Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Torget 5
Borgergata 14,16,18 og 20

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 63

Løpenummer i 1901 matrikkel: 260

Matrikkelnummer: 39

Gårds og bruksnummer: 160/145

 

Matrikkelen sett fra Torget

 

Foto: SW 30.januar 2005

 

 
Torget 5
 

 

Den gule bygningen på bildet er tildelt adressene Borgergata 14, 16, 18 og 20.

 

 

 

 

Foto: SW 15.februar 2004

Borgergata 14, 16, 18 og 20

* 2006

15. juli 2006 har Halden Arbeiderblad en dobbeltside om bygningene rundt torget. Her er det tatt med litt om Torget 5, men hele reportasejen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 16 og 17)

 

 

* 2004

 

* 2003

4. mars 2003 kunne Halden Arbeiderblad endelig melde at Communicate hadde flyttet inn i Torget 5.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 10)

 

 

 

* 2002

 

28. august 2002 kunne Halden Arbeiderblad endelig skrive at arbeidene på Torget 5 var startet.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 2001

24. oktober 2001 har Halden Arbeiderblad en større reportasje om avslag på byggeplanene til Communicate i Torget 5.

 

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 2000

8. juli 2008 har Halden Arbeiderblad en reportasje om Communicate som skal bygg kontorer i Torgata 5.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1999

 

* 1991

 

* 1982

 

* 1981

 

* 1978

 

* 1976

 

* 1974

 

* 1973

 

* 1972

 

* 1970

 

* 1963

 

* 1956

 

* 1954

 

* 1950

 

* 1949

 

* 1947

 

* 1945

Utdrag fra panteregister:

Skriv, dat 8/9-45 hvorved o.r.sakfører Odd Hardeng er oppnevnt som tilsynsmann for Alrfred Bjerges formue i h.t. prov. anordn. av 15/12-1944 § 40 jfr. § 39. ( Anm. mtr.nr 218 og 200 og pers.reg)

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i det som da er registrert som Torvet 5.

 

* 1943

 

* 1938

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekontrakt, dat 7/9 og 20/9-1938 med skjøtepåtegning dat. 15/11-1938 fra Olga Olsen iflg. fuldmakter til Kjøpmann Alfred Bjerge født 20/7-1887 for Kr. 75000

 

* 1937

Utdrag fra panteregister:

Enkefru Thora Marie Barth, Halden, er død 23/11-1937 og efterlader sig 3 myndige barn 1) Carl Balch Barth, 2) Per Balch Barth og 3) fru Ragna Ma?? som derfor blir oppført her som innehavere af grunnbokshjemmel til 1/8 part av denne eiendom.

 

* 1935

 

Utdrag fra panteregister:

Forevist testamente fra Alma Olsen om at alt hvad hun efterlater sig udelt skal tilfalle hennes 2 søstre Olga og Dagny Olsen som eiendom til like deling. Attest påført om Alma Jensen død den 29/12 1935

 

* 1927

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Carl og Oscar Molthe til Alma, Olga og Dagny Olsen hver for 1/3 part deres 2/8 parter i d.e. for kr 16250,- Dat. 20/9 1927 (Iflg. kartforretning av 17/7-16 er eiendommen 645 m2)

Attest for at bakermester Carl Olsen og hustru Elise er døde og efterlater sig som eneste og myndige arvinger frk. Alma Olsen, frk. Olga Olsen, fru Elise Jensen g.m. C. Aug. Jensen, fru Kristiane (Kitta) Esbensen g.m. Hans Esbensen, fru Thora Barth, Carl Molthe og Oscar Molthe og frk Dagny Olsen. Dat 20/2-27

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Barth Thora
1870
frue Torvet 5
Hansen Gustav Oskar
1889
pakmester Torvet 5
Hansen Hilda Marie
1900
g.m. pakmester Torvet 5
Molthe Oscar
1875
grosserer Torvet 5
Olsen Alma
1862
frøken Torvet 5
Olsen Dagny
1879
frøken Torvet 5
Olsen Hilda Marie 
1901
hushjelp Torvet 5
Olsen Olga
1864
frøken Torvet 5

 

