Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Torget 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 70 og 71

Løpenummer i 1901 matrikkel: 262

Matrikkelnummer: 13 og 15

Gårds og bruksnummer: 160/117

 

 

Kreditkassen

Arkitekt: Aksel Fronth

Byggeår: 1979

 

 

Foto: SW 1.februar 2004

 
Langegården på 1972
 

Byggeår: ca.1880

 

Langegården slik den så ut i 1905

 

 

 

 

 

Utsnitt av et kobberstikk av Robert Haglund, ca 1870

 

* 1979

 

* 1977

 

*1975

18.desember 1975 har Halden Arbeiderblad et stykke om det nye bygget som var planlagt på torget.

 

Hele reportasjen kan leses på Najonalbiblioteket sine nettsider.

 

* 1974

 

* 1970

 

* 1966

 

* 1965

 

* 1964

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1960

 

* 1958

 

* 1956

 

* 1955

 

*1954

 

* 1948

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Torget 3.

* 1941

Utdrag fra panteregister for matrikkel 15:

Skjøte, dat. 30710-1941 fra Karl Bohman til a/s Haldens Bryggeri på d.e. og matr.nr. 13 for kr. 200.000,00

 

* 1936

 

* 1935

Utdrag fra panteregister for matrikkel 15:

Skjøte fra fru Kari Meyer til fabrikeier Karl Bohman for Kr. 125000,- på d.e. og matrnr. 13. Dat. 1/8 1935 (iflg. kartforretning av 17/7 16 er begge matr. 773 m²)

(Samme innføring er gjort på matrikkel 13)

 

* 1933

Utdrag fra panteregister for matrikkel 15:

Leiekontrakt til Idd Sparebank tgl. 4/8-33 på matrnr. 13 hviler også på nærverende eiendom (se folie 558)

Utdrag fra panteregister for matrikkel 13:

Leiekontrakt mellom fru Kari Meyer og Idd Sparebank hvorved sistnevnte fra 27/7-1933 leier forretningslokale bakværelse kjeller og nødvenidge ydre rum for årlig leie Kr. 800,- Leietiden er fastsatt til 10 år og kan husleien forlanges regulert efter 5 års leie såfremt nivået for leie av forretningslokale skulde være vesentlig endret siden leiens inngåelse. Kontrakten inneholder forskjellie bestemmelser. Dat. 3/8 33

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn Født Stilling Bopæl
Dreyer Einar 1900 expeditør Torvet 3
Johannesen, / Johansen Betzy Kristine 1895 hushjelp Torvet 3
Knobel Lovise Kristine 1882 handlende Torvet 3
Madsen Amanda Sofie 1880 g.m. barber Torvet 3
Madsen Hans Marinius 1878 barber Torvet 3
Madsen Hjørdis Lucia 1900 friserdame Torvet 3
Rambech Andrea Birgitte 1873 g.m. distriktslæge Torvet 3
Rambech Peter  1869 distriktslæge Torvet 3
Wahlter Anna 1879 g.m. statslege Torvet 3
Wahlter Ferdinand 1873 statslege Torvet 3

 

 

* 1926

Utdrag fra panteregister for matrikkel 15:

Påtegning på leiekontrakt fra Carl Meyer til barber M. Madsen, tgl 25/4 1916 hvorved leieforholdet fornyes på yderligere 5 år fra 21/4 1926 å regne . Dat 22/6 1926

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det fire leiligheeter i bygget:

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Hans Marinius Madsen

01

1879-06-03

Fredrikshald

-

hp

g

Barbermester

002 Amanda Sofie Madsen

01

1880-01-02

Fr hald

-

hu

g

Husmor

003 Hjørdis Luciana Madsen

01

1900-06-30

Fr hald

-

d

ug

Tandteknikkerlærling

004 Mauritz Mads Madsen

01

1901-10-06

Fr hald

-

s

ug

Ingen levevei. (Student)

