Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Tønne Huitfeldts plass 2 og 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 127

Løpenummer i 1901 matrikkel: 46

Matrikkelnummer: 261 og 262b

Gårds og bruksnummer: 160/409

Tønne Huitfeldts plass 4

Det grå beboelseshuset er Tønne Huitfeldts plass 4. Den store fabrikkbygningen i bakgrunn er nr.2

 

Foto: SW 22.februar 2003

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 127

Løpenummer i 1901 matrikkel: 46

Matrikkelnummer: 261 og 262b

Gårds og bruksnummer: 160/411

Tønne Huitfeldts plass 2

 
Foto: SW 14.februar 2004
  Bygningen fotografert i 1949.

Bygningen på Tønne Huitfeldts plass 4 går under navnet Dietzgården. Navnet har den fra Oscar Andersen Dietz som vi finner i gården ved folketellinga i 1885. Dietz kjøper eiendommene av sin mor i 1890. Han selger dem videre til J.T.Halvorsen i 1897. Halvorsen er direkte ane til Ringstad familien som besitter eiendommene i dag. Selve Dietzgården er godt beskrevet i Erling Børkes bok "Historiske Hus i Halden" (ISBN 82-990750-1-7)

 

På Tønne Huitfeldts plass 2 ble Halvorsens Skofabrikk bygd og tatt i bruk i 1898. Ringstad gjennomførte en totalrestaurering av bygningen i 1999 - 2000. Planene var vel da at det skulle bli et IT-senter i den gamle fabrikkbygningen, men ikke mange månedene etter at bygget var ferdig restaurert - sprakk "IT-bobla".

 

* 2000

 

* 1973

 

* 1957

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende myndige personer på adressen:

 

* 1940

 

* 1928

 

* 1925

 

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus med en sidebygning og et alm uthus". Vi finner ti personer fordelt på to leiligheter på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Astrid Olsen(kvinne)

1910-07-01

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Jens Theodor Halvorsen(mann)

1855-01-29

Id

hf g Fabrikeier skotøifabrik

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Olava Petronelle Halvorsen(kvinne)

1847-08-19

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Karla Halvorsen(kvinne)

1880-05-21

Fredrikshald

d ug Butikdame v/ Skotøiutsalg

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Jenny Halvorsen(kvinne)

1882-01-04

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Trine Larsen(kvinne)

1836-01-27

Berg Smaalenene

tj ug Tjenestepike

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Lovise Vik(kvinne)

1892-01-04

Berg Smaalenene

tj ug Tjenestepike

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Karl Olsen(mann)

1873-05-12

Fredrikshald

hf g Skotøifabrikformand

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Petrine Olsen(kvinne)

1874-09-29

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Reidar Olsen(mann)

1903-12-18

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var J. T. Halvorsen oppført som eier av matriklene. Eiendommene hadde da en skattetakst på 110.000 kr. og en branntakst på 107.520 kr.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert matrikkelen som "Waaningshus, Sidebygning og Skofabrik . Våningshuset er registrert med en etasje. Følgende personer bor på eiendommen i 1900.
Ti rom og to kjøkken (et rom i kjeller, syv i første etasje og to kvistværelser)
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Jens Theodor Halvors. m hf g Skotøifabrikant 1855 Id Sm n Frikirken
Olava Halvors. k hm g Husgjerning 1847 t n Frikirken
Karla Halvors. k d ug Kontorist 1880 t n Frikirken
Jenny Halvors. k d ug Husgjerning 1882 t n Frikirken
Marcus Halvors. m s ug Skolepligtig 1889 t n Frikirken
Trine Lars. k tj ug Tjenestepige 1837 t n s
Alma Schjødt k el ug Butikjomfru 1867 Ed Sverige n s

Et rom og kjøkken i sidebygning
Adolf Eriks. Wahlinder m hf g Formand i Skofabrik 1858 Wermland n s
Karoline Ols. Wahlinder k hm g Husgjerning 1860 Wermland n s
Einar Johan Wahlinder m s ug Skolen 1887 Chi.a n s
Gerda Pauline Wahlinder k d ug Skolen 1889 Wermland n s

 

* 1897

 

* 1895

 

* 1894

 

* 1893

 

* 1891

 