 

* 1925

* 1920

 

 

 

Ved folketellinga i 1920 er det tre boenheter i Torvet 5:

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Olga Olsen

01

1863-10-26

Fredrikshald

-

hp

ug

formue

002 Alma Olsen

01

1861-09-07

Fredrikshald

-

hp

ug

formue

003 Dagny Olsen

01

1880-12-01

Fr.hald

-

hp

ug

Formue

004 Selma Brask

01

1891-11-16

Blomskog socken Sverige

-

tj

ug

tjenestepige

001 Thora Marie Barth

02

1870-03-30

Fredrikshald

-

hp

f

%privat forsørget% formue

002 Per Balch-Barth

02

1903-05-20

Kristiania

-

s

-

Gymnasiast

003 Ragna Balch Barth

02

1906-11-11

Kristiania

-

d

ug

Skolepike

004 Carl Balch-Barth

02

1900-09-25

Kristiania

-

s

ug

%Garden% pf. Ekserserer ved garden

001 Oscar Molthe

03

1875-11-17

Fr.hald

-

hp

ug

Frølasthandler m.m. (Skovdrift, sagbruk export) Import av Kol.

 

 

* 1910

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt fra fru Elise Olsen til Kaffeforretningen "Halden" fra 1/5 1911 til. April flyttetid 1914 paa en bekvemmelighet i 1 etage i forgaarden bestaaende av butik, kontor og vedskur for en aarlig leie av 700 kr. dat. 17/12-10

 

Ved folketellinga i 1910 er matrikkelen registrert som et "vaaningshus og forretningslokale med 2 Uthus - vedskur og Privet". Her finner vi to butikker, et kontor og en kafe. Det er også fire boenheter med til sammen sytten personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken kr. 800          

Karoline Amalie Glomsrød(kvinne)

1866-12-09

Berg

hm ug Kafeværtinde

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Anna Elisabeth Opheim(kvinne)

1894-08-27

Hvaler

tj ug opvartningspike

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Olga Maria Holmstrøm(kvinne)

1889-04-05

Sverige

tj ug kjøkkenpike

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Hildora Constanse Karlsen(kvinne)

1890-11-09

Berg

tj ug opvartningspike

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Forhu 2.etg åtte rom og kjøkken eier af Gaarden          

Elise Olsen(kvinne)

1836-07-17

Fr.stad

hm e Forsørget av sine Børn

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Carl Molthe(mann)

1875-11-17

Fredrikshald

s ug Trælasthandler

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Oscar Molthe(mann)

1875-11-17

Fredrikshald

s ug Trælasthandler

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Alma Olsen(kvinne)

1861-09-07

Fredrikshald

d ug Forsørget av brødre

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Olga Olsen(kvinne)

1863-10-26

Fredrikshald

d ug Forsørget av brødre

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Dagny Olsen(kvinne)

1879-12-01

Fredrikshald

d ug Forsørget av brødre

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Marie Johansen(kvinne)

1865-08-15

Ed Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Oskar Hedberg(mann)

1891-07-20

Gøteborg

tj ug Baatman

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Forhus 2.etg fire rom og kjøkken kr 350          

Anton Ellefsen(mann)

1874-06-13

Rakkestad

hf g Salmagermester S

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Julie Ellefsen(kvinne)

1876-06-18

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Ellen Ellefsen(kvinne)

1901-08-31

Fredrikshald

d ug Datter forsørget af hf

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Thor Ellefsen(mann)

1902-10-26

Fredrikshald

s ug Søn forsørget af hf

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

Forhus 2.etg tre rom og kjøkken kr 335          

Johan Einar Vigen(mann)

1880-04-20

Id

ug Overretssagfører

Fredrikshald: Torvet

1910-12-01

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Ellefsen Anton
1874
sadelmager
Ellefsen Julie
1876
g.m. sadelmager
Johannesen Marie Kathrine
1866
tjenestepige
Molthe Carl
1876
grosserer
Molthe Oscar
1876
grosserer
Olsen Alma
1862
frøken
Olsen Augusta
1874
tjenestepige
Olsen Elise
1836
enkefru
Olsen Johan
1830
h. C. Olsen
Olsen Olga
1864
frøken
Olsen Ragna
1871
frøken

 

 

* 1901

 
I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Grosserer C. Olsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 55.000 kroner og var branntaksert til 41.980 kroner. Eiendommen var matrikkelført med adresse Torvet, men hadde også grense mot "Borgergaden".

