Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Torgny Segerstedts gate 24

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 810

Løpenummer i 1901 matrikkel: 663

Matrikkelnummer: 653a

Gårds og bruksnummer: 66/268

 

 
Foto: SW 16.februar 2003
 
  Skjermdump Google maps november 2020

 

* 2017

 

* 1955

 

* 1953

 

* 1952

 

* 1948

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av 27/11-1948 fra Anna Josefine Hansen, eneste myndige arving etter avdøde Gustav Julius Gabrielsen i h.t. testament av 28/1-1941, forsåvidt angår d.e. til verdi kr. 17.000,- Dbf. 27/11-1948 Gbf. 29/11-1948

Skjøde og kjøpekontrakt, dat. 18/11-1948 fra Anna Josefine Hansen til sønn Oskar Hansen f. 11/12-1902 på d.e. for kr. 10.000,- + beboelsesrett for selger og ektefelle på livstid, vederlagsfritt, årlig verdi kr. 180,- med prio. etter kr. 4000,- + 2/3 tillegg til Hypotekforeningen for 2. prior. pantelaan. Dbf. 29/11-1948 Gbf. 29/11-1948

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i det som da var Parkveien 24:

 

* 1931

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Thora, Aksel, Pauline, Einar, Paul og Hilda Rustad som eneste og myndige arviber efter avdøde kjøpmannThøger A. Rustad til Julius Gabrielsen for Kr. 8500,- påført attest om Th.A.Rustads død og at forannævnte er hans eneste og myndige arvinger. Dat. 31/10 1930 Tinglyst 5. januar 1931.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Aabel Henriette
1882
husmor Parkveien 24
Ahlsen Hans August
1860
kommunearbeider Parkveien 24
Ahlsen Emilie Petrine
1861
g.m. kommunearbeider Parkveien 24
Ahlsen Maren Oline
1859
g.m sliparbeider Parkveien 24
Ahlsen Thorvald
1865
sliparbeider Parkveien 24
Ahlsen Birger August
1901
skotøiarbeider Parkveien 24
Ahlsen Ruth Magdalene
1903
presserske Parkveien 24
Dahlmann Asta Helene
1895
frue Parkveien 24
Nilsen Karl Vilhelm
1901
skotøiarbeider Parkveien 24

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fem boenheter i det som da var Parkveien 24.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Hans August Ahlsen
1
1860-09-22
Fredrikshald - hp g Komunearbeider, Gatearb. Renovation
002 Emilie Petrine Ahlsen
1
1861-07-26
Idd - hu g Husmor
003 Alf Erling Ahlsen
1
1892-12-31
Fr.hald - s ug Sjømand
004 Karl Thorleif Ahlsen
1
1896-12-09
Fredrikshald - s ug Renseriarbeider paa Celulosefabrik
005 Birger August Ahlsen
1
1901-01-08
Fr.hald - s ug Reiseeffektarbeider
006 Martha Emilie Ahlsen
1
1903-02-14
Fr.hald - d ug Trykkeriarb.
007 Aase Valborg Ahlsen
1
1910-03-16
Fr.hald - d ug -
 
         
001 Oliver Ahlsen
2
1885-08-30
Fredrikshald - hp g Bokbindersvend
002 Agna Sofie Ahlsen
2
1884-12-18
Moss - hu g Husmor
003 Haakon August Ahlsen
2
1907-06-25
Fredrikshald - s ug -
004 Gerhart Emil Ahlsen
2
1909-09-15
Fredrikshald - s ug -
005 Kaare Milton Ahlsen
2
1910-12-02
Fredrikshald - s ug -
006 Knut Toralf Ahlsen
2
1912-07-03
Fredrikshald - s ug -
007 Alf Eilert Ahlsen
2
1913-12-05
Fredrikshald - s ug -
008 Astrid Oliv Ahlsen
2
1915-09-20
Fredrikshald - d - -
009 Arne Georg Ahlsen
2
1918-08-23
Fredrikshald - s - -
010 Jutta Edna Ahlsen
2
1920-06-28
Fredrikshald - d - -
 
         
001 Thorvald Ahlsen
3
1865-07-06
Fredrikshald - hp g Fystikarbeider. a/s Bryn & Haldens Tændstikfabrik
002 Maren Oline Ahlsen
3
1869-06-12
Ullensaker - hu g husmor
003 Ruth Magdalena Ahlsen
3
1903-10-22
Fredrikshald - d ug Syerske, Backe & Thoresens kaapefabrik
004 Øivind Thoralf Ahlsen
3
1906-03-26
Fredrikshald - s ug forskjelligt arbeide
 