* 1890

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er Chr. Andersens Enke oppgitt som eier av matriklene. Det bor normalt seks personer på eiendommen, men ved tellingstidspunktet var det også seks tilreisende til stede.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Maren Sofie Anders. 1817 K Fredrikshald Enkefru
1 Oskar Anders. Dietz 1849 M Fredrikshald Overretssagfører og Redaktør
1 Karen Nikoline Anders. 1849 K Fredrikshald Frøken
1 Johan Christian Anders. 1840 M Fredrikshald
1 Anne Christine Nilsdatter 1802 K Rakkestad Tjenestepige
1 Oleane Pedersen !! K Berg Tjenestepige
1 Lovise Amalie Anders. !! K Fredrikshald Lærerinde ved Middelskolen i Sarpsborg Tilreisende
1 Albert Christian Bleke 1874 M Kristiania Tilreisende
1 Thomas Bleke 1875 M Kristiania Tilreisende
1 Clara Margaretha Heldberg 1837 K Stange Prestegaard Lærerinde ved Hamar Middelskole Tilreisende
1 Emilie Marie Heldberg 1839 K Stange Prestegaard Frøken Tilreisende
1 Serine Nilsdatter 1856 K Etne Tjenestepige Tilreisende


* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Trælasthandler Grosserer Chr. Andersens Enke oppført som eier av matrikkelene. De har da en skattetakst på 30.000 kr og en branntakst på 34.520 kroner.

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er er matriklene oppgitt hver for seg. I matrikkel 261 fant vi da følgende personer:
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Maren Sofie Anders. Moder af nedenstaaende 6 Børn, der opholde sig i Hjemmet Indehaver af sin afdøde Mands Kjøbmandsborgerskab e 49 k Frederikshald
2 Marie Christine Anders. ug 29 k Frederikshald
3 Johan Christian Anders. ug 26 m Frederikshald
4 Sofie Anders. ug 19 k Frederikshald
5 Karen Michaline Anders. ug 17 k Frederikshald
6 Louise Amalie Anders. ug 16 k Frederikshald
7 Peterine Normandine Anders. ug 15 k Frederikshald
8 Hermine Petrine Eriks. Tjenestepige ug 24 k Frederikstad
9 Anne Cathrine Nilsd. Tjenestepige ug 61 k Rakkestad Smaalenene
10 Anne Cathrine Bryngelsd. Tjenestepige ug 29 k Sverige

På matrikkel 262 var det for uten tolv personer også hold en hest og to kveg. Det ble på eiendommen avlet en kvart tønne hvete, en halv tønne rug, to tønner havre og tre tønner poteter.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Hans Lorange Saugbrugsejer g 59 m Frederikshald
2 Georgine Lorange Husmoder g 52 k Frederikshald
3 Johan Anders Lorange* Søn Handelsfuldmegtig ug 29 m Frederikshald
4 Carsten Tank Lorange* Søn Leutenant ug 27 m Frederikshald
5 Carl Georg Lorange* Søn Skibsfører ug 26 m Frederikshald
6 Hans Petter Holmboe Søn Gartner ug 22 m Frederikshald
7 Anders Lund Holmboe Søn Student ug 18 m Frederikshald
8 Hans Andreas Holmboe Søn Skolediscippel ug 15 m Frederikshald
9 Henry Baynie Holmboe Søn Skolediscippel ug 9 m Frederikshald
10 Katinka Georgine Holmboe Datter ug 23 k Frederikshald
11 Elise Teodore Trons. Tjenestepige ug 23 k Frederikshald
12 Oline Sigursd. Tjenestepige ug 32 k Sellerud Sogn i Sverrig

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi ikke gård nr.262, men i det som da var gård nr.261 finner vi følgende personer.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Karen Bruun Huus ejer 38 Ugift Logie og spiisning K
Karen Petronelle Gabrielsen Logerende 44 Ugift Logie og spiisning K
Mette Birgithe Smith Logerende 19 Ugift Haandarbejd E K
Marthe Dorthea Pettersen Logerende 68 Enke 1te gang Efter kiøbmand Jacob Didrik Petersen, fattig K
Niels Henrich Fine Logerende 26 Ugift Begge lieutenanter ved syndenf. reg. M
Sven Cornelius Brun Logerende 24 Ugift Begge lieutenanter ved syndenf. reg. M
Amund Amundsen Inqvarterede 26 Ugift Grenader og musqvetere ved syndenf. reg. M
Knud Arnesen Inqvarterede 20 Ugift Grenader og musqvetere ved syndenf. reg. M
Christiana Johansdtr Tienestepige 30 Ugift K

 

Sist oppdatert 20.03.2022 17:51