Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Torget 5
Borgergata 14,16,18 og 20

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 63

Løpenummer i 1901 matrikkel: 260

Matrikkelnummer: 39

Gårds og bruksnummer: 160/145

 

Matrikkelen sett fra Torget

 

Foto: SW 30.januar 2005

 

 
Torget 5
 

 

Den gule bygningen på bildet er tildelt adressene Borgergata 14, 16, 18 og 20.

 

Vis i kart

 

 

Foto: SW 15.februar 2004

Borgergata 14, 16, 18 og 20

* 2003

 

* 1974

 

* 1945

Manntallet fro Halden i 1945 har disse myndige personene i det som da er registrert som Torvet 5.

 

* 1927

 

* 1925

* 1910

Ved folketellinga i 1910 er matrikkelen registrert som et "vaaningshus og forretningslokale med 2 Uthus - vedskur og Privet". Det er fire boenheter med til sammen sytten personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Sevrin Karlsen(mann)

1860-10-05

Fredrikshald

hf g Sadelmager & Tapetserer S Musikkorporal

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Anna Mathea Karlsen(kvinne)

1860-05-22

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Sign Marie Karlsen(kvinne)

1885-12-03

Fredrikshald

d ug Kassererske v/ Brændev.samlag

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Astrid Louvise Karlsen(kvinne)

1893-06-25

Fredrikshald

d ug Kassererske v/ Cafee

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Ejvind Karlsen(mann)

1896-05-09

Fredrikshald

s ug Visergut

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Jens Carlsen(mann)

1825-09-28

Fredrikshald

fl e fhv Leverandør (underst av sadelmaker)

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Karoline Amalie Glomsrød(kvinne)

1866-12-09

Berg

hm ug Kafeværtinde

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Anna Elisabeth Opheim(kvinne)

1894-08-27

Hvaler

tj ug opvartningspike

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Olga Maria Holmstrøm(kvinne)

1889-04-05

Sverige

tj ug kjøkkenpike

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Hildora Constanse Karlsen(kvinne)

1890-11-09

Berg

tj ug opvartningspike

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Elise Olsen(kvinne)

1836-07-17

Fr.stad

hm e Forsørget av sine Børn

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Carl Molthe(mann)

1875-11-17

Fredrikshald

s ug Trælasthandler

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Oscar Molthe(mann)

1875-11-17

Fredrikshald

s ug Trælasthandler

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Alma Olsen(kvinne)

1861-09-07

Fredrikshald

d ug Forsørget av brødre

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Olga Olsen(kvinne)

1863-10-26

Fredrikshald

d ug Forsørget av brødre

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Dagny Olsen(kvinne)

1879-12-01

Fredrikshald

d ug Forsørget av brødre

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Marie Johansen(kvinne)

1865-08-15

Ed Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Oskar Hedberg(mann)

1891-07-20

Gøteborg

tj ug Baatman

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Anton Ellefsen(mann)

1874-06-13

Rakkestad

hf g Salmagermester S

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Julie Ellefsen(kvinne)

1876-06-18

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Ellen Ellefsen(kvinne)

1901-08-31

Fredrikshald

d ug Datter forsørget af hf

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Thor Ellefsen(mann)

1902-10-26

Fredrikshald

s ug Søn forsørget af hf

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Johan Einar Vigen(mann)

1880-04-20

Id

ug Overretssagfører

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

* 1901

 
I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Grosserer C. Olsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 55.000 kroner og var branntaksert til 41.980 kroner. Eiendommen var matrikkelført med adresse Torvet, men hadde også grense mot "Borgergaden".

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et "Vaaningshus med Forretningslokale og 2 sidebygninger benyttede som Udhus, med 1 beboet værelse". Det er tre beboelser på eiendommen hvor det bor til sammen tolv personer.
Syv rom og kjøkken i 2.etg i forhus
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
1 Elisabeth Marie Ols. k hm e Trælast & Kulforretning 1836 Fredriksstad Sm n s
Alma Caroline Ols. k d ug hjemme 1861 t n s
Olga Oscarine Ols. k d ug Kontorbeskjæftigelse i Moderens forretning 1863 t n s
Ragna Ols. k d ug ingen beskjæftigelse 1871 t n s
Dagny Ols. k d ug ingen beskjæftigelse 1879 t n s (midlertidig i Tidemansgde Kristiania)
Carl Ols. Molthe m s ug Forretningsbestyrer 1875 t n s
Oscar Ols. Molthe m s ug Forretningsbestyrer 1875 t n s
Johan Ols. m fl ug ingen beskjæftigelse 1830 Skibtvedt Sm n s
Maria Katrina Johannesd. k tj ug Kokkepige 1866 Røland Sverige Sverige s