005 Odd Kaare Madsen

01

1906-02-02

Frhald

-

s

-

Skolebarn

006 Ingeborg Elise Karlsen

01

1904-03-17

Lommeland Sverge

-

tj

ug

Tjenestepike

001 Jakob v.d. Lippe Parelius Nannestad

02

1846-03-10

Trondhjem

-

hp

g

Formue + Pension. Fhv. Distrikslæge i Hvaler Distrikt

002 Elen Kristine Nannestad

02

1854-06-10

Ringsaker

-

hu

g

Husmor

003 Eli Nannestad

02

1885-05-23

Alstahaug (Haalogaland)

-

d

ug

Ferie, efter fleraarig ophold i utlandet. (Oversættelsesarbeide)

004 Signe Nannestad

02

1896-01-17

Fredrikshald

-

d

ug

Husarbeide hjemme

005 Amanda Lovisa Nilson

02

1900-10-31

Hogdal sokn i Sverige

-

tj

ug

Enepige, Tjenestepige

001 Bolette Aschehoug

03

1858-07-04

Porsgrund

-

hp

e

Fru. Formue

002 Ester Thorvaldsen Sørbu

03

1901-04-24

Sørbu i Id

-

tj

ug

Tjenestepike

003 Solveig Johnsen

03

1898-01-06

Kr. Ania

-

l

ug

Postekspeditør

004 Maren Kristine Pedersen

03

1890-05-10

Fæmundsenden

-

l

ug

Bestyrerinde

001 Ferdinand Ludvig Walther

04

1873-07-27

Kristianssund

-

hp

g

Læge

002 Anna Walther

04

1879-06-23

Kristianssund

-

hu

g

Husmor

003 Martin Walther

04

1903-08-06

Kristiania

-

s

ug

Apothekdiscipel

004 Marie Louise Walther

04

1905-05-21

Kristiania

-

d

ug

-

005 Anna Henriette Walther

04

1908-03-10

Mysen, Eidsberg

-

d

ug

-

006 Ragnhild Walther

04

1909-09-03

Mysen, Eidsberg

-

d

ug

-

007 Esther Lovise Olsen

04

1897-05-13

Asak (Berg)

-

tj

ug

Tjener

 

 

* 1917

Utdrag fra panteregister for matrikkel 15:

Leiekontrakt fra Carl Meyer til Kjøbm. Andr. L. Blom hvorved den sidste leier de av ham nu benyttede forretningslokaler for årlig leie 1400 kr. i 5 år fra 18 januar 1917 med yderligere fornyelses ret i 5 år dat. 13/4 1917

(Samme innføring er gjort på matrikkel 13)

 

* 1916

Utdrag fra panteregister for matrikkel 15:

Leiekontrakt fra Carl Meyer til barber Madsen for 600 kr i 3 år , 660 kr i 2 år og ret til fornyelse i 5år 2 ganger for 700 kr, gjældende barberstue, ?? værelse og ytre bekvemmeligheter d 21/7 16

(Samme innføring er gjort på matrikkel 13)

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har regsitrert et "vaaningshus og forretningslokale". Huset har tre etasjer og det er bl.a. blomsterforetning og tannlegekontor i bygget.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 500 kr pr år          

Bertha Andrea Bakke(kvinne)

1866-03-11

Pr.bakke

hm f Blomsterhandlerske

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Magda Antonie Bakke(kvinne)

1898-04-03

Tistedalen

d ug Er i blomsterforretning

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

2.etg 900 kr pr år          

Jacob Nannestad(mann)

1846-03-10

Trondhjem

hf g Distriktslæge

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Elen Nannestad(kvinne)

1854-06-10

Ringsaker

hm g Hustru

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Eli Nannestad(kvinne)

1885-05-23

Alstahaug Helgeland

d ug cand.oecon.

