Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Tistedalsgata 9

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1012

Løpenummer i 1901 matrikkel: 689

Matrikkelnummer: 799k2a

Gårds og bruksnummer: 66/365

 

 

 

* 1962

 

* 1951

 

* 1945

 

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Tistedalsgata 9:

 

* 1939

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 18/2-1939 fra Alma Kristine Johansson Kruse født 17/7-1868 til gårdbruker Johan Edvard Aannerød, født 11/12-1887 for Kr. 20.000,- Dbf: 21/2 1939 Grbf: 22/2 1939

 

 

* 1938

 

* 1937

 

* 1936

 

* 1935

 

* 1932

Utdrag fra panteregister:

Skrivelse fra Handelsdepartementet av 30/12-31 hvorved i h.t. kgl. resol. av 19/10 23 medeles Johan Johansson Kruse tilladelse til å ærhverve eiendomsrett til d.e. tinglyst 11 januar 1932.

Skjøte fra skifteforvalteren i Constance Sunniva Nielsens dødsbo til Johan Johansson Kruse for Kr. 17.900- dat. 14/1-32 (iflg kartforretning av 2/5-21 er eiendommen 800 m²) tinglyst 15 januar 1932

 

 

* 1931

 

* 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Gustavsen Klara 
1871
Enkefrue Tistedalsgata 9
Hansen Ida Karoline
1856
fhv. lærerinde Tistedalsgata 9
Nilsen Konstanse
1864
gaardeierske Tistedalsgata 9
Olsen Anna Helene 
1875
g.m. stuerarbeider Tistedalsgata 9
Olsen Harald Klarens
1897
skotøiarbeider Tistedalsgata 9
Olsen Ludvig
1901
fabrikkarbeider Tistedalsgata 9
Olsen Thorolf
1903
fabrikkarbeider Tistedalsgata 9
Vik Anna Helene
1873
enkefrue Tistedalsgata 9

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en og en halv etasje med fireboenheter og en butikk.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus tre kjellerværelser og kjøkken kr 16 pr mnd              

001 Karl Edv. Larsen

01

1879-05-11

Sverige

b

hf

g

Celulosearb.

002 Anna Larsen

01

1879-01-21

Berg Smålenene

b

hm

g

Hustru

003 Borghild Larsen

01

1903-02-08

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

004 Ester Larsen

01

1905-08-14

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

005 Knut Larsen

01

1908-01-13

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

006 Amandus Eilertsen

01

1864-02-19

Fredrikshald

b

el

e

Skomakersvend

007 Martin Andreassen

01

1885-06-14

Berg (Sm.l.)

b

el

ug

Slusevogter

008 Anna Mo

01

1887-05-04

Sverige

b

el

ug

Fyrstikarbeiderske

009 Kaisa Larsen

01

1842-11-18

Sverige

b

fl

e

Forsørges av K.E. Larsen cellolosearb)

Forhus 1.etg fire rom og to kjøkken ca kr 32 pr mnd              

001 Constanse Nilsen

02

1864-07-08

Fredrikshald

b

hm

e

Huseier

002 Sofie Pettersen

02

1831-08-21

Sverige

b

fl

e

Forsørges av Fru Nilsen

Forhus et kvistværelse og kjøkken kr 8 pr mnd              

001 Pethrine Olsen

03

1856-03-09

Fredrikshald

b

hm

ug

Forsørges av K. Olsen

002 Kristian Olsen

03

1878-07-11

Fredrikshald

b

s

ug

Tapetserer Arbeider

Forhus et kvistværelse og kjøkken kr 8 pr mnd              

001 Anna Olsen

04

1833-10-04

Fredrikshald

b

el

ug

Legat

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Tistedalsgaden Enke Constance Nilsen 7.000 10.070  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi at det er oppgitt et våningshus på en etasje med fire boenheter. To av disse er i kjelleren og en er kvistleilighet.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus to kjellerværelser og del i kjøkken              

001 Johan Edvin Lars.

01

1871

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Skomager. Arb. p† Skofabrik

002 Helene Elise Lars.

01

1875

Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Joan Lars.

