Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Torget 2
Hamiltongården

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 67

Løpenummer i 1901 matrikkel: 263

Matrikkelnummer: 12

Gårds og bruksnummer: 160/116

 

 
Foto: SW 1.februar 2004
 
  SW: 15 februar 2004

 

William Hamilton var eier av matrikkelen fra 1857 til sin død i 1886. Der av kommer også navnet Hamiltongården. Mange forretninger har holdt til i denne gården. Alf Hansen konditori og Gimles jernvareforretning er vel to av de forretningene med lengst fartstid i bygningen, men som begge nå har gått over i historien.

 

* 2000

 

* 1999

 

* 1996

 

* 1992

 

* 1986

 

* 1984

 

* 1983

 

 

* 1978

 

* 1977

 

 

* 1976

 

* 1975

 

 

* 1974

 

* 1973

8.oktober 1973 kjøper Christiania Bank og Kreditkasse eiendommen. De hadde planer om å bygge den om til banklokaler, men planene ble skrinlagt og bygget solgt til Grotten AS i 1977.

 

* 1965

 

 

* 1960

 

* 1952

Utdrag fra panteregister:

Begjæring, dat 26/2 1952, hvorved hjemmelen er overført Trygve Svendsen som eneste arving etter Borghild Svendsen. Gbf 12/5 1952

 

* 1951

 

 

* 1948

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt. dat. 13/10-1948 fra Borghild Svendsen til Andrew Jonassen f. 20/6-1914 på et forretningslokale m/bakværelse i d.e. for årlig leie kr. 1440,- 3 mndrs. gjensidig oppsigelse. Leieren har rett til fremleie, og eier maskinene. Vedlikehold påhviler leieren m.v.

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har Disse myndige personene i Torget 2.

 

* 1941

 

* 1939

 

* 1937

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Ole Olsen Gimle f. 4/5-1854 og Carl Gimles dødsbo v/ Idd og Marker Skifterett til fru Borghild Svendsen f. 30/4 1891 for Kr. 112000,- Dat 14/1-1937 Pantebok AI

 

 

* 1936

 

 

 

 

* 1935

 

* 1933

 

* 1927

Utdrag fra panteregister:

Erklæring fra Ole Olsen Gimle og Carl Gimle om at en del maskiner og utstyr som delvis er satt i nagelfast forbindelse med gården tilhører conditor Alf Hansen men forbeholder huseierne sig ved fjjærnelse av dette a få den berkasje i vegg og gulver utbedret av leieren. Dat. 22/3-1927

 

 

* 1926

 

* 1925

 

 

* 1924

 

 

* 1922

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Carl Meyer til Ole Olsen Gimle og kjøbmand Carl Gimle for Kr. 150.000,-, dat. 2 januar 1919, Iflg. opmaalingsforretning av 10/7 1916 indeholder eiendommen 858 m2.

 

 

 

* 1910

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt mellom Carl Meyer som eier av d.e. til jernhandler O.A.Olsen fra oktober flyttetid 1910 til 1915 aug. Hjørnebutik, kontor m.v. efter årlig leie kr. 1200,00 med ret for leieren til at fornye kontrakten yderliger på 5 år, dat.29 mars 1910.

 

Folketellinga i 1910 forteller Carl Meyer er eier av Hamiltongaarde, her er det fire boenheter, fire butikker, et kontor, et verksted og et atelie.

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Kjøbmand Carl Meyer oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 82.000 kr. og en branntakst på 65.760 kr.

 

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er matrikkelen registrert som "Vaaningshus, Forretningslokale og Bageri". Det er også registrert to verksteder på eiendommen. Det er 28 personer til stede på eiendommen, men fem av disse har kun midlertidig opphold i gården.
Fire rom og to kjøkken i 1.etasje + pluss to kvistværelser
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Alf Hans. m hf g Conditor 1872 Landvik Brb n s
Anna Marie Hans. k hm g Hustru 1874 t n s
Thorjus Hans. m s ug Søn 29.11.1899 t n s
Anna Magnusson k tj ug Tjenestepige 1884 Sverige Svensk s

Syv rom og kjøkken i 2.etasje
Emil Hans. m hf g intet underholdes af Konen 1862 t n s (midlertidig på Ebenezer Sygehus)
Alma Hans. k hm g Hotelvertinde 1861 t n s
Rosa Hans. k L F ug Tjenestepige 1881 Gøteborg Svensk s
Laura Hans. k tj ug Tjenestepige 1882 Berg Sm n s
Hans Theodors. Aakeberg m el ug Artillerisergeant 1871 Raade Sm n s
E. O. Weidahl m el ug Postexpeditør 1880 Kongsvinger Hed n s
Johan E. Eriks. m el ug Handelsfuldmægtig 1880 Id Sm n s
Valdemar Lars. Erhard el g Artist Omreisende KunstCyklist 1877 Christiania n s (sedvanlig bosted: forskjellig)
Mathilde Lars. Erhard k el g Hustru Omreisende KunstCyklist 1879 Christiania n s (sedvanlig bosted: forskjellig)
Siegfried Peders. m el ug Artist Omreisende KunstCyklist 1880 Kjøbenhavn Dansk s (sedvanlig bosted: forskjellig)
Christian J. Anders. Frender el ug Artist Omreisende KunstCyklist 1868 Danmark Dansk s (sedvanlig bosted: forskjellig)
Mostrøm k el g Fru Grossererfrue 1858 (sedvanlig bosted: Chr.ania)

