Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Tistedalsgata 8

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1004

Løpenummer i 1901 matrikkel: 692

Matrikkelnummer: 799o1c

Gårds og bruksnummer: 66/390

Foto: Skjermdump fra Google maps juni 2012
 
  Foto: Skjermdump fra Google maps november 2020

 

* 2000

 

* 1999

 

* 1997

 

* 1996

 

* 1981

 

* 1980

 

* 1974

 

* 1959

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Tistedalsgata 8.

 

* 1939

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 21/11-1939 fra Justine Gundersen til elektriker August Martin Anonsen født 27/12-1894 for Kr. 13000,00 Dbf: 23/11 1939 Grbf: 24/11 1939.

 

* 1934

Utdrag fra panteregister:

Anm. efter tingl. lovens §14: Hanna Gundersen er død 7/5-1934 og efterlater som eneste arving Justine Gundersen, der således nu får grunnbokshjemmel til hele denne eiendom.

 

 

* 1931

Utdrag fra panteregister:

Skifteattest for at enke Louise Larsen Mørk er død 24/8 1917 efterlatende sig som eneste myndige testametariske arveinger søstrende frk. Hanna Emilie Gundersen og frk. Justine Gudmunde Gundersen. Dat. 6/5-1931 tinglyst 8 mai 1931

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Anonsen August
1894
elektriker Tistedalsgata 8
Anonsen Astrid Azora
1895
g.m. elektriker Tistedalsgata 8
Erlandsen Martine
1861
g.m. fhv lokomotivfører Tistedalsgata 8
Erlandsen Martin
1862
fhv. lokomotivfører Tistedalsgata 8
Johannesen, / Johansen Karl Petter
1877
gardinvever Tistedalsgata 8
Johannesen, / Johansen Valborg Sofie
1877
g.m. gardinvever Tistedalsgata 8
Johannesen, / Johansen Reidar Vilhelm
1901
reiseeffektarbeider Tistedalsgata 8
Larsen  Peder
1872
??arb. Tistedalsgata 8

 

 

* 1926

 

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Justine og Hanna Gundersen til Fredrikshalds kommune på en del av d.e. stor 28,75 m² som utlegges til gate, for Kr. 86,25, Dat. 2/2-1923 (Iflg målebrev av 20/12-1922 utgjør det fraskilte grundstykke 28,75 m²) tinglyst 20 februar 1923

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Testamente, hvorved Hanna Emilie Gundersen bestemmer at hvis hun avgaar ved døden før sin søster Justine Gudmundine Gundersen skal hendes halvpart i d.e. tilfalde hende, saaledes at hun blir eneier av d.e. Dat. 7 oktober 1921 tinglyst 14 oktober 1921.

Testamente hvorved Justine Gudmunde Gundersen bestemmer at hvis hun avgaar ved døden før sin søster Hanna Emilie Gundersen skal hendes halvpart i d.e. tilfalde hende, saaledes at hun blir eneeier av d.e. Dat. 7 oktober 1921 tinglyst 14 oktober 1921.

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det seks boenheter på denne adressen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Helene Eriksen
1
1859-11-26
Sverige - hu e Husm. for barn
002 Elfride Fritzen
1
1884-05-19
Fredrikshald - d ug Tænstikarbeider
003 Kjeld Fritzen
1
1893-03-19
Fredrikshald - s ug Formand
004 Marta Fritzen
1
1896-03-11
Fredrikshald - d ug Butikdame
005 Eli Fritzen
1
1897-04-03
Fredrikshald - d ug Gardinarbeiderske spolerske
 
         
001 Martin Erlandsen
2
1862-02-11
Øier Gudbrandsdalen Opl - hp g Locomotivfører
002 Marthine Erlandsen
2
1861-06-22
Eidsvoll - hu g Husmor
 
         
001 Karl P. Johansen
3
1877-08-24
Alvim i Tune - hp g Gardinvæver ved Norsk Gardinfabrik
002 Walborg Sophie Johansen
3
1877-08-03
Id i Østfold - hu g Husmor
003 Reidar Wilhelm Johansen
3
1901-10-02
Fredrikshald - s ug Portføljemaker
004 Solveig Magrete Johansen
3
1906-08-24
Fredrikshald - d ug -
005 Georg Johansen
3
1909-01-27
Fredrikshald - s ug !!
 