01

1900-07-08

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

Forhus et kjelelrværelse og del i kjøkken              

001 Severin Anders.

02

1869

Hvalør Sm

b

hf

g

Arbeider p† tænstikfabrik

002 Hansine Marie Anders.

02

1867

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Hustru

003 Signi Eleonora Anders.

02

1895

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

004 Henry Sigvart Anders.

02

1897

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

005 Arthur Marinius Anders.

02

1899-11-25

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

006 Karl Johan Anders.

02

1879

Fredrikshald kjøpstad*

b

Logerende

ug

Løsarbeider; intet bestemt

Forhus 1.etg to rom og kjøkken              

001 Ole Ols.

03

1815

Aas Ak

b

hf

g

Forhv. gasmester. Rentier af legat

002 Cecilie Katarine Ols.

03

1838

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Hustru

003 Albert Ols.

03

1877

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Smedlærling

004 Maren Bernts.

03

1851

Fredrikshald kjøpstad*

b

Logerende hørende t. f.

e

Rentenist; desuden arbeiderske intet bestemt

Forhus tre kvistværelser og kjøkken              

001 Sofie Magdalene Hans.

04

1854-08-22

Asak Sm

b

hm

e

Intet erhverv. Husholderske for sine børn der underholder hende

002 Gabrielle Susanna Eugenie Hans.

04

1883-12-28

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Butikexpedetrice i cigarforretning

003 Ole Haldor Hans.

04

1878-06-09

Id Sm

b

s

ug

Handelsbetjent i jernforretning

004 Carl Paul Godtfred Hans.

04

1882-01-24

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Gardinfabriksarbeider

005 William Torstein Hans.

04

1888-08-12

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Skoleelev

006 Bjarne Øivind Hans.

04

1890-12-12

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Skoleelev

007 Borghild Hans.

04

1895-06-22

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

008 Margit Elise Ols.

04

1875

Drammen Bu

b

el

ug

Lærerinde ved fokeskolen

 

 

* 1894

Politibetjent Hans Nilsen afgik Fredag Aften ved Døden efter at have skrantet siden ifjor af en haabløs Sygdom, der ifjor nødte ham til at søge Afsked i en forholdsvis ung Alder.

Afdøde var livsforsikret i "Germania" ved dets herværende Agent.

 

Utdrag fra panteregister:

Udskrift af skifteslutningsprotocollen vedk. afdøde politibetjent H.A. Nislen og gjenlevende enke Constance Sunniva Nilsens fællesbo hvorved denne eiendom er udlagt enken mod overtagelse af de paahvilende heftelser, hvori blandt skiftevederlag til børnene se: Kelmet Espelin Nislen kr. 947,99, Guttorm kr. 948,00 og Andreas kr. 948,00, date. 10 november thinglæst 16. novbr. 1894

 

 

 

* 1893

I november 1893 dør to av barna til Hans og Constance Nilsen med ni dagers mellomrom. Dødsårsaken er for begge barna oppgitt til difteri.

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tjuetre personer på eiendommen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Hans Andreas Nilsen

1840

Hole sogn Ringerike

-

Familiens overhode

g

-

002 Konstanse Syniva Nilsen

1864

Fredrekshald

-

Hustru

g

-

003 Klemet Espelin Nilsen

1882

Fredrikshald

-

Søn

-

-

004 Gutørm Espelin Nilsen

1883

Fredrikshald

-

Søn

-

-

005 Maren Sofie Nilsen

1884

Fredhald

-

Datter

-

-

006 Hans Espelin Nilsen

1888

Fredhald

-

Søn

-

-

007 Andreas Espelin Nilsen

1890 sept.

Fredhald

-

Søn

-

-

008 Marie Nilsen

1831

Id søken

-

Tjenestetyende

ug

-

009 Petter Hansen

1832

Tranchil socken Sverige

-

Familiens overhode

g

-

010 Sofie Magdalene Hansen

1853

Fredrikshald

-

Hustru

g

-

011 Ole Haldor Hansen

1878

Fredhald

-

Søn

-

-

012 Karl Paul Godtfred Hansen

1881

Fredhald

-

Søn

-

-

013 Gabrielle Anchjnie Hansen

1883

Fredhald

-

Datter

-

-

014 Villijam Torstein Hansen

1887

Fredhald

-

Søn

-

-

015 Bjarne Øivin Hansen ikke døbt

1890 des.