         
001 Rakel Skimeimer Ellingsen
4
1885-10-22
Fredrikshald - hu g Husmor. Manden bosat i Amerika
002 Aslaug Ellingsen
4
1911-05-10
Fredrikshald - d ug -
003 Leif Jørgen Ellingsen
4
1912-09-26
Fredrikshald - s ug -
004 Rakel Kamilla Ellingsen
4
1915-01-06
Fredrikshald - d ug -
 
         
001 Harald Marenius Bækkeli
5
1895-05-14
Asak, Berg, Østf - hp g Anlægsarbeider %Forskallingsnekker%
002 Ninni Henriette Bækkeli
5
1899-08-15
Kristiania - hu g Husmor
003 Arne Henry Bækkeli
5
1919-05-11
Idd - s ug -
004 Petra Johanne Aabel
5
1902-06-11
Fredrikshald - l ug Skofabrikarbeiderske

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har oppført et våninghus på en etasje med fem boenheter. Det er også et uthus for ved på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg ett rom og kjøkken kr 10 pr mnd              

001 Oliver Ahlsen

01

1885-08-30

Fredrikshald

b

hf

g

Fyrbøter Gasværk

002 Agna Ahlsen

01

1884-12-18

Moss

b

hm

g

Hustru

003 Haakon Ahlsen

01

1907-06-28

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

004 Gerhard Ahlsen

01

1909-09-15

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

005 Kaare Ahlsen

01

1910-11-02

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 13 pr mnd              

001 Kort August Johansen

01

1852-09-02

Fredrikshald

b

hf

g

Høvleriarbeider

002 Marie Johansen

01

1845-04-20

Dalslan

b

hm

g

Hustru

003 Johan Kristoffersen

01

1882-03-22

Fredrikshald

b

fl

ug

Bordhusarbeider

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken kr 108 pr aar              

001 Thorvald Ahlsen

01

1865-07-06

Fredrikshald

b

hf

g

Fyrstikarbeider

002 Maren Oline Ahlsen

01

1869-06-12

Ulsaker

b

hm

g

Hustru

003 Sverre Emanuel Ahlsen

01

1899-11-18

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

004 Erling Marinius Ahlsen

01

1901-08-28

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

005 Ruth Magdalena Ahlsen

01

1903-10-22

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

006 Øivind Thoraalf Ahlsen

01

1906-03-26

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

Forhus 1etg et kvistværelse og kjøkken kr 5 pr mnd              

001 Anders Magnussen

01

1845-07-01

Ed Sogn Sverige

b

hf

g

dagarbeider (graastensmurer)

002 Hanna Magnussen

01

1853-08-04

Id Sogn

b

hm

g

Hustru

003 Johan Magnussen

01

1881-07-29

Id Sogn

b

s

ug

høvleriarbeider

004 Karl Magnussen

01

1885-04-30

Fredrikshald

b

s

ug

stuerarbeider

Forhus et kjellerrom og kjøkken kr 78 pr aar              

001 Oline Ahlsen

01

1839-02-25

Berg

b

hm

e

husholderske

002 Anna Marie Karlsen

01

1859-01-22

Fredrikshald

b

d

e

Brygeriarbeiderske

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Ahlsen Maren. Oline
1869
G.m. ramlægger
Ahlsen Oline
1840
Enke
Ahlsen Thorvald
1865
Ramlægger
Helgesen Hanna
1866
g.m. bordhusarbeider
Helgesen Wilhelm Ludv.
1870
bordhusarbeider
Johannesen Emilie
1874
syjomfru
Johannesen Kort Aug.
1852
sorterer
Johannesen Marie
1845
g.m. sorterer 

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Handelsmand Tøger A. Rustad oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 7.000 kr. og en branntakst på 7.810 kr.

 

* 1900

IFolketellinga i 1900 er matrikkelen ført inn med et våningshus på fire etasjer. Dette må være feil. Det er riktig nok fire boenheter i huset, men tre av disse er oppgitt til 1. etasje og en i kjelleren. Til sammen bor det seksten personer i huset i 1900.

ett rom og kjøkken i 1.etg:
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Wilhelm Ludvig Helges. m hf g Arbeider Saugbrugsforeningen i Fr.hald 1870 t n Christi Menighed
Hanna Helges. k hm g 1866 Dalsland i Sverige n Christi Menighed
Hagar Wilhelmine Helges. k d 1894 t n Christi Menighed
Jony Charles Helges. m s 1897 t n Christi Menighed
Elin Marie Helges. k d 22.09.1899 t n Christi Menighed

ett rom og kjøkken i 1.etg:
Oline Ahls. k hm e 1839 t n
Oskar Ahls. m b ug Slagter 1876 t n
Gerda Lovise Ahls. k d ug Butikhjomfru 1884 t n