         
001 Elis Bye
4
1850-01-08
Sverige - hp e Fabrikarb. (Skotoifabrik)
002 Klara Elise Pedersen
4
1880-06-16
Fredrikstad - b, er midlertidig bosat her paa grund av husnød g Husm.
003 Erling Pedersen
4
1919-05-27
Horten - s, b, er paa grund av husnød midlertidig boset her ug !!
004 !! !!
4
1920-11-20
Fredrikshald - d, b, er paa grund av husnød midlertidig boset her !! !!
 
         
001 Anne Marie Andersen
5
1845-05-11
Spydeberg - hp e Enke efter Arbeidskjører. Lit penger
 
         
001 Anna Lovise Olsen
6
1864-06-23
Sverige - hp e Rengjøringskone
002 Bertha Fredriksen
6
1878-02-09
Sverige - hp ug Vaskekone v/Chuls Dampvaskeri Fredrikshald

 

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Testamente oprettet 31 jan. 1917 av enke Louise Larsen Mørck, hvori bestemmes, at hendes eiendom m.v. ved hendes død skal tilfalde hendes søstre frk. Hanna emilie Gudnersen og frk Justine Gudmunde Gundersen til lige deling. Tinglyst 4 mai 1917.

 

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 62 nr.74, forteller at enke Lovise Larsen Mørk er død 24. august og begravet 30. august 1917. Dødsårsaken er av dr. Hofgaard oppgitt til hjertelammelse. I følge samme kirkebok var hu født i Fredrikshald i 1853.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på en og en halv etasje. Her fikk de plass til syv boenheter og en butikk.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 22 kr pr mnd          

H. Thv.?? Johannesen(mann)

1859-06-28

Larvik

hf g Kjøbmand S Kolonial. Repratør ved Halden Tændstikfbr.

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Grethe Susanne Johannesen(kvinne)

1856-07-29

Hedrum

hm g Betjenner Foretningen

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Mosi Berg Johannesen(kvinne)

1901-09-19

Fredrikshald

Barn Sønnedatter ug Barn

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

1.etg 18 kr pr mnd          

Erland Ole Erlandsen*(mann)

1885-02-11

Fr.stad

s Telegrafist

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Karl Jakob Erlandsen*(mann)

1887-03-03

Fr.stad

s Conditorsvend

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Borghild Kristine Erlandsen*(kvinne)

1891-05-02

Fr.stad

d ug Datter

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Thor Eilif Rosing Erlandsen*(mann)

1893-12-24

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Asbjørn Martin Erlandsen*(mann)

1895-03-05

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Marie Jensine Erlandsen*(kvinne)

1898-09-21

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Jørgen Walther Erlandsen*(mann)

1902-04-05

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Martine Erlandsen(kvinne)

1862-02-11

Eidsvold

hm g Hustru

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Martin Erlandsen(mann)

1861-06-22

Øier

hf g Lokomotivfører

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

1.etg 7 kr pr mnd          

Marie Anderson(kvinne)

1883-07-09

Krokstad Sogn Sverige

el ug Fyrstiksfabrik Arbeiderske

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Bakbygning 1.etg 6 kr pr mnd          

Gulmund Larsen(mann)

1848-03-10

Fredrikshald

el ug Malermester

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Bakbygning 1.etg 3 kr pr mnd          

Oleane Olsen(kvinne)

1834-04-05

Prestebakke

el ug Legat

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Kvistleilighet 11,50 kr pr mnd          

Elis Bye(mann)

1858-01-18

Jerbo sogn

hf g Skomagersvend

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Kristine Bye(kvinne)

1882-05-14

Greaaker

hm g Hustru

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Klara Bye(kvinne)

1880-06-16

Fredriksstad

d ug Syerske

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Karl Bye(mann)

1887-12-14

Fredrikshald

s ug Sagarbeider

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Annie Bye(kvinne)

1884-00-28

Fredrikshald

d ug Husgjerning

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Kvistleilighet 11,50 kr pr mnd          

Arve Arvesen(mann)

1872-12-19

Fredrikshald

hf g Konduktør (jernb.)