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Erling Nannestad(mann)

1887-12-28

Alstahaug Helgeland

s ug stud.jur

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Inge Nannestad(mann)

1893-05-12

Alstahaug Helgeland

s ug gymnasiast

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Ragna Kristiansen(kvinne)

1887-05-16

Tønsberg

tj ug Tjenestepike

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Leif Nannestad(mann)

!!

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

3.etg Egen gård          

Carl Meyer(mann)

1851-04-27

Fredrikshald

hf g fhv Kjøbmand

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Kari Meyer(kvinne)

1868-09-18

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Eli Meyer(kvinne)

1894-02-25

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Astri Meyer(kvinne)

1891-12-23

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Birgitte Sofie Olsen(kvinne)

1891-05-28

Id Sogn

Tjenestepige ug Tjenestepike

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

3.etg 600 kr pr år          

Thomas Aschehoug(mann)

1848-07-12

Krokstad

hf g forhenværende Skibsmægler

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Bolette Aschehoug(kvinne)

1858-07-04

Porsgrund

hm g Husmor

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Victoria Hægerstrøm(kvinne)

1885-05-12

Id

tj ug Tjener

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

2.etg 400 kr pr år          

Anette Lund(kvinne)

1876-03-17

Fredrikshald

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Hans Lund(mann)

1903-08-09

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Anders Lund(mann)

1874-05-13

Berg Smaalen.

hf g Sergent & Kontorist Mæglerkontor

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Torstein Lund(mann)

1905-06-24

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Aschehaug Bolette Kristine
1858
g.m. mægler
Aschehaug Th`s S
1849
fhv. mægler
Blom Andreas L.
1856
kjøbmand
Johannesen Johanne
1876
tjenestepige
Meyer Carl
1851
grosserer
Meyer Kari
1858
g.m. grosserer
Nannestad Elen Sofie
1854
g.m. distriktslæge
Nannestad Jakob v.d. Lippe
1846
distriktslæge

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Kjøbmand Carl Meyer oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 79.500 kroner og var branntaksert til 83.140 kroner. Eiendommen var matrikkelført med adresse Torvet, men grenset også mot Peder Colbjørnsens Gade.

 

* 1900

 

Går vi til folketellinga i 1900 så tyder mye på at skjemaene for matrikkel 13 og 15 har blitt byttet om. Matrikkel 13 er registrert som en to etasjes bygning hvor det kun er en leilighet, mens nummer 15 er registrert med tre etasjer og fem leiligheter. Begge er registrert som "Vaaningshus med Forretningslokale". På matrikkel 15 er det i tillegg registrert en sidebygning med "Udhuse og 2 Værelser".
Fire rom og kjøkken i 1.etasje i sidebygning, matrikkelnummer 13
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
H. N. Hauge m hf g Handelsreisende Haldens Spinderi & Væveri 1863 Drammen Bu n s
Magda Hauge k hm g 1863 Drammen Bu n s
Einar N. Hauge m s ug Skolebarn 1889 Christiania n s
Aagot Hauge k d ug Skolebarn 1892 Fredrikshald n s
Augusta Fredriks. k tj ug Enepige 1879 Gasiberg i Dalsland Sverige Sverige s

To rom i "Mesanietagen i sidegygning", matrikkelnummer 15
Andr. L. Blom m el ug Kjøbmand 1855 Fr.hald n s
Otto Bjørhus m el ug Fuldmægtig Manufactur 1867 Lier Bu n s

To rom og kjøkken i 1.etasje i forhus, matrikkelnummer 15
Marie Stumberg k Enslig Boende ug Blomsterforretning 1864 Id Sm n s
Helga Bjerge k tj ug til hjelp i forretningen 1877 Berg Smaalenene n s