To rom og kjøkken i 1.etg + et kvistværelse
Kort Aug. Johans. m b hf g Sorterer ved trælastforretning 1852 t n s
Marie Johans. k b hm g 1845 Sverige %t% n s
Emilie Johans. k b d ug Syforetning 1874 t n s
Anna Ols. k b D.D. ug 1885 t n s
Johan Kristoffers. m b Pleiesøn ug Høvleriarbeider 1882 t n s

ett rom og kjøkken i kjeller etg:
Thorvald Ahls. m b hf g Fabrikarbeider Fyrstikfabrik 1865 t n s
Maren Oline Ahls. k b hm g 1869 Nannestad Sogn Ak n s
Sverre Emanuel Ahls. m b s 18.11.1899 t n s

 

* 1893

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til handelsmand Tøger Andersen Rustad for kr. 3150, dat 30/12 92 thinglæst 6 januar 1893. (Går vi til panteboken, Pantebok nr. 9, 1886-1899, s. 379, kan vi se at auksjonen ble avholdt 26. november 1883.)

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor tjueto personer på eiendommen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand  

001 Ole Olsen

1847

Berges Prætegjæld Smaalenene

-

Familiens overhode

g

-

002 Trine Olsen

1851

Ide Sogn

-

Hustru

g

-

003 Valbeorg Olsen

1876

Frædrikshald

-

Datter

ug

-

004 Thora Olsen

1882

Frædrikshald

-

Datter

ug

-

005 Rudolf Olsen

1885

Frædrikshald

-

Søn

ug

-

006 Anders Magnusen

1845

Eds Sogn Svrge

-

Familiens overhode

g

-

007 Olava Magnusen

1853

Ide Sogen

-

Hustru

g

-

008 Johan Magnusen

1881

Fr.hald

-

Søn

ug

-

009 Carl Magnusen

1885

Frædrekshad

-

Søn

ug

-

010 Johane Johansen Holt

1818

Frædrikshad

-

Moder

e

-

011 Matilde Johansen

1852

Frædrikshald

-

Familiens overhode

ug

-

012 Kort Johansen

1852

Fredrikshald

-

Familiens overhode

g

-

013 Mari Johansen

1845

Eds sogen Svrge

-

Hustru

g

-

014 Emelie Johansen

1874

Bergs Smaalenene

-

Datter

ug

-

015 Johan Johansen

1881

Fredrekshald

-

Pleiebarn

ug

-

016 Carl Johansen

1875

Frædrekshad

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

017 Hans Alsen

1860

Fredrikshald

-

Familiens overhode

g

-

018 Emelie Alsen

1861

Fredrikshald

-

Hustru

g

-

019 Gernhart Alsen

1883

F.hald

-

Søn

ug

-

020 Oliver Alsen

1885

Fredrekshald

-

Søn

ug

-

021 Anna Alsen

1887

Fredrekshald

-

Datter

-

-

022 Hans Ahlsen

1890 aug.

Fredrekshald

-

Søn

-

-

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert Rustad som eier av matrikkelen. Det bor elleve personer på eiendommen, men en av disse er bortreist på tellingstidspunktet.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Marie Karlsen 1817 K Berg Enke
1 Karl Andersen 1855 M Fredrikshald Bryggearbeider
1 Amandus Andersen 1859 M Fredrikshald Bryggearbeider
1 Anders Magnussen 1846 M Sverige Vognmand
1 Olava Magnussen 1853 K Id Kone
1 Johan Magnussen 1881 M Fredrikshald Barn
1 Karl Magnussen 1885 M Fredrikshald Barn
1 Johanne Johannesen 1818 K Fredrikshald Enke
1 Mathilde Johannesen 1852 K Fredrikshald Sypige Hofgaards Fabrik
2 August Johannesen 1866 M Sverige Skomagersvend Fraværende
2 Anna Johannesen 1855 K Sverige Arbeiderske Fyrstikfabriken* 1883

Auktion.

Fredag den 2 November førstkommende Kl. 12 Middag afholdes, efter Forlangende af Overretssagfører Bothner paa Skifterettens Vegne, Auktion paa Byfogedkontoret herstedts over Charlotte Henriksens og før avdøde Mand Jonas Heriksens Dødsboes Gaard, Matr.No. 653a, med tilliggende Tomt og Hauge ved Parkveien.

Fredrikshalds Byfogedkontor den 15 Oktober 1883

Holtermann.

 

 

* 1880

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jonas Henriksens Enke til Tøger Andersen paa en Strimmel Tomt 1 alen bred der er tillagt Kjøberens Gaard Mn. 653b2. dat 28 Juni thinglæst 24 Aug 1880

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Jonas Hendriksens Enke oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 3.000 kr og en branntakst på 2.600 kroner.