 

* 1900

Dødsfald.

Grosserer C. Olsen hersteds afgik inat ved Døden i en Alder af ca. 66 Aar.

Afdøde drev i længre Tid en Bagerforretning, som han ovedrog til Hr. Skaug, efterat han selv hadde begyndt en Trælastbedrift, ligesom han ogsaa drev Kulforretning. Hr. Olsen arbeidede sig efterhaanden op til at bli en af Byens betydelige Forretningdrivende og var han en agtet og anseet Mand.

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906 (side 82 nr.97) finner vi grosserer Carl Olsen død den 26.september 1900. Dødsårsaken er oppgitt til hjerteslag. I følge samme kirkebok var han født i Skiptvet i 1833.

 

 

Folketellinga i 1900 forteller om et "Vaaningshus med Forretningslokale og 2 sidebygninger benyttede som Udhus, med 1 beboet værelse". Det er tre beboelser på eiendommen hvor det bor til sammen tolv personer.
Syv rom og kjøkken i 2.etg i forhus
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
1 Elisabeth Marie Ols. k hm e Trælast & Kulforretning 1836 Fredriksstad Sm n s
Alma Caroline Ols. k d ug hjemme 1861 t n s
Olga Oscarine Ols. k d ug Kontorbeskjæftigelse i Moderens forretning 1863 t n s
Ragna Ols. k d ug ingen beskjæftigelse 1871 t n s
Dagny Ols. k d ug ingen beskjæftigelse 1879 t n s (midlertidig i Tidemansgde Kristiania)
Carl Ols. Molthe m s ug Forretningsbestyrer 1875 t n s
Oscar Ols. Molthe m s ug Forretningsbestyrer 1875 t n s
Johan Ols. m fl ug ingen beskjæftigelse 1830 Skibtvedt Sm n s
Maria Katrina Johannesd. k tj ug Kokkepige 1866 Røland Sverige Sverige s

ett rom i 2.etg i sidebygning
Harald Anders. m tj ug Bagerlerling 1884 Tistedalen Sm n s

Tre rom og kjøkken
Anton Ellefs. m hf g Sadelmagermester 1874 Rakkestad Sm n s
Julie Ellefs. k hm g 1876 t n s

 

 

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert tjue personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Olsen(mann)

1833

Skøbtvedt

Familiens overhode g

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Elisabeth Marie Olsen(kvinne)

1836

Frederekstad

Hustru g

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Alma Carolene Olsen(kvinne)

1862

Frederekshald

Datter ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Olga Oskarene Sophie Olsen(kvinne)

1863

Frederekshald

Datter ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Krestiane Olsen(kvinne)

1868

Frederekshald

Datter ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Thora Marie Olsen(kvinne)

1870

Frederekshald

Datter ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Bagna Olsen(kvinne)

1872

Frederekshald

Datter ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Karl Olsen(mann)

1875

Frederekshald

Søn ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Oskar Olsen(mann)

1875

Frederekshald

Søn ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Dagnÿ Olsen(kvinne)

1879

Frederekshald

Datter, Logerende hørende til Familien

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Johan Olsen(mann)

1830

Skibtvedt

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Christiane Johnsen(kvinne)

1802

Fredereksstad

Logerende hørende til Familien, Svigermoder e

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Alfred Johanesen(mann)

1866

Ertmark Sverige

Logerende hørende til Familien ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Enna Kælgren(kvinne)

1862

Kjærnø Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Alfred Tradesen(mann)

1868

Kragerö

Besøgende ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Herman Andersen(mann)

1821

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Anne Katrine Andersen(kvinne)

1823

Kristiania

Hustru g

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Hilda Andersen(kvinne)

1862

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Kristian August Andersen(mann)

1853

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

Marie Eriksen(kvinne)