Et rom i 2.etg i sidebygning
Harald Anders. m tj ug Bagerlerling 1884 Tistedalen Sm n s

Tre rom og kjøkken
Anton Ellefs. m hf g Sadelmagermester 1874 Rakkestad Sm n s
Julie Ellefs. k hm g 1876 t n s

 

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906 (side 82 nr.97) finner vi grosserer Carl Olsen død den 26.september 1900. Dødsårsaken er oppgitt til hjerteslag. I følge samme kirkebok var han født i Skiptvet i 1833.

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert tjue personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Olsen(mann)

1833

Skøbtvedt

Familiens overhode g

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Elisabeth Marie Olsen(kvinne)

1836

Frederekstad

Hustru g

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Alma Carolene Olsen(kvinne)

1862

Frederekshald

Datter ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Olga Oskarene Sophie Olsen(kvinne)

1863

Frederekshald

Datter ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Krestiane Olsen(kvinne)

1868

Frederekshald

Datter ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Thora Marie Olsen(kvinne)

1870

Frederekshald

Datter ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Bagna Olsen(kvinne)

1872

Frederekshald

Datter ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Karl Olsen(mann)

1875

Frederekshald

Søn ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Oskar Olsen(mann)

1875

Frederekshald

Søn ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Dagnÿ Olsen(kvinne)

1879

Frederekshald

Datter, Logerende hørende til Familien

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Johan Olsen(mann)

1830

Skibtvedt

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Christiane Johnsen(kvinne)

1802

Fredereksstad

Logerende hørende til Familien, Svigermoder e

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Alfred Johanesen(mann)

1866

Ertmark Sverige

Logerende hørende til Familien ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Enna Kælgren(kvinne)

1862

Kjærnø Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Alfred Tradesen(mann)

1868

Kragerö

Besøgende ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Herman Andersen(mann)

1821

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Anne Katrine Andersen(kvinne)

1823

Kristiania

Hustru g

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Hilda Andersen(kvinne)

1862

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Kristian August Andersen(mann)

1853

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Marie Eriksen(kvinne)

1860

Hvalöerne

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Carl Olsen oppført som eier av matrikkelen. Det bor da 22 personer på eiendommen. I tillegg er det også registrert to personer med midlertidig opphold på tellingstidspunktet.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 Carl Ols. 1833 M Skibtvedt Trælastforetning og Kulhandel
2 Elisabet Marie Ols. f:Ols. 1836 K Fredriksstad
2 Alma Karoline Ols. 1861 K Frhald
2 Olga Oskarine Sofie Ols. 1863 K Frhald
2 Eliabet Marie Ols. 1866 K Frhald
2 Christian Ols. 1868 M Frhald
2 Thora Marie Ols. 1870 K Frhald
2 Ragna Ols. 1872 K Frhald
2 Carl Ols. 1875 M Frhald
2 Oskar Ols. 1875 M Frhald
2 Dagny Ols. 1879 K Frhald
2 Christian Ols. 1802 M Frstad
2 Dagmar Eugenie Theresse Johannes. 1867 K Frstad (Midlertidig opphold)
2 Aaneg Teresse Nils. 1865 K Grimstad (Midlertidig opphold)
2 Johan Ols. 1830 M Skibtvedt Handelsbetjent
2 Olaus Thors. 1866 M Fredrikshald Bagerdreng hos P. Olsen
2 Adler Carlmark 1857 M Fredrikshald Overretsagfører
2 Olaf Sigfred Ols. 1870 M Fredrikshald Handelsbetjent
2 Herman August Anders. 1823 M Fredrikshald Telegrafbestyrer
2 Ani Kathrine Anders. 1823 K Christiania
2 Christian August Anders. 1857 M Frhald Cand. Philos. og Kunstener??
2 Hilda Anders. 1860 K Frhald Sangerine
2 Marie Eriks. 1855 K Hvaløerne Tjenestepige hos Telegrafbs. Andersen
1 Johannes Johannes. 1837 M Elfsborgs Len Sverige Uhrmager

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Bager Carl Olsen som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 40.000 kroner og en branntakst på 45.640 kroner.