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Dagmar Arvesen(kvinne)

1879-05-31

Finland

hm g Hustru

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Trygve Arvesen(mann)

1909-05-02

Grefsen

s ug Barn

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Gunvor Arvesen(kvinne)

1904-12-11

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Ruth Arvesen(kvinne)

1907-06-12

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Erlandsen Martin
1862
lokomotivfører
Erlandsen Martine 
1861
g.m. lokomotivfører
Gundersen Petter
1876
Postbetjent
Johansen Anna Gustava
1874
g.m. fabrikarbeider
Johansen Oskar Julius
1872
fabrikarbeider
Larsen Gudmund
1850
Malersvend
Mørk Lovise Larsen
1853
Handlende
Nilsen Helene
1874
g.m. arbeider
Nilsen Oskar
1876
arbeider
Olsen Hans Petter
5/2 1877
Fyrstikarbeider
Olsen Hilda
1875
g.m. fabrikarbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Tistedalsgaden Enke Lovise Larsen Mørk 8.000 11.030  

 

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 bor det femten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus Bagbygning 1.etg          

Lovise Mork(kvinne)

1853

Fredrikshald kjøpstad

hm e Huseier, handlende

Fredrikshald: Tistedalsgaden

1900-12-03

Peter O. Gunders.(mann)

1876

Christiania

fl ug Postbetjent

Fredrikshald: Tistedalsgaden

1900-12-03

Gudmund Lars.(mann)

1849

Fredrikshald kjøpstad

fl ug Malermester

Fredrikshald: Tistedalsgaden

1900-12-03

Forhus Sidebygning 1.etg          

Martin Erlands.(mann)

1862

Øier Krs

hf g Lokomotivfører

Fredrikshald: Tistedalsgaden

1900-12-03

Martine Erlands.(kvinne)

1861

Eidsvold Ak

hm g Hustru

Fredrikshald: Tistedalsgaden

1900-12-03

Erlan M. Erlands.(mann)

1885

Fredriksstad Sm

s ug Søn Regningsbud ved handel

Fredrikshald: Tistedalsgaden

1900-12-03

Karl J. Erlands.(mann)

1887

Fredriksstad Sm

s ug Søn

Fredrikshald: Tistedalsgaden

1900-12-03

Borghild Erlands.(kvinne)

1891

Fredriksstad Sm

d ug Datter

Fredrikshald: Tistedalsgaden

1900-12-03

Thor Eilif Erlands.(mann)

1893

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Tistedalsgaden

1900-12-03

Asbjørn Erlands.(mann)

1895

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Tistedalsgaden

1900-12-03

Marie Erlands.(kvinne)

1898

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Tistedalsgaden

1900-12-03

Forhus          

Ida Gunders.(kvinne)

1849-05-25

Bækkefors Sverige

hm e Arbeiderske; intet bestemt

Fredrikshald: Tistedalsgaden

1900-12-03

Olga Marie Gunders.(kvinne)

1878-07-30

Fredrikshald kjøpstad

d ug Expedetrise i cigarbutik

Fredrikshald: Tistedalsgaden

1900-12-03

Forhus kvistleilighet          

Anders Jens.(mann)

1823

Aremark Sm

hf g fhv. Musiksergent. Pensionist 400 Kr

Fredrikshald: Tistedalsgaden

1900-12-03

Georgine Jens.(kvinne)

1823

Fredrikshald kjøpstad

hm g hans Hustru

Fredrikshald: Tistedalsgaden

1900-12-03

 