Syv rom og kjøkken i 2.etasje + et kvistværelse i forhus, matrikkelnummer 15
Jakob Nannestad m hf g Distriktslæge 1846 Trondhjem ST n s
Elen Nannestad k hm g Hustru 1854 Ringsaker Hed n s
Eli Nannestad k d ug Skolebarn 1885 Alstahaug NT n s
Erling Nannestad m s ug Skolebarn 1887 Alstahaug NT n s
Leif Nannestad m s ug Skolebarn 1891 Alstahaug NT n s
Inge Nannestad m s ug Skolebarn 1893 Alstahaug NT n s
Signe Nannestad k d ug Barn 1896 t n s
Helga Anders. k tj ug Tjenestepige 1879 Glemminge Sm n s
Ingeborg Hans. k tj ug Tjenestepige 1882 t n s

Syv rom og kjøkken i 3.etasje i forhus, matrikkelnummer 15
Thomas S. Aschehoug m hf g Konstitueret Havnefoged og Lodsoldermand 1848 Krogstad Ak n s
Bolette C.?? Aschehoug k hm g 1858 Porsgrund Brb n s
Christine Aschehoug k d ug 1885 t n s
Anna Eriks. k tj ug 1880 t n s

Syv rom og kjøkken i 3.etasje i forhus, matrikkelnummer 15
Carl Meyer m hf g Gaardeier fhv. Kjøbmand 1851 t n s
Kari Meyer k hm g Hustru 1868 Gausdal Krs n s
Astri Meyer k d ug Barn 1891 t n s
Eli Meyer k d ug Barn 1894 t n s
Carl Meyer m s ug Barn 26.05.1899 t n s
Hilda Carls. k tj ug Tjenestepige 1878 Hogdal Sverige S s
Valborg Eriks. k tj ug Tjenestepige 1884 t n s

* 1898

Utdrag fra panteregister for matrikkel 15:

Skjøde fra Herman, P.Lange, Carl Th., Gustav Fr., og Jenny Lange, Harald L. Hansen g.m. Kirsten Lange samt Julie Wilhelmsen til Kjøbmand Carl Meyer paa Mtr 13 & 15 for Kr. 70000,00 dat 12/1-98

(Samme innføring er gjort på matrikkel 13)

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det trettien personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Antoinette Fredrikke Kerstine Lange(kvinne)

1837

Fredrikshald

Familiens overhode e

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Herman August Lange.(mann)

1863

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Carl Theodor Lange(mann)

1867

Fredrikshald

Søn, Besøgende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Kersten Alida Lange(kvinne)

1867

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Julie Henrikke Lange(kvinne)

1869

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Jenny Welhelmine Lange(kvinne)

1871

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Wilhelm Larsen(mann)

1874

Sverige

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Hedda Marie Andersen(kvinne)

1870

Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Jonas Gottfried Rasch(mann)

1831

Fredrekshald

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Anna Sophie Severine Rasch(kvinne)

1835

Christiania

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Margrete Rasch(kvinne)

1860

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Fredrikke Henriette Rasch(kvinne)

1863

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Pauline Johannesen(kvinne)

1865

Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Carl Ferdinand Meyer.(mann)

1851

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Kari Meyer.(kvinne)

1868

Gausdal

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Gudrun Elinor Meyer.(kvinne)

1888

Fredrikshald

Datter

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Andreas Sevant Blom(mann)

1855

Fredrekshald

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Peter Mauritz Pedersen Berger(mann)

1869

Id sogn

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Bernhard Meyer.(mann)

1843

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Oline Sofie Johnsen.(kvinne)

1871

Svinesund Berg Sogn Smaalenene

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Marie Augusta Norgaard.(kvinne)

1872

Fredrikshald

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Marie Kaisa Johannesen(kvinne)

1830

Sverige

enslig Logerende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Thomas. Stang. Aschehoug(mann)

1848

Krogstad

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Bolette. Christine. Aschehoug(kvinne)

1858

Porsgrund

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Christine. Johannne Aschehoug.(kvinne)

1885

Fredrekshald

Datter

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Inger, Bergitte. Gudmundsen(kvinne)

1867

Haugesund

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Josefine, Albertine Johannesen(kvinne)

1864

Fredrekshald

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Hans Christian Fredrik Nielsen Hauge(mann)

1863

Drammen

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Magda Andrea Hauge(kvinne)

1863

Drammen

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Einar Nielsen Hauge(mann)

1889 sept.

