Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Tønne Huitfeldts plass 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 125

Løpenummer i 1901 matrikkel: 70

Matrikkelnummer: 252

Gårds og bruksnummer: 160/402

 
Foto: SW 26.januar 2003
Det er ikke mange forandringene å finne på disse to bildene. Det mest i øyenfallende er vel at menneskene man før så i gatebildene er byttet ut med biler.

 

 

* 1999

 

* 1977

 

* 1976

 

* 1958

 

* 1952

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring dat 5/11-1947 hvorved hjemmelen til d.e. overføres avdøde Marius Løchras eneste arving og sønn Albert Løchra f. 6/6 1889

Skjøte, dat 4/11 1947 fra Albert Løchra v/ frk. Karen Rød iflg. fullmakt til Evald Karlsen f. 12/4-07 på d.e. for kr 22.000,-

 

* 1945

Mannatallet for Halden i 1945 har disse myndige personene på adressen:

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andresen Agathe D.L.
1881
vaskepike Tønne Huitfeldts plass 1
Halvorsen Eva
1892
g.m. konsul Tønne Huitfeldts plass 1
Halvorsen Marcus
1889
konsul Tønne Huitfeldts plass 1
Løchra Ida
1854
g.m. agent Tønne Huitfeldts plass 1
Løchra Marius Agne
1856
agent Tønne Huitfeldts plass 1
Paulsen Astrid
1897
g.m. bank.kass. Tønne Huitfeldts plass 1
Paulsen Ole
1895
bankkasserer Tønne Huitfeldts plass 1

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det Tønne Huitfeldts plass 1 ført på to skjemaer, men at tyder på at det bare var to boenheter på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Marius Agne Løchra

01

1856-12-21

Grytten i Romsdalen

-

hp

g

Agent for Halden Smørfabrikk Kjøbmann

002 Ida Sophie Jenssen Løchra

01

1854-02-18

Fredrikshald

-

hu

g

Hustru

001 Johan Alfred Ek

02

1890-05-03

Bolstad i Sverige

-

hp

g

Kjøregut

002 Sonja Erikke Ek

02

1900-02-03

Sverrige

-

hu

g

Husmor

003 Gustav Georg Ek

02

1919-01-17

Berg pr Fredrikshald, Østfold

-

s

-

-

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregster:

Testamente hvori frøken Marie Sørensen testamenterer gaarden Huitfeldts plads nr. 1 til agent Marius Løchra dat. 9 mars 1919 med paategning om at det er forevist i anledning Marie Sørensens død den 13/3-19

Skifteattest for at frøken Marie Sørensen er eneste og myndige arving efte den under 14/1-03 avdøde enke Johanne Dorthea Sørensen og før avdøde mand snedker Peder Sørensen. Dat 21 mars 1919

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi registrert et "vaaningshus og en bakgaard og et alm uthus". Våninghsuet er på to etasjer og det er tre boenheter og et verksted på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Bakbygning egen gaard          

Marie Sørensen(kvinne)

1859-07-12

Fredrikshald

hm ug Butikdame og gaardeierske

Fredrikshald: Skippergaten

1910

2.etg 27 kr pr mnd          

Johan Torvald Eriksen(mann)

1864-10-10

Fredrikshald

hf g Slagter hos sin far

Fredrikshald: Skippergaten

1910

Hilda Sofie Eriksen(kvinne)

1862-05-30

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910

Elvira Helene Eriksen(kvinne)

1895-09-11

Sverige

d ug Datter

Fredrikshald: Skippergaten

1910

Erik Rolf Eriksen(mann)

1906-06-05

Sverige

s ug Søn

Fredrikshald: Skippergaten

1910

Torleif Rangvald Eriksen(mann)

1905-06-02

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Skippergaten

1910

Bjarne Georg Eriksen(mann)

1899-09-24

Sverige

s ug Søn

Fredrikshald: Skippergaten

1910

1.etg 16 kr pr mnd          

Lars Dahl(mann)

1853-03-27

Sp.viken Berg sogn

hf g Toldopsynsmand

Fredrikshald: Skippergaten

1910

Kristiane Dahl(kvinne)

1842-01-13

Sp.viken Berg sogn

hm g Hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910

Karl Jørgen Dahl(mann)

1881-01-04

Sp.viken Berg sogn

s ug Handelsbetjent Kolonial

Fredrikshald: Skippergaten

1910

 