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi J.Henriksens enke oppført som eier av en matrikkel hvor det da bor elleve personer.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Marie Olsen

01

1831

Sverrige

b

hm

e

Bagerkone

002 Thora Olsen

01

1865

Fr.hald

b

d

ug

-

003 Johannes Bigum

02

1834

Berg Sogn

b

hf

g

Skibsfører

004 Hendriette Bigum

02

1834

Fr.hald

b

Hans Kone

g

-

005 Christian Bigum

02

1859

Fr.hald

b

s

ug

Sømand

006 Frederikke Bigum

02

1864

Fr.hald

b

d

ug

-

007 Vilhelm Bigum

02

1865

Fr.hald

b

s

ug

-

008 Einar Bigum

02

1867

Fr.hald

b

s

ug

-

009 Sverre Bigum

02

1870

Fr.hald

b

s

ug

-

010 Charlotte Hendriksen

03

1810

Fr.hald

b

Enke

e

Ingen Næring

011 Bryngel Jensen

03

1820

Fr.hald

b

Enkemand

e

Ingen Næring

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har oppført 19 personer på matrikkel 653. Her kan vi også se at tomtearbeider Jonas Hendriksen og hustømmermann Ole P.Larsen begge er eiere av to griser.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Jonas Hendriksen

01

65

Sverige

-

Husf

g

Tomtarbeider

002 Sjalote Jonasen

01

54

Sverige

-

Hans Kone

g

-

003 Hans Olsen

01

16

Frederikshald

-

-

ug

Dreng

004 Ole P. Larsen

02

38

Frederikshald

-

Husf

g

Hus Tømmermand

005 Oline Larsen

02

36

Sverrige

-

Hans Kone

g

-

006 Laura Larsen

02

7

Frederikshald

-

Deres Dater

ug

-

007 Matilde Larsen

02

3

Frederikshald

-

Deres Dater

ug

-

008 Selma Larsen

02

1

Frederikshald

-

Deres Dater

ug

-

009 Caroline Johanesen

02

19

Sverrige

-

-

ug

Tjeneste Pige

010 Johannes Bigum

03

32

Borg sogn

-

Husfader

g

Styrmand

011 Hendriete Bigum

03

31

Frederikshald

-

Hans Kone

g

-

012 Christean Bigum

03

7

Frederikshald

-

Deres Søn

ug

-

013 Fredrike Bigum

03

5

Frederikshald

-

Deres Dater

ug

-

014 Wilhelm Tel Bigum

03

1

Frederikshald

-

Deres Søn

ug

-

015 Gulmun Pedersen

04

45

Sverige

-

Husf

g

Arbeidsmand

016 Anne Pedersen

04

64

Sverige

-

Hans Kone

g

-

017 Matilde Pedersen

04

14

Sverige

-

Deres Dater

ug

-

018 Johanne Johannesen

05

47

Frederikshald

-

Madamme

e

-

019 Matilde Johannesen

05

14

Frederikshald

-

Hendes Datter

ug

-

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Testamente af S?? Paulsen - der ifølge Enkeattest, thinglæst 12 decbr. 1854, var eneste og myndige Arving efter Henriksens Kone Charlotte Marie Nilsdatter paa hans Efterladendskaber oprettet i Marts 1852 og confirmeret S.M. thinglæst 12.Decbr 1854.

 

x) Skjøde fra Bødker A.Helin til Jonas Henriksen paa Kjælderen under Gaard Matr 653 dateret 18. og thinglæst 19 Decbr 1854.

Følgende er ført øverst på siden i panteregisteret:

x) Ved skjøde af 22/5, thl. 1/6 1852 fra kjøbmand C.O.Lund er kjælderen hjemlet bødker A.Halin - se gammel pantereg. II fol. 298.

 

* 1837

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Paul Knudsens Enke, Marthe Jensdatter, til Kjøbmand C.O.Lund paa Kjælderen under Huset Matr 653, indeholdende at Kjøberen igjennem Sælgerens (Matr 653a) Gaards sine Portrum har Ret til Indkjørsel forat faa Adgang til Kjælderen, dateret 5. August 1837. (Dette ble først tinglyst 1.juni 1852)

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det seks personer på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Anders Knudsen

01

45

-

-

Huusbonde

Gift 2. gang

Grenadeer ved syndenf. reg.

002 Anne Nielsdatter

01

47

-

-

Hans kone

Gift 1te gang

-

003 Christian Andersen

01

10

-

-

Deres søn

-

-

004 Hans Andersen

01

8

-

-

Deres søn

-

-

005 Anne Andersdatter

01

3

-

-

Deres datter

-

-

006 Iver Torgersen

01

35

-

-

Logerende

Ugift

Soldat ved syndenf. reg.

 

 

 


Sist oppdatert 12.04.2023 12:16