1860

Hvalöerne

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891-01-01

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Carl Olsen oppført som eier av matrikkelen. Det bor da 22 personer på eiendommen. I tillegg er det også registrert to personer med midlertidig opphold på tellingstidspunktet.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 Carl Ols. 1833 M Skibtvedt Trælastforetning og Kulhandel
2 Elisabet Marie Ols. f:Ols. 1836 K Fredriksstad
2 Alma Karoline Ols. 1861 K Frhald
2 Olga Oskarine Sofie Ols. 1863 K Frhald
2 Eliabet Marie Ols. 1866 K Frhald
2 Christian Ols. 1868 M Frhald
2 Thora Marie Ols. 1870 K Frhald
2 Ragna Ols. 1872 K Frhald
2 Carl Ols. 1875 M Frhald
2 Oskar Ols. 1875 M Frhald
2 Dagny Ols. 1879 K Frhald
2 Christian Ols. 1802 M Frstad
2 Dagmar Eugenie Theresse Johannes. 1867 K Frstad (Midlertidig opphold)
2 Aaneg Teresse Nils. 1865 K Grimstad (Midlertidig opphold)
2 Johan Ols. 1830 M Skibtvedt Handelsbetjent
2 Olaus Thors. 1866 M Fredrikshald Bagerdreng hos P. Olsen
2 Adler Carlmark 1857 M Fredrikshald Overretsagfører
2 Olaf Sigfred Ols. 1870 M Fredrikshald Handelsbetjent
2 Herman August Anders. 1823 M Fredrikshald Telegrafbestyrer
2 Ani Kathrine Anders. 1823 K Christiania
2 Christian August Anders. 1857 M Frhald Cand. Philos. og Kunstener??
2 Hilda Anders. 1860 K Frhald Sangerine
2 Marie Eriks. 1855 K Hvaløerne Tjenestepige hos Telegrafbs. Andersen
1 Johannes Johannes. 1837 M Elfsborgs Len Sverige Uhrmager

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Bager Carl Olsen som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 40.000 kroner og en branntakst på 45.640 kroner.

 

* 1876

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Bagermester Johan Christian Laumann til Bagermester Carl Olsen paa Gaard Mnr. 39 med Tomt og Tilliggender dateret 12. Juni 1876

 

* 1875

 

Går vi til folketellinga i 1875 er J. C. Lauman oppgitt sin eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Christian Lauman(mann)

1836

Christiania

hf g Bager

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Sofie Marie Lauman(kvinne)

1846

Fr.hald

Kone g

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Johan Christian Lauman(mann)

1866

Fr.hald

s

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Sigurd Aker Lauman(mann)

1869

Fr.hald

s

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Victor Lauman(mann)

1874

Fr.hald

s

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Ragnhild Halvorsen(kvinne)

1840

Svendal Vaaler

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Alma Carlsen(kvinne)

1858

Frhald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Jens Bothner(mann)

1854

Ødemark

tj ug Svend

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Johan Andreas?? Aarnæs(mann)

1845

Ødemark

Leieboer ug Løitnant

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Anders Christensen(mann)

1837

Haldens Sogn pr Skien

hf f Skrædder

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Christen Christensen(mann)

1860

Christiania

s Fors. Af Faderen

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Karen Oline Olsen(kvinne)

1853

Eidsvold

tj ug Husholderske

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Helene Johannesen(kvinne)

1845

Sponvigen

hm ug Spiseværtine

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Emilie Randine Olsen(kvinne)

1851

Frhald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Hans Martin Hansen(mann)

1830

Frhald

Leieboer ug Skolelærer ved privatskole

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Hans P. E. Johannesen(mann)

1846

Frhald

Leieboer ug Overretssagfører og Fuldm. Hos Sorenskriver i Ide og Marker

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

 

 

* 1870

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde (Auction 19/1 67) til Bagermester J. C. Laumann paa denne Gaard med Grund og Tomt, dateret 3. og Thinglæst 4. Novbr. 1870

 