To rom og kjøkken i 2.etasje i bakbygning
Anders Sevrin Nils. m hf g Snedker og Portner 1849 Aremark Sm n s
Karen Lovise Nils. k hm g Hustru 1852 Id Sm n s
Konstanse Nils. k d ug Contordame 1882 t n s
Wilhelm Nils. m s ug Visergut 1884 t n s
Elna Nils. k d ug Datter 1887 t n s
Alf Nils. m s ug Søn 1891 t n s
Thorstein Nils. m s ug Søn 1897 t n s

Seks rom og kjøkken i 2.etasje
Lauritz Larss. m b hf Kjøbmand 1842 Id n s
Bergitte Larss. k b hm Hustru 1867 Larvik JL n s
Einar Larss. m b s Søn 1898 t n s
Sophie Svens. k b L. F. Butikjomfru Butikjomfru 1878 Id n s
Dagmar Sevrins. k b Tjenestepige Tjenestepige 1886 Borge Sm n s

 Fem rom (hvor i huset ikke oppgitt)
Hartvig Severin Falchenberg m ug Fotograf 1867 Arendal Ned n s

 

* 1899

 

* 1893

Utdrag fra panteregister:

Fuldmagt fra Rachel Anette Molard til pr.løitn. G.Hamilton til at sælge hendes andel i eiendommen og underskrive de i den anled. fornødne dokumenter, dat 16/2 93

 

Skjøde fra pr.løitn. G.Hamilton og Rachel Annette Molard f. Hamilton v/ G.Hamilton iflg. fuldm. til kjøbmand Carl Meyer for 45000 Kr. dat 24/2 93

 

Bevidnelse fra sagf. H.Johannesen og kæmner Olaus Olsen om at V.Molard er død og at hans gjenlev. enke er Rachel Annette J. Hanilton, dat 27/2 93

 

Erklæring fra W.Molard, Marie Adeline og Lousse Josephine Alise Molard om at moderen har ret til at sælge sin og afdøde mands part i d.e.. samt at de er de eneste arvinger efter V.Molard og smatlige myndige, dat 27/4 og 26/4 93

 

24.februar 1893 selger William Hamiltons arvinger gården til Carl Meyer for 45.000 kroner. Meyer er på dette tidspunktet også eier av naboeiendommen, matrikkel 13 &15.

 

 

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi tjueen prsoner på eiendommenm

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Denius Edwin Rosenvinge(mann)

1840

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Torvet 3d Kreds

1891

Emma Anthoneth Rosenvinge(kvinne)

1884

Frederikshald

Datter

Fredrikshalds: Torvet 3d Kreds

1891

Lilly Rosenvinge(kvinne)

1889 jan.

Frederikshald

Datter

Fredrikshalds: Torvet 3d Kreds

1891

Ullrik Anton Evensen(mann)

1846

Vestbÿ

e-mand

Fredrikshalds: Torvet 3d Kreds

1891

Karoline Elise Evensen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: Torvet 3d Kreds

1891

Hans Eilert Rosenvinge(mann)

1881

Frederikshald

Søn

Fredrikshalds: Torvet 3d Kreds

1891

Agnes Caroline Frederikke Lund(kvinne)

1872

Frederikshald

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Torvet 3d Kreds

1891

Constance Fredrikke Augusta Christiansen(kvinne)

1850

Fredrikshald

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Torvet 3d Kreds

1891

Anna Johanne Hansen(kvinne)

1854

Kroer

Familiens overhode ug

Fredrikshalds: Torvet 3d Kreds

1891

Darthea Sophie Mörek(kvinne)

1886

Christiania

Datter ug

Fredrikshalds: Torvet 3d Kreds

1891

Hansine Rosenvinge(kvinne)

1856

Fredrikshald

Hustru g

Fredrikshalds: Torvet 3d Kreds

1891

Ida Sofie Johnsen(kvinne)

1864

Dahlsed Sverige Dahlsed

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Torvet 3d Kreds

1891

Andreas Constanceus Evensen(mann)

1879

Fredrikshald

Søn

Fredrikshalds: Torvet 3d Kreds

1891

Amanda Olivia Jacobsen(kvinne)

