Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Tistedalsveien 58

Tidligere Aremarkveien 14

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1136a

Løpenummer i 1901 matrikkel: 802

Matrikkelnummer: 692b & 854a1

Gårds og bruksnummer: 149/126

Foto: Halden Arbeiderblad 1986

 

 

* 1987

 

 

 

 

 

 

 

 

* 1986

 

 

 

 

* 1974

 

* 1969

1.mars 1969 forandres adressen fra Aremarkveien 14 til Tistedalsveien 58.

 

* 1968

 

* 1967

 

* 1965

 

* 1962

 

* 1942

Utdrag fra panteregister:

Skjøte dat 18/5 42 fra J.G.Blom til lærer Jens Bråtorp født 18/1 94 for Kr. 47.000,- på d.E. og matrnr. 854a1. Dbf: 16/5-1942 Grbf: 20/5-1942

 

 

* 1927

Manntallet for Tistedalen i 1927 har disse stemmeberettigede personene på matrikkelen.

Etternavn Fornavn
født 
yrke
Blom Halldis
1886
g.m. apoteker
Blom Johan Grundt
1879
apoteker
Neeb Eugenie Kristine
1862
enkefrue

 

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i enke Kaisa Thomassens dødsbo til apoteker J.G. Blom paa d.e. og matr 854a1 for Kr. 30000,- tinglyst 3. juni 1921.

 

* 1919

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus med apotek og uthus emd WC på eiendommen. I Huset er det syv leiligheter, en butikk. et kontor og et laboratorium.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

to kjellerrom og kjøkken kr 9 pr mnd              

001 Hjalmar J. Jahren

01

1884-07-09

Id

b

hf

g

Bygningsnekker

002 Astrid J. Jahren

01

1888-09-20

Fredrikshald

b

hm

g

Husmor

003 Toliff Mandrup Jahren

01

1906-12-11

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

004 Karl Mauris Jahren

01

1910-06-21

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

Forhus 1.etg ett rom              

001 Kaisa Thomassen

02

1835-07-24

Silre Sogn Sverige

b

hm

e

Huseierske

002 Karl Oskar Thomassen

02

1864-04-09

Fredrikshald

b

s

ug

Lærer (folke)

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 180 pr aar              

001 Elisabeth Østby

03

1861-10-08

Stenby sogn Sverige

b

hm

s

Jordemoder

002 Karl Rudolf Brun Østby

03

1892-01-30

Fredrikshald

b

s

ug

Bagerlærling

003 Dagny Elfride Østby

03

1894-06-25

Fredrikshald

b

d

ug

Kasserske Hdl. ledig i længre tid

Forhus 2.etg tre rom og kjøkken kr 300 pr aar              

001 Martin Dreyer

04

1865-07-07

Aalesund

b

hf

g

Provisor

002 Marta Dreyer f Hammer

04

1876-06-26

Kristiania

b

hm

g

Husmor

003 Sverre Dreyer

04

1896-01-07

Kristiania

b

s

ug

søn

004 Karl Dreyer

04

1898-06-03

Kristiania

b

s

ug

søn

005 Einar Dreyer

04

1900-03-01

Kristiania

b

s

ug

søn

006 Anna Sofie Dreyer

04

1902-05-13

Kristiania

b

d

ug

datter

007 Knut Dreyer

04

1908-12-30

Kristiania

b

s

ug

søn

Forhus 2.etg tre rom og kjøkken kr 240 pr aar              

001 Johan Tvedten

05

1879-05-23

Birkenes

b

hf

g

Folkeskolelærer

002 Elvina Tvedten

05

1885-01-29

Drøbak

b

hm

g

Hustru

003 Syver Andreas Tvedten

05

1907-02-02

Drøbak

b

s

ug

Søn

004 Kaare Tvedten

05

1908-09-24

Drøbak

b

s

ug

Søn

Forhus to kvistværelser og kjøkken kr 7,50 pr mnd              

001 Aage Jacobsen

06

1869-04-04

Bergs herred, Asak sogn

b

hf

g

Sagbrugsarbeider

002 Pauline Marie Jacobsen

06

1871-08-07

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Trygve Jacobsen

06

1898-11-27

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

004 Gunvor Jacobsen

06

1901-11-23

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

005 Einar Josef Jacobsen

06

1906-05-11

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

Forhus to kvistværelser og kjøkken kr 7,50 pr mnd              

001 Herman Martinjus Hansen

07

1860-08-17

Id Hered

b

hf

g

Sliberiarbeider

002 Alette Hansen

07

1863-12-28

Enningdalen, Id hered

b

hm

g

Hustru

003 Otto Hansen

07

1906-01-26

Fredrikshald

b

s

ug

søn

004 Elen Andersen

07

1838-02-15

Enningdalen, Id hered

b

Svigermor

e

Forsørges av Fattigvæsenet

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Tistedalen i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn 
Født
Stilling
Andersen Kristine
1864
tjenestepige
Feilberg Fredrikke Dorthea
1865
g.m. provisor
Feilberg Halvard Lund
1861
provisor
Jakobsen Aage
1869
ramskjærer
Jakobsen Pauline Marie
1870
g.m. ramskjærer
Lindahl Karl Johan
1875
skræddersvend
Nyqvist Alfred
1869
skrædderm
Nyqvist Edla
1872
g.m. skræddermester
Pedersen Nils Marinius
1875
tømmerdrager
Pettersen Anna Lovise
1871
væverske
Pettersen Kristine
1835
enke
Thomassen August
1872
fhv. handelsbestyrer
Thomassen Kaisa
1835
enke
Thomassen Karla
1872
g.m. fhv. handelsbestyrer

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Tistedalen Veien fra Bygrændsens Beg. til Haugl. Gaard Engebreth Thomassens Enke 13.000 15.500  

 

* 1891

 

* 1881

Utdrag fra panteregister:

Skjøde at Inger Britta Hansdatter - Enke efter Anders Martin Olsen - til Handelsmand Engebret Thommasen paa Mnr. 854a og 682b dat 24 Januar 1881 thinglæst 25 Januar 1881

 

* 1880

Utdrag fra panteregister:

Reguleringsforretning for Tistedalsgaden approberet ved Resol. af 23 Septbr 1880 thinglæst 12. Novbr 1880

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Tistedalen Tistedalsgaden Ole Olsens Enke 3.000 5.880 E: er branntaksert sammen med løpenummer 1127 (matr 694)

 

* 1841

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Saugmester Ole Olsen paa en ved Huset Matr 692 beliggende Løkke, der har faaet Matr 692b medens Huset har N 692a, dateret 21 og thinglæst 23 Aug. 1841

 

Sist oppdatert 16.04.2023 19:10