

 

* 1931

 

* 1930

 

* 1929

 

* 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Gjesteby Ole Peder
1893
gaardeier Tistedalsgata 2
Gjesteby Nancy Debora
1894
g.m. gaardeier Tistedalsgata 2
Halling Randi Helene
13/1 1904
expeditrice Tistedalsgata 2
Høgberg  Nils Robert
1894
konditor Tistedalsgata 2
Johannesen, / Johansen Nore Kristian
1903
mekaniker Tistedalsgata 2

 

 

* 1926

 

 

 

* 1925

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra forretningsfører Carl E. Rasch til skomakermester Gustaf A. Rapp for Kr. 26500,- dat 5 mai 1925 tinglyst 5 mai 1925.

Skjøte fra Gustaf A. Rapp til fru Nansy Gjesteby for kr. 26.200,- dat 23/7 25 tinglyst 31 juli 1925.

 

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det kun en boenhet i Tistedalsgata 2.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Carl Emil Rasch
1
1876-08-31
Fredrikshald - hp g Forretnignsfører for Fr.halds Kredssykekasse og Riksforsikringens tilsynsman i Fr.hald
002 Dagny Olea Rasch
1
1876-11-12
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Karl Fredrik Rasch
1
1906-03-09
Fredrikshald - s ug Elev av Middelskolen
004 Wilhelm Franck Rasch
1
1909-03-15
Fredrikshald - s ug Elev av Folkeskolen
005 Anders Mathisen
1
1847-10-15
Sarpsborg - Bedstefar e fhv. Bakermester - nu arbeider ved Smørfabrik

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus, almindeligt Uthus samt en Bakbygning". Det er fire leiligheter i gården med til sammen elleve personer.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1.etg 3 rom og kjøkken egen gaard
         
001 Carl Emil Rasch
1
1876-08-31
Fredrikshald b hf g Kontorist ved Magistratskontor
002 Dagny Olea Rasch
1
1876-11-12
Fredrikshald b hm g hm
003 Carl Fredrik Rasch
1
1906-03-09
Fredrikshald b s ug Søn
004 Wilhelm Franck Rasch
1
1909-03-15
Fredrikshald b s ug Søn
Forhus 1.etg 2 rom og kjøkken kr 168 pr aar
         
001 Torbjørn Halvorsen
2
1827-01-03
Fredrikshald b hf e fhv Vognmandskusk
002 Oleane Marie Halvorsen
2
1831-11-12
Fredrikshald b d!! ug livrente
003 Karl Kristian Halvorsen
2
1834-01-14
Fredrikshald b s!! ug fhv Vognmandskusk
004 Inger Sofie Halvorsen
2
1839-12-24
Fredrikshald b d!! ug livrente
Forhus 1 kvistværelse kr 60 pr aar
         
001 Augusta Johannesen
3
1862-08-13
Bergane Krokstad Sverige b - ug Arbeiderske ved Fyrstikfabrik
Bakbygning 1.etg 1 rom og kjøkken kr 60 pr aar
         
001 Johannes Thobiassen
4
1854-09-15
Krokstad Socken Dalsland Sverige b hf g Arbeider v/ Træmassefabrik
002 Anna Stina Thobiassen
4
1832-08-18
Krokstad Socken Dalsland Sverige b hm g hm

 

 

* 1904

UTdrag fra panteregister:

Skjøte fra eneste, myndige og selvskiftende arvinger efter Bolette Chrisitansen, prmabygger Carl E. Rasch og M.P. Kristiansen (Se attest i skjøde thl 20/5 1881) til kontorist Carl E. Rasch paa d.e. for Kr 4000,- dat 25 juli 1904 (Ifl. maalebrev af 9/8 04 indeholder tomten 744 m²) tinglyst 23 august 1904.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi ikke denne eiendommen. Mye tyder på at de stemmebrettigede på denne eiendommen er ført inn sammen med personene i Damstredet 2.

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Tistedalsgaden / Damstrædet Jomfru Bolette Christiansen 4.000 6.590  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert et "vaaningshus, Udhus 1 Bagbygning, Vedskur". Vi finner følgende personer på eiendommen.

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1.etg 1 rom og delt kjøkken
         
001 Bolette Christians.
1
1830
Fredrikshald kjøpstad* b Enslig Boende ug Huseierinde
Forhus 1.etg 2 rom og kjøkken
         
001 Thorbjørn Halvors.
2
1827
Fredrikshald kjøpstad* b Broder e Arb. Kjører
002 Oliane Halvors.
2
1837
Fredrikshald kjøpstad* b Søster ug Livrente
003 Sofie Halvors.
2
1839
Fredrikshald kjøpstad* b Søster ug Livrente
Bakbygning 1.etg 1 rom og kjøkken
         