Christiania

Søn

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Otilie Marie Næss(kvinne)

1860

Hoff i Jarlsberg

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

 

* 1887

Utdrag fra panteregister for matrikkel 15:

Testamente fra Joh.H.Lange, hvorved han testameterer d.E. til Gustav, Herman Carl, Kristine, Julie og Jenny Lange samt Peter Nilsen Lange, dat 28/1-87

(Samme innføring er gjort på matrikkel 13)

Amtsekret af 29/3 87 hvorved Kjøbmand J.H. Lange er sat i Umyndighedsstand. Thinglsæt 1. April 1887

(Samme innføring er gjort på matrikkel 13)

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert kjøpmann Johan Henrik Lange som eier av begge matriklene. I matrikkel 13 bor da følgende 21 personer.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 Johan Henrik Lange 1839 M Vestby Prestegjeld Kjøbmand og Gaardeier
2 Peter Nilsen Lange 1863 M Fro?? Prestegjeld Student
2 Albert Hans. 1867 M Frederikshald Handelsbetjent
2 Marie Johannes. 1832 K Sverige Husholderske
2 Carl Lange 1829 M Vestby Prestegjeld Kjøbmand
2 Kristine Lange 1836 K Fredrikshald Frue
2 Herman Lange 1863 M Fredrikshald Handelsbetjent
2 Carl Theodor Lange 1867 M Fredrikshald Student
2 Kirsten Lange 1867 K Fredrikshald Datter
2 Julie Herikke Lange 1869 K Fredrikshald Datter
2 Jenny Wilhelmine Lange 1871 K Fredrikshald Datter
1 Nicolay Thollefs. 1865 M Thoten Tjenestedreng
3 Clara Renstrøm 1860 K Sverge Tjenestepige
3 Kristine Henriks. 1860 K Sverge Tjenestepige
3 Carl Hans. 1861 M Fredrikshald Handelsbetjent
2 Hans Lund 1867 M Fredrikshald Handelsbetjent
2 Jonas Gottfried Rasch 1831 M Fredrikshald Corpslæge
2 Anna Sofie Severine Rasch 1835 K Christiania Frue
2 Margrete Rasch 1860 K Frederikshald Datter
2 Fredrikke Henrietta Rasch 1863 K Frederikshald Datter
2 Sofie Lovise Rubach 1868 K Christiania

På matrikkel 15 er det registrert følgende fem personer.
2 Carl Fredrik Mayer 1851 M Fredrikshald Kjøbmand
2 Andreas Leonard Blom 1855 M Fredrikshald Handelsfuldmegtig
2 Arne Narud 1865 M Ringsaker Hedemarken Handelsbetjendt
2 Selma Septima Rojahn 1861 K Skien Husbestyrerinde
2 Sofie Augusta Rojahn 1868 K Skien

* 1879

Kjøbmand Johan H.Lange benytter de billige byggepriser til at nedrive den ham tilhørende lille tregaard ved Torvet, fhv. hotel Løven, for i stedet oppføre en 3.etg murbygning med butikker i hele 1.etg. til Peder Colbjørnsensgade og Raadhusgaaden. Den nye bygning vil blive en pryd for Torvet.

 

* 1878

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert matrikkel 13 og 15 hver for seg. Kjøbmand Johan H. Lange var eier av begge matriklene. Nummer 13, som lå ut mot torget, hadde en skattetakst på 30.000 kroner og en branntakst på 27.000 kroner, mens nummer 15, som lå mot Peder Colbjørnsens gate, hadde en branntakst på 10.000 kroner og en branntakst på 11.680 kroner.

