Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Tordenskjolds gate 1

Gutteskolen

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 493

Løpenummer i 1901 matrikkel: 443

Matrikkelnummer: 439a & 440a

Gårds og bruksnummer: 62/216

Foto: SW 28.juli 2006

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har kun to myndige personer i Tordenskjolds gate 1.

 

* 1931

 

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Lunde Gustav Birger
1895
typograf Tordenskjolds gate 1
Lunde Helga 
1903
hushjelp Tordenskjolds gate 1
Lunde Nils Olaus
1851
vaktmester Tordenskjolds gate 1

 

 

 

* 1925

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i Tordenskjolds gate 1.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Nils Olaves Lunde

01

1851-05-12

Aremark

-

hp

g

Vaktmester ved folkeskolen.

002 Petra Alette Lunde

01

1868-10-06

Fredrikshald

-

hu

g

Hus mor.

003 Asbjørn Kaurin

01

1904-04-04

Fredrikshald

-

s

ug

Lagerarbeider.

004 Reidar Kaurin

01

1906-01-06

Fr. hald

-

s

ug

-

005 Mary Kaurin

01

1908-10-14

Fr. hald

-

d

ug

-

 

 

* 1910

 

Folketellinga i 1910 har registrert "Skolebygning og Gymnastiklokale" på eiendommen. Det bor da fjorten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Nils Olaues Lunde(mann)

1851-05-12

Aremark

hf g Vaktmester skoleb.

Fredrikshald: Oscarsgate

1910-12-01

Cecelie Olivie Lunde(kvinne)

1850-03-04

Uddevala

hm g Hustru

Fredrikshald: Oscarsgate

1910-12-01

Ludvik Ferdinant Lunde(mann)

1888-02-27

Fredrikshald

s ug Høvleriarbeider

Fredrikshald: Oscarsgate

1910-12-01

Fanny Vilhelmine Lunde(kvinne)

1891-09-07

Fredrikshald

d ug Husgjerning

Fredrikshald: Oscarsgate

1910-12-01

Odd Charles Lunde(mann)

1894-04-29

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Oscarsgate

1910-12-01

Gustav Birger Lunde(mann)

1895-10-04

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Oscarsgate

1910-12-01

Helga Ursulla Lunde(kvinne)

1903-10-22

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Oscarsgate

1910-12-01

Olaf Forstrøm(mann)

1859-11-23

Fredrikshald

hf g Skoleinspektør

Fredrikshald: Oscarsgate

1910-12-01

Kirsten Elise Helene Forstrøm(kvinne)

1867-08-20

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Oscarsgate

1910-12-01

Audhild Forstrøm(kvinne)

1898-10-04

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Oscarsgate

1910-12-01

Bjørn Forstrøm(mann)

1901-12-18

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Oscarsgate

1910-12-01

Arne Forstrøm(mann)

1903-08-10

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Oscarsgate

1910-12-01

Carl Wilhelm Forstrøm(mann)

1823-04-21

Krokstad Bohuslen Sverige

fl e Fhv. bokbinder Underholdes av Skoleinspekt.

Fredrikshald: Oscarsgate

1910-12-01

Valborg Emilie Olsen(kvinne)

1890-06-20

Asak, Bergs sogn

tj ug Tjenestepike

Fredrikshald: Oscarsgate

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Forstrøm Elise
1867
g.m. skoleinspektør
Forstrøm Olaf
1860
skoleinspektør
Lunde Cicilie
1850
g.m. vaktmester
Lunde Nils Olaves
1851
vagtmester
Svendsen Marie
1845
enke

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Tordenskjolds gade / Teatergaden / Oscars Gade Fr.halds Kommune   132.110 Folkeskolebygning

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har også registrert fjorten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Nils O. Lunde(mann)

1851-04-12

Aremark Sm

hf g Vagtm. ved folkeskolen

Fredrikshald: Oskarsgd - Theatergaden

1900-12-03

Cecilie Olivia Lunde(kvinne)

1850-04-04

Jang@Jong socken, Sverige

hm g

Fredrikshald: Oskarsgd - Theatergaden

1900-12-03

Rudolf Chr. Lunde(mann)

1877-06-30

Fredrikshald kjøpstad

s ug Bogtrykker

Fredrikshald: Oskarsgd - Theatergaden

1900-12-03

Helene Lunde(kvinne)

1884-02-15

Fredriksstad Sm

d ug Sysselsatte i Hjemmet

Fredrikshald: Oskarsgd - Theatergaden

1900-12-03

Hotilde Lunde(kvinne)

1884-02-15

Fredriksstad Sm

d ug Sysselsatte i Hjemmet

Fredrikshald: Oskarsgd - Theatergaden

1900-12-03

Ott B. Lunde(mann)

1885-05-30

Fredrikshald kjøpstad

s ug Uhrmagerlærling

Fredrikshald: Oskarsgd - Theatergaden

1900-12-03

Ferdenandt Lunde(mann)

1888-02-27

Fredrikshald kjøpstad

s ug Skolebørn

Fredrikshald: Oskarsgd - Theatergaden

1900-12-03

Fanny Lunde(kvinne)

1891-09-07

Fredrikshald kjøpstad

d ug Skolebørn

Fredrikshald: Oskarsgd - Theatergaden

1900-12-03

Charlis Lunde(mann)

1894-04-27

Fredrikshald kjøpstad

s ug Skolebørn

Fredrikshald: Oskarsgd - Theatergaden

1900-12-03

Birger Lunde(mann)

1895-10-04

Fredrikshald kjøpstad

s ug Skolebørn

Fredrikshald: Oskarsgd - Theatergaden

1900-12-03

Olaf Forstrøm(mann)

1859

Fredrikshald kjøpstad

hf g Skoleinspektør Bestyrer Gaarden

Fredrikshald: Oskarsgd - Theatergaden

1900-12-03

Elise Forstrøm(kvinne)

1867

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Oskarsgd - Theatergaden

1900-12-03

Audhild Forstrøm(kvinne)

1898

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Oskarsgd - Theatergaden

1900-12-03

Ida Johanson(kvinne)

1879

Sverige

tj ug tjenestepige

Fredrikshald: Oskarsgd - Theatergaden

1900-12-03

 

* 1885

 

Går vi til folketelling i 1885 er matrikkelen registrert som almueskolen på Banken. Seks personer finner vi på eindommen i 1885.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Paul Hougen(mann)

1824

Vaage gudbrandsdalen

Skoleinspektør

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Peter Hansen(mann)

1842

Bergs præstegjeld

Pedel

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Hansen(kvinne)

1853

Bergs præstegjeld

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristian Hartvig Hansen(mann)

1872

Bergs præstegjeld

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Severine Griselie Hansen*(kvinne)

1875

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petra Larsen(kvinne)

1866

Bergs præstegjeld

Tjeneste

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Tordenskjolds Gade / Theatergaden Suhrke & Kjelland 30.000 43.380  

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 finner vi kun 439 registrert. Her er det J.Jakobsen som har satt sin underskrift på skjemaet for en eiendom hvor det da bor kun to personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karinne Lund(kvinne)

1818*

Rakkestad

Husmoder e

Fredrikshald: Rebslagergaden

1865-12-31

Johanne Eriksdatter(kvinne)

1812*

Rakkestad

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Rebslagergaden

1865-12-31

 


Sist oppdatert: 25.01.2021