Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Torget 4
Borgergata 12

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 64

Løpenummer i 1901 matrikkel: 261

Matrikkelnummer: 11 og 36

Gårds og bruksnummer: 160/115 og 160/142

Den gamle politistasjonen

Byggeår 1863

Arkitekt: Gustav Blom Kielland

 

 

Torget 4 - Den gamle politistasjonen

Bruniusggården / Det gamle rådhuset

Byggeår: etter bybrannen i 1826

Antatt arkitekt: C.H.Grosch

 

 

 

Borgergata 12

 
Matrikkelen innholder to av byens kjente bygninger. Den gamle politistasjonen ble reist i 1863 og ble benyttet som politistasjon helt frem til 10.september 1979. Den andre bygningen på matrikkelen er reist av konsul David Brunius etter bybrannen i 1826. Gården går derfor under navnet Bruniusgården i en del gamle papirer. De første årene av 1850 tallet drev Andreas Peter Bothner Hotell Halden i bygningen. Halden Kommune kjøper eiendommen i 1855 for å benytte den som byens rådhus. Politistasjon og fengsel kommer til i 1863. Bygningen i Borgergata 12 blir benyttet som rådhus frem til 1903. Etter dette er bygningen blitt benyttet av rettsvesenet, som ligningskontor, underfogdkontor og kirkevergen. I dag blir hele bygget disponert av kirkevergen og Halden menighetskontor.

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Torget 4.

I Borgergata 12 er disse personene registrert.

 

* 1929


Johan Fredrik Hansen, født på gården Øberg i Idd 6.mai 1829, ble ansatt som underfogd, overmåler, stevnevitne og vaktmester ved Fredrikshalds distriktsfengsel 1.april 1864. Han innehar denne/disse stillingene frem til han tar avskjed 1.juli 1902. Han flytter til senere i 1902 til Oslo hvor han dør 21.juni 1903. (Kilde: 800 Haldenprofiler av Edvin Haug)


* 1927

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Kommunen oppført som eier av matrikkelen. På de eiendommene som kommunen eier var det ikke oppført noen skattetakst, men branntaksten var på hele 78.550 kroner. Som anmerkning til matrikkelen var det ført "Raadh. & Fængslet".

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller at dette var "Raadh. og fængs.bygning". Bygningene var på to etasjer og inneholdt også to boenheter. Foruten de som hadde denne eiendommen som fast bosted så finner vi en politibetjent og to konstabler på vakt, en arrestant og en svensk statsborger i husvillarresten.
Fem rom og kjøkken i 1.etg
Fornavn Etternavn Kjønn Bosatt Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Johan Fr. Hans. m hf e Underfoged og vagtmester, Overmaaler, Hovedstevnevidne, Havnekasserer, Forligelseskommissær 1829 Id Sm n s
Dina Kirstine Hans. k d ug 1863 t n s
Mariane Janette Hans. k tj ug 1849 t n s

Et rom og kjøkken
Marineus Haug m ug Slutter 1862 Skeberg Sm n s

På vakt
Ole Marineus Nilss. m g Politibetjent 1863 t n s (Fast bosted Garvergaden)
Gabriel Ols. m g Konstabel 1852 Sverige n s (Fast bosted Storkleven 197)
Martin Holm m Nils Stubsg. g Konstabel 1846 Id Sm n s

Arrestanter
Ole Christian Nilss. m Arrestant ug Sømand, Arrestant 1875 Aremark Sm n s (Fast bosted Parkveien 652)
Carl Edvin Olssøn m Husvild ug Stenhugger 1869 Trankil Sogn Svensk s (Fast bosted Sverige)

 

* 1891

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906 (side10 nr.13) forteller at Augusta Hansen, hustru til underfogd J.F.Hansen, dør den 6.april 1891. Dødsårsaken er oppgitt til lungeødem / hjertelammelse. I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald i 1826.