 

* 1903

I følge kirkebok for Fredrikshald 1890 - 1906 (side 98 nr.5) dør "huseier Johanne Dorthea Sørensen" den 14.januar 1903 av hjertelammelse.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Fredrikke
1838
g.m. indrulleringsbetjent
Andersen Richard
1836
Indrulleringsbetjent
Dahl Lars
1853
toldopsynsmand
Dahl Marie Kristiane
1842
g.m. toldopsynsmand
Sørensen Johanne
1821
gaardeierske
Sørensen Marie
1870
butikjomfru

 

 

* 1901

I matrikkelen for 1901 var denne eiendommen registrert under Skippergaden og snedker P.Sørensens enke var oppført som eier av eiendommen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 8.000 kr. og en branntakst på 11.230 kr.

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et almindeligt Vaaningshus med Sidebygninger og Udhus beliggende i Skipper- eller Sølvgaden. Huset er på to etasjer og det er registrert tre boenheter på eiendommen.
Tre rom og kjøkken i 2.etg.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Richard Anderss. m hf g Indrulleringsbetjent 08.11.1836 Christiania n s
Fredrikke Anderss. k hm g Husmoder 08.08.1838 Fredriksværn JL n s

To rom og kjøkken i 1.etg
Lars Dahl m hf g Toldopsynsmand 1853 Berg Sm n s
Christiane Dahl k hm g Husmoder 1844 Berg Sm n s
Carl Jørgen Dahl m s ug Handelsbetjent 1881 Berg Sm n s
Johannes Dahl m s ug Malerlerling 1883 Berg Sm n s

To rom og kjøkken i 1.etg i bakbygning.
Johanne Dorthea Sørens. k hm e Gaardeier 05.04.1821 t n s
Inger Marie Sørens. k d ug Butikdame Expeditrise 19.07.1859 t n s

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det ni personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Henrek Knudsen(mann)

1818

Fredriksværn

Familiens overhode e-mand

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Caroline Anette. Knudsen(kvinne)

1845

Fredriksværn

Datter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Jørgine Christine Mathisen(kvinne)

1853

Bergs Sogn Smålenene

Tjenestetyende ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Johanne Darthea Sörensen(kvinne)

1821

Fredrikshald

Familiens overhode e

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Inger Marie Sörensen(kvinne)

1859

Fredrekshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Berte Marie Nebb(kvinne)

1818

Fredrikshald

Familiens overhode e

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Petranelle Neeb(kvinne)

1855

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Amalie Sofie Hansen(kvinne)

1842

Fredreksværn

Datter e

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Alma Neeb.(kvinne)

1857

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Erklæring fra P. Sørensen dat 10/3 1890 hvori samtykke til at Knardalsbækken langs d.e. overdækkes, med erkjendelse af at Knardalsbækkens grundflade alene tilhører og kan raades af Fr.halds kommune.

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har oppført Martin Hansen som eier av matrikkelen. Det bor da åtte personer fordelt på tre leiligheter på denne matrikkelen. Det er også oppført et ektepar som er tilreisende, men her mangler alle opplysninger på hustruen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Petter Sørens. 1817 M Edsberg Prestegjeld Sndeker
1 Johanne Sørens. 1821 K Fredrikshald Kone
1 Marie Sørens. 1859 K Fredrikshald Datter
2 Johan Henrik Knudsen 1818 M Fredriksværn Indrulleringsbetjent
2 Amalie Sofie Hans. 1842 K Fredriksværn Enke (datter)
2 Caroline Anette Knudsen 1845 K Fredriksværn Datter
1 Peder Madsen 1811 M Thoten Forhenverende Konditor
1 Elisabet Sophie Madsen 1814 K Christiansand Kone
!! P.E. Madsen 1 M Sverige Skibshandler (Tilreisende)
!! !! !! 1? K !! Hustru (Tilreisende)

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skipper Martin Hansen til Snedker Peder Sørensen dat 9. og tinglyst 22 April 1879

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Fragtemand Martin Hansen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 8.000 kroner og en branntakst på 11.200 kroner. Matrikkelen er her registrert under Sølvgaden.

