Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Torgny Segerstedts gate 20

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 812

Løpenummer i 1901 matrikkel: 661

Matrikkelnummer: 651

Gårds og bruksnummer: 66/264

 
Foto: SW 16.februar 2003

 

 

* 1945

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i det som da het Parkveien 20.

 

* 1943

 

* 1940

 

* 1938

 

* 1928

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra vognmann Martin Olsens enke Magdalene Olsen og hans eneste og myndige arvinger Josefine Hansen, Oskar Theodor Hansen, Anna Stenberg og Harald Stenberg til Josefine Viktoria Hansen og hendes mann skotøiarbeider Oskar Theodor Hansen for Kr. 13000,- påført attest om at Martin Olsen er død, og at forannevnte er hans eneste og myndige arvinger. Dat 30/7-1928 tinglyst 3 august 1928.

 

Gjensidig testamente mellem ektefellerne skotøiarbeider Oskar Theodor Hansen og hustru Josefine Viktoria Hansen hvorved lengstlevende skal være førstavdødes eneste og universele arving. Dat 28/7 1928 Tinglyst 3.august 1928

 

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.   

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Hansen Josefine Viktoria
1891
g.m. skotøiarbeider Parkveien 20
Kruse Borghild Marie 
1894
g.m. formann Parkveien 20
Ludvigsen Einar Julius
1896
maskinfører Parkveien 20
Ludvigsen Else Gjertrud
1895
g.m. maskinfører Parkveien 20
Olsen Magdalene
1859
enkefrue Parkveien 20
Sandelin Anna Kaisa
1862
g.m. anleggsarbeider Parkveien 20
Sandelin August
1869
anleggsarbeider Parkveien 20

 

 

* 1925

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det fire boenheter i det som da var Parkveien 20.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Hilding Viliam Kruse
1
1894-10-27
Asak, Berg, Østf - hp g Skotøiarbeider
002 Borghild Marie Kruse
1
1894-08-02
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Reidar Viliam Kruse
1
1918-07-09
Fredrikshald - s ug -
 
         
001 Inger Marie Tøgersen
2
1841-01-18
Sverige - hp e Pension. Enke efter Fhv. Brovogter ved Jernbanen
002 Gunda Elise Tøgersen
2
1885-05-19
Fredrikshald - d ug Husarbeide hjemme. (Kjolesømmerske.) s.a
 
         
001 Oskar Theodor Hansen
3
1889-07-17
Naverstad Sverige - hp g Skofabrikarbeider
002 Josefine Viktoria Hansen
3
1891-12-08
Fredrikshald - hu g Husmor
 
         
001 Magdalene Olsen
4
1859-03-17
Sverige - hp e Gaardeierske
002 Annia Matilde Johansen
4
1899-11-06
Naverstad Sverige - l ug Skotøiarbeider

 

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 bor det følgende ti personer på matrikkelen hvor det da er registrert et våningshus på to etasjer.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus ett rom og kjøkken 2.etg kr 11 pr mnd              

001 Hjalmar Svendsen

01

1877-01-03

Kristiania

b

hf

g

Cellulosearbeider

002 Bergljot Svendsen

01

1884-11-10

Tistedalen

b

hm

g

Hustru

003 Harry Svendsen

01

1907-11-06

Tistedalen

b

s

ug

Søn

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken kr 400 pr aar              

001 Marthin Olsen

02

1850-08-17

Sverige

b

hf

g

handelsm. Husholdningshadl.

002 Magdlena Olsen

02

1859-03-29

Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Josefine Olsen

02

1891-12-08

Fredrikshald

b

d

ug

Husgjerning og Butik

004 Sverre Andersen

02

1890-05-21

Kristiania

b

losjerende

ug

tilskjærer paa skofabr.