 

* 1875

 

I folketellinga i 1875 finner vi følgende personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Lange(mann)

1830

Vestby Sogn

hf g Kjøbmand

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875-12-31

Kirstine Lange(kvinne)

1837

Fredrikshald

Kone g

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875-12-31

Gustav Lange(mann)

1861

Fr.hald

s

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875-12-31

Herman Lange(mann)

1863

Fr.hald

s

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875-12-31

Carl Lange(mann)

1867

Fr.hald

s

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875-12-31

Kirsten Lange(kvinne)

1867

Fr.hald

d

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875-12-31

Julie Lange(kvinne)

1869

Fr.hald

d

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875-12-31

Jenny Lange(kvinne)

1871

Fr.hald

d

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875-12-31

Andreas Andersen(mann)

1844

Marker Sogn

Handelsfuld. ug Handelsfuldmægtig

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875-12-31

Karlmar Christiansen(mann)

1857

Fr.hald

Handelsbetjent ug Handelsbetjent

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875-12-31

Carl Iversen(mann)

1855

Ide Sogn

Tjenestedreng ug

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875-12-31

Hanna Nilsdatter(kvinne)

1852

Ide Sogn

Tjenestepige ug

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875-12-31

Marie Vilsgaard(kvinne)

1857

Fr.hald

Tjenestepige ug

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875-12-31

Jenny Poulsen(kvinne)

1860

Fr.hald

Tilreisende ug

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875-12-31

 

* 1873

 

 

* 1872

 

Utdrag fra panteregister for matrikkel 15:

Skjøde fra Grosserer Peter Hansen til Handelsmand Johan H. Lange paa denne Gaard med M. 13 dateret 6. og Thinglæst 16.August 1872

(Samme innføring er gjort på matrikkel 13)

 

* 1871

Utdrag fra panteregister for matrikkel 15:

Leiekontrakt hvorved Peter Hansen bortleier til A. Amundsen en Handelsbegvemmelighed i denne Gaard paa 5 Aar mod aarlig Leie 240 Spd dateret 17 Juni og thinglæst 24. Oktbr. 1871

 

* 1867

Utdrag fra panteregister for matrikkel 15:

Skjøde fra Restauratør L. Hansen til Kjøband Peter Hansen paa Matr. 15, dateret 2. og thinglæst 8. Januar 1867

Utdrag fra panteregister for matrikkel 13:

Skjøde fra Resteratør L. Hansen til Kjøbmand Peter Hansen paa Gaard MtrN. 13, dateret 2. og Thinglæst 8. Januar 1867

 

* 1865

 

Ved folketellinga i 1865 er det kun registrert en beboelse på hver av matriklene. På matrikkel 13 finner vi ti personer, hvorav fire er tjenestefolk. Her kan vi også lese at Lars Hansen hadde en gris på eiendommen. Selv her inne ved torget, i sentrum av byen, var det vanlig å ha, ikke bare hester, men også både svin og kuer.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Lars Hans. Huusfader Restauratør g 58 m Frederikshald 1
Margrethe Sophie Hans. Huusmoder g 61 k Frederikshald
Laura %Diderikke% Hans. Datter ug 24 k Frederikshald
Caroline Hans. Datter ug 22 k Frederikshald
Johanne Hans. Datter ug 20 k Frederikshald
Mina Hans. Datter ug 18 k Frederikshald
Mathilde Magnus. Tjenestetyind ug 24 k Sverige
Marie Halvors. Tjenestetyind ug 23 k Kragerø
Sophie Christoffers. Tjenestetyind ug 42 k Bergs Prgj.
Jens Severin Mathis. Tjenestetyind ug 18 m Ide Prgj.