Folketellinga i 1870 har disse personene på denne matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Johan Christian Laumann
1
1836
Christiania - hp Gift Bagermester
002 Sophie Marie Laumann
1
1846
Frederikshald - hu Gift -
003 Christian Krog Laumann
1
1866
Frederikshald - s Ugift -
004 Walborg Laumann
1
1868
Frederikshald - s Ugift -
005 Sigurd Laumann
1
1869
Frederikshald - s Ugift -
006 Johannes Jacobsen
1
1846
Tønsberg - - Ugift Bagersvend
007 Elling Lindqvist
1
1850
Frederikshald - - Ugift Bagersdreng
008 Hanna Emilie Pedersen
1
1854
Ide Præstegjald - tj Ugift Tjenestepige
009 Johanna Olsen
1
1850
Ide Præstegjald - tj Ugift Tjenestepige
010 Olaus Førlie
2
1840
Kongsberg - hp Ugift Guldsmed
011 Laura Marie Ruud
2
1853
Kongsberg - - Ugift Butikjomfru
012 Andreas Bothner
3
1819
Høland Præstegjeld - hp Gift Hotelvert
013 Mette Christine Bothner
3
1815
Stavanger - hu Gift -
014 Harald Bothner
3
1849
Frederikshald - s Ugift Student
015 Josephine Andersen
3
1851
Frederikshald - - Ugift Butikjomfru
016 Kaia Andersen
3
1844
Sverrig - tj Ugift Tjenestepige
017 Kristine Jensen
3
1846
Serervig - tj Ugift Tjenestepige
018 Hilda Halvorsen
3
1844
Serervig - - Ugift Butikjomfru
019 Karen Zetlitz
3
1847
Moss - - Ugift Huusjomfru
020 Adle Antonissen
3
1849
Moss - - Ugift Huusjomfru
021 Sofie Syversen
3
1844
Ide Præstegjald - tj Ugift Tjenestepige
022 Hans Eriksen
3
1836
Skjeberg - tj Ugift Tjenestedreng
023 W Lund
3
1819
Danmark - - Gift Danselærer
024 Karen Lund
3
1823
Bergen - - Gift -
025 Carl Baastad
3
1823
Frederikshald - - Ugift skibsfører
026 Andreas Johannes Skridthof
3
1848
Hedemarken - - Ugift ??
027 Carl Gutomsen
3
1847
Christiania - - Ugift ??

 

 

* 1868

Utdrag fra panteregister:

Erklæring af Bager J. C. Laumann om at det i den mod Torvet vendende Bygnings 2. Etage mod Raadstuen anbragte Vindu skal blive tillukket eller bortaget, naar det af Raadstuens Eier eller Magistrat ogFormandskab paa Communens Vegne forlanges, dateret 26. og Thinglæst 27 Oct. 1868

 

* 1865

Folketellinga i 1865 oppgir Peter Andreas Bothner som gårdeier. Det bor da 21 personer fordelt på to leiligheter på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Peter Andreas Bothner Huuseier, Hotelvært g 47 m Holand Agershuus
Christine Zetlitz Huustru g 50 k Stavanger
Harald Bothner ovennævntes Barn Latinskole Elev ug 16 m Frederikshald
Christian Magnus Zetlitz Bothner ovennævntes Barn Latinskole Elev ug 13 m Frederikshald
Hildur Zetlitz Pleiedatter ug 22 k Moss
Christine Fernqvist Jomfru Huusholderske ug 40 k Wermeland
Emma Janson Butik Jomfru ug 21 k Lidkjøping
Caroline Johannes. Tjenestepige ug 22 k Frederikshald
Marie Ols. Tjenestepige ug 20 k Nosemarken Sverrig
Caroline Neils. Tjenestepige ug 29 k Mandahl
B. Marie Hans. Tjenestepige ug 29 k Berg Smaalenene
Karen Peters. Tjenestepige ug 32 k Urhskoug Agershuus
Johannes Bentson Tjenestedreng ug 22 m Elfsborg Leen
Carl Brastad Logerende Skibsfører & Ræder ug 43 m Frederikshald