Fredrikshald

-

Søn

-

-

016 Hedda Pettersen

1846

Bohushus læn Sverige

-

Familiens overhode

ug

-

017 Karl Johan August Gustavsen

1878

Engedal Skeberg

-

Søn

-

-

018 Betti Johannesen

1844

Dalsland Sverige

-

Familiens overhode

e

-

019 Ida Marie Johannesen

1881

Bergs sogn Smaalenene

-

Datter

-

-

020 Larine Nilsvarde Sinore Nilsen

1862

Fredhald

-

Familiens overhode

ug

-

021 Ella Senore Ramby

1886

Fredhald

-

Datter

-

-

022 Else Langerod

1816

Rokke Bergs Smaalenene

-

Moder

e

-

023 Maren Olava Lauritse Berensen

1852

Fredhald

-

Familiens overhode

e

-

 

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi Nielsen som eier av en matrikkel hvor det bor tjueto personer.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Hans Andreas Nilsen

1840

Hole prestegjeld

-

-

-

Politibetjent

002 Konstanse Syniva Nilsen

1864

Fredrikshald

-

Kone

-

-

003 Klemet Espelin Nilsen

1882

Fredrikshald

-

Børn

-

-

004 Gutorm Espelin Nilsen

1883

Fredrikshald

-

Børn

-

-

005 Maren Sofie Nilsen

1884

Fredrikshald

-

Børn

-

-

006 Amanda Elisabet Blomberg

1869

Nössemarken Sverige

-

-

-

Tjenestepige

007 Johan Rud

1855

Eker prestegj.

-

-

-

Bundmager

008 Pauline Rud

1856

Gausdal prestegj.

-

Kone

-

-

009 Olga Nansy Rud

1883

Kristiania

-

Barn

-

-

010 Karsten Martin Halfdan Rud

1885

Kristiania

-

Barn

-

-

011 Alma Elise Sæther

1870

Fredrikshald

-

-

-

Tjenestepige

012 Ole Severin Karlsen

1860

Fredrikshald

-

-

-

Musikelev ved 1th brigade

013 Anna Matea Karlsen

1860

Fredrikshald

-

Kone

-

-

014 Signe Marie Karlsen

1885

Fredrikshald

-

Barn

-

-

015 Klara Johannesen

1854

Nössemarken Sverige

-

-

-

Fyrstikarbeiderske

016 Elisabet Andersen

1871

Nössemarken Sverige

-

Barn

-

-

017 Ole Fredrik Løberg

1858

Jernsko soken Sverige

-

-

-

Skomagermester

018 Trine Emilie Løberg

1854

Ide prestegj.

-

Kone

-

-

019 Olga Marie Løberg

1883

Fredrikshald

-

Barn

-

-

020 Borgil Emilie Kristine Løberg

1884

Fredrikshald

-

Barn

-

-

021 Anna Oline Løberg

1885

Fredrikshald

-

Barn

-

-

022 Johan Petter Svendsen

1860

Nössemarken Sverige

-

-

-

Skomagersvend

 

 

* 1883

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra H.A. Nilsen til Kommunen paa 203 kvadratalen til Gadeudvidelse for Kr 101,50 dat 29/10 83 thinglæst 6 November 1883.

 

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Johan Peter Olsen til Joel Bryntesen paa den nordre Deel af denne Eiendom hvilken Deel har faaet Mnr. 799k2b, dat 2. Juli thinglæst 22 Juli 1879

Skjøde af Johan Peter Olsen til Politibetjent Hans Andreas Nielsen paa søndre deel af Mnr. 799k2 hvilken deel har Mnr. 799k2a, dat 21. thinglæst 22 Juli 1879

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhougen Johan Petter Olsen 400    

 

* 1876

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Anders Jacobsen til Johan Peter Olsen paa hans gjenhavende Del af M No. 799k hvilkens Grændser er anført i Skjødet og gives Matr. No. 799k2 dateret 30. September og thinglæst 3. October 1876.

 

 

Sist oppdatert 27.11.2022 23:02