005 Oscar Hansen

02

1889-10-07

Sverige

b

losjerende

ug

skofabr.arbeider

To rom og kjøkken 2.etg kr 14 pr mnd              

001 Kristian Andersen

03

1885-03-23

Sverige

b

hf

e

Skofabrikarb

002 O. Johnsen

03

1880-04-27

Danmark

b

losjerende

ug

skrædder

 

 

* 1902

 

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Bautasten Kaia
1817
Enke
Olsen Magdalene 
1859
g.m. handelsmand
Olsen Martin 
1850
handelsmand

 

 

* 1901

 I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Vognmand Martin Olsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 4.500 kr. og en branntakst på 6.150 kr. Matrikkelen var ført under Parkveien, men grenset også til Blegergaden. 

* 1900

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Simen Olsens dødsbo v/Bangor som executor testamenti til vognmand Martin Olsen for kr. 4000,00, dat. 20/11 00. Eiend. ca 205 m2. Se maalebrev af 6/1 1900 Tinglyst 27 november 1900.

 

I folketellinga i 1900 er matrikkelen innført med et våningshus. Det er en leilighet i første etasje og et utleid kvistværelse i bygningen.
To rom og kjøkken i første etasje:
Fornavn Etternavn Kjønn Bosatt Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Martin Ols. m b hf g Brødkjører 1850 Sverige n s
Magdalene Ols. k b hm g 1859 Sverige n s
Olga Ols. k b d ug 1887 t n s
Anna Ols. k b d ug 1889 t n s
Josefine Ols. k b d ug 1891 t n s

Et kvistværelse:
Maren Elisabeth Thores. k b ug Vadske og Skurekone 1837 Aremark Sm n s

 

* 1899

Utdrag fra panteregister:

Testamente fra Simen Olsen, dat 14/1 99, hvorved Gerh. Bangor er indsat til executor testamenti. Thinglæst 6 oktober 1899.

 

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 til 1906 (side 74 nr.84) forteller at ugift lærhandler Simen Olsen dør den 1.september 1899. Dødsårsak er oppgitt til "Tub.cerebri". I følge samme kirkebok var han født i Sverige i 1829.

 

1891

Ved folketellinga i 1891 bor det fem personer på eiendommen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Semen Olsen

1829

Lommeland sogn i Sverege

-

Familiens overhode

ug

-

002 Lisa Johannesen

1854

Ed sogn Sverege

-

Familiens overhode

g

-

003 Johan Alfred Johannesen

1874

Fr:hald

-

Søn, Logerende hørende til Familien

ug

-

004 Karl Vilhelm Johannesen

1877

Fr.hald

-

Søn

-

-

005 Gudmund Olsen

1853

Stavanger

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

 

 

* 1885


Folketellinga i 1885 har registrert S.Olsen som eier av matrikkelen. Det bor åtte personer på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Simen Olsen 1829 M Lommeland Bohus Sverige Skomager & Handelsman
1 Karl Theodor Johannesen 1865 M Tanum Bohus Sverige Skomager Simen Olsen
1 Petter Aakerlund 1862 M Lund i Sverige Maskinarbejder Fyrstikfabrikken
1 Anna Kajja Aronsen 1853 K Fredrikshald
1 Bertha Kristie Winther 1878 K Fredrikshald
2 Nils Kristiansen 1817 M Ryr Sogn Bohuslän Sverige Arbejder Forskjellige
2 Britha Maria Gilberg 1820 K Ryr Sogn Bohuslän Sverige
2 Per Nilssen 1817 M Berg Sogn Arbejder Sagbruksforeningen ??andbryggen* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Læderhandler Simen Olsen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 5.000 kr og en branntakst på 4.600 kroner.