Johan Christian Laumann Bagermester g 28 m Christiania
Sophie Knap hans Kone g 19 k Frederikshald
Johannes Ch Anders. Bagerdreng ug 19 m Id Smaalene
Martin Johns. Bagerdreng ug 21 m Sverrig
Carl Anton Anders. Bagerdreng ug 22 m Christiania
Anders Svends. Gaardsdreng ug 19 m Id Smaalenen
Marie Ols. Tjenestepige ug 20 k Soleur

 

* 1855

Fredrikshald den 31te Januar

Nat til afvigte Mandag den 20de dennes, Kl. 12 omtrent udbrød en saa heftig Vaadild i Hotel Haldens Udhuse, at , at Kjøbmand Bjørnstads Vaaningshus, der vender ud mod Torvet og støder op til Raadhuset, allerede stod i Brand, da det andet Brandskud løsnedes. Man imødesaa her de frygteligste Ulykker, da Gaderne paa denne Kant af Byen ere meget trange, og store Værdier her findes samlede i de tæt op til hinanden klinede Huse og Kramboder. Men lykkeligvis var det saa godt som Vindstille, da Ilden brød ud, saa at det lykkedes Brandfolkenes, Sømændenes og de Militæres forenede Andstrængelser, at indskrænke Ilden til det efter Omstændighederne mindst mulige Rum. Den frygtelige Ødelæggelse, man fra Begyndelsen havde tænkt sig som næsten uundgaaelig, indskrænkedes nu dertil, at Hotel Haldens Udhuse, Bjørnstads Vaaningshus og Udhuse samt Byens Raadhus ganske og Major Hjorts Gaard for en Del Nebrændte, hvorhos nogen Beskadigelse paa Tag, Vinduer, Dører o.s.v. tilføjedes Hotellerne Halden og Løven. For total Skade vil Assuransen kun have at betale 8350 Spd. for Raadhuset, da de for Bjørnstad brændte Bygningr udgjøre en Del af Hotel Halden, der ii det Hele er assurereret for 8300 Spd. og af Major Hjorts Gaard, der er assureret for 4420 Spd., brændte ligeledes kun en Del. Størrelsen af den Skade,d er er tilføjet Indbo og Handelsvare, er os ubekjendt, men den kan vistnok ikke være ganske ubetydelig.

Idet vi ved denne sørgelige Lejlighed ikke kan andet end beklage de mange øjensynlige Brøst ved Byens Brandvæsen - som t. Fr. Mangel paa Orden, disciplin og Kommando, Mangel paa tilstrækkelig og i forsvalig Stand holdte Brandredskaber, Mangel paa hensigtsmæssigt Vagthold, til at hindre Tyve og Kjæltringer fra at trænge ind i Husene med vold under Skin af at ville redd, Mangel paa Kontroll med Byens Hesteejere, der skulle møde frem for at kjøre Vand, er det os en kjær Pligt at erkjende vore Sømænds og Militæres uforfærdede og virksomme hjælp, og navligen den væsentlige Andel Fæstningens Sprøjte, i Nærværelse af Generalmajor Michelet, havde i at bekjæmpe Ilden

(Fr. Budst)

Mer om denne brannen kan leses på egen side om branner i Fredrikshald.

 

 

Utdrag fra panteregister:

Do. (Skjøde) fra Major J. E. Hjorth til Restauratør Andreas Bothner paa Gaard N. 39 med Tomt og Tilliggender, dateret 16. og Thinglæst 26 Juni 1855

 

* 1845

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skibsfører Børge S. Gløersen til Capitain Jens Edvard Hjorth paa denne Gaard, dateret 19. og Thinglæst 20 Januar 1845

 

* 1844

Undertegnede, der er flyttet fra Herr Kjøband L. Breder til Herr Skibscapitain Gløersens Gaard ved Torvet, skylder jeg mine ærede Arbeidskunder den Opmærksomhed at tilkjendegive herved.

Frederikshald, den 16de April 1844.

Ærbødigst
D. S. Sandberg,
Skræddermester.

 

 

* 1841

 

 

Ifølge Reqvisition af Grosserer P. Anker som Panthaver berammes herved offentlig Auction at afholdes paa Stadens Raadhuus over den Kjøbmand Severin Knaps Opbudsboe tilhrøende Gard Matr.-Nr. 39 i Borgergaden hersteds saaledes:

  • 1ste Gang: Tirsdag den 22de Juni førstkommenede Klokken 3 Eftermiddag.