 

*1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi også to boenheter på matrikkelen. Det er to mann i arresten og en betjent og tre konstabler på vakt.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Johan Fredrik Hans. 1829 M Ide Prgjeld Underfoged og Vagtmester
1 Augusta Hans. 1826 K Frhald Husmoder
1 Gustav Fredrik Hans. 1859 M Frhald ?? ?? (Fraværende)
1 Dina Kristina Hans. 1863 K Frhald Datter
1 Annine Josephine Mathies. 1864 K Hvaløer Tjenestepige hos Underf. Hansen
2 Christian Anders. Møller 1821 M Skedsmo Slutter
2 Jacobine Margrethe Møller 1820 K Sverige Husmoder
2 Maria Stina Koch 1818 K Sverige Hos Vekter?? Møller
1 Andreas Torgers. 1821 M Berg Prgjeld Politibetjent Vagthavende ved Politistationen
2 Anton Caspers. 1854 M Frstad Politikonstabel Vagthavende ved Politistationen
2 Gabriel Ols. 1852 M Sverige Politikonstabel Vagthavende ved Politistationen
2 Anton Nils. 1859 M Skeberg Politikonstabel Vagthavende ved Politistationen
2 Edvard Jørgen Johannes. 1867 M Onsø Sømand (Midlertidig, tilreisende)
1 Christian Mads. 1867 M Berg ?? (Midlertidig, fast bosted M.no 625a)


* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Kommunen som eier av matrikkelen. Skattetakst er ikke oppført, men eiendommen har en branntakst på 90.040 kroner. Det var kun fire matrikler som i 1878 hadde en høyere branntakst enn denne matrikkelen.

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 finner vi seksten personer på eiendommen. Disse er fordelt på to boenheter, men legg merke til at de to "Varetægtsfangene" er registrert sammen med fangevokter Ole Madsen sin familie.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Johan Frederik Hans. Huusfader Underfoged og Vagtmester g 37 m Ide Prgj.
Augusta Hans. Kone g 40 k Frederikshald
Gustav Frederik Hans. Søn ug 7 m Frederikshald
Sophie Claudine Emilie Hans. Datter ug 5 k Frederikshald
Dina Kirstine Hans. Datter ug 3 k Frederikshald
Augusta Johanne Hans. Datter ug 1 k Frederikshald
Sophie Olava Eriksd. Tjenestepige ug 20 k Tistedalen
Marie Martinsd. Tjenestepige ug 24 k Tistedalen
Bolette Sophie Nielsd. Tjenestepige ug 17 k Tistedalen

Ole Mads. Huusfader Slutter g 70 m Skeberg Prgj.
Gunild Marie Mads. Kone g 67 k Bergs Prgj.
Andreas Ols. Søn Matros ug 25 m Frederikshald
Lava Olsd. Tjenestepige ug 19 k Ide Prgj.
Hans Johannes. Varetægtsfange, Dagarbeider ug 33 m Tistedalen
Andreas Hans. Varetægtsfange, Sjouer ug 29 m Sverige
Jens Knuds. Logerende Sadelmagersvend ug 29 m Frederikshald

 

* 1855

Oktober 1855. Kommunen, som etter brannen i januar samme år var uten både rådhus og arrestlokaler, kjøper gården av kjøpmann Carl Bjørnstad og tar den i bruk som nytt rådhus.

 

29.januar 1855 anlegger læregutten Adolf Jakobsen brann i uthuset til en av naboeiendommene. Dette medfører at byens rådhuset, som den gangen lå et stykke frem på Torget, blir totalskadet. Bruniusgården får også skader i denne brannen, men ikke større enn at den lar seg restaurere.

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi følgende personer i det som da ble benevnt som gård no.36
Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Peter Krefting Huusbonde 41 Begge i 1ste ægteskab Capitaine ved det søndenfieldske regiment M
Susanna Catrine Rømeling Hans kone 34 Begge i 1ste ægteskab K
Jacob Waldemar_conrad Krefting Deres søn 1 M
Karen Andersdtr Tienestefolk 22 Ugifte K
Marthe Bentsdtr Tienestefolk 35 Ugifte K
Gunder Olsen Tienestefolk 32 Ugifte Soldat ved bemelte rg. M
Rudolph Waldemar Rømeling Konens broder 64 Ugift Demitteret major med pension M
Johan Georg Voigt Logerende 58 Ugift Demitteret capitain med pension M
Tørres Olsen Inqvarteret 28 Ugift Soldat ved syndenf. reg. M


Sist oppdatert 14.04.2021 23:34