1868

Fr.hald

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Torvet 3d Kreds

1891

Beate Hansen(kvinne)

1808

Skeberg

Familiens overhode e

Fredrikshalds: Torvet 3d Kreds

1891

Hanna Marie Mørck(kvinne)

1848

Fredrikshald

Familiens overhode e

Fredrikshalds: Torvet 3d Kreds

1891

Magrete Jakobine Mørck(kvinne)

1880

Fredrikstad

Datter ug

Fredrikshalds: Torvet 3d Kreds

1891

Cathrine Sofie Rosenvinge(kvinne)

1873

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshalds: Torvet 3d Kreds

1891

Petter Frederik Rosenvinge(mann)

1876

Frederekshald

Søn

Fredrikshalds: Torvet 3d Kreds

1891

Wilhelmine Fredrikke Hansen(kvinne)

1818

Moss

Hovedpersonens moder e

Fredrikshalds: Torvet 3d Kreds

1891

Knuth Osvald Märek(mann)

1888

Christiania

Søn ug

Fredrikshalds: Torvet 3d Kreds

1891

 

 

* 1887

Utdrag fra panteregister:

Bevidnelse fra K.Johannesen og A.M.Larsen om at afdøde Kjøbmand W.Hamiltons eneste og myndige Arvinger er: 1) Søn Duperry??, 2) Do. Georg og 3) Datter Rachel Hamilton gift med W. Molard dat 20/1 87

Skjøte fra D.Hamilton til sine Medarvinger: Geoerg Hamiliton og W.Molard paa 1/3 Part af d.E. for Kr. 15000 dat 20/1 87

 

* 1886

 

Kjøbmand William Hamilton afgik efter længre Tids Svagelighed ved Døden igaar Efterm.

Den Afdøde var født 1806 her i Fredrikshald; han kom først paa et handelskontor i Frankrig, tog derefter tilsøs og førte i nogle Aar Skib i Fragtefarten paa Hamburg. Senere etablerede Hr. H. en Boghandel og Kortevareforretning, var i nogle Aar Udgiver af nærværende Blad og anlagde for ca. 20 Aar siden en Knappefabrik, der siden er overtaget av Sønnen.

Wiliam Hamilton udfoldede i tidligere Dage en stir Virksomhed, og var tiilige i Aarene 1855 - 61 Medlem af Kommunebestyrelsen.

I kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1878 - 1889 (side 57 nr.63) finner vi "Fhv.kjøbm. og Enkem." Villiam Hamilton død den 14.juni 1886. Dødsårsaken er oppgitt til kronisk bronkitt. I følge samme kirkebok var han født i Fredrikshald i 1806.

Utdrag fra panteregister:

Fuldmagt fra W.Molart for G.Hamilton til at varetage hans Tarv ved W.Hamiltons Dødsboes opgjør dat 22.juni 1886

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Hamilton oppført som eier av matrikkelen. 17 personer har da sitt faste bosted på eiendommen, men det er også to personer som er midlertidig tilsted på tellingstidspunktet.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
3 William Hamilton 1806 M Fredrikshald Husejer
3 Constanse Christians. 1850 K Fredrikshald Husbestyrerinde for W. Hamilton
2 Beate Hans. 1808 K Skjeberg E
2 Edwin Rosenvinge 1840 M Fredrikshald Kjøbmand
2 Betzy Rosenvinge F: Hansen 1850 K Fredrikshald Hustru
2 Sophie Rosenvinge 1873 K Fredrikshald
2 Petter Rosenvinge 1876 M Fredrikshald
2 Eilert Rosenvinge 1881 M Fredrikshald
2 Emma Rosenvinge 1884 K Fredrikshald
2 Ida Blomberg 1860 K Krogstad Sverige Tjenestepige
2 Aneth Christians. 1866 K Skjeberg Tjenestepige
2 Anton Evens. 1846 M Vestby Presteg. Handelsborger
2 Oline Evens. F: Rasmuss. 1851 K Fredrikshald Hustru
2 Elise Evens. 1875 K Fredrikshald
2 Harald Evens. 1877 M Fredrikshald
2 Andreas Evens. 1879 M Fredrikshald
2 Mathea Evens. 1857 K Vestby prestegld Handlende (Fraværende)
2 Klaus Mågren 1848 M Skaraborgs Län Lasteformand for Sunnanå (Midlertidig)
2 Carl Mågren 1878 M Fredrikshald Søn af Klaus Mågren (Midlertidig)

 

* 1879

Kikreboken for Fredrikshald i perioden 1878 - 1889 (side 10 nr.42) har innskrevet Abigael Hamilton som død 25.mai 1879. Dødsårsaken er oppgitt til "Apoplexi". I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald 7.mars 1806.

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Kjøbmand William Hamilton oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 64.000 kr og en branntakst på 72.040 kroner.