  • 2den Gang: Fredag den 25de samme Maaned, Klokken 3 Eftermiddag.

  • 3die Gang: Næste Dags Eftermiddag Klokken 3.

Conditionerne bekjendgjøres paa Auctionsstedet og ville med Hensyn til Kjøbesummen indeholde, at hvad der overstiger det Beløb, 2190 Spd., hvorfor Gaarden hefter til Norges Bank og Frederikshalds Bye, erlægges med det Halve den 1ste December 1841 og Resten den 11te December 1842.

Frederikshalds Byfogedcontoir, den 1ste Juni 1841.

Rieck.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 1833

Den Familie-Bekvemmelighed, i Gaarden Nr. 39 paa søndre Frederikshald, som nu benyttes af Hr.Procurator B. N. Knap, bliver fra førstkommende Michaeli Flyttetid at erholde tilleie. Liebhabere ville behage desangaaende at underhandle med

S.Knap.

 

 

* 1828

 

Auctioner.

Fredagen den 25de d. M., Eftermiddag Kl. 3, afholdes offentlig Auction udi og over afdøde Madame Knaps Stervobes Gaard, Matr-No. 39, paa Søndre-Frederikshald. Gaarden der efter Ildebranden i 1826 af Nyt er opført af Tømmer, er i Brandcassen forsikret for 2000 Spd., indrettet for 2 Familier, og indeholder 7 Værelser med 7 Jern-Kakkelovne, 2 Kjøkkener med Skorstene og Bagerovne, Loftsrum, Kjælder og fornødne Udhuse. Den halve Gaard kan, om forlanges strax tilrædes, hvorimod den anden Halvdel først bliver ledig ved Michaeli-Flyttetid. Om nogelunde antagligt Bud skeer, bliver Gaarden bortsolgt ved denne Auction paa Conditioner, der ved Auctionen bekjendtgjøres.

Frederikshald, den 10de April 1828.

Svensen

 

 

* 1808

Onsdagen den 31te August førstkommende, om Eftermiddagen Klokken 2 slet, bliver, efter Skifterettens Forlangende 3die og sidste Auction fremholden udi og over afdøde Tolder Rasmus Knaps Enkes Stervboegaard, som da endelig vorder bortsolgt. Gaarden er beliggende paa søndre Frederikshald, paa Hjørnet af de 2de smukkeste og retteste Gader, nemlig Stor og Borgergaden, nær ved Communicationsbroen, beqvem til Handel, og indeholder 9 Over og Underværelser med 7 Jernkakkelovne, 2 Madboder, Stald, Fæehuus, 2 Vedboder og Locum, samt fornødne Høe og andre Lofter, saavelsom 2de Kjøkkener med Skorsteen og en Bagerovn. Under Bygningen Bryggerhuus med Skorsteen, samt en stor hvelvet Kjelder, afdeelt i 3 Rum.

De Lysthavende indbydes.

Friderich hald den 2 August 1808

Dahl

Siegler

 

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 befinner følgende tretten personer seg på det som da var "gaard No.39 på Søndre Friderichshald".
Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Rasmus Knap Huusbonde 46 Gift 2dn gang Told- og consumptions inspekteur M
Johanne Margrete Harris Hans kone 20 Gift 1te gang K
Johanne Catrine Knap Hans datter 20 Ugift K
Søren Hartvig_knap Hans søn 14 Ugifte M
Jens Martin Knap Hans søn 12 Ugifte M
Carl Østrup_knap Hans søn 10 Ugifte M
Hans Laurentius Knap Hans søn 8 M
Severin Knap Begges søn 1 Ugifte M
Karen Knap Mandens broder datter 17 Ugifte K
Ingeborg Larsdtr Tienestefolk 23 Ugifte K
Ingeborg Nielsdtr Tienestefolk 34 Ugifte K
Anne Johannesdtr Tienestefolk 22 Ugifte K
Sven Thoresen Tienestefolk 32 Landværn M


Sist oppdatert 18.03.2024 19:16