001 Anders Svens.
3
1867
Sverige f hf g Papirfabrik-Arbeider
002 Matilde Svens.
3
1863
Sverige b hm g Hustru
003 Gustav Svens.
3
1887
Sverige b s ug Søn
004 Karl Svens.
3
1893
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Søn
005 Ester Svens.
3
1895
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter
Fohus 1.etg 1 rom og delt kjøkken
         
001 Hans Brynilds.
4
1817
Fredrikshald kjøpstad* b hf e Ophold af Haldens ølbryggeri
002 Amalie Hans.
4
1872
- b Sønnedatter ug Syerske

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi Bolette S. Kristiansen oppgitt som eier av matrikkelen. Det bor femten perosner på eiendommen i 1885.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Abreham Johansen(mann)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Charla Antonie Tøgersen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Britta Johansen(kvinne)

1844

Skee sogn Sverige

%Skomagersvend%

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anders Johansen(mann)

1850

Hee sogn Sverige

Skomagersvend

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Rakel Johansen(kvinne)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Rut Johansen(kvinne)

1882

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Boel Lundberg(kvinne)

1818

Id

Enke

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Lundberg(mann)

1855

Fredrikshald

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Adolf Røiter(mann)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Bolette Kristiansen(kvinne)

1830

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Krisitan Emil Wahl(mann)

1854

Fredrikshald

Styrmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Berte Cistine Wahl(kvinne)

1812

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andreas Tøgersen(mann)

1855

Fredrikshald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Caroline Tøgersen(kvinne)

1855

Hogdal Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Markus Tøgersen(mann)

1882

Berg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1882

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do. (bolette Christensen) til Fr.halds kommune paa 147 kvadratalen til Gade for Kr. 44,10, dat 19/4 82 thinglæst 21 April 1882

 

* 1881

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra eneste og myndige Arvinger efter Leverandør Christian Christensen til Bolette Sopie Christiansen paa d.G. paategnet Attest over Arvingene, dat 8. April thinglæst 20 Mai 1881

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhougen Chr. Christensen 4.000 6.440  

 

* 1860

Utdrag fra  Pantebok nr. 8, 1867-1886, s. 493

Undertegnede A Paasche, Compagnilæge i Fredrikshald gjør vitterligt at have solgt og afhændet ligesom jeg herved fra mig og Arvinger skjøder og overdrager Leverandør Christian Christensen et Tomtestykke saaledes som det af mig eies fra den mig ved Skjøde af 15de Marts 1850 hjemlede Løkke Damhaugen Matr. No. 799. Tomtens Grændser ere i Fra Hjørnet af Gasværkets Plankegjærde mod Gaden ig den nye Vei strækker den sig 54 (Femti fire) Alen langsmed Gasværkets Plankegjærde, derfra gaar den i lige Linie ned til Diget, som fører fra Damhaugen, til en der nedrammet Pæl, denne Linie er 54 (Femti fire) Alen, derfra følger den kanten af Diget hen til Stenbroen (Vandposten) over den nye Vei 65 (Sexti fem) Alen til Udgangspunktet ved Gasværket. Forsaavidt Byens Vandledning gaar gjennem Tomten overtager Kjøberen og senere Eiere de Forpligtelser, som ifølge Expropriationsforretningen paahviler mig. Kjøberen forpligter sig til alene at erholde det nødvendige Gjærde om hele Tomten, og da jeg for den omforenede Kjøbseum 100 ( Et Hundrede) Species contant er bleven fyldesgjort, saa skal bemeldte Tomt herefter tilhøre Leverandør Christian Christensen som en paa lovlig Maade erhvervet Eiendom, og bliver jeg for Afhændeelsen Hjemmelsmand efter Loven. Den her omhandlede Tomt ligger paa den nedre Side af det nye Veianlæg til Tistedalen.

Fredrikshald 12de Januar 1860
A Paasche
Corpslæge

Til Vitterlighed
C Aug Andersen

Erholder Matr No. 799x

Om Fattigkassens Tilkommende 1/4 % af nævnte Skjøde daa lydende Sum Spd 100 - er Dags Dato betalt med 30 Skilling hvorfor quitteres. Fredrikshald den 12 Januar 1860 P S Knap

Anførte Eiendom er under LNo. 1008 Matr.No 799x værdsat til Eiendomsskat for Kr 4000. J L Høst

 

(Dette skjøtet ble ikke tinglyst før 19 desember 1879)

 

Paategning

paa Document udstedt af Christian Christensen hvorefter han overdrager sin Datter Brugsret til en Del Bekvemmeligheder i sin Gaard dat 3de og thinglæst 6de Februar 1877, ifølge hvilken bevidnes at Documentet angaar Eiendommen Matr. No 799x, dat 18de d.M. saalydende: Det bevidnes at dette Document angaar Matr No 799x

Fredrikshald 18 December 1879

G J Urbye - - - - C Simensen

 

 

Det er ikke registrert noen matrikkel med dette nummeret i tidligere folketellinger.

 

 

Sist oppdatert 13.09.2023 22:54