 

* 1875

I folketelling 1875 finner vi William Hamilton oppført som gårdens eier.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Caroline Augusta Hamilton(kvinne)

1861

Laurvig

d ug

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Carl William Hamilton(mann)

1869

F.hald

s ug

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Anne Sofie Bigum(kvinne)

1851

Sponvig i Bergsogn

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Alf Hurum(mann)

1846

Gaard Hurum paa Ringerige

Lejer ug Handlende

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Anne Bolette Iversdatter*(kvinne)

1875

F.hald

d ug

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Anne Otilie Olsen(kvinne)

1867

Frhald

d

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Annette Abigael Hamilton(kvinne)

1806

Fred.hald

Kone g

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Hans Henrik Mathias Calmeyer(mann)

1847

Drammen

Lejer ug Handlende

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Berthe Johanne Elisdatter(kvinne)

1848

Gaard Erte i Rakkestad

Kone g

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Sofie Larsdatter(kvinne)

1857

Gaard Refne Bergs Sogn

tj ug

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Anders Olsen(mann)

1839

Gaard Svenningsbøn Enningdalen

hf e Handelsmand

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Ole Ludvig Olsen(mann)

1870

Frhald

s

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

William Duperri Hamilton(mann)

1835

Fred.hald

hf g Kontorist ved Saugbrugsforeningen Fotograf

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Wilhelmine Annette Hamilton(kvinne)

1864

Laurvig

d ug

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Iver Iversen(mann)

1834

Gaard Klokkesten i Ahremark

hf g Forstander for Brendev. Samlaget

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Lorentz Svendsen(mann)

1857

Ide Sogn

Pleiesøn ug Hjælper Pleiefaderen

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

William Hamilton(mann)

1806

Fred.hald

hf g Knappefabrikant og Handlende

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Constance Fredrikke Auguste Christiansen(kvinne)

1850

Fred.hald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Petronelle Faye Hamilton(kvinne)

1837

Fred.hald

Kone g

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Ole Frithjof Eriksen(mann)

1859

Sauøen?? Ide Sogn

tj ug Handelsbetjent

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Gunild Marie Elisdatter(kvinne)

1854

Gaard Erte i Rakkestad

Logerende Svigerinde ug Forsørges af No. 13

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Mathilde Eriksdatter(kvinne)

1834

Hellesmørk Næsing Sogn Sverig

tj ug

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Jens Olsen Iversen(mann)

1842

Gaard Klokkersten i Ahremark

tj ug

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Andreas Jonassen(mann)

1845

Edsogn Sverig

Logerende hos No. 20 uden Middag ug Tømmermand

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Anne Kirstine Hansen(kvinne)

1851

Enningdalen

tj ug Husholderske

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Anne Marie Hansen(kvinne)

1856

Enningdalen

Tilreisende ug Søster af N. 25

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller om tre familier som bor på matrikkelen. Selv her midt inne i byen var det da ikke uvanlig å fore opp en gris, noe vi ser Johanne Olson har i denne gården.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Svin
1 William Hamilton Husfader Handelsmand g 60 m Frederikshald
2 Annette Abigael Hamilton Kone g 60 k Frederikshald
3 Lorentz Palm Hamilton Søn Handelsreisende ug 25 m Frederikshald
4 Erik Thurmann Wang Handelsreisende ug 26 m Bergen
5 Kajsa Stina Johannesd. Tjenestepige ug 28 k Sverrig

6 A S Syverts. Styrmand g 30 m Frederikshald
7 Helena Syverts. Kone g 32 k Sverige
8 Augen Wilhelm Syverts. Søn ug 2 m Frederikshald
9 Ole Syverts. Logerende Matros ug 25 m Frederikshald

10 Johanne Olson Husmoder Handlende ug 50 k Sverige 1
11 Hellene Johanneson Husholderske ug 29 k Sverige
12 Anne Johanneson Tjenestepige ug 26 k Sverige
13 Peter Ols. Gaardsdreng ug 37 m Sverige

 

* 1857

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til William Hamilton paa Gaard Matr 12, dateret 11. og thinglæst 15. Decbr. 1857

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor følgende personer i det som da var gård nr.12
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Gregorius Heiberg Huusbonde 57 Enkemand efter 1te ægteskab Cancellieraad, vice borgemester og told procurcus M
Sophia Ulrica_gregoriane Ziegler Hans stifdatters datter 16 Ugift K
Beathe Maria Pohlman Tienestefolk 34 Ugifte M
Rønnou Olsdtr Tienestefolk 46 Ugifte K
Else Jacobsdtr Tienestefolk 29 Ugifte K
Gullich Pedersen Tienestefolk 21 Ugifte M
Anders Olsen Tienestefolk 39 Ugifte M


Sist oppdatert 07.04.2022 16:47