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 er "skomager S.Olsen" oppgitt som eier av matrikkelen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Simen Olsen

01

1829

Sverige

b

hf

ug

Skomagermester

002 Hans Pettersen

01

1852

Fr.hald

b

tj

ug

Skomagersvend

003 Niels Christiansen

02

1838

Rye Sogn Sverrige

b

hf

g

Jernbanearbeider

004 Britta Christiansen

02

1821

Rye Sogn Sverrige

b

Hans Kone

g

-

005 Alexander Christiansen

02

1858

Rye Sogn Sverrige

b

s

ug

Arbeider

006 Johannes Nielsen

02

1848

Rye Sogn Sverrige

b

hf

g

Jernbanearbeider

007 Britta Nielsen

02

1851

Rye Sogn Sverrige

b

Hans Kone

g

-

008 Adolfine Nielsen

02

1873

Rye Sogn Sverrige

b

d

ug

-

009 Oluf Nielsen

02

1874

Rye Sogn Sverrige

b

s

ug

-

010 Anders Nielsen

03

1811

Rye Sogn Sverrige

b

hf

g

Arbeider paa Fyrstikfabrikke

011 Elise Nielsen

03

1821

Rye Sogn Sverrige

b

Hans Kone

g

-

012 Sara Olsen

03

1829

Rye Sogn Sverrige

b

d

ug

Arbeide paa Fyrstikf.

013 Niels Olsen

03

1864

Rye Sogn Sverrige

b

s

ug

-

014 Johannes Olsen

03

1874

Fr.hald

b

s

ug

-

 

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Skomagermester Simen Olsen paa Slagter O Tørnboms Gaard Matr 651, dateret 23. og thinglæst 28 Marts 1865.

 

Ved folketellinga i 1865 bor det fire familier med til sammen femten personer på gårdsnummer 651.Vi kan også lese at handelsmann Jens Larsen har to griser på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Svin
1 Simen Ols. Huuseier og Skomagermester Ungkarl 36 m Næssing i Sverig
2 Andreas Severin Hans. Skomagersvend Ungkarl 25 m Ide Prgj.
3 Hans Olaus Jens. Læredreng Ungkarl 18 m Ahremark

4 Jens Lars. Husfader Handelsmand g 30 m Aker Sogn 2
5 Betzi Marie Lars. Konen Hans Hustru g 33 k Frederikshald
6 Henriette Marie Lars. Deres Datter hjemme hos Forældrene ug 7 k Frederikshald
7 Julie Larsine Amalie Lars. Deres Datter hjemme hos Forældrene ug 5 k Frederikshald

8 Jens Olaus Niels. Husfader Arbeidsmand g 27 m Ahremark
9 Anne Helene Niels. Kone Hans Hustru g 24 k Ahremark
10 Nicolai Sigvart Niels. Deres Søn hjemme hos Forældrene ug 2 m Frederikshald

11 Niels Svends. Kallin Skrædderarbeider e 45 m Kila i Sverig
12 Marie Larsd. Inderst ug 35 k Ide Prgj.
13 Marinius Niels. Barn hjemme hos Moderen Marie Larsdatter ug 7 m Frederikshald
14 Hanna Marie Niels. Barn hjemme hos Moderen Marie Larsdatter ug 5 k Ide Prgj.
15 Olaf Niels. Barn hjemme hos Moderen Marie Larsdatter ug 2 m Ide Prgj.

 

* 1850

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Enken Sara Larsen til Slagter Ole S. Tørnbom paa Huset Matr 651 med Tomt og Tilliggelser, dat 16. og thinglæst 18. Marts 1850.

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommissionsforslag, hvorefter denne Tomt indrykkes til Blegergaden, saa at denne bliver 9 a 10 Alen bred og indrykkes i Linien til Vaterlandsstrædet. Tinglæst 22 Januar 1827.

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor følgende personer i det som da var gaårdnummer 651:


Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Merknad Kjønn
3420 Elen Maria Larsdtr Huusmoder 50 Enke 1te gang Huusnæring K
3421 Halvor Pedersen Hendes søn 24 Ugift Styrman D M
3422 Lars Pedersen Hendes søn 16 Ugift M
3423 Sara Pedersdtr Hendes datter 13 K
3424 Ole Pedersen Hendes søn 10 M
3425 Gunild Enersdtr Tienestepige 21 Ugift K
3426 Tosten Pedersen Logerende 52 Ugift Matros M

Sist oppdatert 09.04.2023 20:14