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 er J. C. Lauman oppgitt sin eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Christian Lauman(mann)

1836

Christiania

hf g Bager

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Sofie Marie Lauman(kvinne)

1846

Fr.hald

Kone g

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Johan Christian Lauman(mann)

1866

Fr.hald

s

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Sigurd Aker Lauman(mann)

1869

Fr.hald

s

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Victor Lauman(mann)

1874

Fr.hald

s

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Ragnhild Halvorsen(kvinne)

1840

Svendal Vaaler

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Alma Carlsen(kvinne)

1858

Frhald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Jens Bothner(mann)

1854

Ødemark

tj ug Svend

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Johan Andreas?? Aarnæs(mann)

1845

Ødemark

Leieboer ug Løitnant

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Anders Christensen(mann)

1837

Haldens Sogn pr Skien

hf f Skrædder

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Christen Christensen(mann)

1860

Christiania

s Fors. Af Faderen

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Karen Oline Olsen(kvinne)

1853

Eidsvold

tj ug Husholderske

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Helene Johannesen(kvinne)

1845

Sponvigen

hm ug Spiseværtine

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Emilie Randine Olsen(kvinne)

1851

Frhald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Hans Martin Hansen(mann)

1830

Frhald

Leieboer ug Skolelærer ved privatskole

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Hans P. E. Johannesen(mann)

1846

Frhald

Leieboer ug Overretssagfører og Fuldm. Hos Sorenskriver i Ide og Marker

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 oppgir Peter Andreas Bothner som gårdeier. Det bor da 21 personer fordelt på to leiligheter på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Peter Andreas Bothner Huuseier, Hotelvært g 47 m Holand Agershuus
Christine Zetlitz Huustru g 50 k Stavanger
Harald Bothner ovennævntes Barn Latinskole Elev ug 16 m Frederikshald
Christian Magnus Zetlitz Bothner ovennævntes Barn Latinskole Elev ug 13 m Frederikshald
Hildur Zetlitz Pleiedatter ug 22 k Moss
Christine Fernqvist Jomfru Huusholderske ug 40 k Wermeland
Emma Janson Butik Jomfru ug 21 k Lidkjøping
Caroline Johannes. Tjenestepige ug 22 k Frederikshald
Marie Ols. Tjenestepige ug 20 k Nosemarken Sverrig
Caroline Neils. Tjenestepige ug 29 k Mandahl
B. Marie Hans. Tjenestepige ug 29 k Berg Smaalenene
Karen Peters. Tjenestepige ug 32 k Urhskoug Agershuus
Johannes Bentson Tjenestedreng ug 22 m Elfsborg Leen
Carl Brastad Logerende Skibsfører & Ræder ug 43 m Frederikshald

Johan Christian Laumann Bagermester g 28 m Christiania
Sophie Knap hans Kone g 19 k Frederikshald
Johannes Ch Anders. Bagerdreng ug 19 m Id Smaalene
Martin Johns. Bagerdreng ug 21 m Sverrig
Carl Anton Anders. Bagerdreng ug 22 m Christiania
Anders Svends. Gaardsdreng ug 19 m Id Smaalenen
Marie Ols. Tjenestepige ug 20 k Soleur

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 befinner følgende tretten personer seg på det som da var "gaard No.39 på Søndre Friderichshald".
Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Rasmus Knap Huusbonde 46 Gift 2dn gang Told- og consumptions inspekteur M
Johanne Margrete Harris Hans kone 20 Gift 1te gang K
Johanne Catrine Knap Hans datter 20 Ugift K
Søren Hartvig_knap Hans søn 14 Ugifte M
Jens Martin Knap Hans søn 12 Ugifte M
Carl Østrup_knap Hans søn 10 Ugifte M
Hans Laurentius Knap Hans søn 8 M
Severin Knap Begges søn 1 Ugifte M
Karen Knap Mandens broder datter 17 Ugifte K
Ingeborg Larsdtr Tienestefolk 23 Ugifte K
Ingeborg Nielsdtr Tienestefolk 34 Ugifte K
Anne Johannesdtr Tienestefolk 22 Ugifte K
Sven Thoresen Tienestefolk 32 Landværn M


Sist oppdatert 23.05.2021 18:38