* 1899

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra depottambur M. Hansen til Johan M. Hansen paa 10 kvadratalen af denne eiendom for kr. 20.00- det solgte stykke støder af til kjøberens eiendom mno 799o1a10 og er tillagt denne dat 3/2 99 thinglæst 7 Februar 1899

Skjøde fra depottambur M. Hansen til enkefru Louise Larsen Mørck paa d.e. for kr. 10300,00 dat 14/2 99 thinglæst 14 Februar 1899

 

 

* 1891

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Anders Martin Hansen
1838
Fredhald - Familiens overhode g -
002 Karen Hansen
1827
Gjerdrum - Hustru g -
003 Birgite Martine Hansen
1856
Fredhald - Datter ug -
004 Betty Kristene Allete Hansen
1864
Fredhald - Datter ug -
005 Karen Marie Bergite Valdenstrøm
1887
Fredhald - Logerende hørende til Familien, datterdatter - -
006 Hanna Marie Lauritsen
1873
Bergs Smaalenene - Tjenestetyende ug -
007 Gudmund Larsen
1845
Fredhald - Logerende hørende til Familien ug -
008 Hanna Martine Hansen
1847
Fredhald - Besøgende, jøster ug -
009 Mads Johannessen
1817
Ingedal Sogn, Smaalenene - Familiens overhode g -
010 Maren Kirstine Johannessen
1824
Waaler Sogn, Smaalenene - Hustru g -
011 Anna Canstance Johannessen
1855
Fredrikshald - Datter ug -
012 Paul Gerhardt Rangor
1861
Fredrikshald - Søn ug -
013 Anders Jensen
1823
Aremark - Familiens overhode g -
014 Georgine Jensen
1823
Fr.hald - Hustru g -
015 Karl Andreas Jensen
1866
Fr.halds - Søn ug -
016 Petter Herføl
1856
Hvaløerne - Familiens overhode g -
017 Olefine Herføl
1856
Fredhald - Hustru g -
018 Alf Karsten Milton Herføl
1889 april
Fredhald - Søn - -
019 Marta Petrine Herføl
1890 juli
Fredhald - Datter - -
020 Sofie Blomberg
1863
Sanne Soken Sverig - Tjenestetyende ug -

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er Depottambur M. Hansen oppført som eier av matrikkelen. En litt artig sak er barnet Polly Ellefsen som har fødested Atlanterhavet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Polly Ellefsen(kvinne)

1885

Atlanterhavet

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Martin Hansen(mann)

1838

Frhald

Depotambur

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karen Hansen(kvinne)

1828

Gjerdrum

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Bergitte Hansen(kvinne)

1856

Frhald

Børn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christine Hansen(kvinne)

1864

Frhald

Børn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gudmund Larsen(mann)

1843

Frhald

Malersvend

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Amanda Ma(kvinne)

1eyer

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anders Jensen(mann)

1823

Frhald

Musiksergeant

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Georgine Jensen(kvinne)

1823

Frhald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Adolf Jensen(mann)

1855

Frhald

Contorist

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Jensen(mann)

1866

Frhald

Musikelev

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Jensen(kvinne)

1861

Frhald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Ellefsen(mann)

1849

Frhald

Skibscapitaine

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Constanse Ellefsen(kvinne)

1851

Frhald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carlet Wahlgren(mann)

1875

England

Stedbarn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Erling Ellefsen(mann)

1883

Frhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Amalie Werner(kvinne)

1809

Frhald

Enkemadame

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Bertha Bentzen(kvinne)

1872

Farsund

Skolebarn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Engebret Olsen til Depottambur Martin Hansen, hvorved han af sin Eiendom Mnr. 799o1a sælger til Sidstnævnte et Stykke stort 850 kvadratmeter, der har faaet Mnr. 799o1c, Dat 25. og thinglæst 29 Juni 1879.

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhougen Ikke oppgitt     Tomter

 

 

 

Sist oppdatert 27.08.2023 18:58