På matrikkel 15 finner vi også ti personer. Mye kan vel tyde på at familien Lange ikke bare hadde en gårdsdreng og to tjenestepiker boende hos seg, men at også to av betjeningen i Langes forretning hadde losji hos familien.
Carl H Lange Handelsmand g 36 m Westby Prgj.
Kirstine Elisabeth Lange* f Pouls. Kone g 28 k Frederikshald
Gustav Frederik Lange* Søn ug 5 m Frederikshald
Herman Anthon Lange* Søn ug 3 m Frederikshald
Marie Juliane Lange* Datter ug 1 k Frederikshald
Joh Hendr Lange Handelsfuldmegtig ug 27 m Westby Prgj.
Ander Chr Anders. Handelsbetjent ug 23 m Aremark Prgj.
Carl Johan Johannes. Gaardsdreng ug 23 m Sverrige
Mathilde Stang Tjenestepige ug 26 k Sverrige
Bolette Børres. Tjenestepige ug 22 k Sponvigen

 

* 1861

22.februar 1861 blir fiolinisten Gustav Fredrik Lange født i Langegården.

 

* 1860

Utdrag fra panteregister for matrikkel 15:

Auctionsskjøde til Restauratør L. Hansen paa Matr 15 tilhørende Norges Bank. dateret 16 og thinglæst 28. Febr. 1860 (efter Skjøde thingl. 29. Mai 1860)

Auctionsskjøde til Norges Bank paa Gaard Matr 15, dateret 24. Mai 1860 Thinglæst 29 Mai 1860

 

* 1859

Utdrag fra panteregister for matrikkel 13:

Skjøde af Brigadeauditeur C. Dahl til Handelsborger Lars Hansen paa Mtr 13, dateret 27. og Thinglæst 28. Juni 1859

 

* 1838

Utdrag fra panteregister for matrikkel 13:

Skjøde fra Grosserer Peder M. Anker til Brigadeauditeur C.T.Dahl Thinglæst 17 Sept. 1838

 

* 1824

Mandagen den 20de December førstkommende, Kl. 2 Eftermiddag, bliver, ifølge Vedkommendes Reqvisition, afhodlt offentlig Auction udi og over Gaarden No. 15, beliggende i Raadhuusgaden paa Søndre -Frederikshald. Den bestaar af 2de Etager, der indeholde 6 Værelser med Kakkeovne, Kjøkken , Bryggerhuud og flere Beqvemmeligheder, samt en god Kjælder og de fornødne Udhuse. Over Gaarden afholdes kuns een Auction. Conditonerne bekjendgjøres paa Auctionsstedet, hvortil Lysthavende indbydes.

Frederikshald, den 9de December 1824.

Svensen.

 

 

* 1801

 

Folketellinga i 1801 kan fortelle om følgende personer i det som da var gaard No.13 i " Søndre Friderichshald".
Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Oluf Brock Huusbonde 52 Begge i 1te ægteskab Major ved det syndenfieldske gevorb. regimen M
Magdalene Sybille Werenskiold Hans kone 39 Begge i 1te ægteskab K
Hans Henrich Broch Deres søn 12 Ugifte M
Friderich Daniel Brock Deres søn 10 Ugifte M
Hermanna Cathrina Broch Deres datter 7 K
Otto Christian Werenckiold Logerende 17 Ugift Under officeer ved ovenmelte regiment M
Christence Henrichsdatter_gaj Tienestepiger 26 Ugift K
Anne Svendsdtr Tienestepiger 49 Enke efter 1te gifterm. K

I gaard No.14 finner vi disse personene.
Blix_lemmich Huus ejer 58 Ugift Lever af sine midler K
Inger Thorsdtr Tienestepige 47 Ugift K
Anniken Jacobsdtr Tienestepige 43 Ugift K
C. I. Gruner Logerer 20 Ugift Lieutenant ved syndenf. rg. M

 

Matrikkelen er godt beskrevet i Erling Børke sin bok/hefte "Peder Coldbjørnsens gate, Fra byens torv til Fredrikstens port". (ISBN 82-990750-50-2-5)


Sist oppdatert 04.02.2024 15:32