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi Marthin Hansen oppgitt som eier av matrikkelen

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jakob Fillip Hansen(mann)

1871

Frhald

s ug

Fredrikshald: Skippergade

1875

Hanna Debora Hansen(kvinne)

1875

Frhald

d ug

Fredrikshald: Skippergade

1875

Johanne Marie Karlsdatter(kvinne)

1852

Næsing Sverge

Tjenespig ug

Fredrikshald: Skippergade

1875

Albert Hansen(mann)

1867

Frhald

s ug

Fredrikshald: Skippergade

1875

Anna Marie Elisabet Hansen(kvinne)

1873

Frhald

d ug

Fredrikshald: Skippergade

1875

Anna Elise Hansen(kvinne)

1843

Sponvigen Berg

Kone g

Fredrikshald: Skippergade

1875

Lydia Bergitte Katrine Hansen(kvinne)

1869

Frhald

d ug

Fredrikshald: Skippergade

1875

Anne Johnsdatter(kvinne)

1802

Id

Bestemor e Forsørges af No. 1

Fredrikshald: Skippergade

1875

Thorvald Sommerfelt(mann)

1831

Borre Sogn Jarlsberg

hf g Toldbetjent

Fredrikshald: Skippergade

1875

Jakobine Sommerfelt(kvinne)

1830

Holmestrand

Kone g

Fredrikshald: Skippergade

1875

Martin Hansen(mann)

1830

Id

hf g Gaardeier og skipper

Fredrikshald: Skippergade

1875

Hans Hauge Hansen(mann)

1864

Frhald

s ug

Fredrikshald: Skippergade

1875

 

* 1874

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Skipper Martin Hansen paa Gaard Matr. No. 252. (Auctionen afholdt 14. Marts 1870) dateret 3. September og tinglyst 8 September 1874

 

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er det i gård nr.252 i Skippergaden registrert tre boenheter.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Trosbekjennelse
1 Aser Hjorth Huusfader forhenværende Skipper og ingen Næringsvei g 84 m Egersund Luthers
2 Anne Sophie Hjorth Kone g 81 k Frederikshald Luthers
3 Andrias Rechardt Hjorth Søn er sygelig og har ingen Næringsvei ug 46 m Frederikshald Luthers
4 Sophie Marie Hjorth Datter ug 48 k Frederikshald
5 Anne Hellene Ivers. Tjenestepige ug 22 k Enigdalen Luthers

6 Knud Fredrik Knuds. forhenværende Skipper og uden Næringsvei e 73 m Frederikshald

7 Hans Peter Norløff Huusfader Toldbetjent g 51 m Frederikshald Luthers
8 Marie Henrikke Norløff Kone g 49 k Frederikshald Luthers
9 Leonard Edvind Norløff Søn Matros ug 21 m Frederikshald Luthers
10 Oscar Norløff Søn Skolediscipel ug 17 m Frederikshald Luthers
11 Carl Oscar Wilhelm Fredrik Norløff Søn Skolediscipel ug 12 m Frederikstad Luthers
12 Haldor Marencius Norløff Søn Skolediscipel ug 8 m Frederikshald Luthers
13 Nore Godmandine Norløff Datter ug 19 k Frederikshald
14 Kirstine Margrethe Norløff Datter ug 10 k Frederikstad Luthers

 

* 1812

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Christian Andersen til Skipper Asser Hjort paa Gaard Matr 252. Tinglyst 4.Mai 1812

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har registrert følgende personer i det som da var gård nr.252 i "Søndre Friderichshald".
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Jonas Herman Schlieman Huusbonde 80 Enkemand 2dn gang Mester skrædder M
Lovise Sophia Schlieman Hans datter 48 Ugift K
Bolette Maria Schultz Logerende 20 Ugift Haandarbejde K
Andreas Holm Huusbonde 61 Gift 2dn gang Justis sergeant ved syndenf. reg 0 M
Helene Magrethe Hans kone 39 Gift 1te gang K
Anne Magrethe Holm Deres datter 2 K
Inger Marie Fredberg Huusmoder 69 Enke 1te gang Fattiglem K
Grisille Maria Fredberg Hendes datter 40 Ugift Haandarbejd E K
Marthe Maria Fredberg Hendes datter 35 Ugift Haandarbejde K
Elen Johnsdtr Huusmoder 62 Enke 1te gang efter en vægter Haandarbejde K
Peter Valentinsen Hendes sønn 41 Ugift Matros M
Jaen Valentinsen Hendes sønn 24 Ugift Matros M
Friderica Valentinsd Hendes datter 26 Ugift K

Sist oppdatert 29.03.2023 16:42